Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อัตตนา โจทยัทตานัง จงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอ

alt

?"...อัตตนา โจทยัทตานัง จงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอ จงกล่าวโทษโจทย์ตนไว้เป็นปกติ..."

ทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเอง

อย่าให้คนอื่นเขามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเรา คนอื่นบางทีเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราดี ......

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต - นิมิตจำเป็นต้องรักษา
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
นิมิตจำเป็นต้องรักษา นิมิตที่จำเป็นต้องรักษาคือ กรรมฐานหมวดใดที่มีนิมิตเป็นอารมณ์ เช่น กสิณ เป็นต้น เมื่อเริ่มปฏิบัติในกรรมฐานกองนั้น ท่านให้ถือนิมิตอะไรเป็นสำคัญต้องรักษานิมิตนั้นให้มั่นคง คือกำหนด จดจำภาพนั้นให้ติดใจ จะกำหนดรู้เมื่อไรให้เห็นได้ชัดเจนแจ่มใสตามสภาพเดิมที่กำหนดจดจำไว้ อย่างนี้ท่านเรียกว่า "บริกรรมนิมิต"... อ่านเพิ่มเติม...
ตายแล้วฟื้น (พันเอกเสนาะ) คำสั่งเสีย (ตอนที่ ๘)
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
? ตายแล้วฟื้น (พันเอกเสนาะ) คำสั่งเสีย (ตอนที่ ๘) ????? คราวนี้ผมก็ถามว่าเตียงนอนผมอยู่ไหน ผมอยากนอนเขาบอกว่าเตียงผมยังไม่มี ยังทำไม่เสร็จ แล้วเพื่อนจะต้องกลับเมืองมนุษย์ เพื่อนต้องรีบกลับ ผมก็พยายามเซ้าซี้ เขาก็ไม่ยอมให้ดู จนกระทั่งเขาอ่อนใจมาก เขาเลยพาผมไปดูเศษไม้กอง ๆ อยู่ไม่กี่ชิ้น ผมก็บอกผมจะกลับแล้ว ตอนที่ผมจะกลับนั้นก็ปรากฏว่าไอ้เพื่อน ๑๐... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงค์การให้ทาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๔
อาทิตย์, 06 กันยายน 2009
? ? อานิสงส์การให้ทาน บรรดาท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่ามีอานิสงส์เป็นประการใด ทั้งนี้ก็ขอให้ดูเรื่องราวของ? อังกุรเทพบุตร?ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชมน์อยู่ ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครู ? ? ขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา? เมื่อไปถึงดาวดึงส์ครั้งแรก แรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดา๒ องค์ คือ?อินทกเทพบุตร? กับ?อังกุรเทพบุตร?ทั้ง ๒... อ่านเพิ่มเติม...
พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
พุธ, 25 สิงหาคม 2010
พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลกัจจายนะ ผู้เป็นปุโรหิต (ที่ปรึกษา)ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ในกรุงอุชเชนี เดิมท่านชื่อว่า “กัญจนะ” เพราะมีรูปร่างลักษณะงามสง่า มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เมื่อเจริญวัยขึ้น ได้เรียนจบไตรเพท คือ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
พระโสดาบัน
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2010
พระโสดาบัน บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ต่อไปก็เป็นวาระที่ บรรดาท่านพุทธจะศึกษาในขั้นอริยผล แต่ความจริงเรื่องของพระโสดาบันเราก็แนะนำกันมาแล้วทั้งระดับเข้มข้น และทั้งระดับอ่อนที่สุด คำว่าเข้มข้นก็ได้แก่เอกพีชี คำว่า เอกพีชี ก็หมายความว่า ถ้าชาตินี้เป็นพระโสดาบัน ชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นอรหันต์ผล ก็จงอย่าลืมว่าคนเป็นพระโสดาบันแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
สมาธิเพื่อดับอาสวะ
เสาร์, 27 มีนาคม 2010
???????????????????? สมาธิเพื่อดับอาสวะ ปัญหา?จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบไหน อย่างไรจึงจะทำให้อาสวะดับได้พุทธดำรัสตอบ?"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันธ์ห้าอยู่เป็นประจำว่า รูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ "เวทนา...ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา... ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้ "สัญญา...... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ตอนที่ ๔
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ตอนท่ี่ ๔ พบพระชำนาญเวทย์เดินบนน้ำได้ ต่อจากนั้น อาตมาภาพจึงเดินขึ้นเขาไป เพื่อหาถ้ำที่สำหรับจำวัด เพราะเดือนมืดจะเดินกลางคืนก็ เห็นจะลำบาก พอขึ้นไปบนหลังเขาไปพบพระองค์หนึ่งชื่อ สาธุวันดี ท่านบอกว่าท่านอยู่เมืองหลวง พระบาง ขณะนั้นอายุของท่านองค์นั้นกำลัง ๒๕ ปี ท่านถามอาตมาภาพว่าเณรเที่ยวมานานแล้วได้... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่มั่นตอบปัญหาชาวกรุงเทพฯ
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
?หลวงปู่มั่นตอบปัญหาชาวกรุงเทพฯ??หลังจากที่ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กลับจากเชียงใหม่ เข้าพำนักที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ ตามคำสั่งของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ก่อนเดินทางไปอุดรธานี ในระยะที่ท่านพักอยู่ที่นั้นปรากฏว่ามีคนมาถามปัญหากับท่านมาก มีปัญหาของบางรายที่แปลกกว่าปัญหาทั้งหลาย ซึ่งมีดังนี้ (จาก ?ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต?... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - พระใหญ่ลงอเวจี
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? พระใหญ่ลงอเวจี ? ? หลังจากฉันฟื้นจากการตายได้ไม่ครบ ๑ ปีดี พระที่ท่านยายกับท่านแม่ชอบนิมนต์มาเทศน์และเป็นพระองค์ เดียวกันกับที่ท่านหาว่าฉันมีอารมณ์ใกล้บ้า เพราะชอบเอาเรื่องของคนตกนรกมาเล่าให้ท่านยายฟังเกือบทุกวัน ทั้งนี้เพราะท่านยายชอบฟังเรื่องคนตกนรก และเขาทำอะไรมาจึงลงนรก เพราะท่านยายชอบฟังเรื่องนรกนี่เอง ฉันก็เลยต้องลงนรกเป็นประจำวัน... อ่านเพิ่มเติม...
รัตนะจงกรมกัณฑ์- มธุรัตถวิลาสินี-อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2011
? ? รัตนะจงกรมกัณฑ์ ? มธุรัตถวิลาสินี ? อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ? ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ? ? กถาปรารภคัมภีร์ ? ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้มีพระญาณ?อันหาที่สุดมิได้ มีพระกรุณาเป็นที่อาศัย ทรงทำลายมลทิน มีพระหฤทัย มั่นคง อำนวยประโยชน์เกื้อกูล.?ขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐ เครื่องป้องกันภพ.?? ขอนอบน้อมพระสงฆ์... อ่านเพิ่มเติม...
เหนือเวทนา (นอกเหตุเหนือผล) ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา)
พุธ, 24 พฤศจิกายน 2010
เหนือเวทนา (นอกเหตุเหนือผล) ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) การฟังธรรมที่จะให้เกิดประโยชน์นั้น ต้องฟังด้วยความสงบ เพราะจิตนี้ ก็เหมือนกับเทปบันทึกเสียง ถ้ามีเสียงอะไรมาปะปนรบกวน เสียงก็ฟังไม่ชัด ความรู้ที่จะได้รับก็น้อย ถ้าฟังธรรมในที่สงบด้วยจิตสงบ ก็จะมีแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวคำพูดก็สะอาดฟังง่าย การรับและปฏิบัติธรรมะย่อมชนะสิ่งทั้งปวง... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมา วาจา พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2010
? สัมมาวาจา พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) จากหนังสือประทีปในต่างแดน หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ แสดง ณ เมืองซีแอตเติล? สหรัฐอเมริการะหว่าง ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ? ต่อไปนี้ ถึงเวลาที่จะได้ทำพิธีภาวนาของเรา ก่อนจะภาวนา ฟังธรรมบรรยายเพื่อเป็นเครื่องอบรม เป็นเครื่องทำภาวนาไปเสียก่อน ได้กล่าว ถึงสมาธิ การทำสมาธิก็ต้องมีเครื่องอุปกรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ปกิณณกพจน์ ปกิณณกะ แปลว่า เล็กๆ น้อยๆ พจน์ แปลว่า พูด ปกิณณกพจน์ รวมความว่า พูดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้ เป็นวิชชาการสมัยโบราณ ที่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจจริงปฏิบัติมามาก จนถึงกับมีผู้เขียนขึ้นไว้เป็นตำรา มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่ในที่นี้จะขอเอามาเล่าให้ฟังสัก ๒-๓ อย่าง เพื่อท่านที่สนใจจะได้เอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตน... อ่านเพิ่มเติม...
อริยสัจ 4 : นิโรธ : อัตถะ : จุดหมายของชีวิต
เสาร์, 04 ธันวาคม 2010
อริยสัจ 4 : นิโรธ : อัตถะ : จุดหมายของชีวิต อัตถะ 3 (benefit, advantage) อัตถะ หมายถึง ประโยชน์หรือคุณค่าที่เป็นจุดหมายของชีวิต แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน, ประโยชน์ในโลกนี้ หรือประโยชน์ชั้นต้น เป็นจุดหมายทันตาเห็น ที่สำคัญคือ 1.1 ความมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สง่างาม ไร้โรค ตลอดจนมีอายุยืนยาว 1.2 ความมีทรัพย์สินเงินทอง... อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบิติเพื่อพระนิพพาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง การปฏิบิติเพื่อพระนิพพาน แสดงเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2525 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ ณ?โอกาสบัดนี้?อาตมาภาพจะแสดงพระสัมธรรมเทศนา?ในอัปปมาทคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี?ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลาย?ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศล... อ่านเพิ่มเติม...