Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

คนทุกคนย่อมมีวาสนาบารมีไปนิพพานได้ทุกคน

alt

คนทุกคนย่อมมีวาสนาบารมีไปนิพพานได้ทุกคน แต่จะไปถึงเมื่อไร ชาติไหน

ก็ต้องอาศัยทำความดีสะสม หรือที่เรียกว่า บารมี ๑๐ และตัดสังโยชน์ ๑๐ ให้ได้มากที่สุด

จนกระทั่งบารมี ๑๐ เต็มบริบูรณ์และตัดสังโยชน์ ๑๐ ได้เด็ดขาดแล้วนั้น นิพพานย่อมเป็นอันหวังได้

ทั้งนี้เพราะ นิพพะ แปลว่า ดับ ดับจากกิเลสทุกอย่าง

ดับจากอารมณ์เศร้าหมองทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าอารมณ์ไม่ดี ไม่มีในใจของเรา

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน การบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา

ความจริงแล้วทรงกำหนดไว้ว่ามี ๓ ประการก็คือ

๑. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

๒. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

๓. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

ทั้ง ๓ อย่างนี้ เรียกว่า รากเหง้าของกุศล และก็มีรากเหง้าของอกุศล ทั้งสองอย่างนี้

เราจะต้องเกิดมีความสุข และความทุกข์ ถ้าเราไม่สามารถชนะรากเหง้าของอกุศลได้

เราก็ไม่สามารถจะหลีกไปจากวัฏสงสารได้ ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปกติ

แต่ถ้าเราสามารถทำลายรากเหง้าของอกุศลทั้ง ๓ ประการได้ เราก็ไปนิพพานได้

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

สุจิณฺโณรำลึก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
พุธ, 09 ธันวาคม 2009
สุจิณฺโณรำลึก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ? คัดลอกจากหนังสือชื่อเดียวกันจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ คำนำ หนังสือนี้ศิษย์คณะหนึ่งของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ? วัดดอยแม่ปั๋ง? เชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดพิมพ์ขึ้นเป็นของชำร่วยแก่ผู้ที่ไปถวายเพลิงศพหลวงปู่ เป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังความสามารถหนังสือแบ่งออกเป็นสามภาค... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2009
ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพานโดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)พ่อสอนลูก๑. ขอลูกรักจงรักษากายไว้ด้วยดีอย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามและจงรักษาวาจาไว้ให้ดีอย่าพูดปดมดเท็จที่ไม่ตรงความจริงอย่าพูดคำหยาบหรือด่าคนอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคีคือ... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 46-49: ฝึกต่อสู้ความอยากอาหารและพบอาการแปลกๆในสมาธิ และอื่นๆ...
อังคาร, 27 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? วันที่ 46 :22 ส.ค.52 : ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา ? ตื่น 07.10 น. จับมรณา แปรงฟันก็คิดว่านี่คือความสกปรกของฟัน นี่คือส่วนหนึ่งของความทุกข์ ทุกข์ที่ต้องคอยมาทำความสะอาดฟัน ถ้าไม่แปรงให้เขาความเหม็นมีกลิ่นก็ไม่หาย เราแค่นอนไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดความสกปรกขึ้นได้ ?? ...วันนี้... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - เสี้ยนหนามของปฐมฌาน
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
เสี้ยนหนามของปฐมฌาน เสี้ยนหนามหรือศัตรูตัวสำคัญของปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัตินี้ ก็ได้แก่เสียง เสียงเป็นศัตรู ที่คอยทำลายอารมณ์ปฐมฌาน ถ้านักปฏิบัติทรงสมาธิอยู่ได้ โดยไม่ต้องระแวงหวั่นไหวในเสียง คือ ไม่รำคาญเสียงที่รบกวนได้ก็แสดงว่าท่านเข้าถึงปฐมฌานแล้ว ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือ ฌานโลกีย์นี้ เป็นฌานระดับต่ำ... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๑๕ บ้าเรื่องแผ่นดินไหว โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2009
ตอนที่ ๑๕ บ้าเรื่องแผ่นดินไหว โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จาก หนังสือ มโนมยิทธิและประวัติของฉัน เพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท วันนี้ยังเป็นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เป็นตอนที่ ๘ สำหรับการบันทึก และก็การบันทึกนี่อย่าลืมว่า ผมยังอยู่ในการป่วยไข้ไม่สบายอยู่มาก เมื่อตอนเช้าหมอมาให้น้ำเกลือ หมอเขาก็หาว่าผมไม่พัก ผมก็ต้องทนให้หมอดุ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๘) ๘.ดินแดนสัปปายะ
พุธ, 06 ตุลาคม 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ?๘.ดินแดนสัปปายะ หลังจากธุดงค์ที่แก่งคอย ก็เลาะเลียบมาตามอรัญแนวป่า ถึง ปากช่อง ดินแดนที่เคยปกคลุมที่ดงพญาไฟ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ดงพญาเย็น ดินแดนแห่งนี้ แต่เดิมนั้นเป็นที่สัญจรของพระอริยเจ้า จนถึงพระธุดงค์ที่กำลังแสวงหาความหลุดพ้น บางรูปก็มามรณภาพ ในดงนี้ เนื่องจากไข้ป่าบ้าง หรือดับขันธ์ไปตามกาลเวลาบ้าง จึงมีจิต... อ่านเพิ่มเติม...
ทำใจให้เป็นพระ
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
ตราบใดที่เราเป็นคน เราจะสร้างคนอื่นให้พ้นจากความเป็นคนไม่ได้ ต่อว่าเมื่อไรเราเลิกเป็นคน ทำใจให้เป็นพระ เมื่อนั้นแหละเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ให้คนอื่นเลิกเป็นคนได้ แต่ว่าถ้ายังเป็นคนอยู่และเข้าไปยุ่งกับคนอื่น บางทีคน ๆ นั้นเขามีส่วนเป็นคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เมื่อเราเข้าไปยุ่งอีกราย... อ่านเพิ่มเติม...
ภาษาใจ มีภาษาเดียว โดย พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล)
อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2010
พระธรรมเทศนาเรื่อง ภาษาใจ มีภาษาเดียว โดย พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) เทศน์อบรมฆราวาส พ.ศ.๒๕๕๒ สมัยก่อนเคยมีครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่า พระครูบาอาจารย์ที่เรียนมูลกัจจายน์ หลวงปู่แหวนอย่างนี้ ท่านก็เรียนมูลกัจจายน์ที่จังหวัด อุบลราชธานี มูลกัจจายน์เขาเรียนกันถึงรากฐานของภาษา ภาษาบาลีอย่างเช่นของเรานี้ เป็นต้นต่อมีสระและพยัญชนะผสมกัน อ่าน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 17. พระพิเศษท่านที่1 ในจังหวัดกาญจนบุรี
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 17 พระพิเศษท่านที่ 1 ในจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงปี 42 เป็นต้นมา ผมก็มักจะตระเวนไปเที่ยวแถวเมืองกาญจนบุรี เพราะผมชอบภูเขาและต้นไม้ เห็นภูเขา ต้นไม้เขียวแล้วรู้สึกสบายใจ... อยู่มาวันหนึ่งมีท่านผู้หนึ่ง(ตอนนี้บวชเป็นภิกษุอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี) มาชวนผมไปแถวเมืองกาญจนบุรีเพราะเหตุว่า ท่านได้ไปรู้จักหม่อมหลวงท่านหนึ่ง(บอกชื่อไม่ได้....อันตราย)... อ่านเพิ่มเติม...
บวชเณรที่วัดถ้ำผาปู่ ตอนที่ 9 ธุดงค์วัตร
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
? ตอน ธุดงค์วัตร วันนี้ตื่นตี 1 มาสวดมนตร์ภาวนา เดินจงกรม ทำสมาธิ จนถึงตี 3 พอเข้าที่ก็จำวัด ตื่นมาใกล้รุ่งเพื่อบิณฑบาตร? วันนี้เณรตั้งใจว่าจะทำธุดงค์วัตรอีกข้อคือ ฉันในบาตร? หมายความว่าถ้าวันนี้บิณบาตรได้สิ่งใดมาต้องฉันเพียงที่ได้มา? เป็นการฝึกความสมถะของพระชั้นเยี่ยมเลย? ดัดตัวกามฉันทะไปได้พอดู? วันนี้ไปสายแม่ชี? ไปสายที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อจง พุทธสโร (ตอนที่ ๔)
ศุกร์, 13 กันยายน 2013
หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก ตอนที่ ๔ ปกติหลวงพ่อจงไปไหนท่านชอบไปองค์เดียว จนตอนระยะวัยสูงมีสภาพของคนชรา ไม่น่าวางใจว่าอาจไปเกิดพลั้งเผลอมีอุบัติเหตุ ผู้เจตนาดีและศิษย์ผู้ภักดีจึงต้องติดตามท่านไปด้วยสองสามคน เพื่อคอยดูแลและรับใช้ถวายปรนนิบัติท่าน หลวงพ่อจงเป็นภิกษุผู้ปราศจากละโมบในลาภสักการ ยศศักดิ์ทั้งปวง... อ่านเพิ่มเติม...
แดนพระนิพพาน
ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012
บางคนที่มีทิฐิว่า..พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วย่อมไม่ปรากฏอีก โดยอ้างพระบาลี "นิพพานัง ปรมังสุญญัง" คำว่า สูญ นั้นหมายถึง สูญจากกิเลส จิตสูญจากกิเลสจึงจะเข้าพระนิพพานได้ จิตมัวหมองไม่รู้ตามความเป็นจริง แปลบาลีผิดจากความหมายพระพุทธองค์ จิตก็หลงทางไปสู่อบายภูมิเพราะเป็นจิตไม่ฉลาด สิ่งที่ไม่มีที่พระนิพพานได้แก่ นรก สัตว์ โลก สวรรค์ พรหม ธาตุ 4... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อนุสสติ ๑๐ อนุสสติ แปลว่า "ตามระลึกถึง" กรรมฐานกองนี้ เป็นกรรมฐานที่ตามระลึกนึกถึง มีกำลังสมาธิไม่เสมอกัน บางหมวดก็มีสมาธิเพียงอุปจารฌาน บางหมวดก็มีสมาธิถึงปฐมฌาน บางหมวดก็มีสมาธิถึงฌาน ๔ และฌาน ๕ กำลังของกรรมฐานกองนี้มีกำลังไม่เสมอกันดังนี้ เมื่อถึง กรรมฐานหมวดใดมีกำลังเท่าใด จะได้เขียนไว้เพื่อทราบ อนุสสติทั้ง ๑๐ อย่างนี้ ก็เหมาะแก่อารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
กสิณแบบภาวนา
ศุกร์, 25 กันยายน 2009
? กสิณแบบภาวนา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สำหรับวันนี้จะขอแนะนำถึงกสิณ ๑๐ ประการ กสิณนี่มี ๑๐ อย่าง คำว่ากสิณ แปลว่า นิมิต ในที่บางแห่ง กสิณเขาแปลว่า สะดึง เป็นนิมิตสำหรับจับ กสิณนี่ เป็นกรรมฐานหยาบ มีสภาวะจับได้ง่าย คือมีการทรงฌานสี่ทั้งหมด แล้วก็กสิณทั้งหมดเป็นพื้นฐานของอภิญญาสมาบัติสำหรับกสิณทั้ง ๑๐ อย่างนี้ แบ่ง ออกเป็น ๒ พวกด้วยกัน... อ่านเพิ่มเติม...
ศีลเป็นปัจจัยกันอบายภูมิด่านแรก
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
? ...คนที่มีศีลบริสุทธิ์ย่อมเป็นที่รักสำหรับคนเหมือนกัน โดยเฉพาะคนเหมือนกัน เขาก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิื แม้แต่สัตว์เดรฉานที่ไม่รู้จักภาษามนุษย์ ก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิ์เหมือนกัน?ยิ่งไปกว่านั้นเทวดาก็ยังรักคนที่มีศีลบริสุทธิ์ ฉะนั้นคนที่มีศีลบริสุทธิ์จึงกล่าวว่าเป็นคนที่มีความสำคัญ ศีลเป็นปัจจัยกันอบายภูมิด่านแรก ถ้าศีลของเราบกพร่อง... อ่านเพิ่มเติม...