Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน พ่อสอนลูก


alt

ลูกรักทั้งหลาย จงจำไว้ว่าท่านกับเรามีสภาวะเหมือนกัน คือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น

มีความเปลี่ยนไปในท่ามกลาง และก็มีการสลายตัวไปในที่สุด ท่านกับเราก็เสมอกันเสมอกัน

โดยไตรลักษณ์คืออนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกขัง เมื่อมีความเป็นอยู่ต้องทำมาหากินทางอาชีพ

ทำการงานเลี้ยงชีพสุขบ้างทุกข์บ้าง ไปตามสภาพของคนที่มีชีวิต ในที่สุดชีวิตก็สลายตัวไป

จงจำไว้ว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในร่างกายจนเกินไป อย่ายึดถือในทรัพย์สินมากเกินไป

จงจำไว้ว่าเราจะต้องตายถ้าเรายังไม่ดีพอ ตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีก เกิดแล้วเราก็มีทุกข์

เกิดเป็นคนมีทุกข์อย่างคน เกิดเป็นสัตว์มีทุกข์อย่างสัตว์ เกิดเป็นอสุรกายเป็นทุกข์อย่างอสุรกาย

เกิดเป็นเปรตเป็นทุกข์อย่างเปรต เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นทุกข์อย่างสัตว์นรก เกิดเป็นเทวดาสุขอย่างเทวดา

เกิดเป็นพรหมสุขอย่างพรหม แต่สุดท้ายไม่นานผลที่สุดก็ละความสุขนั้นมาหาความทุกข์

สู้ไปพระนิพพานไม่ได้ นิพพานมีความสุขที่เป็นเอกันตบรมสุข เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยม

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

หลวงปู่สิม เรื่อง มรณกรรมฐาน
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2009
? หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ?เรื่อง มรณกรรมฐาน ? ณ บัดนี้เป็นต้นไป ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชา ทำความเพียร เพื่อละกิเลส ราคะ ละกิเลสโทสะ ละกิเลสโมหะให้หมดสิ้นไปในจิตใจของเราทั้งหลายทุก ๆ คน ฉะนั้น การนั่งสมาธิภาวนา จึงเป็นบุญเป็นกุศล นำความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ปฏิบัตินั้น ๆ การ... อ่านเพิ่มเติม...
ไฮเทค ไฮทุกข์ ชยสาโรภิกขุ ต่อ
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
?ไฮเทค ไฮทุกข์? ชยสาโรภิกขุ ต่อถ้า หากว่ายังไม่เห็นความจริงข้อนี้ ก็ยังลังเลสงสัย ยังอยู่เรื่อย ไม่กล้าทำหรืออาจจะอ้างว่ายังไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม แต่เมื่อเราเห็นความจริง ความจำเป็น เห็นว่าชีวิตของเราจะได้ลุถึงความหมายของคำว่า ?เลิศ? คำว่า ?ประเสริฐ? จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ด้วยการพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - หลักสูตรเกิดเป็นมนุษย์
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
หลักสูตรเกิดเป็นมนุษย์ หลักสูตรมนุษย์นี้ ท่านเรียกมนุษยธรรม คือธรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์มี ๕ อย่าง คือ ๑. ไม่ฆ่าสัตว์ และไม่ทรมานสัตว์ให้ลำบากด้วยเจตนา ๒. ไม่ถือเอาของของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตให้ ด้วยเจตนาขโมย ๓. ไม่ละเมิดสิทธิในกามารมณ์ที่เจ้าของไม่อนุญาต คือไม่ละเมิดภรรยา สามี ลูก หลาน และคนในปกครอง ที่ผู้ปกครองไม่อนุญาต ๔. ไม่พูดปด ไม่พูดคำหยาบ... อ่านเพิ่มเติม...
ตา หู จมูก เป็นเหตุ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
ตา? หู? จมูก? เป็นเหตุ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว วันที่ ๑๖ มกราคม? พ.ศ. ๒๕๒๕ ภาวนา กำหนดใจ ถ้ากำหนดใจได้แล้ว มันจึงรู้ พุทโธ เป็นมรรคของใจ ถ้าภาวนากำหนดจิตยังไม่ได้ มันก็แพ้กิเลส กิเลสมันอยู่ก่อน ต้องมีสติรักษาใจจึงจะดี ถ้าไม่มีสติจิตก็จะไปเกาะเกี่ยวอันนั้นอันนี้ทั่วไป พาให้หลงไป เวลาหลงไป เช่นหลงอะไร ให้ยกอันนั้น ขึ้นสู่ การพิจารณา... อ่านเพิ่มเติม...
วางใจให้เป็นกลาง ละอัตตา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
วางใจให้เป็นกลาง ละอัตตา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน การถือตัวว่าถือตนว่าเราเสมอเขาก็ดี เราดีกว่าเขาก็ดี เราเลวกว่าเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ ทีนี้เราจะวางใจอย่างไรถึงจะสบาย อาการที่เราจะวางใจในตอนนี้ก็วางใจแต่เพียงว่า ชราปิ ทุกขา ความแก่เป็นทุกข์ มรณัมปิ ทุกขัง ความตายเป็นทุกข์ โสกะปริเทวะทุกขะ โทมะนัส อุปายาส ความเป็นเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
หลักการปฏิบัติธุดงค์
พุธ, 30 กันยายน 2009
? ? หลักการปฏิบัติธุดงค์ จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ ? พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า .. "ในเวลาใกล้ที่องค์ สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ จะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน ในกาลนั้น พระมหากัสสป เข้า ไปทูลลา?องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จะออกธุดงค์ สมเด็จพระพุทธองค์จึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า "กัสสปะ!... อ่านเพิ่มเติม...
เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จปรินิพพาน
เสาร์, 31 ตุลาคม 2009
เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จปรินิพพาน ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น สมัยนั้น? เมืองกุสินารา ดารดาษไปด้วยดอกมณฑารพโดยถ่องแถว ประมาณแค่เข่าครั้งนั้น พวก เทวดา และ พวกเจ้ามัลละ แห่งกรุงกุสินาราได้กระทำการสักการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาค เจ้าด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดอกไม้ของหอมทั้งที่เป็นทิพย์ และ... อ่านเพิ่มเติม...
เจโตปริยญาณ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
? เจโตปริยญาณ พระพุทธเจ้าสอนไว้ คือ หนึ่ง มีไว้ให้เปลื้องความสงสัยว่ากิเลสมีจริงไหม สอง รู้จิตของตนเองว่า เวลานี้กิเลสอะไรมันเข้ามาสิงอยู่ อะไรเข้ามาทับอยู่ แล้วเราจะแก้อารมณ์ของกิเลสนั้นด้วยประการใด นี่ท่านมีไว้ให้ดูใจตนเองนะ ใจของชาวบ้านชาวเมืองจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขา อย่าไปยุ่ง ยกเว้นบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เราจะต้องสงเคราะห์จึงค่อยรู้เขา ... อ่านเพิ่มเติม...
เทวดาผู้อ่อนน้อม ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๗)
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2010
? ? ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๗) ? ? ? ? ? เทวดาผู้อ่อนน้อม ? ผีหลวงร่างยักษ์ใหญ่ได้ฟังคำเทศนาอันเผ็ดร้อนของพระอาจารย์มั่นโดยทางสมาธิจิตคือพูดทางจิตก็ให้มีอาการตะลึงตัวแข็งแบก ตะบองเหล็กค้างเติ่งไม่กล้ากระดุกกระดิก แสดงอาการทั้งอับอาย และเกรงกลัวพระอาจารย์มั่นอย่างถึงขนาดคล้ายไม่หายใจเอาทีเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
โลกธรรม ๘
เสาร์, 10 เมษายน 2010
 
ประวัติหลวงพ่อปาน - จิตเข้าสู่ฌาน - โลกียอภิญญา
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? โลกียอภิญญา โลกียอภิญญานี้ท่านแยกเรียกว่าวิชชา ๘ ก็มี อภิญญา ๕ ก็มี จะเอามารวมไว้ที่เดียวกันและบอก วิธีปฏิบัติโดยย่อไว้ด้วย ใครอยากได้ เดินไปหาอาจารย์ที่ทำได้แล้วก็เรียนแล้วกัน คนที่อ่านหนังสือ จำได้ แต่ทำไม่ได้ อย่าไปขอเรียน จะพากันเลอะใหญ่ ฉันเคยเป็นนักเทศน์สอนคนจนตัวฉันเกือบ ลงนรกมาหลายที ทั้งนี้เพราะตีความหมายของตำราไม่ตรง... อ่านเพิ่มเติม...
ดับไฟต้นมือ ก. เขาสวนหลวง
จันทร์, 09 สิงหาคม 2010
ดับไฟต้นมือ ก.?เขาสวนหลวง การอบรมในเรื่องกัมมัฏฐานก็ดี หรือจะมีการพิจารณาให้รู้แจ้ง ที่เป็นการเจริญวิปัสสนาก็ดี ก็ล้วนแต่ต้องทำภาคพื้นของจิตให้มีการทรงตัวอยู่เป็นปรกติ ให้ว่างจากความปรุงความหมายต่างๆ ก่อน จิตใจที่มีความเป็นปรกติภายในตัวเองเป็นพื้น ไม่ใช่จะงานเฉยอยู่ได้เรื่อยๆ เพราะผัสสะยังมี มันอาจรับรู้หรือหมายยึดถืออะไรขึ้นมา... อ่านเพิ่มเติม...
แสวงหาตน พระนิพนธ์.สมเด็จพระญาณสังวร
ศุกร์, 10 กันยายน 2010
แสวงหาตน พระนิพนธ์.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในครั้งพุทธกาล? เมื่อพระเจ้ามหากัปปินะทรงสละราชสมบัติ เสด็จออกจากรัฐของพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า? ทรง ขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา? พระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุแล้วฝ่ายพระเทวีของ พระองค์มีพระนามว่าอโนชา? ได้เสด็จติดตามไปเฝ้าพระพุทธเจ้า?... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์ และท่องเชียงแสน - พระครูภาวนาภิรัตน์ (หลวงปู่อินทจักร) วัดวนาราม (น้ำบ่อหลวง) วาระ ๒
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2009
? พระครูภาวนาภิรัตน์ (หลวงปู่อินทจักร) วัดวนาราม (น้ำบ่อหลวง) วาระ ๒ ออกจากบ้าน ดร.ปริญญา ตอนบ่าย ไปถึงวัดไม่เย็นนัก พบหลวงปู่อินทจักรพอดี เงินที่หลวงพ่อฤาษีเอาไปถวายมีจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงแม้จะได้จากผู้บริจาคยังไม่ครบ หลวงพ่อก็รองจ่ายจากเงินส่วนอื่นไปก่อน หลวงพ่ออินทจักร (อ) : สบายดี? หลวงพ่อฤาษี (ฤ) : ถ้าสบายก็ดีครับ หลวงพ่อสบายดีหรือครับ อ. : ก็พอควร ใช้ได้ ฤ.... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมใดใครก่อ...กรรมนั้นต้องตอบสนอง
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2009
กรรมใดใครก่อ...กรรมนั้นต้องตอบสนอง เมื่อ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ผลจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ก้อน หน้าอกด้านซ้ายของสามี คุณหมออุดม หะริกสูตร ได้เรียกดิฉันและน้องชายสามีที่เป็นหมอ ไป ปรึกษาว่า จากการ คาดคะเนคาดว่าจะเป็นมะเร็งกระดูกอ่อนระยะร้ายแรง ซึ่งถ้าเป็นดังคาดน่าจะมี ชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน ๖ เดือน และในเช้าวันจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...