Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อขาตาโร ตถาคตา

altชนะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้ ก็สามารถจะทรงฌานได้ หากว่าทำกรรมฐานเพียงเท่านี้ยังไม่ได้ อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทั้งนั้น เพราะว่าความดีหรือความชั่ว อารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่ว มันอยู่ที่กำลังใจของเรา ไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ครูสอน

?ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

อขาตาโร ตถาคตา

ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก

ถ้าบอกแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เมื่อยปากเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร

ที่มา บางส่วนจากปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๙

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๓)
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๓) ท่านผู้ฟัง? และท่านผู้อ่านทั้งหลาย? สำหรับตอนนี้ก็ทุกท่านฟังหรืออ่าน เรื่อง?นิทาน 100 เปอร์เซ็นต์? ที่บอกว่า เป็นนิทาน 100 เปอร์เซ็นต์? ก็เพราะว่า? เรื่องราวต่างๆ ที่นำมาพูดกัน? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง? นักบุญนักกุศลพูด? มักจะนำเอาเรื่องพระสูตร? ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมา? มาพูดกัน? เป็นการแนะนำในเรื่องการบุญการกุศล?... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต ตติยเปยยาล ว่าด้วย ทิฏฐิ
พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2010
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต ตติยเปยยาล? ว่าด้วย ทิฏฐิ พระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า? ????? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ? ????? พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 17. พระพิเศษท่านที่1 ในจังหวัดกาญจนบุรี
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 17 พระพิเศษท่านที่ 1 ในจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงปี 42 เป็นต้นมา ผมก็มักจะตระเวนไปเที่ยวแถวเมืองกาญจนบุรี เพราะผมชอบภูเขาและต้นไม้ เห็นภูเขา ต้นไม้เขียวแล้วรู้สึกสบายใจ... อยู่มาวันหนึ่งมีท่านผู้หนึ่ง(ตอนนี้บวชเป็นภิกษุอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี) มาชวนผมไปแถวเมืองกาญจนบุรีเพราะเหตุว่า ท่านได้ไปรู้จักหม่อมหลวงท่านหนึ่ง(บอกชื่อไม่ได้....อันตราย)... อ่านเพิ่มเติม...
เหตุแผ่นดินไหว โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2009
เหตุแผ่นดินไหว? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕ ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันที่บันทึกวันนี้ ตรงกับวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑ อันเป็นวันเริ่มแรกหนังสือเล่มที่ ๕ เพราะว่า หนังสือเล่มที่ ๕ ต้องรีบทำตั้งแต่เวลานี้ บันทึกเสียงไว้ แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คัดเลือกความจริงการบันทึกวันนี้ก็ป่วย วานนี้ป่วยมาก ตอนปลายของเล่มที่ ๔ ป่วยมากไปหน่อย... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. ประไพ สุนทราณู ตอนที่ ๑
อังคาร, 08 ธันวาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง? โดย .. ประไพ สุนทราณู? ตอนที่ ๑ ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งได้รับการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังที่วัดท่าซุง ข้าพเจ้าบวชชี พราหมณ์และถือธุดงค์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นครั้งแรกจริง ๆ ในชีวิตที่ได้บวช ได้ร่วมเดินเวียนรอบโบสถ์ กับพระที่บวชใหม่และชีพราหมณ์ทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่รู้จะภาวนาว่าอะไรก็เลยสวด อิติปิ โสฯ... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าสนใจร่างกาย จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? พระพุทธเจ้าตรัสว่า "เธอทั้งหลายจงอย่าสนใจร่างกายของตนเอง จงอย่าสนใจในร่างกายของคนอื่น จงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราร่างกายถ้าเป็นเราจริง มันก็ทรงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย แต่ทว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็เข้าขั้นสลายตัว เมื่อเราจะต้องตาย... อ่านเพิ่มเติม...
จิตศูนย์กลาง พระโพธิธรรมมาจารย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
อาทิตย์, 13 กันยายน 2009
จิตศูนย์กลาง พระโพธิธรรมมาจารย์? (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อยจ.บุรีรัมย์ จิต เป็นศูนย์กลางทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งหมด ศูนย์กลางของโลกอยู่ที่จิต รวมอยู่ที่จิต เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าผู้ใดเห็นจิต เห็นอารมณ์ที่เกิดดับของจิต ผู้นั้นจะหมดปัญหาทางจิตใจ เพราะฉะนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
อโหสิกรรมตอนที่ ๓ สุดท้าย
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2009
? อโหสิกรรมตอนที่ ๓ สุดท้าย ข้าพเจ้า ฟังมานานแล้ว ก็ยังไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านผู้นั้น แล้วเสียงทางโทรศัพท์บอกว่า ?โอจริง ผมลืมต้องขอโทษที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องสาเหตุให้คุณฟังเลย คุยกันเป็นนานจนเพลิน ตั้งใจจะ เล่าแต่แรกแล้วลืมไป อารมณ์มันขุ่นมัวตลอดทั้งวัน เจ็บใจไม่หาย?แล้วท่านผู้นั้นก็เล่า เรื่องต้นเหตุ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๔๒
อังคาร, 20 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๔๒ พระ อนาคามี พระอนาคามี ต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง พระพุทธเจ้ากล่าวเป็น อธิจิตสิกขา คือมีอารมณ์จิตเข้มแข็งมาก ไม่ใช่อ่อนแอ คือ ว่า อารมณ์จิตของเราทรงอยู่ในกายคตานุสสติ-กรรมฐานกับอสุภกรรมฐานเห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไร น่ารักนอกจากสกปรกแล้ว อัตภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่มีการทรงตัว เป็นเรือนร่างที่... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๖. จาคานุสสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
จาคานุสสติ ลำดับต่อนี้ไป เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพากันเจริญพระกรรมฐาน คือทรงอารมณ์เป็นสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาขันธ์ ๕ เพื่อผลที่จะพึงได้ก็คือโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายหรือว่าความเกิด เพราะอะไร เพราะว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่า ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าอยู่กับอารมณ์/หลวงปู่บุดดา ถาวโร
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
แก้ที่ตัวเราซิ คนอื่นก็ให้เขาแก้ของเขาเอง เมืองใครเมืองมัน? บ้านใครใครอยู่ อู่ใคร ใครนอน ไม่ก้าวก่ายกันหร็อก หน้าเศร้า ๆ เพราะมันไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับหนัง กับจิตซี่ มันไปอยู่กับอารมณ์ ประเดี๋ยวก็ร้องไห้ เดี๋ยวก็หัวเราะ มันแน่นอนเมื่อไรน่ะโลกน่ะ ชอบใจก็หัวเราะ ไม่ชอบใจก็ ร้องให้ อวิชชามันบัง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันบังไว้ซะ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ? 
ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
ไอ้เรื่องอาการทางกายนี่เลิกถามกันเสียทีนะ มันจะเป็น มันจะตายยังไง ก็เชิญมันเถอะ ให้มันตายไป ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม ความดีมันไม่ได้หรอกคนกลัวตาย ห่วงกายห่วงมันมากกว่าความดี มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่คบ ? 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - คำสมาทานที่ต่อเสริมกันใหม่
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
? คำสมาทานที่ต่อเสริมกันใหม่ คำสมาทานนี้ นอกจากจะมีมาตามแบบแผนในวิสุทธิมรรคแล้ว แต่ละสำนัก แต่ละ อาจารย์ ต่างก็แต่งคำสมาทานขึ้นสอนศิษย์ให้สมาทานตามความที่เห็นว่าเหมาะสม การที่ใคร จะมีคำสมาทานว่าอย่างไรนั้น และไม่เกินพอดี คือยังแสดงความเคารพนับถือพระรัตนตรัยอยู่ ก็เป็นอันว่าใช้ได้ทั้งนั้น ไม่เห็นว่าจะน่าตำหนิกันตรงไหน... อ่านเพิ่มเติม...
อบรมภาวนาญาติโยม พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม กัณฑ์ที่ ๖
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
อบรมภาวนาญาติโยม พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม กัณฑ์ที่ ๖ อบรมภาวนาญาติโยม อ.นาแก จ.นครพนม (พระธรรมเทศนาเป็นภาษาพื้นเมืองอิสาน) เอ้าตั้งใจฟัง สงบๆอดเอาถ้ามันเจ็บมันปวดก็ดี ถ้าไม่มีความอดความทนก็ ไม่ได้ซิ เวลาออกลูกมันเจ็บมันปวดกว่านี้เยอะเลย(...หัวเราะทั้งพระทั้งโยม...) ??เอ้าตั้งใจฟัง??ฟังเทศน์ก็ฟังธรรมด้วย เพื่อจะได้ภาวนาไปในตัวนั่นแหละ... อ่านเพิ่มเติม...
อนา ลโยวาท กัณฑ์ที่ ๒๐ หลวงปู่ขาว อนาลโย
พุธ, 10 มีนาคม 2010
ทุกขสัจจ์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ร่างกายที่อาศัยอยู่นี่ ก็ดี มันเป็นของสำหรับโลก เหมือนกันทุกคนน่ะแหละ สพฺเพธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของใคร ก็แม่นร่างกานนี่แหละ หมดก้อนเท่านี้เป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้ยึด ถือ นั่นแหละอัสสิมานะ คนถือเราว่าตัวตน นั่นแหละ อันนี้แหละ ความมานะนี่แหละคือ ความว่าเขาว่าเรา พระพุทธเจ้าว่าอัตภาพสังขาร มันหลงสมมติ ... อ่านเพิ่มเติม...