Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ถ้าร่างกายมันยังอยู่ก็ดี จงอย่าปรารภว่า ตนเป็นคนดี

alt

?

ความแก่ของพ่อเป็นตำราที่ดีที่สุดของลูก ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในขันธ์ ๕ ของพ่อ
ก็เป็นตำราที่ดีของลูก และก็ในที่สุด พ่อถูกด่า ถูกว่า ถูกนินทา ถูกตำหนิ ถูกโจมตี
ก็เป็นตำราที่ดีของลูก ขอลูกรักทั้งหมดจงอย่าสนใจในคำนินทาและสรรเสริญ
ลูกรักของพ่อทุกคนจงจำไว้ว่า ถ้าร่างกายมันยังอยู่ก็ดี จงอย่าปรารภว่า ตนเป็นคนดี
เพราะว่าสิ่งที่เราเกาะอยู่นี่มันเลว คือขันธ์ ๕ ได้แก่ร่างกาย..
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)
จากหนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน พิเศษ

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

มารผู้ลามก
อังคาร, 18 พฤษภาคม 2010
มารผู้ลามก ? สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ มิคทายวัน ในเภสกลาวันเขตเมืองสุงสุมารคีระ ในภัคคชนบท.สมัยนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ถูกมารผู้ลามกเข้าไปในท้องในไส้ได้ มีความดำริว่า ท้องเราเป็นดังว่ามีก้อนหินหนักๆ และเป็นเช่นกะทออันเต็มด้วยถั่วหมัก เพราะเหตุอะไรหนอ จึงลงจากจงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหาร นั่งอยู่บนอาสนะที่ปูไว้... อ่านเพิ่มเติม...
กฎของธรรมดา
อังคาร, 27 ธันวาคม 2011
ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเสียแล้ว ความอาลัยในชีวิตมันก็ไม่มี เราศึกษาพระธรรมวินัยกัน ปฏิบัติสมถวิปัสสนาธุระกันก็เพื่อความดับไม่มีเชื้อ คือการตัดอาลัยในชีวิตเท่านั้น อารมณ์ที่จะตัดอาลัยในชีวิตได้ ก็มีอารมณ์รักธรรมดา คือ ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา อย่าไปสนใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้มากนัก... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้น
อังคาร, 27 กรกฏาคม 2010
วิธีบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้น โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร คำนำ นักเรียนนักศึกษาผู้มีสุขภาพจิตดี ย่อมเรียนหนังสือได้ดี สามารทำงานได้มากและได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสามารถเข้ากับ เพื่อนๆ และช่วยเหลือสังคมได้ดี เพราะผู้มีสุขภาพจิตสูง ย่อมมีความสุขและความสำเร็จในชีวิต ได้มากกว่าผู้มีสุขภาพจิตเสื่อมและ อ่อนแอ ... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์ห้า
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
... หากว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว จะใช้ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์ห้า ที่เรียกกันว่าร่างกาย ว่านี่ร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรก ร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยง ถ้าเรายึดว่ามันเป็นเรา เป็นของเราอยู่ จิตมันก็เป็นทุกข์ เราจะปล่อยมันไปเสียเพราะมันเป็นอนัตตา ในที่สุดนั้น ร่างกายคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินอื่น ๆ ในโลกก็เช่นเดียวกัน... อ่านเพิ่มเติม...
อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ตอน พระดาบส คือ เราตถาคตเอง
อังคาร, 20 เมษายน 2010
พระเจ้าโกศลมีมหาอำมาตย์อยู่สองคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ทหารคนสนิทของพระองค์ แต่ทั้งสอง หากได้พบปะ พูดคุยกันทีไร เป็นต้องทำสงครามอารมณ์ใส่กัน ทะเลาะ บาดหมางกันทุกทีไป แล้วก็ผูกเวรกัน มาเป็นเวลาเนินนานจนกระทั่ง เรื่องที่ทั้งสอง จองเวรต่อกัน เป็นที่อื้อฉาว   ?รู้กันทั่วทั้งกรุงสาวัตถี แม้แต่พระราชา หรือ ญาติสนิทมิตรสหาย ก็ไม่สามาถ... อ่านเพิ่มเติม...
รอยกรรมอันเนื่องมาจากบุพเพสันนิวาส อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เสาร์, 23 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ หลวงปู่หลุย? จันทสาโร? วัดถ้ำผาบิ้ง? จ.เลย รอยกรรมอันเนื่องมาจากบุพเพสันนิวาส "ภิกษุ" หมายถึง ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว เป็นผู้มองเห็นภัยในสังขารหรือผู้ทำลายกิเลส มีพระธรรมวินัยควบคุม กาย วาจา ใจ ให้อยู่ในกรอบสมณะธรรม เพื่อปฏิบัติจิตให้เกิดสมาธิ ปัญญา กระทั่งหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายได้สำเร็จเด็ดขาด... อ่านเพิ่มเติม...
คำสาบานของฤาษี
อาทิตย์, 12 มิถุนายน 2011
? คำสาบานของฤาษี เมื่อ พระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล มีสมบัติเป็นมรดกถึง 80 โกฏิประชาชนจึงตั้งชื่อให้ว่า มหากาญจนกุมาร มีพี่น้องร่วมตระกูลถึง 7 คน คนสุดท้องเป็นหญิงชื่อว่า กาญจนาเทวี มารดาบิดาหวังจะให้ มหากาญจน์ พี่ใหญ่รับมรดกสืบตระกูล หลังกลับจากการศึกษาสำนักตักกสิลาแล้ว เตรียมขอบุตรสาวตระกูลที่เหมาะสมให้ ... อ่านเพิ่มเติม...
ผลของการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อฤๅษี) , เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหารชนิดต่างๆ(หลวงพ่อฤๅษี),เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหาร
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น (เล่ม ๕) พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน ผลของการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อฤๅษี) ,? เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหารชนิดต่างๆ? (หลวงพ่อฤๅษี), ธรรมะที่ได้ขณะกินอาหาร? (หลวงพ่อฤๅษี) หลวงพ่อฤๅษีท่านก็เมตตามาสอนต่อ มีความสำคัญดังนี้ ๑. ?ผลของการปฏิบัติธรรม ถ้าทำได้จริงคือต้องครบองค์ ๓ ทั้งกาย-วาจา-ใจ อุปมาก็เหมือนกับคนถูกหวย แล้วมีสตางค์อยู่ในกระเป๋า... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เข้าเขตกาสาวพัสตร์ - แนะนำเรื่องการปฏิบัติ
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? แนะนำเรื่องการปฏิบัติ ? ? ท่านบอกในหนังสือวิสุทธิมรรค ท่านแนะแนวปฏิบัติไว้ตรงตามพระพุทธพจน์ (พระดำรัสของพระพุทธเจ้า) เรื่องอารมณ์กรรมฐานแต่ละกองต้องจำให้ขึ้นใจ นิมิตแต่ละกองต้องจำให้ได้ อารมณ์ญาณทั้งหมดต้องจำให้ได้ จริตทั้ง?๖ และกรรมฐานหักล้างแต่ละกองต้องจำให้ได้ เคล็ดลับในการดูวิสุทธิมรรคท่านสอนต่อไปว่า พวกเธอ ทั้ง ๔... อ่านเพิ่มเติม...
เจโตขีลสูตร
อาทิตย์, 04 เมษายน 2010
เจโตขีลสูตร สมเด็จพระญาณสังวร ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวม กายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตาม... อ่านเพิ่มเติม...
สิ่งที่จิตระลึกถึงก่อนตายมี ๓ ชนิด คือ
อังคาร, 05 มกราคม 2010
สิ่งที่จิตระลึกถึงก่อนตายมี ๓ ชนิด คือ ๑. กรรม ภาพกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำในอดีตมักหวนกลับมาปรากฏให้เห็นทั้งๆ ที่เราลืมไปนานแล้ว เช่นใคร เคยฆ่าคนตาย ภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับฆาตกรรมจะกลับมาปรากฏในจิต ถ้าเคยช่วยชีวิตคนไว้ภาพ ตอนนั้นจะมาปรากฏ นี้แสดงว่านึกถึงกรรมหรือกระบวนการทำความดีหรือความชั่ว ดังพระบาลีว่า ? ในสมัยนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ความหลอกลวง
พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2010
ความหลอกลวง ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงเรื่องที่มีผู้ถามมาว่า ทำไมคนเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วยังทำชีวิตให้ตกต่ำ เช่นรู้ว่ายาเสพติดให้โทษ เช่น เฮโรอีน เป็นต้น มีโทษร้ายแรงทางสุขภาพทางร่างกาย ใครติดก็เท่ากับประหารชีวิตตัวเอง แต่ก็ยังมีคนเอาชีวิตเข้าแลก อีกอย่างหนึ่งก็คือ ชาวโลกก็รู้ว่าพวกแดงเป็นพวกที่ชั่วร้ายอสัตย์ ชอบหลอกลวง... อ่านเพิ่มเติม...
วิญญาณของเด็กหนุ่มเข้าทรง ผู้ระลึกชาติได้ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
วิญญาณของเด็กหนุ่มเข้าทรง ผู้ระลึกชาติได้ ??? ท่านผู้อ่านจะได้รับทราบเรื่องของผีที่เรียกว่า “ สัมภเวสี ” ต่อไปนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ท่านผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชื่อ “ ร .ต. สุภักดิ์ อนุกูล ” ท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ เวลาประมาณ ๐๗ . ๐๐ น. เด็กชายณัฐพร ครุทฑานนท์ ชื่อเล่น ๆ ว่า “ หนุ่ม”... อ่านเพิ่มเติม...
ต้นชาติ, ศพเป็นดวงแก้ว ประสบการณ์โลกทิพย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙)
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙) ต้นชาติ แรกเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ ๆ ในสำนักพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล วัดเลียบ อุบลราชธานี พระอาจารย์มั่นได้สุบินนิมิตในคืนวันหนึ่งว่า ท่านได้เดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ อันรกชัฏเต็มไปด้วยขวากหนาม จนจะหาที่ดั้นด้นไปแทบไม่ได้ แต่ท่านก็พยายามซอกแซกฝ่าไปจนได้... อ่านเพิ่มเติม...
ใบไม้ในกำมือ โดย วสิน อินทสระ (อัพเดท) - ๑๗.กรรมที่ควรเว้น,๑๘.ชีวิต,๑๙.ความรัก ความหวัง
เสาร์, 07 เมษายน 2012
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ใบไม้ในกำมือ เรียบเรียงจาก "พระอานนท์พุทธอนุชา" วศิน อินทสระ ? เป็นหลักธรรมที่นำมาจากบาลีพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฏก ผู้อ่านจะได้ทั้งความเพลิดเพลินในทั้งเนื้อหาสาระ และได้หลักธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ตรงประเด็น ตลอดถึงสามารถเป็นคำตอบที่จะแก้ความสงสัย ที่เป็นปัญหาตรงกับใจของคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สมัยหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...