Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กรรมที่เป็นบุญและบาป

alt

...การที่เราเกิดมาในชาตินี้ รับผลสองประการของชาติก่อน คือว่า

ในชาติก่อนถ้าทำความดีไว้มากผลความดีก็สนองในชาตินี้ ชาติก่อนทำบาปไว้มาก

ผลของบาปก็สนองในชาตินี้ คำว่าความดีและความชั่ว บุญหรือบาป กุศลหรืออกุศลก็ตาม
บุญและบาปที่เราได้รับในชาตินี้มันเป็นเศษ คือส่วนใหญ่ของบาป

เราตายจากความเป็นคนชาติโน้นเราก็ตกนรกเป็นเปรต เป็นอสุรกาย

เป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้ว มันก็ตามมาเบียดเบียนให้มีทุกข์ในชาตินี้
ก็รวมความว่าชาติที่เป็นคนรับผลของเศษ ๒ อย่าง เป็นเศษนะ ไม่ใช่เนื้อแท้นะ
คือเศษของบุญและก็เศษของบาป ขณะใดที่เศษของบาปให้ผล

เวลานั้นมีความเดือดร้อนขณะใดที่เศษของบุญให้ผล ขณะนั้นเรามีความสุข

ฉะนั้นคนที่เกิดมาในโลกนี้จะมีทั้งความทุกข์และความสุข
เพราะกรรมที่เป็นบุญและบาปในชาติก่อนตามสนองในชาตินี้ ....

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

การพิจารณาโทษของพระยายม จากหนังสือไตรภูมิ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) ตอนที่ ๓
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010
การพิจารณาโทษของพระยายม จาก หนังสือ?ไตรภูมิ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน การพิจารณาโทษของพระยายม ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพ เมื่อวันพุธก่อนกระผมได้นำท่านพุทธศาสนิกชน และบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพไปนั่งพักอยู่ที่สำนักของพระยายมแล้วก็กำลังนั่งที่เก้าอี้แก้วมณี อันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๔. สีลานุสสติกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
๔. สีลานุสสติกรรมฐาน สีลานุสสติ แปลว่า ระลึกถึงคุณศีลเป็นอารมณ์ คำว่าศีล แปลว่า ปกติ สิกขาบทของ ศีล เป็นสิกขาบทที่บังคับให้เป็นไปตามปกติของความรู้สึกและพอใจของมวลชนโลก ทั้งที่เป็นสัตว์ และมนุษย์ จะได้พูดให้ฟังแต่โดยย่อ ปกติของสัตว์และมนุษย์ที่เกิดมาร่วมโลกนี้ แม้จะต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา ต่างเพศ ต่างตระกูลกันเพียงใดก็ตาม... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติวิเทศภังค์... พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
ศุกร์, 03 ธันวาคม 2010
ภ. ถามว่า.. เช่น การรักบุตรหลานญาติมิตร คิดให้เป็นสุข และให้พ้นทุกข์หรือสงสาร จะว่าเป็นสมุทัยอย่างไร รู้สึกรสชาติของใจ ประกอบด้วยความเอ็นดูปราณี ม. ตอบว่า ความรักและสงสารบุตรหลานญาติมิตร ประกอบด้วยฉันทาราคะ อาลัย ห่วงใย กังวล พัวพัน ยึดถือ จิตใจไม่โปร่ง เมื่อ คนรักเหล่านั้นวิบัติไป เช่น ตาย เป็นต้น ก็เกิดทุกข์ โทมนัส เศร้าโศก เสียใจ อาลัย คิดถึง... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๓๗. ปรับปรุงตัวเอง..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๓๗. ปรับปรุงตัวเอง ผู้เขียนได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงปู่ดู่ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๒๙ วันนั้นได้คุยกับหลวงปู่ว่า “สำหรับคนที่อยู่ทางโลก ยังต้องเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับทางโลกอยู่ การปฏิบัติตัวของเรามีทั้งสิ่งที่เป็นบุญ และสิ่งที่เป็นบาป ช่วงใดที่เราปฏิบัติตัวเองในทางธรรมดี เมื่อมีการหลงกระทำผิดแล้วทำให้เกิดบาป... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2009
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ สมเด็จวัดสามพระยาบอกหลวงพ่อไปนิพพาน วันครบรอบ? ๑๐๐ วันมรณภาพหลวงพ่อ? เมื่อมีพิธีแห่สรีระในโลงแก้ว??? ย้ายมาไว้ที่วิหาร? ๑๐๐ เมตร?? ในห้องกระจก?? โดยมีบุษบกที่สวยงามรองรับ??? ขณะนั้น?? อาตมาและท่านพระครูปลัด อนันต์? ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงนั่งกับพื้นวิหาร? ๑๐๐ เมตร?? ข้างเก้าอี้สมเด็จพระพุทธโฆษา จารย์?? วัดสามพระยา??... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหาร 4
อังคาร, 27 ธันวาคม 2011
? พรหมวิหาร 4 มีอะไร ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่า เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้า จิตใจคิดไว้เสมอ คิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั่วโลก เราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร จะไม่มีเวรมีภัยกับใคร นึกไปถึงคนต่าง ๆ ในโลก ว่าทุกคนก็ต้องการความสุข และทุกคนก็ต้องการความรัก เราจะรักเราจะสงสารคนทุกคนในโลก และสัตว์ทุกตัวในโลก คำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ? 
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
? บังเอิญไปเจอเรื่องราวบันทึกเรื่องหนึ่งมาจึงนำมาให้อ่านส่วนจะเป็นเรื่องจริงแค่ใหนก็ลองอ่านดู บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๑. ทุกอย่างสำเร็จด้วยจิต?ท้อง ฟ้าสีคราม ประดับด้วยปุยเมฆสีขาวลอยฟ่องอยู่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ ภายใต้แผ่นนภาอันกว้างไกล แสดงถึงความแจ่มใสของโลกที่พ้นฤดูฝนมาแล้วท้อง ฟ้าสีคราม ปุยเมฆสีขาว... อ่านเพิ่มเติม...
ปีติ ต่อ
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2010
ปีติต่อ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ต่อมาเป็นปีติ ที่ ๔ เรียกว่า อุพเพงคาปีติ ปีติอันดับนี้จะมีตัวลอยขึ้นไปบนอากาศแต่ว่า ใจเราก็สบาย ไอ้ตัวเราลอยขึ้นไปนี่มันไม่ใช่เหาะเมื่อใจเข้าถึงระดับปีติตัวนี้มันลอยของ มันขึ้นไปเอง ถ้ากำลังจิตจะคลายนิดหนึ่งมันก็จะเลื่อนมานั่งที่เดิมตามปกติ ไมต้องกลัวว้าลอยไป แล้วก็กลับมาไม่ได้ อารมณ์ใจจะมีความชุ่มชื่น... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ตอนที่ ๘
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
ประวัติพระบุญนาคเที่ยว กรรมฐาน ๑๑ แสดงธรรมย่ำยีผู้ทำลายศาสนา ครั้งเมื่อออกพรรษาแล้วก็ลงไปจากเขา ไปบ้านชักชวนพี่ชายออกเที่ยวกรรมฐาน ไม่ช้าจะนำพา สังคายนา พี่ชายก็ติดตามไปถึงอำเภอท่าบุ่ง ยังมีโยมหลายคนมาฟังธรรมเทศนา มีนายพิมพ์และ นายอินเป็นต้น จึงได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อประกาศพระศาสนาตามความสำคัญวิปลาสของตนว่า ปุพเพ ธัมมะวาทิโน ทุพพะลา โหนติ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธาปทาน ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2010
พระสุตตันตปิฎก ?เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พุทธวรรคที่ ๑ พุทธาปทานที่ ๑ ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า [๑] พระอานนท์เวเทหมุนี มีอินทรีย์สำรวมแล้วได้ทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันว่า ได้ทราบว่า พระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีจริงหรือ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง ของญาณ 4
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
เรื่อง ของญาณ4 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ปฐมฌานนี่ เป็นฌานที่หนึ่ง? ที่บรรดาพวกเราเหล่าพุทธบริษัทต้อง ทำให้ได้? เพราะเป็นฌานโลกีย์? อาการ ที่ทรงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยาก? เราใช้คำภาวนาและ พิจารณาในขันธ์? 5 ?ก็ดี? ภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ดี? หรือว่าจะ พิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดี? ให้จิตมันทรงอยู่อย่าง นี้เป็นปกติ? นี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเรา... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ชาวพุทธควรรำลึก
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
พุทธกิจ ๔๕ พรรษา? ลำดับเหตุการณ์ย่อในครั้งพุทธกาล ที่เราชาวพุทธ ควรรำลึกถึงพระกรุณา ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า ทรงมีพระเมตตาต่อปวงเวไนยสัตว์ พรรษาที่ ๑ จำพรรษาที่อิสิปตนมฤคทายวัน - โปรดปัญจวัคคีย์ สังฆรัตนะ เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก - โปรดพระยสะ และสหาย ๔๕ คน  ออกพรรษา - ให้สาวก ๖๐ รูป มีอำนาจบวชกุลบุตร ได้โดยวิธีให้รับไตรสรณคมน์ - ... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่ถวายภัตตราหารหลวงพ่อ
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
เมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่ถวายภัตตราหารหลวงพ่อ ตามปกติฉันนอน 22.00 น. และตื่น 1.30 น. เป็นปกติ ทำวัตรสวดมนต์แบบย่อ ๆ พอเวลา ใกล้ 2 น. ฉันก็เริ่มทำสมาธิ พอถึง 4 น. ฉันก็ดูตำรา 5 น. ฉันก็กลับทำสมาธิใหม่เพื่อรักษา อารมณ์ เวลาออกบิณฑบาตรตามแบบฉบับของพระโบราณ ปฏิปทาของพระสมัยใหม่ท่าน ทำกันอย่างไรฉันไม่รู้ ด้วยฉันแก่แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๕. ปีติ
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
ปีติ วันก่อนเราได้พูดกันถึงอารมณ์ของสมาธิ พูดมาได้เล็กน้อยเวลาก้อหมดไป ก่อนที่บรรดท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะนึกถึงอะไรทั้งหมด อันดับแรกให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เสียก่อน เพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ความตายเป็นของเที่ยง เรามาสร้างความดีกันก็เพื่อว่าจะได้เป็นทุนไว้ในเวลาที่เราจะตาย นี่การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๙) พบฉลาด..ยิ่งเห็นโง่
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
? พบฉลาด..ยิ่งเห็นโง่? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๙) คืนวันหนึ่ง พระอาจารย์มั่นเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน้ำตาร่วง คือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่ เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุ ปรากฏว่าจิตว่างเปล่า และปล่อยวางอะไร ๆ หมดโลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ในความรู้สึกขณะนั้น?หลังจากสมาธิแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...