Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อารมณ์ตัวใดมันเกิด ตัดตัวนั้นทันที

alt

นักเจริญมหาสติปัฏฐานเขาต้องดูอารมณ์ อารมณ์ตัวใดมันเกิด ตัดตัวนั้นทันที

ไม่ได้ไปนั่งไล่เบี้ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ถึง 13 จบเป็นอรหันต์

ถ้าคิดแบบนี้ลงนรกมานับไม่ถ้วนแล้ว เขาต้องรวบรวม

กำลังมหาสติปัฏฐาน ทั้งหมดทุกบรรพเข้ามาใช้ ในขณะที่อารมณ์นั้นเกิดทันที

ไม่ใช่ว่า ทำอย่างนี้ได้แล้ว ก็ทิ้งอย่างนั้นไปจับขั้นต่อไป

ต่อไป พอใจสบายก็ทิ้งอย่างนี้ไปจับตัวโน้น อย่างนี้ลงนรกมานับไม่ถ้วน

เพราะว่าไม่เข้าถึงความเป็นจริง ตกอยู่ ในเขตของความประมาท

(หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บันทึกประหลาด ตอนที่ ๗ สุดท้าย
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2009
? บันทึกประหลาด ตอนที่ ๗ สุดท้าย การ ป่วยของฉันค่อยเป็นค่อยไป ความอ่อนเพลียเข้ามาครอบงำมากขึ้น แม่ได้พยายามหาหมอ มารักษาแต่อาการไม่ดีขึ้น แต่ยังไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ ที่สุดก็ได้ให้หมอฝรั่งชาติเยอรมันเป็นผู้รักษา เพราะเมื่อครั้งนายฝรั่งสองสามีภรรยาเคยรักษาเป็นหมอประจำบ้านและเคยแนะนำ ไว้ว่า ต่อไปหาก เจ็บไข้ก็ให้ไปรับหมอคนนี้มารักษา... อ่านเพิ่มเติม...
มรณานุสสติ คำสอนอบรมพระกรรมฐาน
เสาร์, 03 เมษายน 2010
? คำสอนอบรมพระกรรมฐาน ? ? มรณานุสสติ ? ? ? ที่แล้วมาก็ได้พูดซ้ำย้ำกันอยู่ใน มรณานุสสิกรรมฐาน ด้วยให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทั้งนี้จะได้ไม่ประมาทในชีวิต ว่าถ้าตายแล้ว ไม่ใช่วาตายแล้วสูญ ถ้าเราตายแล้วสูญไปเลยมันก็สบาย แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสว่าตายไม่สูญ ถ้าเรายังมีกรรมกิเลสอยู่ กรรมกิเลสก็จะต้องพาเวียนว่ายตายเกิดใน วัฏฏะ นี่สำหรับ... อ่านเพิ่มเติม...
โง่ไหมคนเรา หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
“สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าคนตรงที่มันไม่มี มายา ไม่หลอกลวงใคร มีครูอาจารย์ ก็คือคนเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสาร คนเราซิโง่เป็นพุทธะ ได้แต่หลอกลวงตนเองว่าเป็นไปไม่ได้ ?ร่างกายก็มีให้พิจารณาว่าเป็นของเน่าเป็นของเหม็น แต่เราพิจารณาว่าเป็นของหอมน่ารัก โง่ไหมคนเรา” หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ? 
พระนางรูปนันทา พระสูตรก่อนนิทรา โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
พระนางรูปนันทา จากพระสูตรก่อนนิทรา โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้หลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย เวลานี้ก็ปรากฎว่าจะถึงเวลาสามทุ่มครึ่ง ฟังพระสูตรภายในว่าเป็นเพื่อนก่อนนอน การฟัง บรรดาท่านทั้งหลายฟังเรื่องก็เพลิดเพลิน นอกจากนั้นท้องเรื่องก็มีธรรมะไปในตัวเสร็จ ตอนท้ายถ้าโอกาสมีก็จะสรุปธรรมะนิดหน่อย... อ่านเพิ่มเติม...
บุพ กรรมพระยสกับสหาย
จันทร์, 03 พฤษภาคม 2010
บุพกรรมพระยสกับสหาย โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันนี้ก็จะขอกล่าวบุพกรรมของบุคคล 55 คน? มีท่านยส เป็นต้น เนื้อแท้จริงๆ ของเรื่องนี้ได้เล่ามาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง? แต่ว่า หมวดนี้เป็นหมวดของบุพกรรม? ก็มีความจำเป็นที่จะต้อง นำมากล่าวตามลำดับ? เพื่อไม่ตัดลัดให้ขาดความฉะนั้น? ขอบรรดาท่านพุทธ บริษัททุกท่านที่ได้มโนมยิทธิ? ลองทำจิตของ ท่านให้เข้าถึงอารมณ์เดิม?... อ่านเพิ่มเติม...
นิพพาน คือว่างจากกิเลส จิตวิญญาณของพระอรหันต์ไม่สูญ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
นิพพาน คือว่างจากกิเลส จิตวิญญาณของพระอรหันต์ไม่สูญ ที่วิญญาณสูญนั่นคือวิญญาณในขันธ์ ๕ เท่านั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี (คัดจากหน้า 41-43) ขุนราชฤทธิ์บริรักษ์ (ถาม) : อันว่านิพพาน ปรมัง สุญญัง เป็นอันว่านิพพานเป็นสูญอย่างยิ่ง คือหมายความว่าสูญเลย คำว่าสูญเลยเป็นที่สงสัยอย่างเกล้ากระผมซึ่งมีกิเลสหนา คำว่าสูญเลยตามตำราบอกว่าขันธ์นั่นสูญ... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๗
พฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2009
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๗ บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีล พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปขอบรรดาพุทธบริษัททุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจของท่านให้เป็นสมาธิ สำหรับอิริยาบถให้เป็นไปตามอัธยาศัย จงพยายามอย่าเคร่งเครียดในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้านั่งท่านี้ไม่ดีก็ขยับไปท่าโน้น นั่งเก้าอี้ นั่งห้อยขา... อ่านเพิ่มเติม...
รู้แจ้งโลก หลวงพ่อชา สุภัทโท
ศุกร์, 02 กรกฏาคม 2010
? ? ? ? ? ? รู้แจ้งโลก หลวงพ่อชา สุภัทโท จะปฏิบัติธรรมอย่างไร คนเราไม่รู้จัก นึกว่าการเดินจงกรม นึกว่าการฟังธรรม นึกว่าการนั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติ นั่นเป็นส่วนน้อย ก็จริงอยู่? แต่มันเป็นเปลือกของมัน การปฏิบัติจริงๆ ก็ปฏิบัติเมื่อประสพกับอารมณ์ นั่นแหละการปฏิบัติ แล้วที่มันประสพอารมณ์ อยู่นั้น เช่นมีอะไร มีคนมาพูดไม่ถูกใจนะ เราเป็นทุกข์ขึ้นมา... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๓. วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๑ ภูชี้ฟ้า
จันทร์, 15 ตุลาคม 2012
วันที่ 22 ธ.ค2551?: จุดหมายภูชี้ฟ้า? คณะของเราเริ่มออกเดินทางจากภูหัวห้อมเวลาประมาณ 09.45น. ระหว่างลงจากเขาใช้ทางหลวงหมายเลข 1083ช่วงก่อนถึง อ.นาน้อย?ข้าพเจ้ากำลังนั่งฟัง mp3 ของหลวงพ่อ เรื่อง มรณานุสติ อยู่นั้น ปรากฏมี เทวดาองค์หนึ่ง ท่านมาลอยในอากาศห่างออกไปประมาณ 2 เมตร (ข้าพเจ้านั่งด้านหลัง-ซ้าย)ท่านชี้นิ้วไปที่ภูเขาด้านหน้าที่รถกำลังวิ่งเข้าไปหา?แล้วว่า ? ?... อ่านเพิ่มเติม...
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี คนเราเกิดมาก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าสอนว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง ?เพราะคนเราตั้งแต่เกิดมาก็มีโรคประจำอยู่แล้ว เซลล์ทุกตัวเกิดจาก ดินน้ำ ลม ไฟ ซึ่งเป็นวัตถุธาตุ วัตถุธาตุนั้นแลเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดของโรคนานาชนิด นอกจากโรคจากเซลล์แล้วโรคอันหนึ่งซึ่งหมอแผน ปัจจุบันค้นไม่พบคือ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๔๑
จันทร์, 19 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๔๑ อย่าลืมว่า พระโสดาบัน ทรงคุณธรรมเพียง ๓ ประการเท่านั้น คือนึกอยู่เสมอว่า เราจะต้อง ตาย เป็นปกติ เห็นความเกิด ความแก่ ความกลัดกลุ้มใด ๆ ก็ตามมันเป็นของธรรมดา แต่ความโลภอยากรวยยังมีอยู่ ความโกรธยังมีอยู่ ความหลงยังมีอยู่ แต่ความอยาก สวย อยากรวย ?อยากโกรธอยากหลงมันอยู่ในขอบเขตของศีล อยากสวยก็สวยโดยไม่ผิดศีล... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก
อังคาร, 22 มีนาคม 2011
ประวัติพระควัมปติเถระ ???????????? พระควัมปติเถระ?เป็นหนึ่งในพระมหาเถระลำดับแรก ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการบรรพชาโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยได้รับการบวช จากพระบรมศาสดา ต่อจากพระยสเถระ ถ้าถือตามลำดับชื่อที่ปรากฏในพระบาลีท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก พระเถระรูปนี้ ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้ว ในพระพุทธเจ้าพระองค์ ก่อนๆ... อ่านเพิ่มเติม...
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปรีชา
เสาร์, 27 มีนาคม 2010
?พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปรีชา เนื้อความ : เป็นระยะเวลาอันยาวนาน นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ และได้พระราชทาน พระราชดำรัสว่า? “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”?นับแต่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชดำเนิน... อ่านเพิ่มเติม...
หาลิททกานิสูตร - ความต่างกันแห่งเวทนา
อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค หาลิททกานิสูตร [๒๐๑] สมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัจจายนะอยู่ที่เรือนสกุล ใกล้สังปวัตตบรรพต ในอวันตีชนบท ครั้งแล หาลิททกานิคฤหบดีเข้าไปหา ท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่ ฯลฯ ครั้นแล้ว ได้ถามท่านพระมหากัจจายนะว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๑๑. รับให้ถูกต้อง..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๑๑. รับให้ถูกต้อง วัตถุมงคลของหลวงปู่มีให้บูชาที่วัด ผู้เขียนเคยมีคำถามเรื่องนี้กับหลวงปู่ “หลวงปู่ครับ ถ้าสมมุติว่าผมมีพระแพงๆ เช่น พระรอด แล้วผมจะนำไปให้เขาบูชา แต่เงินที่ได้ผมจะนำมาทำบุญจะบาปไหมครับ” หลวงปู่ท่านตอบว่า“ถ้าบาป ข้าต้องบาปแน่ เพราะข้าขายพระเต็มศาลา” ผู้เขียนแย้งว่า?“แต่หลวงปู่ไม่ได้ใช้เงินเอง”... อ่านเพิ่มเติม...