Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา

alt

ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่า เราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ไปก้าวก่ายกับจริยาของใคร ไม่เข้าไปอิจฉาริษยาบุคคลอื่น ว่าบุคคลนี้กินมากเกินไป นอนมากเกินไป หลงในลาภสักการะเกินไป บำเพ็ญเพียรดีเกินไป อย่างนี้เป็นต้น ถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งกับเขาแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิ อย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่ง ไปเองแบบสบาย

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
อาทิตย์, 12 กรกฏาคม 2009
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ต่อโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกอารักขกัมมัฏฐาน 4 ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเจริญอารักขกัมมัฏฐานอย่างสม่ำเสมอ ในการทำวัตรสวดมนต์ เราสาธยายธรรมะทั้ง 4 ข้อนี้เป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเช้า-เย็น ก็เพื่อให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน เพื่อไม่ให้ อารมณ์โลภะ ราคะ โทสะ โมหะ รบกวน ถ้าเรายังมีอารมณ์เหล่านี้ รบกวนอยู่ ก็เจริญอานาปานสติไม่ได้ ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ตอนที่ ๑ ธุดงค์ภาคอีสาน
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009
ธุดงค์ภาคอีสาน ตอนที่ 1 จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 การบันทึก วันนี้ ก็จะบันทึกเรื่องการธุดงค์ ธุดงค์ในตอนก่อน ได้พูดไปถึง เมืองกำแพงเพชร ??แต่ทว่า บรรดาท่านพุทธบริษัท ทีนี้เราก็มาพูดถึงว่า? การออกธุดงค์ แต่ละวัด คณาจารย์ อาจจะสอนไม่ เหมือนกันในตอนต้น คือ พิธีกรรม อย่าง การปักเสาอัพโภกาส?... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์ - คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ หลวงพ่อปาน ได้เรียนมาจากครูผึ้งอายุ ๙๙ ปี คาถาให้คุณทางลาภผล และเป็นฌานสมาบัติ มีคุณเป็นทิพยจักษุด้วย และยกฐานะของผู้ปฏิบัติ ไม่ให้ขัดสนจนยากด้วย ศิษย์ของหลวงพ่อปานได้ฝึกคาถานี้ มีฐานะมั่นคงหลายสิบอย่าง ที่รู้จักกันมากก็คือ นายประสงค์ ตั้งตรงจิต เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ ท่าเตียน จังหวัดพระนคร... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
อังคาร, 26 มกราคม 2010
? คำสอนสมเด็จองค์ปฐม “ดูก่อนท่านทั้งหลาย? ท่านที่มาประชุมทั้งหมด จะเป็นเทวดาก็ดี นางฟ้าก็ดี พรหมก็ดี ขอทุกท่านจงอย่าลืมความตาย? นั่นหมายถึงว่า? การจุติ? ลืมความเป็นทิพย์เสีย อย่าเพลิดเพลินเกินไป อย่ามีความสุขเกินไป และมันจะทุกข์ทีหลัง? จงดูภาพมนุษย์ว่า มนุษย์เมืองไหนบ้างที่น่าเกิด? ดินแดนไหนที่มีความสุขไม่มีการงาน?เราจะมองไม่เห็นความสุขของมนุษย์?... อ่านเพิ่มเติม...
ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของพระโพธิสัตว์
เสาร์, 10 เมษายน 2010
ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของพระโพธิสัตว์ ความหมายของคำว่าพระโพธิสัตว์ ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้นพระโพธิสัตว์ คือ บุคคลผู้บำเพ็ญบารมีธรรมอุทิศตนช่วยเหลือ สัตว์ผู้มีความทุกข์ยากและจะได้ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นผู้มีพลังหรือำนาจ มุ่งสู่ โพธิญาณ (Dayal, 1987:7) ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์ - ฝึกทิพยจักษุญาณแบบโบราณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ฝึกทิพยจักษุญาณแบบโบราณ ท่านวางแบบของท่านไว้ว่า ให้จัดธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๗ เล่ม ดอกไม้ ๗ กระทง ข้าวตอก ๗ กระทง บาตรใส่น้ำเต็ม ๑ ใบ ท่านให้ภาวนาด้วยคาถานี้ ตามแต่จะสบาย คาถาภาวนา นะมะพะทะ พุทโธ โลกทีปัง อาโลกกสิณัง วิโสธายิ ธัมโม โลกทีปัง อาโลกกสิณัง วิโสธายิ สังโฆ โลกทีปัง อาโลกกสิณัง วิโสธายิ เมื่อภาวนาจนจุใจแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรมของโกตุหลิกะ
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
บุพกรรมของโกตุหลิกะ โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันนี้ก็จะเล่าเรื่องกฎของกรรม? กรรม ที่น่าคิดก็คือเรื่องโกตุหลิกะ? โกตุหลิกะนี่เป็นตอน หนึ่งของเรื่อง? “สามาวดี”? กรรมติดตามกันทั้งบุญและบาป? อัน นี้น่าฟังนะ? เรื่องมีอยู่ว่า? ท่าน โกตุหลิกะนี้ท่านเป็นคนจน? ทั้งสองตายายก็จนกันทั้ง คู่? เขายังหนุ่มอยู่? มีลูก อยู่คนหนึ่งยังคลานไม่ได้? เวลานั้นเขาอยู่เมือง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัตินางสามาวดีอุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
อังคาร, 21 กันยายน 2010
? ประวัตินางสามาวดีอุบาสิกา ? ? ? เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา นางสามาวดี เป็นธิดาของเศรษฐีนามว่าภัททวดีย์ แห่งเมืองภัททวดีย์ เดิมชื่อว่า?“ สามา ”?และบิดาของนางเป็นสหายที่ไม่เคยเห็น ? หน้ากันกับโฆสกเศรษฐี แห่งเมืองโกสัมพี ? เศรษฐีตกยาก ??ครั้นต่อมา เกิดโรคอหิวาต์ระบาดในเมืองในภัททวดีย์ เศรษฐีภัททวดีย์ต้องพาภรรยาและลูกสาวอพยบหนีโรคร้ายไปยังเมือง... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์และท่องเชียงแสน - พระครูสุคันธศีล (หลวงปู่คำแสน) วัดสวนดอก อ.เมือง
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2009
พระครูสุคันธศีล (หลวงปู่คำแสน) วัดสวนดอก อ.เมือง หลวงปู่คำแสนนี้ ความจริงหลวงปู่คำแสนองค์โน้น (วัดป่าดอนมูล) ท่านก็บอกไว้ ท่านเรียกหลวงปู่แสนเฉย ๆ เนื่องจากไม่คาดว่าจะมีเวลาพอ จึงไม่ได้นำเอาเทปมาด้วย ขอเขียนตามที่โน้ตไว้สั้น ๆ หลวงพ่อฤาษี ถามว่าชื่อท่านอะไรแน่ หลวงปู่คำแสน?(ค) : ชื่อเขาใส่ให้ เดิมพ่อแม่ให้ชื่อ ทิม บวชแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๖) ๖.ธรรมเกิด ปัญญาเกิด
จันทร์, 20 กันยายน 2010
? บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๖)? ?๖.ธรรมเกิด ปัญญาเกิด ปีนั้นอายุอาตมาได้ ๑๙ ปีเต็ม พอออกพรรษา ท่านอาจารย์ บอกว่า ?"ออกพรรษานี้ เณรจะไปธุดงค์กับอาจารย์ไหม?" อาตมาปีติยินดีอย่างบอกไม่ถูก ลุกขึ้นกราบแล้วตอบว่า "ไปขอรับ" จากนั้นก็ไปหาโยมทั้งสอง บอกว่าจะออกธุดงค์กับท่าน อาจารย์ ขอบิณฑบาตกลด ๑ หลัง บริขารอย่างอื่นมีครบแล้ว โยม พ่อถามว่า... อ่านเพิ่มเติม...
มหาโลกุตรคุณ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
อาทิตย์, 11 กรกฏาคม 2010
? ? ? ? มหาโลกุตรคุณ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร 12 พฤศจิกายน 2536 ? พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นของสำคัญมาก เป็นของดีมาก เป็นของประเสริฐมาก เป็นของมีคุณค่ามาก ในสรรพไตรโลกธาตุ แผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นไฟ แผ่นลม ตลอดทุกสิ่งสรรพ ที่มีวิญญาณครองสิงก็ดี ที่ไม่มีวิญญาณครองสิงก็ดี จะนับถ้วนหรือไม่ถ้วนก็ตาม เม็ดทรายในท้องมหาสมุทร... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๑๒) สมัยข้าพเจ้าอยู่วัดท่าซุง
ศุกร์, 08 มิถุนายน 2012
? รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๑๒) ๒.สมัยข้าพเจ้าอยู่วัดท่าซุง การที่อาตมาเขียนบันทึกเหล่านี้ออกมา ไม่เจตนาเพื่อแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ อาตมาบันทึกในฐานะศิษย์ผู้หนึ่งคิดว่าโชคดีที่บวชเข้ามาแล้วได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน คำพูดต่าง ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
พระวินัย
เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2010
ก่อนเสด็จนิพพานเล็กน้อย คือภายหลังทรงโปรดสุภัททะปริพาชกแล้ว พระพุทธเจ้าประทาน โอวาทพระสงฆ์ โอวาทนั้นเป็นพระพุทธดำรัสสั่งเป็นครั้งสุดท้าย มีหลายเรื่องด้วยกัน เช่น เรื่อง หนึ่งเกี่ยวกับพระสงฆ์ยังใช้ถ้อยคำเรียกขานกันลักลั่นอยู่ คือ คำว่า 'อาวุโส' และ 'ภันเต' อาวุโส ตรงกับภาษาไทยว่า 'คุณ' และภัตเตว่า 'ท่าน'พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่า พระที่มีอายุพรรษา... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 2
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
พรหมวิหารสี่ ตอนที่ 2 ? สำหรับคำแนะนำ ในการเจริญ พระกรรมฐานในวันนี้ ก็จะขอนำ เอาเรื่องของ พรหมวิหาร 4 มาแสดง แก่บรรดา ท่านพุทธ บริษัทสำหรับพรหมวิหาร 4 นี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นพระกรรมฐานกลางจริงๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พรหมวิหาร 4 ย่อมเป็นกำลังของฌาน เป็นอาหารของศีล เป็นอาหารของฌาน และ เป็นอาหารของวิปัสสนาญาณ ทั้งนี้ รู้ว่าพรหม วิหาร 4... อ่านเพิ่มเติม...