Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ธรรมดา
อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010
? ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วางทุกข์เสีย ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นธรรมดาของ โลกทั้งนั้น ในเมื่อร่างกายเรามีอยู่ในโลกเท่านี้เอง หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? 
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๑) พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ (๑)
เสาร์, 28 สิงหาคม 2010
? ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? (ตอนที่ ๑) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ หนังสือ ปุจฉา-วิสัชนา นี้ ตามหลักฐานที่บันทึกไว้ในหนังสือฉบับเดิมว่า พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ปุจฉาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้วิสัชนา... อ่านเพิ่มเติม...
โคธชาดก เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชังตอบ
พุธ, 04 กรกฏาคม 2012
? พึงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อ่อนน้อม พึงคบผู้ที่เขาพอใจจะคบด้วย พึงทำกิจแก่ผู้ที่ ช่วยทำกิจ ไม่พึงทำความเจริญให้แก่ผู้ที่ใคร่ความเสื่อม อนึ่ง ไม่พึงคบ หาสมาคมกับผู้ที่เขาไม่พอใจจะคบหาสมาคมด้วย. พึงละทิ้งผู้ที่เขาละทิ้ง ไม่พึงทำความสิเนหาในผู้เลิกรากัน ไม่พึงสมาคม กับผู้มีจิตคิดออกห่าง นกรู้ว่า ต้นไม้มีผลหมดแล้ว ย่อมบินไปสู่ต้นอื่นที่ เต็มไปด้วยผล... อ่านเพิ่มเติม...
เจริญอสุภะ โดย สมเด็จ พระวันรัต (ทับ พุทธสิริ)
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
เจริญอสุภะ โดย สมเด็จ พระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) อนึ่ง เมื่อจะเจริญอสุภะ พึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่า ?อัตถิ อิมัสมิง กาเย ของไม่งามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดมีอยู่ในกายนี้ ?เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังมังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง คือ เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หะทะยัง ยะ กะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง คือ เนื้อหัวใจ ตับ พังผืด ไต... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
วาโยกสิณ วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้ ? การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา ? การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมจักรกัปวัตนสูตร (สังเขป) ภาระกิจ ก่อนที่จะทรงแสดงธรรม
เสาร์, 04 ธันวาคม 2010
ธรรมจักรกัปวัตนสูตร (สังเขป) ? ? ภาระกิจ ก่อนที่จะทรงแสดงธรรม ?? ? ?ในตำราทางพุทธศาสนาแสดงประวัติในตอนนี้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเสด็จจากสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มายัง ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ป่าอันเป็นที่ตกแห่งฤษี หรือป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนี้อ (สวนสัตว์)) ทรงเสด็จถึงป่านั้นแล้วเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ ของปัญจวัคคีย์ ในตอนแรกปัญจวัคคีย์ทั้งห้า... อ่านเพิ่มเติม...
"ธรรมะ คือ ธรรมดา" หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
พฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2010
"ธรรมะ คือ ธรรมดา" หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป “จิตไม่ระเริงหลงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อันนั้นแหละเรียกว่าผู้เห็นธรรม ธรรมะ คือ ธรรมดาสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เห็นเกิดเห็นดับอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก บุคคลนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ภาวนาให้มันเห็นอย่างนี้ จิตเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่น ในรูป ในเสียง ความไม่ยึดมั่นถือมั่น... อ่านเพิ่มเติม...
คิดก่อนพูด
จันทร์, 23 กันยายน 2013
การจะติ หรือการจะแนะนำ การจะเตือน ก็จงใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอย่างไร ให้เพื่อนร่วมสำนักกันมีความเข้าใจว่าจริยาอย่างนั้น หรือการกระทำอย่างนั้นมันไม่ดี และก็ควรใช้วาจาประเภท สัมโมทนียกถา เราติแต่ว่าแกมชม หรือว่าชมแต่ว่าแกมติ ให้คนนั้นรู้สึกว่าการกระทำของเขาเป็นการกระทำผิด แต่ทว่าอย่าให้ถึงกับสะเทือนใจเกินไป... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร โปฏฐปาทสูตร ว่าด้วย ปริพาชกโปฏฐปาทะ
อังคาร, 13 เมษายน 2010
? พระสูตร โปฏฐปาทสูตร? (หน้า ๑) ว่าด้วย ปริพาชกโปฏฐปาทะ? [๒๗๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :- ????? สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชกพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ ประมาณ ๓,๐๐๐ อาศัยอยู่ในมัลลิการาม ซึ่ง(เมื่อแรก)มีศาลาหลังเดียว เรียงรายด้วยต้นมะพลับ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ ถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น ? ที่ พักของเรา (หลวงปู่เจี๊ยะ) กับท่านพระอาจารย์มั่นไม่ห่างกันมากนัก ท่านอายุ ๗๐ แล้ว ต้องคอยดูแลท่าน ท่านจะเรียกใช้อะไรจะได้ยินได้ง่าย ในตอนเย็นๆ หลังจากทำข้อวัตรปฏิบัติเสร็จ มีปัญหา ธรรมอันใดขัดข้อง จะนำไปถามท่านเสมอ เราเคยเข้าไปที่พักท่านที่โนนนิเวศน์ ไปถาม ปัญหา ... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๑๔ บ้ายูเรเนียมและทองคำ (ต่อ) โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2009
ตอนที่ ๑๔ บ้ายูเรเนียมและทองคำ (ต่อ) โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จาก หนังสือ มโนมยิทธิและประวัติของฉัน บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟัง สำหรับวันนี้ที่บันทึกก็ยังเป็นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ และก็อาการป่วยไข้ไม่สบาย อย่างคาสเซทหน้าที่แล้วจะเห็นว่า เวลาใกล้ ๆ จะจบเสียงกระแหร่มแอมไอขากเสลดน้ำลาย... อ่านเพิ่มเติม...
ทำอย่างไรจึงจะควบคุมกำลังจิตให้เป็นสมาธิ
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
การเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ดีก็ต้องรู้จักเอาชนะใจตนเอง ตนเองรู้อยู่ว่าเวลานี้เรามีกิจอะไรจะพึงทำ?และตั้งใจเฉพาะอยู่ กิจนั้นจึงจะมีผลในการเจริญพระกรรมฐาน นี่เป็นปัญหาเฉพาะวันนี้ที่มีคนมาถามว่า ทำอย่างไรจึงจะควบคุมกำลังจิตให้เป็นสมาธิ และทำอย่างไรจึงจะให้ใจเข้าอยู่ถึงฌานสมาบัติ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อนุสสติ ๑๐ อนุสสติ แปลว่า "ตามระลึกถึง" กรรมฐานกองนี้ เป็นกรรมฐานที่ตามระลึกนึกถึง มีกำลังสมาธิไม่เสมอกัน บางหมวดก็มีสมาธิเพียงอุปจารฌาน บางหมวดก็มีสมาธิถึงปฐมฌาน บางหมวดก็มีสมาธิถึงฌาน ๔ และฌาน ๕ กำลังของกรรมฐานกองนี้มีกำลังไม่เสมอกันดังนี้ เมื่อถึง กรรมฐานหมวดใดมีกำลังเท่าใด จะได้เขียนไว้เพื่อทราบ อนุสสติทั้ง ๑๐ อย่างนี้ ก็เหมาะแก่อารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรม ขององคุลีมาล
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
บุพกรรม ขององคุลีมาล หลวงพ่อพระราชพรหมยาน “หลวงพ่อคะ? หนูเคย อ่านเรื่องกฎของกรรมเรื่องหนึ่ง? คือ? นายแดงเป็นคนเนรคุณพ่อแม่และเคยทุบตีพ่อแม่? พอ แกมีลูกออกมาลูกก็มีอาการเหมือนกับพ่อค่ะ? คงจะเป็น กฎของกรรมของนายแดง? แต่หนูคิดว่าลูกของนายแดงจะต้อง มีบาปเหมือนกันใช่ไหมคะ....” ??????????????????????? ก็ไม่ใช่บาป ??????????????????????? “แล้วกฎของ กรรมจะบันดาลให้เป็นอย่างไรคะ...”... อ่านเพิ่มเติม...
ของดีมีอยู่กับตัว (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
ของดีมีอยู่กับตัว (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) ของดีมีอยู่กับตัวเรา ทุกคนก็พากันปฏิบัติเอา ทำเอา เมื่อเวลาตายแล้วจึงวุ่นวายหานิมนต์พระมากุสลามาติกา ไม่ใช่ เกาถูกที่คัน ต้องรีบแก้เสียบัดนี้ คือ เร่งทำความดีแต่บัดนี้ จะได้หายห่วงอะไร ๆ ที่เป็นสมบัติของโลก มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล สมบัติในโลกเราแสวงหามา... อ่านเพิ่มเติม...