Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พิจารณาร่างกาย จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)

?

alt

?

?

องค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงแนะนำบรรดาพระภิกษุทั้งหลายว่า

"ภิกขเวดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย เมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่าน พิจารณาร่างกายของท่าน

ใคร่ครวญขยายออกกระจายออก คือ พิจารณาอันดับแรกเป็นธาตุสี่

ว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุน้ำ มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่า

ร่างกายเป็นแท่งทึบ แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่

ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามสิบสองมีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นร่างกาย แต่ทว่าร่างกายเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก

มันเต็มไปด้วยความ อนิจจัง คือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปด้วยทุกขัง คือเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุข

มันเต็มไปด้วยอนัตตา คือ มันสลายตัวไปทีละน้อย ๆ ทุกเวลาที่เคลื่อนที่ไป

เธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอจงอย่าสนใจในร่างกายของคนอื่น จงอย่าสนใจในทรัพย์สินทั้งหลาย

จงทำลายความรักในเพศด้วยอำนาจอสุภสัญญาจงทำลายความโลภด้วยการตัดความอยากได้ด้วยการให้ทาน

อย่าทะเยอทะยานในทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของดีเป็นปัจจัยในเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

อย่าสนใจในความโกรธ ความพยาบาท ในบุคคลทั้งหลายใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา

เขาจะนินทาว่าร้ายว่าเรา ถ้าบังเอิญเราเป็นคนดีก็ไม่เลวไปตามคำพูด ถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดี

ถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำพูด ความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญ

ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่าง อย่าสนใจทั้งสองประการ

เราปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิชิตมารเท่านั้นเป็นพอ"

เป็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้

?

(ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า หน้า ๘)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๑๖ "การประพฤติธรรม"
จันทร์, 24 สิงหาคม 2009
มงคลที่ ๑๖ "การประพฤติธรรม" มงคลที่ ๑๖ มีพระบาลีว่า?ธมฺมจริยา จ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?ซึ่งแปลเป็นใจความว่า?การประพฤติธรรมจัดเป็นอุดมมงคล?นี่ตามหนังสือ นี่พ่อเทวดาทับศัพท์ส่ง แปลว่าธรรมจริยาแน่ะ แหมจะแปลหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่าน จะแปลให้มันรู้เรื่องสักหน่อยก็ไม่ได้ ยังงี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้เรียนมานี่นะ เขาจะเข้าใจได้ยังไง ทำอะไรก็ทำให้ครบ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานเมื่อเด็ก
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
หลวงพ่อปานเมื่อเด็ก มาฟังกันตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ ท่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นพระทรงอภิญญา สามารถจะรู้อะไรก็รู้ดี จะทำอะไรทำได้ นี่เรามาฟังกันตอนปลายเหตุนะ ฉันก็เป็นอย่างนั้น เวลาฉันอ่านหนังสือก็เหมือนกันอ่านตอนจบก่อนว่ามันจบตอนไหนแล้วถึงมาอ่านตอนต้น เวลาฉันเล่าเรื่องหลวงพ่อปาน ฉันก็มาเล่าเรื่องตอนปลายเสียก่อน... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าแยกศีล..ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๑)
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2011
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ? (ตอนที่ ๓๑) อย่าแยกศีล ? “ศีลมีสภาพเช่นไร พระคุณเจ้า” เขาถามอีก “.....อะไรเป็นศีลอย่างแท้จริง” “ความคิดในแง่ต่าง ๆ อันเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควร ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับ กาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติ... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดคำสอน(พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) (ตอนที่ ๑) คำนำ
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
? ? รวมเกร็ดคำสอน จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส คำนำ หนังสือประวัติของสำนักสงฆ์ธรรมยาน เล่มนี้เกิดเป็นจากความคิดและผลการดำเนินงานของ อาจารย์ศรีลักษณ์ เกียรติประจักษ์ โดยตรงได้มาเล่าว่าเคยอ่านเรื่องที่อาตมาเขียนในหนังสือลูกศิษย์บันทึกสมัยยังอยู่วัดท่าซุงแล้วชอบใจ แต่ไม่เคยพบตัวจริงของอาตมา เมื่ออาจารย์ศรีลักษณ์ได้มาพบตัวจริงอาตมา... อ่านเพิ่มเติม...
กฏของกรรม เล่ม ๓ - ตอนที่ ๑๑. สาตะกีเทพธิดา
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
สาตะกีเทพธิดา ท่านผู้อ่านทั้งหลายหรือท่านผู้ฟัง วันนี้จะมาคุยกันเรื่องนางเทพธิดาดอกบวบขม คือ สาตะกีเทพธิดา เรื่องสาตะกีเทพธิดามีเรื่องราวมาดังนี้ ในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เวลานั้น ปรากฏว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูที่เป็นพระอรหันต์นิพพาน พระพุทธเจ้าจึงได้สั่งให้ทำเป็นสถูป คือ เป็นเจดีย์น้อย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ครอบครัวลิง....เรื่องจริงจากผลกรรมตามสนอง จาก มูลนิธิสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
? ครอบครัวลิง....เรื่องจริงจากผลกรรมตามสนอง มูลนิธิสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ลงบันทึกไว้ ว่ามีครอบครัวที่จะต้องอุปการะไว้ตลอดชีวิตคือ ครอบครัวลิง?ครอบครัวนี้อยู่ที่?ตำบล ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี?เพราะมีพระครูท่านหนึ่งเขียนหนังสือร้องเรียนขอ ความช่วยเหลือไปถึงมูลนิธิ ทางมูลนิธิจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ เพื่อจัดหาข้อมูล... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๒
พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๒ ขอท่านทั้งหลายผู้หวังดีกับตัวเอง พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออก เตือนใจของตนเองไว้ว่า วันไหนมันหลงในร่างกายของเราบ้างไหม ว่าร่างกายของเราแข็งแรงก็ดี สวยสดงดงาม ผิวพรรณ ผ่องใสมีไหม ถ้ามีจงรู้ว่า นั่นโง่เต็มทีแล้วเป็นอารมณ์ของอบายภูมิ วันไหนที่ เราเห็นว่าร่างกาย คนอื่นมันสวยมีไหม ถ้ามีก็แสดงว่าเราโง่เต็มที ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
เสาร์, 14 พฤศจิกายน 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ กรรมที่เคยฆ่าหมา ท่าน เล่าถึงสาเหตุที่ต้องได้ทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท นอนแกร่ว เป็นอัมพาตนี้ว่า ตอนเป็นหนุ่ม เราเลี้ยงหมูไว้แยะ ต้มข้าวเอาไปวางให้หมู หมามันมากินหมด โมโหจัดจึงเอาไม้คานเจ็กตีหมาโป้งเดียวจอดสลบ ด้วยความที่โกรธจัด แม้หมาตัวนั้นจะนอนแน่ นิ่งเหมือนตายแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
มีพระธรรมเป็น กัลยาณมิตร
พุธ, 19 พฤษภาคม 2010
มีพระธรรมเป็น กัลยาณมิตร พระอาจารย์อํานาจ โอภาโส การเดินบนเส้นทาง ธรรมที่ไม่ผิดไม่หลงนั้น อาจจะมีปัญหาอุปสรรค นานับประการโดยเฉพาะสำหรับเยาวชน เพราะทุกวันนี้สังคม ล้มเหลวคุณอนุรุธและคุณพจนาก็มาปรารภว่า พวกเราไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นเท่าใดนักอันที่จริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพวกเธออย่าอยู่ อย่างไม่มีที่พึ่งจง อยู่อย่างมีเราเป็นกัลยาณมิตร... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานปราบอหิวาตกโรค
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
หลวงพ่อปานปราบอหิวาตกโรค ลูกหลานทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เหมือนกัน แต่ที่ว่าเป็นเวลากลางคืน มองดูนาฬิกาแล้วตรงกับเวลา ๒ ทุ่ม ๑๐ นาที เป็นเวลาเจริญพระกรรมฐาน แต่ทว่าวันนี้ฉันขอโอกาสมาเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟัง ปล่อยให้บรรดานักปฏิบัติเขาปฏิบัติกันไปตามลำพัง ทั้งนี้เพราะว่าระหว่างนี้ฉันมีงานมาก จะต้องควบคุมการก่อสร้าง... อ่านเพิ่มเติม...
เหตุแห่งความฝัน (สุปินปัญหา) มิลินทปัญหา
พุธ, 03 พฤศจิกายน 2010
มิลินทปัญหา สุปินปัญหา ที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้ามิลินท์ภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่า ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา สพฺเพ นรนาริโย หญิงชายทั้ง หลายทั้งปวง อิธ โลกสฺมึ ในโลกนี้ นอนฝัน?กลฺยาณํปิ เป็นบุญก็ดี ปาปํปิ เป็นบาปก็ดี ทิฏฐปุพฺพํปิ ฝันที่ตนเคยได้เห็นมาก่อนก็ดี อทิฏฺฐปุพฺพํปิ ฝันที่ตนไม่ได้เคยเห็นมาก็ดี เขมํปิ มีเกษมสุขก็ดี สภยํปิ ... อ่านเพิ่มเติม...
๖ เดือนบนภูกระดึง (หลวงพ่อกัสสปมุนี) (ตอนที่ ๑)
จันทร์, 16 สิงหาคม 2010
หลวงพ่อกัสสปมุนี (๑) ? วัดปิปผลิวนาราม ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ? ๖ เดือนบนภูกระดึง คำทำความเข้าใจ หนังสือเรื่อง " ๖ เดือนบนภูกระดึง" ซึ่งพิมพ์เป็นครั้งที่ ๖ เล่มนี้ อาตมานึกขึ้นได้ถึงบางท่านบางคน ที่ได้ติงและถามอาตมาด้วยความสงสัยว่า "เรื่องที่หลวงพ่อเล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ คงจะต้องมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่หลวงพ่อได้พบได้เห็น... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๘) ๘.ดินแดนสัปปายะ
พุธ, 06 ตุลาคม 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ?๘.ดินแดนสัปปายะ หลังจากธุดงค์ที่แก่งคอย ก็เลาะเลียบมาตามอรัญแนวป่า ถึง ปากช่อง ดินแดนที่เคยปกคลุมที่ดงพญาไฟ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ดงพญาเย็น ดินแดนแห่งนี้ แต่เดิมนั้นเป็นที่สัญจรของพระอริยเจ้า จนถึงพระธุดงค์ที่กำลังแสวงหาความหลุดพ้น บางรูปก็มามรณภาพ ในดงนี้ เนื่องจากไข้ป่าบ้าง หรือดับขันธ์ไปตามกาลเวลาบ้าง จึงมีจิต... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เข้าเขตกาสาวพัสตร์ - ผลที่จะได้รับเมื่อปฏิบัติจริง
อังคาร, 02 ตุลาคม 2012
? ? ผลที่จะได้รับเมื่อปฏิบัติจริง ? ? ตามคำแนะนำของหลวงพ่อเป็นความจริงทุกอย่าง เพื่อน ๒ องค์เมื่อทำกรรมฐานกองต้นจบ แกมีนิมิตกสิณเกิดติดต่อกันทั้งหมด ๑๐ กอง แกเลยได้อภิญญาไป ส่วนฉันเมื่อกรรมฐาน กองต้นจบ นิมิตเตโชกสิณก็ปรากฏ พบกสิณ ๗ กอง ต่อไปกสิณก็ไม่มาอีก กลายเป็นอสุภ บ้าง อนุสสติบ้าง เลยเล่นอภิญญากับเขาไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องด็อกแด็ก ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 19 ธันวาคม 2513
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2010
19 ธันวาคม 2513? จดหมายจากหลวงพ่อ โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มากรุงเทพฯ คราวนี้มีเรื่องสนุกสนานตามที่นายประตู (พระภูมิ) ที่บ้านท่านเจ้ากรมบอกจริง ๆ เรียกท่านว่านายประตู ท่านมาบอกว่าเรียกผิด ต้องเรียกว่า คนปิดประตู ท่านบอกว่ามีหน้าที่ปิดภัยใหญ่ให้คนที่มีธรรม และก็ทรงธรรม ท่านพูดแล้วท่านก็หัวเราะท่านว่าเรื่องของลุงสมาน (พล.ท.สมาน วีระไวทยะ)... อ่านเพิ่มเติม...