Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก

alt

??

องค์สมเด็จพระทรงธรรม์ทรงบอกว่า จงอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันว่า

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย

ให้สร้างความรู้สึกไว้เสมอว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก

มันไม่สามารถจะช่วยเราให้มีความสุขได้อย่างจริงจังคนจนในทรัพย์ก็มีความทุกข์

เพราะเกรงภัยอันตราย จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ท่านให้พิจารณาว่า

ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ไม่ใช่ของจีรังยั่งยืน ไม่ใช่เหตุนำมาซึ่งความสุขอย่างจริงจัง

แต่ว่ามีชีวิตยังทรงอยู่เราก็ต้องหา แต่ว่าควรจะหามาด้วยอาการสัมมาอาชีวะ

หาเลี้ยงชีวิตโดยชอบอย่าให้ผิดศีลผิดธรรม หามาได้มากเท่าไรไม่สำคัญ

สำคัญแต่ใจเราอย่าเกาะ จงอย่าคิดว่าเรากับมันจะอยู่กันตลอดกาลตลอดสมัย

เพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้คนที่เขาตายเป็นตัวอย่างมีมาก

บางทียังไม่ตายคนที่มีตำแหน่งเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

แต่ทว่ามาปลายมือก็กลายเป็นคนยากจนเข็ญใจ ตัวอย่างมันก็มีเยอะ

นี่เราจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินไม่ใช่จะทรงอยู่กับเราตลอดไป

หรือว่าบางท่านบางคน หลาย ๆ คนที่มีทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์ตลอดไป

แต่ทว่าเวลาจะตายเขาไม่ได้นำไปด้วย
?


?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประวัติ เจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะ อุบาสกผู้ถวายทานอันมีรสประณีต
เสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2012
?? ? ประวัติ เจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะ อุบาสกผู้ถวายทานอันมีรสประณีต เจ้ามหานามศากยะผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานอันมีรสประณีต ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน และไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์มั่น สอน พระอาจารย์จวน
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2009
พระอาจารย์มั่น สอน พระอาจารย์จวน พระอาจารย์จวนเล่าไว้ในประวัติของท่าน เมื่อครั้งบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำจันทร์ ข้าพเจ้าจึงมาคำนึงถึงโอวาทที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระได้เคยเล่าเรื่องการเข้านิโรธของพระอาจารย์ลูกศิษย์ท่าน องค์หนึ่งให้ฟัง ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่จำพรรษาร่วมกับท่าน ท่านได้ประกาศให้บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายทราบทุกๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ภิกษุนอนจงกรม พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
พุธ, 24 พฤศจิกายน 2010
ภิกษุนอนจงกรม พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) ดูพระสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำจริง ท่านเดินจงกรมอย่างเดียว เอาจนได้สำเร็จมรรคผล เห็นแจ้งพระนิพพาน ท่านทำอย่างไร คำ ว่าจริง ทีนี้ท่านนั่งภาวนา มันก็ง่วงเหงาหาวนอน เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ท่านก็ไม่ยอมนั่ง ถ้านั่งมันสัปหงก ท่านไม่นั่ง ท่าน เดินจงกรม คำว่าเดินจงกรมก็คือว่าเดินก้าวไปก้าวมา... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรก่อนนิทรา พระโปฐิลเถระ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
พระสูตรก่อนนิทรา พระโปฐิลเถระ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่อง?เถรใบลานเปล่า?ก็หมายความว่า เป็นผู้ทรง พระไตรปิฏก แต่ปาก?แต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตาม พระไตรปิฏก แต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า เหมือนกันไม่ใช่มี สมัยนี้ก็มีเหมือนกัน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 13. มหัศจรรย์ในงานวันเกิดหลวงพ่อ ปี 34
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 13 ?มหัสจรรย์ในงานวันเกิดหลวงพ่อ ปี 34 ผมตื่นตั้งแต่ตี 4 ด้วยตั้งใจว่าจะรีบไปงานวันเกิดหลวงพ่อประจำปี 34 ผมไปถึงบ้านสายลมเวลาประมาณ 6 โมงเช้า แต่ที่ไหนได้ คนอื่นไปก่อนผมอีกมากมาย บ้านสายลมแน่นขนัดแทบจะไม่มีที่ยืนเลย ผมสงสัยว่าคนมาแยะแล้วท่านอื่นๆที่ไม่ใช่คนละมามากไหม ผมลองใช้มโมยิทธิดูว่ามีท่านผู้ใดบ้างมาในขณะนี้ เห็นในอากาศเต็มไปด้วยเทวดา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑. พุทธานุสสติกรรมฐาน - แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เริ่มต้นให้พิจารณาขันธ์ ๕ ก่อน โดยพิจารณาว่า ขันธ์ ๕ นี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ท่านสอนให้รู้เรื่องของขันธ์ ๕ จนละเอียด แล้วสั่งให้พิจารณาไป ท่านบอกว่าการพิจารณาอย่างนี้ ถ้าพิจารณาได้ตลอดไป โดยที่จิตไม่ส่ายไปสู่อารมณ์อื่น ท่านให้พิจารณาเรื่อยไป ท่านบอกว่าพิจารณา ได้ตลอดวันตลอดคืนยิ่งดี... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานเรียนหมอ ๑
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
? หลวงพ่อปานเรียนหมอ ๑ วันนี้เอากันตรงไหนดีล่ะ เอาตอนหลวงพ่อปานเรียนหมอเอาไหม วันนี้หมอนิดแกจะได้ชอบใจนะ หมอนิดอยากเป็นหมอทางใจ ฟังเรื่องของหลวงพ่อปานไว้นะ บรรดาลูกหลานทั้งหลายก็เหมือนกัน ฟังเรื่องราวของพระแก่ท่านไว้ ลีลาของพระแก่น่ะมีความดีอยู่มาก เพราะว่าโดยมากท่านไม่ทิ้งแบบฉบับของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทำมาอย่างไร ท่านทำไปตามนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๐
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๐ ท่านพระโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าเป็นแนวปฏิบัติ และการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นการบรรลุมรรคผล ไม่ใช่มรรคผมสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ เป็นสมัยปัจจุบันที่เรายังรู้จัก พ.ศ. อยู่นี่เอง ว่าเป็น พ.ศ.... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๗. มรณานุสติกรรมฐาน - เรื่องย่อดังนี้
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
เรื่องย่อดังนี้ วันหนึ่ง บิดามารดาพาท่านเมื่อยังเกิดไม่กี่เดือนไปหาพระพุทธเจ้า (ขอเล่าลัด ๆ) เมื่อ บิดาลาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า "ทีฆายุโก โหตุ" แปลว่า ขอเธอจงมีอายุยืนนาน พอแม่เข้าลาท่าน ก็ว่าอย่างนั้น ตอนท้าย สองผัวเมียให้ลูกชายกราบลาท่าน ท่านไม่พูด คือท่านเฉยเสีย สองผัวเมีย แปลกใจถามว่า เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันสองผัวเมียกราบลา พระองค์ให้พรว่า... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๒) ๒. ตายแล้วไปไหน
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๒) ?๒. ตายแล้วไปไหน ต่อไปนี้…ผู้เขียนขอใช้คำแทนชื่อตัวเอกของเรื่องว่า "อาตมา"โดยสมมติว่าเป็นพระพุทธสาวกในชาติปัจจุบัน ส่วนจะเป็นพระมากน้อยแค่ไหน เป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านได้มากน้อยเพียงใด จะไม่ขอพูดถึง เพราะการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง เมื่อยังต้องปฏิบัติอยู่ ถ้าไม่ถึงวิมุตติหลุดพ้น จะเรียกพระอย่างเต็มภาคภูมิ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - กำลังสมาธิในอนุสสติทั้ง ๑๐
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? กำลังสมาธิในอนุสสติทั้ง ๑๐ กำลังสมาธิในอนุสสติทั้ง ๑๐ มีกำลังสมาธิแตกต่างกันอย่างนี้ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เทวตานุสสติ มรณานุสสติ อุปสมานุสสติ อนุสสติ ทั้ง ๗ นี้ มีกำลังสูงสุดเพียงอุปจารสมาธิ สีลานุสสติ มีกำลังสมาธิถึงอุปจารสมาธิ และอย่างสูงสุดเป็นพิเศษถึงปฐมฌาน ทั้งนี้ถ้าท่าน นักปฏิบัติฉลาดในการควบคุมสมาธิจึงจะถึงปฐมฌานได้... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - บรรพบุรุษของคนไทยในอดีต ๓๗ รัชกาล
เสาร์, 03 พฤศจิกายน 2012
บรรพบุรุษของคนไทยในอดีต ๓๗ รัชกาล เราเริ่มกันสมัยพระราชา ทรงพระนามว่า พันนะติ หรือ พระเจ้าละวะจักราช ใช่หรือไม่ก็ไม่ทราบ ทรงเสวยพระราชย์อยู่ในเขตเชียงแสนนี่ใช้เวลาเสวยราชย์ ๒๙ ปี ก็สวรรคต ท่านเป็นพระราชบิดาของพระอชุตราช เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระเจ้าอชุตราช มีพระชนมายุได้ ๒๐ ปี ก็เสวยราชย์ต่อ พระเจ้าอชุตราชเสวยราชสมบัติมาจนอายุ ๑๒๐ ปี... อ่านเพิ่มเติม...
จันทกุมารชาดก พระจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี
จันทร์, 06 กันยายน 2010
จันทกุมารชาดก ? ? ? ? พระจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี? พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภพระเทวทัต จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. เรื่องของพระเทวทัตนั้น รายละเอียดมีอยู่แล้วในสังฆเภทกขันธกะแล้วนั่น แล เรื่องนั้น นับจำเดิมแต่เวลาที่ท่านออกผนวชแล้วตราบเท่าถึงให้ปลง พระชนมชีพของพระเจ้าพิมพิสาร... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมชาติของจิต
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
? ธรรมชาติของจิต ? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ? วัดบวรนิเวศวิหาร ณ์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป ? ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึง พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ) สมเด็จพระสังฆราช
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ) พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ ถูกผู้ทำร้ายประหัตประมาร ใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกับตนเองถูกประหัตประหารด้วย? พระพุทธศาสนาคือสิ่งเกี่ยวเนื่องแนบแน่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...