Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กรรมที่เป็นบุญและบาป

alt

...การที่เราเกิดมาในชาตินี้ รับผลสองประการของชาติก่อน คือว่า

ในชาติก่อนถ้าทำความดีไว้มากผลความดีก็สนองในชาตินี้ ชาติก่อนทำบาปไว้มาก

ผลของบาปก็สนองในชาตินี้ คำว่าความดีและความชั่ว บุญหรือบาป กุศลหรืออกุศลก็ตาม
บุญและบาปที่เราได้รับในชาตินี้มันเป็นเศษ คือส่วนใหญ่ของบาป

เราตายจากความเป็นคนชาติโน้นเราก็ตกนรกเป็นเปรต เป็นอสุรกาย

เป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้ว มันก็ตามมาเบียดเบียนให้มีทุกข์ในชาตินี้
ก็รวมความว่าชาติที่เป็นคนรับผลของเศษ ๒ อย่าง เป็นเศษนะ ไม่ใช่เนื้อแท้นะ
คือเศษของบุญและก็เศษของบาป ขณะใดที่เศษของบาปให้ผล

เวลานั้นมีความเดือดร้อนขณะใดที่เศษของบุญให้ผล ขณะนั้นเรามีความสุข

ฉะนั้นคนที่เกิดมาในโลกนี้จะมีทั้งความทุกข์และความสุข
เพราะกรรมที่เป็นบุญและบาปในชาติก่อนตามสนองในชาตินี้ ....

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ธรรมปีติ
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
? วิญญาณหรือจิตที่มีความอิสรภาพ การที่ท่านจะกลับมาสงเคราะห์พวกเราหรือไม่สงเคราะห์ ก็เป็นเรื่องของพวกเราเอง ถ้าพวกเรามีจิตดีมีความสะอาดของจิต สามารถทำลายอำนาจของความรักในระหว่างเพศ ทำลายความโลภ ทำลายความโกรธ ทำลายความหลงได้ หรือกำลังตั้งใจจะทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จนกระทั่งจิตเข้าถึงธรรมปีติ... อ่านเพิ่มเติม...
หาลิททกานิสูตร - ความต่างกันแห่งเวทนา
อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค หาลิททกานิสูตร [๒๐๑] สมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัจจายนะอยู่ที่เรือนสกุล ใกล้สังปวัตตบรรพต ในอวันตีชนบท ครั้งแล หาลิททกานิคฤหบดีเข้าไปหา ท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่ ฯลฯ ครั้นแล้ว ได้ถามท่านพระมหากัจจายนะว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ท่าน จูเฬกสาฎก
อาทิตย์, 02 พฤษภาคม 2010
ท่านจูเฬกสาฎก โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มีเรื่องในธรรมบท? ท่าน ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร? เวลา นั้น องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ ๆ? คำว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ปรากฎในโลก? แต่ คำว่าอรหันต์นี่ชาวบ้านรู้เรื่อง?? เขาต้องการ อรหันต์กัน? แต่ยังไม่รู้จักอรหันต์จริง ๆ วันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองสาวัตถี?... อ่านเพิ่มเติม...
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 5(ต่อ)
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 5(ต่อ) สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แสง แห่งปัญญา มีอานุภาพใหญ่ยิ่ง ?ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญา ปัญญาควบคุมความคิดได้ ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญาดัง นั้น ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมความคิดมิให้ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ นั่นคือผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถพา... อ่านเพิ่มเติม...
อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ตอน พระดาบส คือ เราตถาคตเอง
อังคาร, 20 เมษายน 2010
พระเจ้าโกศลมีมหาอำมาตย์อยู่สองคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ทหารคนสนิทของพระองค์ แต่ทั้งสอง หากได้พบปะ พูดคุยกันทีไร เป็นต้องทำสงครามอารมณ์ใส่กัน ทะเลาะ บาดหมางกันทุกทีไป แล้วก็ผูกเวรกัน มาเป็นเวลาเนินนานจนกระทั่ง เรื่องที่ทั้งสอง จองเวรต่อกัน เป็นที่อื้อฉาว   ?รู้กันทั่วทั้งกรุงสาวัตถี แม้แต่พระราชา หรือ ญาติสนิทมิตรสหาย ก็ไม่สามาถ... อ่านเพิ่มเติม...
สนทนาหลังกรรมฐาน ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน 2526
ศุกร์, 02 กรกฏาคม 2010
? สนทนาหลังกรรมฐาน ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2526 ที่จริงฉันมานี้ ฉันต้องการให้ทุกคนปฏิบัติอยู่ข้อเดียว ที่ต้องมา ที่มาอเมริกาคราวนี้ คือว่า 1. คิดไว้ว่า ทุกคนมีชีวิตนี้ ชีวิตนี้มันต้องตาย และก็ 2. ให้ทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ ด้วยปัญญา อย่าเคารพด้วยการไร้ปัญญา... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อกษัตริย์โบดวง ทรงชักนำในหลวง เปลี่ยนศาสนา
พุธ, 21 เมษายน 2010
?เมื่อกษัตริย์โบดวง ทรงชักนำในหลวง เปลี่ยนศาสนา? จาก หนังสือพระราชอารมณ์ขัน โดย วิลาส มณีวัต ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอารมณ์ขัน (humor)?และพระราชปฎิภาณเชิงขันที่ฝรั่งเรียกว่า?wit?ถ้าถามว่า?wit?เป็นอย่างไร คงจะต้องตอบว่า เครื่องปรุง?wit?นั้น ต้องมี อารมณ์ขัน ๑ ส่วน ปฏิภาณ ๒ ส่วน ความฉลาดหลักแหลม ๑ ส่วน   นำมาคลุกเคล้ากันเข้า เติมเปรี้ยวเค็มตามชอบ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่มั่นสอนชาว เขาหาดวงพุทโธ
อาทิตย์, 18 กรกฏาคม 2010
หลวงปู่มั่นสอนชาว เขาหาดวงพุทโธ หลวงปู่มั่น กับ ชาวเขา (เกร็ด ประวัติตอนนี้เป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นได้ธุดงค์ไปในแถบจังหวัดเชียงใหม่ และได้พบกับชาวเขากลุ่มหนึ่ง)ทั้งนี้ท่านเคยเล่าให้ฟัง เวลาท่านไป พักอยู่กับพวกชาวเขา ซึ่งไม่เคยเห็นพระสงฆ์เป็นส่วนมาก นอกจากผู้มีโอกาสได้ลงมาเมืองหรือหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ถึง จะมีโอกาสได้เห็น บ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
ภัยธรรมชาติ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
ศุกร์, 11 กันยายน 2009
? ? ? ภัยธรรมชาติ หลวงพ่อทูลขิปฺปปญฺโญ คำปรารภ หนังสือเรื่อง "พุทธวงศ์ อายุขัยของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ" เล่มนี้?ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลก ภัยธรรมชาติประเภทต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น จะมีความรุนแรงมากขึ้นที่ยัง... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ ๙ - ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
๒. ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณนี้ท่านสอนให้พิจารณาถึงความดับ ญาณต้นท่านให้เห็นความเกิด และความดับสิ้นเมื่อปลายมือ แต่ญาณนี้ท่านให้พิจารณาเห็นความดับที่ดับปกติทุกวันทุกเวลา คือ พิจารณาให้เห็นสรรพสิ่งทั้งหมด ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า คน สัตว์ ต้นไม้ ภูเขา บ้านเรือนโรง ของใช้ทุกอย่าง ให้ค้นหาความดับที่ค่อยๆ ดับตามความเป็นจริง ที่สิ่งเหล่านั้นค่อยๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาแบบธรรมชาติ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
วิปัสสนาแบบธรรมชาติ นักวิปัสสนาที่ยังต้องอาศัยเวลาที่สงัด ยังต้องยึดแบบนั้น ท่านว่ายังไกลมรรคผลมาก นักวิปัสสนาที่เข้าระดับวิปัสสนาจริง ท่านเอาธรรมชาติที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นเครื่องพิจารณา ขั้นแรกจงเข้าใจคำว่า "วิปัสสนาเสียก่อน" คำว่า "วิปัสสนา แปลว่า รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง" วิปัสสนาท่านแปลว่าอย่างนั้น หรือจะพูดเป็นภาษาไทยแท้ก็ได้ความว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปฌาน ๔ เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกศา โดย พระครูภาวนาภิรมย์ (หลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ)
อาทิตย์, 06 มิถุนายน 2010
รูปฌาน ๔ เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกศา พระธรรมคำสอน โดย พระครูภาวนาภิรมย์ (หลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ) รูปฌาน ๔ การปฏิบัติธรรมตามแบบสมถวิปัสสนานั้นขอให้ศิษย์ทุก ๆ คนพึงมีความเห็นทำความเข้าใจให้ถูกต้อง คือทุกๆคนที่จะ ปฎิบัติกรรมฐานได้ก่อนอื่นก็จำต้องรู้จักรักษาศีลห้า ให้ได้เมื่อมีศีลแล้วก็เริ่มปฏิบัติได้การปฏิบัติเมื่อมีศีลห้าแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
อายตนะภายในภายนอก สังโยชน์ เกิดดับ ››››(สมเด็จพระญาณสังวร)
เสาร์, 12 มีนาคม 2011
อายตนะภายในภายนอก?สังโยชน์ เกิดดับ ››››สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๑. ในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
? ? พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๑. ในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร สมณะทั้งสองเดินดุ่มผ่านทุ่งกว้างเข้าสู่เขตป่าโปร่ง มีทางพอเดินได้สะดวก สมณะซึ่งเดินนำหน้ามีอินทรีย์ผ่องใส มีสายตาทอดลง ต่ำ ผิวขาวละเอียดอ่อนลักษณะแสดงว่ามาจากวรรณะสูง อากัปกิริยาและท่าที่เยื้องย่างน่าทัศนา นำมาซึ่งความเลื่อมใสปีติปราโมช แก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24-28: พิจารณามรณานุสสติ และอื่นๆ...
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไรต่อ ? วันที่ 24 : 31 ก.ค.52. : พิจารณามรณานุสสติ ? ? กำลัง นอนหลับอยู่ มารู้สึกตัว มีสติขึ้นในสมาธิที่กำลังเปลี่ยนสูงขึ้น กำลังจะไปสู่ ณาน 4 ก็รีบถอนออกมา สู่อารมณ์คิด และคิดพิจารณาเรื่องมรณานุสสติและความสกปรกของกาย สักครู่แล้วหลับไปอีก และมาตื่นอีกทีตอน 05.00 น.ระหว่างขับรถไปทำงาน ฟังหลวงพ่อเทศน์เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...