Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ชีวิตแลกชีวิต
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
ชีวิตแลกชีวิต มีครอบครัวตำรวจอยู่ที่หนองคายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีบุตรอยู่ห้าคนเป็น หญิงสามชายสองคนลูกคนโตเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็น ชายคนที่สามเป็นหญิงคนที่สี่ เป็นหญิงคนสุดท้องเป็นชาย บิดาที่เป็นตำรวจก็คงเป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปคือถ้ามีงานเลี้ยงก็ต้องมี เครื่องดื่มอย่างว่า ยิ่งถ้าทางภาคอีสานแล้วก็ต้องมีลาบเนื้อวัว ต้มยำ ต้มแซบ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานโพชฌงค์ ๗ จากหนังสือธรรมะปกิณกะ ๒
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
? ? ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน โพชฌงค์ ๗จาก หนังสือ ธรรมะปกิณกะ ๒ คำว่าโพชฌงค์องค์เป็นเครื่องตรัสรู้? มีสติ? เป็นต้น??? เราก็มาว่ากันทีละตัวก็แล้วกัน??? คำว่าสติแปลว่า??? ระลึกนึกเข้าไว้นะท่านว่ายังไง?? อตฺถิ? เม? อชฺฌตฺตํ? สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ? ปชานาติ? อสนฺตํ? วา? อชฺฌตฺตํ? สติสมฺโพชฺฌงฺคํ? นตฺถิ? เม? อชฺฌตฺตํ? สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ? ปชานาติ????... อ่านเพิ่มเติม...
ผีวัดไทรใหญ่ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2009
ผีวัดไทรใหญ่ จาก หนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1 ที นี้มาคุยกันถึงวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่นี่อาตมาจำไม่ได้นะ ว่าเป็น พ.ศ. เท่าไหร่ ปีนั้นเขาฝัง ลูกนิมิต เขานิมนต์ไป เอารูปหล่อหลวงพ่อปานไป แล้วก็นิมนต์หลวงพ่อจงไป แล้วก็มีอาจารย์ เกิด แกไปหุงน้ำมัน อยู่จังหวัดนนทบุรี ไปหุงน้ำมันแจก แกคุยว่าน้ำมันของแกเดือนแล้วไม่ร้อน ความจริงเครื่องสมุนไพรมันค่อนกระทะ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๑๖. สัมมาสมาธิ, พุทธานุสสติ
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
สัมมาสมาธิ, พุทธานุสสติ ต่อไปนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลาย จงพยายามรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ คำว่าสมาธิ คือ รวบรวมกำลังใจให้อยู่ในจิตที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิ สมาธิแบ่งออกเป็น ๒ ประการด้วยกันคือ สัมมาสมาธิอย่างหนึ่ง มิจฉาสมาธิอย่างหนึ่ง สมาธิถ้าพูดกันตามภาษาไทยก็เรียกว่าการตั้งใจไว้หรือว่าการทรงอารมณ์ไว้... อ่านเพิ่มเติม...
อดีตชาติของพระอานนท์และพระนางพิมพา
พุธ, 21 เมษายน 2010
? มี ภิกษุรูปหนึ่ง แม้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ฝึกฝนกดข่มกิเลสความโกรธไว้ จึงเป็นคนมักโกรธ มากไป ด้วยความแค้นเคืองเสมอ เพียงแค่ถูกกล่าวว่าเล็กน้อย ก็ถึงกับขุ่นแค้นโกรธ มุ่งร้ายหมายขวัญผู้อื่นเสียแล้ว พอ พระ ศาสดา ทรงทราบเรื่องนี้ ได้รับสั่งเรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอเป็นคนมักโกรธจริงหรือ  ... อ่านเพิ่มเติม...
พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา
อาทิตย์, 08 พฤษภาคม 2011
พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา พระราหุล เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ (พุทธโอรส) กับพระนางยโสธรา หรือพิมพา เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครอง นครกบิลพัสดุ์ ประสูติวันเดียวกันกับที่พระบิดาเสด็จออกบวช ดังนั้น ท่านจึงเจริญพระชันษาเติบโตขึ้นมาโดยมิเคยเห็นพระพักตร์รู้จัก พระบิดาเลย จวบจนครั้นเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์ และท่องเชียงแสน - พระครูภาวนาภิรัตน์ (หลวงปู่อินทจักร) วัดวนาราม (น้ำบ่อหลวง) วาระ ๒
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2009
? พระครูภาวนาภิรัตน์ (หลวงปู่อินทจักร) วัดวนาราม (น้ำบ่อหลวง) วาระ ๒ ออกจากบ้าน ดร.ปริญญา ตอนบ่าย ไปถึงวัดไม่เย็นนัก พบหลวงปู่อินทจักรพอดี เงินที่หลวงพ่อฤาษีเอาไปถวายมีจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงแม้จะได้จากผู้บริจาคยังไม่ครบ หลวงพ่อก็รองจ่ายจากเงินส่วนอื่นไปก่อน หลวงพ่ออินทจักร (อ) : สบายดี? หลวงพ่อฤาษี (ฤ) : ถ้าสบายก็ดีครับ หลวงพ่อสบายดีหรือครับ อ. : ก็พอควร ใช้ได้ ฤ.... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - อาหารพระอริยะ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
อาหารพระอริยะ พระอริยะตัวอย่าง ขอยกเอาพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ประกาศพระศาสนามาพูดให้ ทราบ สมัยหนึ่งในหลายสิบสมัย พระองค์ทรงเดินทางร่วมกับพระอานนท์ไปบิณฑบาต ทรงพบ นางบุญทาสีในระหว่างทาง นางบุญเป็นคนจน เป็นทาสของเศรษฐี นางเห็นพระพุทธเจ้านางก็ดีใจ คิดว่า วันก่อน ๆเราเห็นพระอยากจะทำบุญแต่เราก็ไม่มีของ บางวันเรามีของ เราก็ไม่พบพระ วันนี้... อ่านเพิ่มเติม...
นักเจริญมหาสติปัฏฐานเขาต้องดูอารมณ์
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
? ? นักเจริญมหาสติปัฏฐานเขาต้องดูอารมณ์ อารมณ์ตัวใดมันเกิด ตัดตัวนั้นทันที ไม่ได้ไปนั่งไล่เบี้ย 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 ถึง 13 จบเป็นอรหันต์ ถ้าคิดแบบนี้ลงนรกมานับไม่ถ้วนแล้ว เขาต้องรวบรวมกำลังมหาสติปัฏฐานทั้งหมดทุกบรรพเข้ามาใช้ ในขณะที่อารมณ์นั้นเกิดทันที?ไม่ใช่ว่า ทำอย่างนี้ได้แล้วก็ทิ้งอย่างนั้น ไปจับขั้นต่อไป ต่อไปพอใจสบายก็ทิ้งอย่างนี้ไปจับตัวโน้น ... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2009
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ ซื้อที่ดินถวายสร้างศาลา? ๑๒? ไร่ ประมาณปี? พ.ศ.? ๒๕๒๗-๒๕๒๘?? ทั้งสองปีนั้นอาตมากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศกับหลวง พ่อทั้งสองปี?? ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต?? กลับจากตรวจงานกับหลวงพ่อ? เล่าว่าหลวงพ่อไปยืน อยู่ตรงลูกกรงศาลา ๑๒ ไร่?? มองดูทุ่งนาแห้งแล้ง? ??ตรงที่สร้างศาลา ๑๒ ไร่ปัจจุบัน? แล้วพูดว่า... อ่านเพิ่มเติม...
สรุป ธรรมานุปัสสนา
พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2010
? สรุป ธรรมานุปัสสนา? สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ไปนมัสการหลวงพ่อโหน่ง
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
? ไปนมัสการหลวงพ่อโหน่ง จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ ? ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้? วันที่ 27 พฤษภาคม 2533? ในตอนก่อนมาเล่าทิ้งไว้ถึงเรื่องภายในวัด? ทีนี้เรื่องภายในวัดความจริงก็มีมาก การปฏิบัติตนในวัดเป็นแบบธรรมดา ๆ ไม่มีอะไรพิเศษ? ไม่ใช่ใช้เวลาไปนั่งสมาธิให้ใครเห็น? การทำสมาธิ? ก็เป็นเวลา? แต่การใช้อารมณ์วิปัสสนา ใช้เป็นปกติ แต่คำว่า ปกติ จะถือว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะในคัมภีร์อยู่ไกล
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
มอบธรรม นำพร ถักจิตทอใจด้วยใยธรรม ธรรมะในคัมภีร์อยู่ไกล ธรรมะในใจอยู่ใกล้แค่เอื้อม ถ้าเราไปอ่านเรื่องธรรมะในคัมภีร์ ก็ดูเหมือนกับว่าธรรมะนี้อยู่ไกลสุดเอื้อม แต่เมื่อเราจะมาศึกษา และเรียนรู้ธรรมะในตัวของเรานี่ เราจะรู้สึกว่าธรรมะที่จะต้องเรียนรู้และจำเป็นต้องรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็คือเรื่องของกายกับใจของเรานั่นเอง   ?... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีแก้ไขนิวรณ์ 5
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
? วิธีแก้ไขนิวรณ์ 5 เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นมีวิธีแก้ดังนี้คือ 1.) กามฉันทะ แก้ได้หลายวิธีตามลักษณะของกามฉันทะที่เกิดขึ้น ดังนี้ พิจารณาถึงความจริงที่ว่ากามคุณทั้งหลายนั้นมีสุขน้อยมีทุกข์มาก คือให้ความสุขในช่วงที่ได้มาใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเสมือนเหยื่อล่อให้ติด ครั้นเมื่อติดในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็จะตามมา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยฉฬภิญโญ - อิทธิฤทธิ์
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
อิทธิฤทธิ์ ญาณข้อ ๑ ท่านสอนให้ฝึกการแสดงฤทธิ์ต่างๆ การแสดงฤทธิ์ทางพระพุทธศาสนานี้ ท่านสอนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ท่านให้เจริญคือฝึกในกสิณแปดอย่างให้ชำนาญ กสิณแปดอย่างนั้นมีดังนี้ ๑. ปฐวีกสิณ เพ่งธาตุดิน ๒. อาโปกสิณ เพ่งธาตุน้ำ ๓. เตโชกสิณ เพ่งไฟ ๔. วาโยกสิณ เพ่งลม ๕. ปีตกสิณ เพ่งสีเหลือง ๖. นีลกสิณ เพ่งสีเขียว ๗. โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง ๘. โอทาตกสิณ เพ่งสีขาว... อ่านเพิ่มเติม...