Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทำดีลบล้างความชั่วไม่ได้

??alt

หลวงพ่อปานมีคุณความดีแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายไม่จำกัดชั้นวรรณะ ไม่จำกัดหมู่บุคคลซึ่งเป็นความดีเหลือล้นที่อาตมาจะติดตามได้

ท่านก็ยังเป็นพระที่ประสบเคราะห์กรรมร้ายคือถูกบังฟัน สำหรับอาตมานี้นั้นซึ่งมีบุญวาสนาบารมีไม่เทียบเคียงหลวงพ่อปานได้ แล้วเหตุร้ายเหล่านี้จะไม่มีแก่อาตมาหรือ นี่อาตมาคิดเสมอบรรดาท่านพุทธบริษัท คิดเสมอว่าเหตุร้ายมันต้องมี แต่ถือว่าเป็นกฎของกรรม เราสร้างความดีมา ความดีก็สนองให้ได้ดี ถ้าเราทำความชั่ว ความชั่วก็สนองให้เดือดร้อน แต่เวลานี้อาตมาเป็นคนใจด้านเสียแล้ว บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นชื่อว่าทุกข์ภัยใด ๆ ไม่มีความรู้สึก ถือว่ามันเป็นกฎธรรมดา เมื่อความเกิดมีขึ้น ความแก่มันก็ตามมา ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจมันก็ตามมา และความตายในที่สุดมันก็ตามมาทีหลัง การที่เราจะตักน้ำไปรดหัวตอให้มันซึมเข้าไปข้างในย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันใด เราจะทำบุญทำกุศลประการใดก็ดีที่จะลบล้างความชั่วเดิมของเรานี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันนั้น

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

คัดลอกบางส่วนจาก?กฏของกรรม เล่ม ๓ - ตอนที่ ๑. อาลัยหลวงพ่อปาน

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๙. มรณัสสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
มรณัสสติ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่น ก็ตั้งใจไว้เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือระยะนี้ที่สอนกันมาเป็นพื้นฐานคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามกำหนดจิตให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออก... อ่านเพิ่มเติม...
พระป่าและวัดป่าของไทย
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
พระป่าและวัดป่าของไทย ??????????? พระภิกษุในพระพุทธศาสนาแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายคือ?ฝ่ายคันถธุระ?และฝ่ายวิปัสสนาธุระ ฝ่ายคันถธุระ ศึกษาพระปริยัติธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรอบรู้ในหลักธรรม เพื่อ นำไปประพฤติปฏิบัติ และสั่งสอนผู้อื่นต่อไป พระภิกษุฝ่ายนี้เมื่อศึกษาแล้วจะเกิดปัญญาที่เรียกว่า?สุต... อ่านเพิ่มเติม...
ในโชคมีเคราะห์ ในเคราะห์มีโชค (พระไพศาล วิสาโล)
เสาร์, 30 ตุลาคม 2010
? ในโชคมีเคราะห์ ในเคราะห์มีโชค พระไพศาล วิสาโล สำหรับประเทศที่ยากจนหรือเศรษฐกิจย่ำแย่? คงไม่มีข่าวใดจะดีไปกว่าการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติแหล่งใหญ่ เช่น น้ำมัน เพชร ทอง เพราะนั่นหมายถึงรายได้จำนวนมหาศาล ที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยให้ประชากรมีงานทำ มีการศึกษา และมีสุขภาพดีขึ้น?ประเทศไหนที่สำรวจพบทรัพยากรเหล่านี้ต้องถือว่ามีโชคทีเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อตอนที่ ๖
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน โอวาทของหลวงพ่อตอนที่ ๖ การปฏิบัติจะให้ได้ดีในเขตของพระพุทธศาสนา เรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องปฏิบัติตาม กระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งใดที่พระ พุทธเจ้า ทรงห้ามหรือแนะนำว่าไม่สมควร สิ่งนั้นเราต้องเว้นเด็ดขาด สิ่งใดที่องค์สมเด็จ พระพุทธเจ้า ทรงสนับสนุน สิ่งนั้นต้องทำด้วยชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุเรื่อง "จิตสุข ในความทุกข์"
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2009
?พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ (ศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท) เรื่อง "จิตสุข ในความทุกข์"ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (สี่แยกราชประสงค์)วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 13.00-16.30 น.ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสุเมโธ พระราชสุเมธาจารย์ ท่านเคยเล่าให้ฟังถึงวันแรกครั้งแรกที่ท่านจะขึ้นธรรมมาส ที่วัดหนองป่าพง ท่านทราบว่าหลวงพ่อชาห้ามไม่ให้เตรียมคำเทศน์ล่วงหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ - วิปัสสนาญาณสามนัย
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
วิปัสสนาญาณสามนัย วิปัสสนาญาณที่พิจารณากันมานั้น ท่านสอนไว้เป็นสามนัย คือ ๑. พิจารณาตามแบบวิปัสสนาญาณ ๙ ตามนัยวิสุทธิมรรค ที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์รจนาไว้ ๒. พิจารณาตามนัยอริยสัจ ๔ ๓. พิจารณาขันธ์ ๕ ตามในพระไตรปิฎก ที่มีมาในขันธวรรค ทั้งสามนัยนี้ ความจริงก็มีอรรถ คือความหมายเป็นอันเดียวกัน โดยท่านให้เห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
กฏแห่งกรรม ความสงสัย ของสมเด็จพระบรมกษัตริย์
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
? กฏแห่งกรรม ความสงสัย ของสมเด็จพระบรมกษัตริย์ ? ?กาลเมื่อพระสังคีติกาจารย์เจ้าทั้งปวง ซึ่งมีพระเรวัตเถระเจ้า และพระสัพพกามีเถระเจ้า เป็นประธาน ได้พากันกระทำทุติยสังคายนาเสร็จแล้วและเล็งเห็นด้วยอนาคตังสญาณว่า ? ?"สืบไปภายหน้า เมื่อศาสนาแห่งองค์พระมิ่งมงกุฏโมลีศรีศากยมุนีโคดมบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลายล่วงไปได้ ๒๑๘ ปี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช... อ่านเพิ่มเติม...
ใครผิดถูกชั่วดีก็ตัวเขา คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
จันทร์, 01 มีนาคม 2010
? ใครผิดถูกชั่วดีก็ตัวเขา ใจของเราเพียรระวัง ตั้งถนอม อย่าให้อกุศล วนมาตอม ควรถึงพร้อมบุญกุศล ผลสบาย ? คัดมาจาก หนังสือรวมคำสอนจากพระป่า คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺ  
จักกสูตร
อาทิตย์, 30 กันยายน 2012
? จักกสูตร [๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ ประการนี้ เป็นเครื่องเป็นไปแก่มนุษย์และเทวดา ผู้ประกอบ เป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดาประกอบแล้ว ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่ (และ)? ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลาย ต่อกาลไม่นานนัก จักร ๔ ประการเป็นไฉน คือ? ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะ ๑ สัปปุริสูปัสสยะ การคบสัตบุรุษ ๑? อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ ๑? และปุพเพกตปุญญตา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ๒. วินีลกอสุภ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๒. วินีลกอสุภ อสุภนี้ ปกติพิจารณาสี มีสีแดง สีเขียว สีขาวปนกัน เมื่อขณะกำหนดภาวนาว่า "วินีละกัง ปะฏิกุลัง" จนภาพนิมิตที่มีสี แดง ขาว เขียว เกิดติดตาติดใจคละกันอย่างนี้ ท่านเรียกว่า อุคคหนิมิต ต่อไปถ้าปรากฏว่าในจำนวนสีสามสีนั้น สีใดสีหนึ่งแผ่ปกคลุมสีอีกสองสีนั้นจนหนาทึบ ปิดบังสีอื่นหมดแล้วทรงสภาพอยู่ได้นาน ท่านเรียกนิมิตอย่างนี้ว่า ปฏิภาคนิมิต... อ่านเพิ่มเติม...
นิวรณ์ ๕
อาทิตย์, 23 พฤษภาคม 2010
นิวรณ์ ๕? โดย พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง? ท่านสาธุชนทั้งหลาย และบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพขอรับ บ่าย 2 โมง 20 นาที ของวันพุธ พบกันตามปกติ เมื่อวันพุธที่แล้วว่ากัน ด้วยเวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐานแล้วก็จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานจบไปแล้ว วันนี้ก็มาขอขึ้นธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน ตอนนี้ทั้งหมดนะขอรับพระคุณเจ้าที่เคารพ... อ่านเพิ่มเติม...
ผีข่าอาละวาด เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา (ตอนที่ ๘)
พุธ, 17 มีนาคม 2010
เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา?(ตอนที่ ๘) จากหนังสือ คณะเผยแพร่ธรรม ฉะเชิงเทรา พรรษาที่ ๓-๑๐ วัดหนองบัวทอง นครเวียงจันทน์ ผีข่าอาละวาด ออกพรรษาที่ ๒ แล้วข้ามไปเวียงจันทน์ ไปขออยู่กับอาจารย์มหาถวัลย์ ที่วัดหนองบัวทอง ที่แถวนี้ชาวบ้านเล่าว่า แต่เดิมเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าอนุเวียงจันทน์ ดิฉันอยู่กุฏิเล็กๆ ฝาใบตาล หลังคามุงหญ้า ไม่มีประตู... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต
เสาร์, 09 เมษายน 2011
? ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต พระนางสุปปวาสาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู้ถวายของมีรสประณีต??ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน ไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) (ตอนที่ ๔)
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
? ? รวมเกร็ดธรรมะ (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) (ตอนที่ ๔) บัด นี้วาระของผู้มีพระคุณทั้ง๓ ได้จากไปแล้วอาตมาก็มีความอิสระทางจิตไม่กังวลห่วงหน้าห่วงหลังด้วยความ อาลัยอาวรณ์เช่นแต่ก่อนอีกแล้วคงเหลือแต่จิตส่วนตนและหมู่คณะที่มาร่วมสร้าง บารมีในสำนักเท่านั้น บุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดธรณีสงฆ์ขึ้นมาครั้งแรกตอนคิดจะหาซื้อที่ดินก็เที่ยว... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก ?พระนิกร ปุญญลาโภ" ต่อ สิ่งที่พบเมื่อตายแล้ว
อังคาร, 15 กันยายน 2009
เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก ?พระนิกร ปุญญลาโภ" ต่อ สิ่งที่พบเมื่อตายแล้ว ก็ลอยกลับขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้า? วิญญาณข้าพเจ้ามองตามจนสุดสายตาด้วยความอาลัยดังดวงใจ?จะขาดดิ้นเมื่อเรือจากไปจนลับตาแล้ววิญญาณข้าพเจ้าก็ออกเดินทางแสวงหาที่อยู่ต่อ ไป คราวนี้รู้สึกว่าเดินสบายไม่? เจ็บปวดตรงไหนเลย ไม่นานนักก็เดินไปเจอเอาวัดแห่งหนึ่งไม่สู้จะรกนัก... อ่านเพิ่มเติม...