Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

หนีบาป

alt

?

...การทำบุญชำระบาปไม่ได้ เพราะว่าบุญกับบาปจะประสานกันไม่ได้ มันคนละทาง

ดูตัวอย่าง"พระโมคคัลลาน์" เมื่อ ๑๐๐ ชาติที่แล้ว ทุบพ่อทุบแม่เพราะเมีย หลังจากนั้น

ท่านตายไปแล้วก็ลงนรกไปแล้ว แต่ภายหลังเมื่อ ๑๐๐ ชาติผ่านมา ท่านเป็พระอัครสาวก

เบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์เศษกรรมอันนี้บันดาลให้โจรมาทุบท่าน เห็นไหมเล่า พ้นไม่ได้

ฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดเราพยายามทำบุญหนี แต่ไม่ต้องลงทุนมากนะ จะลำบาก

ไม่ต้องไปกู้เขามาทำบุญ?มีน้อยก็ไม่ต้องทำจนหมดตัว

เรื่องทำทานนี่ ทำพอสมควรที่เราจะไม่ลำบาก

การบูชาพระการภาวนาก็ทำให้หนัก ไม่ต้องลงทุนมาก เอาเวลาสักเล็กน้อยพอสมควร

พอเริ่มไม่สบายก็เลิก ทำอย่างนี้พอจะหนีกันได้ ล้างน่ะไม่ได้ ต้องหนีกัน...

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๑๒. ขุดทรัพย์วัดสามกอ
เสาร์, 06 ตุลาคม 2012
? 12. ขุดทรัพย์วัดสามกอ วัดสามกอนี่ อยู่ติดกับวัดบ้านแพน เรียกว่าใกล้ๆ กับวัดบางนมโคนั่นเอง ไม่ไกลหรอก ห่างกันประมาณสักกิโลเศษๆ วัดสามกอเขาลือกันว่ามีทรัพย์ ชาวบ้านเขาลือกันว่าบางวันก็เห็นเป็ดเงินเป็ดทองออกมาเดินเล่น คือเป็ดนี่สีมันเป็นเงินเป็นทอง เวลากลางคืนนะ มันเดินเล่นพระก็เคยเห็น พอเดินเล่นแล้วสังเกตดูก็หายเข้าไปที่หลังโบสถ์... อ่านเพิ่มเติม...
เปรตเลี้ยงควาย
อังคาร, 12 มกราคม 2010
? เปรตเลี้ยงควาย คนเราเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดทันที ส่วนจะไปเกิดที่ไหนนั้น แล้วแต่กรรมที่เขาสร้างทำ กรรมชั่วจะนำให้ไปเกิดในทุคติ คือที่ที่ปราศจากความเจริญงอกงาม ได้แก่เกิดเป็นสัตว์นรก, เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน, เกิดเป็นเปรต, เกิดเป็นอสุรกาย กรรมดีจะนำไปเกิดในสุคติ คือที่ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องได้แก่ เกิดเป็นมนุษย์, เกิดเป็นเทวดา, เกิดเป็นพรหม ... อ่านเพิ่มเติม...
"ธรรมะ คือ ธรรมดา" หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
พฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2010
"ธรรมะ คือ ธรรมดา" หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป “จิตไม่ระเริงหลงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อันนั้นแหละเรียกว่าผู้เห็นธรรม ธรรมะ คือ ธรรมดาสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เห็นเกิดเห็นดับอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก บุคคลนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ภาวนาให้มันเห็นอย่างนี้ จิตเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่น ในรูป ในเสียง ความไม่ยึดมั่นถือมั่น... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญญาเพชร ธรรมเทศนา หลวงปู่อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว ณ วัดป่ามณีกาญจน์
จันทร์, 04 ตุลาคม 2010
ปัญญาเพชร ? ? ? ธรรมเทศนา หลวงปู่อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว ณ วัดป่ามณีกาญจน์ 10 มิถุนายน 2548 เมื่อพร้อมแล้ว ให้พากันเข้าสู่ความสงบด้านจิตใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธ และเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามของผู้ ปฎิบัติ การที่ได้ยินได้ฟังมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - ผลของความตายครั้งที่ ๑
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? ผลของความตายครั้งที่ ๑ ? วันนี้วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก เพราะมีคนเขาเอาเรือมาให้เจิม อาชีพเจิมเรือดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมีคนชอบเอาเรือมาให้เจิม เมื่อเขาให้เจิมก็เจิม เจิมแล้วมันเป็นอย่างไรฉันก็ไม่เข้าใจ เขาว่ากันว่าเรือที่เจิมแล้วหากินคล่อง แต่ตามที่ฉันคิด... อ่านเพิ่มเติม...
ท่าน สุปพุทธกุฏฐิ
อาทิตย์, 02 พฤษภาคม 2010
ท่านสุปพุทธกุฏฐิ โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคยปรารภกันว่า? ในสมัยองค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดา?? เขา ฟังเทศน์กันอย่างง่าย ๆ? แล้วก็ปฏิบัติกันแบบง่าย ๆ? พระพุทธเจ้าเทศน์จบเมื่อไร? ก็ ปรากฎว่าบางท่านได้เป็นพระอรหันต์บ้าง? บางท่านได้ เป็นพระอนาคามีบ้าง? เป็นพระสกิทาคามีบ้าง? เป็นพระโสดาบันกันบ้าง? อย่างนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมบรรยาย หลวงปู่ดู่
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
? ธรรมบรรยาย หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ? 01.ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวกับพระไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญานั้น หลวงพ่อท่านเคยอธิบายไว้ให้ฟังว่า ผู้มี ศีล ดี ย่อมเป็นพื้นฐานของสมาธิ และ สามารถยังปัญญาให้เกิดได้ ผู้ที่มี สมาธิ ดี ย่อมสามารถสร้างปัญญาให้เกิดและเล็งเห็นความสำคัญของการมีศีล สำหรับผู้ที่มี ปัญญา ดีแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - จิตเข้าสู่ฌาน
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? จิตเข้าสู่ฌาน ? เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ ฉันมีธุระเกี่ยวแก่การตอบจดหมายเสีย ไม่มีโอกาสคุยกับลูกหลาน วันนี้พอว่าง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ อากาศมันหนาวเย็นเหลือเกิน ฉันเป็นคนแก่ไม่ชอบความหนาว แต่ฉันคิดว่า ฉันจะทนหนาวไปชั่วคราว โดยไม่ทำใจให้ลำบากเพราะความหนาวจนกว่าจะสิ้นลมปราณ เมื่อฉันตาย แล้วฉันก็จะไม่หนาว เพราะบ้านที่ฉันจะไปอยู่ใหม่ไม่มีหนาว... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - ฝึกธุดงค์ - ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๓
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๓ ?ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? สำหรับวันที่บันทึกวันนี้ เป็น?วันที่ 8 พฤษภาคม 2533?? เป็นวันวิสาขบูชา ต่อนี้ไปก็มาคุยกัน? ถึงเรื่อง? อำเภอศรีประจันต์? ของจังหวัดสุพรรณบุรี? กันต่อไป? เมื่อตอนที่แล้วมายับยั้งอยู่ตอนที่ว่า? มานั่งคิดว่า เรานั่งกันอยู่ที่นี่หลายวัน? เราจะเคลื่อนที่ไปบ้างดีกว่า ในป่าก็รกชัฎ ป่าศรีประจันต์เวลานั้น... อ่านเพิ่มเติม...
พระบรมครู (คู่มือครู)
อังคาร, 30 มีนาคม 2010
พระบรมครู (คู่มือครู) เรารู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะ ผู้เป็นพระบรมครู ศาสดาเอกของโลก?? และเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เราจึงควรขุดค้นของดีมี่มีอยู่ในพุทธศาสนา เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง ลองมาพิจารณาการสอนแบบพระพุทธเจ้ากันดูเถิด. -------------------------------------------------------------------------------- ?ทรงพร้อมที่จะสอน ? ???????????... อ่านเพิ่มเติม...
กากะเปรต
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2009
??หลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่องกากะเปรตต่อไปนี้จะขอนำเรื่องจากพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่องหนึ่งครั้ง หนึ่งองค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เวลา นั้น องค์สมเด็จพระบรมครูประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์มหานครกำลัง แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท คือ เทศน์โปรดปัจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ แล้วก็โปรดบรรดาชฎิล ๑,๐๐๓... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ขาว อนาลโย ตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่ ต่อ
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2009
?หลวงปู่ขาว อนาลโย ตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่?ถาม : แหมความโลภมากอยากไม่มีความพอดีเป็นเบรกห้ามล้อนี้ มันทำคนให้เสียคนได้จริง ๆ นะท่านปู่ ธรรมวันนี้ถึงใจนับแต่เกิดมาก็มีวันนี้ที่ปู่นำความโลภออกประกาศโทษให้กระผม รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริง ๆตอบ : ราคะ ตัณหา ความโลภ ความโกรธ เมื่อเทียบทางโลกแล้วก็คือตัวมหาภัย มหาอำนาจบีบหัวใจสัตว์นั้นแล... อ่านเพิ่มเติม...
สัญมะ ทมะ ความสำรวมระวังจิต ความข่มฝึกจิต (สมเด็จพระญาณสังวร)
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
สัญมะ ทมะ ความสำรวมระวังจิต ความข่มฝึกจิต สมเด็จพระญาณสังวร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอร หันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
คิหิปฏับัติ 4 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 22 มิถุนายน 2010
คิหิปฏับัติ 4 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้จะขอพูดกับท่าน ในเรื่องของ คิหิปฏิบัติ คือข้อ ปฏิบัติของฆราวาสแต่ความจริงข้อปฏิบัติของฆราวาสนี่ ผมว่าบางที พระบางองค์ก็ปฏิบัติไม่ได้ก็มีฆราวาสก็เยอะ ผมก็ไม่เคยคิดว่า ผมดี แต่ทว่าบางทีผมก็สะดุดใจมาก นี่ความรู้ของฆราวาสพระควรศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
การขอโทษและการให้อภัย สมเด็จพระญาณสังวร
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
? การขอโทษและการให้อภัย พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร.. การรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำเองและเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะ ของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีในทางหนึ่งหรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกัน มิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิด... อ่านเพิ่มเติม...