Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมาย

alt

?

ผู้ที่คิดถึงความตาย รู้ตัวว่าจะตายแล้ว ย่อมไม่สั่งสมความชั่ว

?

คอยปลีกตัวออกจากความชั่ว และมีอารมณ์ไม่หวั่นไหว

?

ในเมื่อความตายมาถึงแล้ว เพราะคิดอยู่ รู้อยู่เสมอแล้วว่า เราต้องตายแน่

?

ความตายนี้หานิมิตเครื่องหมายไม่ได้ กำหนดการเกิดหมอบอกได้

?

แต่กำหนดเวลาตายไม่มีใครกำหนดได้แน่นอนสำหรับปุถุชนคนธรรมดา

?

สำหรับพระอริยเจ้า หรือท่านที่ชำนาญในอานาปานุสสติกรรมฐาน

?

ท่านสามารถบอกเวลาตายที่แน่นอนของท่านได้ พระอริยเจ้าที่จะบอกเวลาตายได้

?

ก็ต้องเป็นท่านที่ได้วิชชาสามเป็นอย่างน้อย ถ้ามีความรู้พิเศษต่ำกว่านั้น

ท่านก็กำหนดเวลาตายไม่ได้เหมือนกัน

?


?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

สมาธิกับฌาน
ศุกร์, 23 เมษายน 2010
?สมาธิกับฌาน ปัญหา?การบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน จะเป็นเหตุละอาสวะได้หรือไม่?? พุทธดำรัสตอบ?"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ทุติยฌานบ้าง ตติยฌานบ้าง จตุตถฌานบ้าง ฯลฯ เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง... "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือ รูป... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
เสาร์, 10 ตุลาคม 2009
คลิกดูความเคลื่อนไหวของวัดได้ที่ -> หน้าเว็บบอร์ด ? ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ หลวงปู่เจี๊ยะเย็บผ้าผิด หลัง จากนั้นต่อมาอีก ทีนี้เย็บผ้า เย็บผ้าผิด เราเดินจงกรมในป่านี่ ศาลากับป่ามันก็ไม่ห่างกัน ฟัง เสียงบ๊งเบ๊ง ๆ มันอะไรนา ไอ้เรามันตัวสั่นอยู่ในป่านั่น เราไปใหม่ๆ นี่ เพราะเสียงไม่ใช่เสียง ธรรมดานะ เสียงลั่น พอเงียบเสียง... อ่านเพิ่มเติม...
ใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ยืม ใส่ปากงูเห่า นำไปฝากธนาคาร
พฤหัสบดี, 01 กรกฏาคม 2010
ใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ยืม ใส่ปากงูเห่า นำไปฝากธนาคาร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสกล่าวใน อดีตกาลถึงในชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีใน ๕๐๐ ชาติในอดีตชาตินั้น พระพุทธเจ้าทรงเคยเกิด เป็นพญานกแขกเต้า เกิดมาก็มีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาเหนือกว่านกทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นหัวหน้าพญานกแขก เต้าก็ได้ปฏิบัติตนหาอาหารนำ มาเลี้ยงบิดามารดา บุตร ภริยา... อ่านเพิ่มเติม...
ทานสูตร
อาทิตย์, 30 กันยายน 2012
? ทานสูตร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [๔๙]?สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา?ใกล้จัมปานคร ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวเมืองจัมปามากด้วยกัน เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ธรรมีกถาเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาค พวกกระผมได้ฟังมานานแล้ว ขอได้โปรดเถิด... อ่านเพิ่มเติม...
ดับไฟต้นมือ ก. เขาสวนหลวง
จันทร์, 09 สิงหาคม 2010
ดับไฟต้นมือ ก.?เขาสวนหลวง การอบรมในเรื่องกัมมัฏฐานก็ดี หรือจะมีการพิจารณาให้รู้แจ้ง ที่เป็นการเจริญวิปัสสนาก็ดี ก็ล้วนแต่ต้องทำภาคพื้นของจิตให้มีการทรงตัวอยู่เป็นปรกติ ให้ว่างจากความปรุงความหมายต่างๆ ก่อน จิตใจที่มีความเป็นปรกติภายในตัวเองเป็นพื้น ไม่ใช่จะงานเฉยอยู่ได้เรื่อยๆ เพราะผัสสะยังมี มันอาจรับรู้หรือหมายยึดถืออะไรขึ้นมา... อ่านเพิ่มเติม...
จับหลักปฏิบัติภาวนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พุธ, 30 กันยายน 2009
จับหลักปฏิบัติภาวนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) ? ?ความคิด ความนึก ความปรุง ความแต่ง สารพัดทุกอย่างเป็นจิต ผู้ที่นึกคำบริกรรมอยู่ก็ เป็นจิต ครั้นผู้นั้นไม่คิดไม่นึกเสียแล้ว มีแต่ความรู้สึกเฉย ๆ อยู่ เรียกว่า ใจ จิตกับใจมัน ต่างกันอย่างนี้? ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา สงบกาย สงบใจให้มันพร้อมกัน เอากายฟัง เอาใจ เป็นผู้รู้ กายคือ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนาสอนที่ใจ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
? พุทธศาสนาสอนที่ใจ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) ? ? ? “เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันจะรวมมาเป็นหนึ่ง เข้าถึงอัปปนาสมาธิ นิ่งแน่วลงสู่อันหนึ่ง คือ ใจ” ทำบุญที่ต้องเตรียมการมากแต่กลับได้ผลน้อย ทำบุญที่ไม่ต้องเตรียมการมากแต่ได้ผลมาก อย่างที่ทำบุญฉลองมณฑปและฉลอง อายุของอาตมา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ งานบุญ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมดา
อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010
? ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วางทุกข์เสีย ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นธรรมดาของ โลกทั้งนั้น ในเมื่อร่างกายเรามีอยู่ในโลกเท่านี้เอง หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? 
เรื่องของเปรต
ศุกร์, 26 มีนาคม 2010
? เรื่องของเปรต ถ้าอยู่บ้านแล้วก็ว่ามันยุ่ง แต่เรื่องแปลกนะ มนุษย์เราเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน ออกจากบ้านมาแล้วมันไม่ยุ่ง สบาย แต่ว่าคิดอยากกลับ คือไม่ใช่อะไรหรอก มันยังไปไม่ถึงที่มัน ความรู้สึกนึกคิดของเรายังไปไม่ถึงที่อยู่อย่าง ดี ท่านเรียกว่าวัฏฏะ ไปแล้วก็ดึงกลับมาไม่ถึงที่สุดมัน อย่างง่ายๆ อย่างย่อๆ ก็เรียกว่า เรามาอบรมในที่นี้ มีธุระ... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - อารมณ์พระโสดาบันและพระสกิทาคามีมรรค (ต่อ)
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2009
? ? อารมณ์พระโสดาบันและพระสกิทาคามีมรรค (ต่อ) การอภัยทาน โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะพูดต่อเมื่อวันวาน แต่การเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกฝนอารมณ์ไว้ วิธีการกำหนดรู้ลมหายใจเข้า หายใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายแยบคายจากความตาย
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
อุบายแยบคายจากความตาย สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) พึงพิจารณาความตายให้เกิดธรรมสังเวช โยคาพจรกุลบุตรผู้เจริญมรณานุสตินั้น พึงไป ยังที่สงัด แล้วกระทำบริกรรมนึกไปว่า ความตายจะมีแก่เรา เราจักต้องตายดังนี้ หรือนึกว่า ชีวิตของเราขาดไปดังนี้ หรือนึกว่ามีความตายเป็นธรรมดาล่วงความตายไปไม่ได้ ดังนี้ก็ได้เมื่อทำ บริกรรมนั้น พึงทำในใจนึกด้วยอุบาย... อ่านเพิ่มเติม...
ที่มาของคาถาเงินล้าน
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
ที่มาของคาถาเงินล้าน ก่อนที่อยู่วัดท่าซุงนะฉันอยู่กระต๊อบ เงินร้อยก็หายากสำหรับเงินทำบุญ คาถาวิระทะโย ก็ทำ เรื่อยๆไป ต่อมาท่านก็มาหา ก็บอกว่า คาถาบทนี้นะที่เขาทำพระวัดพนัญเชิง องค์แรก มีเจ้า อาวาสองค์แรกท่านไปนั่งกรรมฐาน และเสกด้วยคาถาบทนี้ สามปี ท่านให้ดูตัวอย่างวัดพนัญเชิง เงินขาดไหมฉันก็ทำมาเรื่อย มาอีกปีหนึ่ง กำลังบวงสรวง ท่านบอกว่า... อ่านเพิ่มเติม...
พิจารณาละสักกายทิฏฐิ 2
อังคาร, 27 เมษายน 2010
? พิจารณาละสักกายทิฏฐิ 2 ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เป็นเวลา 4 นาฬิกา ของวันที่ 24กันยายน 2526 เท่าที่บอกนี้พูดบอกตามประสาชาวบ้านและบอกตามประสาวัดถ้าหากว่าตามภาษาราชการให้ถือว่าขึ้นวันใหม่ ให้เป็นเวลา 4 นาฬิกาของวันใหม่คือ วันที่ 24 เป็นอันว่าภาษาราชการกับภาษาวัดพูดไม่เหมือนกัน ภาษาวัดถือว่าการได้อรุณเป็นวันใหม่?   แต่ว่าภาษาทางราชการ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๑๕.เมตตาจิตเต็มเปี่ยม
อาทิตย์, 21 พฤศจิกายน 2010
? ? ? บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๑๕.เมตตาจิตเต็มเปี่ยม ธุดงค์อยู่ในป่านี้ บางแห่งมีเสือชุกชุมมาก เป็นเสือลายพาด กลอนตัวใหญ่ๆ ขณะที่เดินจงกรมอยู่ บางตัวเขาจะมานั่งดู เราที่ข้าง ทางเดิน บางตัวเมื่อเราอยู่ในกลด เขาจะมานอนหมอบอยู่ใกล้ๆ เวลา เราออกไปบิณฑบาต เขาจะเดินตามกัน ไปหลายตัว จนพ้นเขตป่า เราจะต้องพิจารณาให้รู้ว่า เขาเป็นเสือจริงๆ หรืออย่างไร ส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
พระสุวรรณสามชาดก.
จันทร์, 04 ตุลาคม 2010
พระสุวรรณสามชาดก. ?????ครั้งหนึ่ง?มีสหายสองคนรักใคร่กันมาก ต่างก็ตั้งบ้านเรือน อยู่ใกล้เคียงกัน ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ ทั้งสองคนตั้งใจว่า ถ้าฝ่าย หนึ่งมีลูกสาว อีกฝ่ายหนึ่งมีลูกชาย ก็จะให้แต่งงาน เพื่อครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะได้ ผูกพันใกล้ชิดกันไม่มีเสื่อมคลาย อยู่ต่อมา ฝ่ายหนึ่งก็มีลูกชายชื่อว่า ทุกูลกุมาร อีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาว ชื่อว่า ปาริกากุมารี... อ่านเพิ่มเติม...