Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อมรรคผล

alt

เพื่อให้จิตทรงตัวดี การเจริญพระกรรมฐานทุกอย่าง

?

อันดับแรก ถ้าจิตชอบคิด เราก็ใช้อารมณ์คิดก่อน คิดอยู่ในขอบเขตของอารมณ์ของกรรมฐานที่เราต้องการ ถ้าเห็นว่าคิดจะฟุ้งซ่านมากไป ก็ทิ้งอารมณ์คิดเสีย กลับมาจับอานาปานุสสติใหม่ พออารมณ์จิตสบายเราก็ใช้อารมณ์คิดต่อไป สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ ไม่ช้ามรรคผลก็เกิด เพราะปัญญาเกิดขึ้นมาก

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

อุปสมานุสติ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
อาทิตย์, 27 มิถุนายน 2010
อุปสมานุสติ จาก หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่44 กรกฎาคม 2547 โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย อุปสมานุสติ คือ ให้ระลึกถึงความสงบ ได้แก่ พระนิพพาน?บางคนอาจจะคิดว่าสูงเหลือเกินถึงพระนิพพานโน่น ความสงบของ ท่านไม่ได้แสดงไว้ จึงไม่ทราบว่าสงบละเอียดแค่ไหนจึงถึงพระนิพพาน แต่ท่านบอกว่าให้ระลึกถึงความสงบได้แก่พระนิพพาน ดังนี้... อ่านเพิ่มเติม...
นรกขุมใหญ่ ขุมที่ ๑?๕ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ)
อังคาร, 15 ธันวาคม 2009
นรกขุมใหญ่ ขุมที่ ๑–๕? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) จากหนังสือ ไตรภูมิ ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพ ตอนนี้เป็นตอนที่ ๔ สำหรับการนำทัศนาจรนรก ความจริงก็ไม่ได้นำไปทัศนาจรแต่นรกอย่างเดียว แม้สวรรค์ พรหมโลกและนิพพาน ก็จะนำขึ้นไปด้วย ทีนี้พาบรรดาพุทธศาสนิกชนและบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพ มานั่งแอ๋อยู่ที่สำนักของพระยายมถึง ๒ ชุด... อ่านเพิ่มเติม...
บุญอย่างสูง พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปุ่สุวัจน์ สุวโจ)
พุธ, 21 เมษายน 2010
?บุญอย่างสูง พระธรรมเทศนาโดย พระโพธิธรรมาจารย์เถระ?(หลวงปุ่สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย อ.?เมือง จ.?บุรีรัมย์ ต่อไปให้เตรียมกายนั่งให้เรียบร้อย มีสติสำรวมใจ ในการที่เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนา?การภาวนาเราควรให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญอย่างสูง บรรดาบุญทั้งหมด เพราะเหตุใด เพราะบุญทั้งหลายเกิดจากเจตนาในทางจิตใจ... อ่านเพิ่มเติม...
แม่กลิ่นผู้ใจบุญ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จากหนังสือ กรรม กับผลของกรรมดี-กรรมชั่ว
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
? แม่กลิ่นผู้ใจบุญ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จากหนังสือ กรรม กับผลของกรรมดี-กรรมชั่ว ต่อไปนี้เป็นธรรมเทศนาของหลวงปู่เทสก์ ที่ท่านเทศน์ในงานทำบุญครบรอบ ร้อยวันของแม่กลิ่น ในฐานะที่เป็นคนดีคนหนึ่ง ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ทำกรรมดีเรื่อยมา ณ บัดนี้ อาตมาจะได้แสดงธรรมมิกถา พรรณนาศาสโนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนบุญราศีและสติปัญญาแด่... อ่านเพิ่มเติม...
ทัฬหธัมมชาดก ว่าด้วยความกตัญญู
พุธ, 24 พฤศจิกายน 2010
? ทัฬหธัมมชาดก ว่าด้วยความกตัญญู พระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเมืองโกสัมพี ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม ทรงปรารภช้างพังต้นชื่อภัททวดีของ พระเจ้าอุเทน แล้วจึงตรัสเรื่องนี้ ดังนี้ ส่วนวิธี ที่พระเจ้าอุเทนทรงได้ช้างพังต้นตัวนั้นมีดังนี้ ? ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
เสาร์, 26 กันยายน 2009
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี? หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท? ต่อ ?การอุปสมบท เราบวชเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๖.๑๙ น. ณ พัทธสีมาวัดจันทนาราม ? อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระครูครุนารถสมาจาร (เศียร) เป็นพระอุปัชฌาย์-พระ ? ครูพิพัฒน็พิหารการ (เชย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพ่อลี ธมมธโร เป็นพระอนุสาวนา ? จารย์ ได้ฉายาว่า ?จุนฺโท? แปลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
มีพระธรรมเป็น กัลยาณมิตร
พุธ, 19 พฤษภาคม 2010
มีพระธรรมเป็น กัลยาณมิตร พระอาจารย์อํานาจ โอภาโส การเดินบนเส้นทาง ธรรมที่ไม่ผิดไม่หลงนั้น อาจจะมีปัญหาอุปสรรค นานับประการโดยเฉพาะสำหรับเยาวชน เพราะทุกวันนี้สังคม ล้มเหลวคุณอนุรุธและคุณพจนาก็มาปรารภว่า พวกเราไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นเท่าใดนักอันที่จริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพวกเธออย่าอยู่ อย่างไม่มีที่พึ่งจง อยู่อย่างมีเราเป็นกัลยาณมิตร... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนาเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 29 ตุลาคม 2010
? พระธรรมเทศนาเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ ? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน แสดงเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2526 ? นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ? ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันตีติ ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาภิคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาท่านนริศ ราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
ปกิณกะธรรม ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ "คลื่นซัด"
ศุกร์, 15 ตุลาคม 2010
ปกิณกะธรรม ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ "คลื่นซัด" บุคคลผู้ไม่มีสมาธิจิต ไม่ทำจิตให้สงบแล้ว อะไรกระทบกระทั่งมัน มันก็ไม่รู้สึกตัว ท่านว่าจิตมากระทบเข้ามีแต่ ว่าเจ็บอย่างเดียวเท่านั้น แทนที่จะวินิจวิฉัยว่ามันเจ็บเพราะอะไรๆ มันถึงเจ็บอย่างนี้ มันคิดไม่ได้เลย เมื่อมันเจ็บ หนัก ๆ?เข้า มีแต่ร้องครวญครางไป ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปเนั้นเอง... อ่านเพิ่มเติม...
เทวดา กบ
จันทร์, 03 พฤษภาคม 2010
เทวดา กบ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ตอนเช้า เพลียมาก? นอนไม่อยากตื่น? ท้อง ปั่นป่วน? เลยเขียนหนังสือระงับความเครียดของประสาท? มองดูเวลา? 10.00? น.? แล้วพักไว้ก่อน? ตอน เย็นเขียนใหม่หลังอาหารกลางวันแล้ว? เข้าที่พักเพื่อลงรับแขกตามปกติ? เมื่อ ว่างงาน จิตก็มีกังวล? จึงหางานให้จิตทำ? คือนึกถึงพระไตรปิฏก ด้วยเมื่อคืนวันที่ 18 หลับยาก? จึงเอาหนังสือพระไตรปิฎกเล่ม 26 มาอ่าน? ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ ถามเรื่องเทวดากับท่านพระอาจารย์มั่น อยู่ กับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ ได้รู้เรื่องราวความวิเศษของพุทธศาสนาเรื่องเทพ เทวดา ภูต ผี ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ ท่านเห็นประหนึ่งว่าเป็นหลักธรรมชาติทั่วๆ ไป แต่สำหรับพวกเราเป็น เรื่องน่าตื่นเต้น น่าหวาดเสียวตื่นตูม อยากรู้อยากเห็น เป็นเรื่องใหม่ ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นมีประจำโลกมี... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24-28: พิจารณามรณานุสสติ และอื่นๆ...
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไรต่อ ? วันที่ 24 : 31 ก.ค.52. : พิจารณามรณานุสสติ ? ? กำลัง นอนหลับอยู่ มารู้สึกตัว มีสติขึ้นในสมาธิที่กำลังเปลี่ยนสูงขึ้น กำลังจะไปสู่ ณาน 4 ก็รีบถอนออกมา สู่อารมณ์คิด และคิดพิจารณาเรื่องมรณานุสสติและความสกปรกของกาย สักครู่แล้วหลับไปอีก และมาตื่นอีกทีตอน 05.00 น.ระหว่างขับรถไปทำงาน ฟังหลวงพ่อเทศน์เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๒. ธัมมานุสสติกรรมฐาน - คุณของพระธรรม ๖
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? คุณของพระธรรม ๖ ๑. สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ข้อนี้หมายถึง อาการคำนึงถึงคุณพระธรรมแบบรวม ๆ ว่า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ย่อลงเหลือสาม คือ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ได้แก่ ศีลที่บริสุทธิ์อย่างเยี่ยมสมาธิที่ตั้งมั่นอย่างยิ่งคือ สมาบัติแปด อธิปัญญา ได้แก่การเจริญวิปัสสนาญาณได้มรรคผลคือ... อ่านเพิ่มเติม...
นางสุปปิยา (อุบาสิกา-เอตทัคคะ) ในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
อังคาร, 19 เมษายน 2011
นางสุปปิยา? เอตทัคคะในทางผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้? นางสุปปิยาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้ ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน อุบาสิกานั้น ปกติก็จะไปสู่อาราม เที่ยวเยี่ยมวิหารและบริเวณทั่วทุกแห่ง... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - พิจารณาอาหาร
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
พิจารณาอาหาร นักปฏิบัติต้องเว้นจากอาหารที่เป็นโทษทางร่างกายทุกชนิด อาหารทุกประเภทที่บริโภค แล้วเป็นโทษเป็นพิษแก่ร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้จำและเว้นอย่างเด็ดขาด เพราะการเจริญ สมาธิหรือวิปัสสนา ถ้าสุขภาพไม่ปกติ โดยเฉพาะถ้ามีอาการไม่ปกติทางท้องแล้ว การเจริญสมาธิ หรือพิจารณาวิปัสสนาญาณจะไร้ผล เพราะอาการวิปริตทางอุทรเป็นสมุฏฐาน ฉะนั้น... อ่านเพิ่มเติม...