Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

นัตถิ โลเก อนินทิโต

alt

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่า

นัตถิ โลเก อนินทิโต คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

เมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำด่า

ไม่สนใจกับคำสรรเสริญ พยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไป

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ผู้สละโลก(๑)..พระสารีบุตร : หญ้าสดในทะเลทราย
พุธ, 02 กันยายน 2009
? ? ผู้สละโลก? ? ? โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ พระสารีบุตร ๑. หญ้าสดในทะเลทราย ภราดา ! เรื่องเป็นมาอย่างนี้ SMILEYS_CONFUSED สมณะรูปหนึ่ง ผิวพรรณผ่องใส มีอินทรีย์สงบ?ดำเนินอย่างเชื่องช้าออกจากโคจรคาม ท่านมีจักษุทอดลงต่ำ จะเหลียวซ้ายแล?ขวาก็เต็มไปด้วยความสำรวมระวังมั่นคงและแจ่มใส? ผ้าสีเหลืองหม่นที่คลุมกาย แม้จะเป็นผ้าราคาถูก แต่ได้กลายเป็นของสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมชั่วที่ทำแล้ว
พุธ, 06 ตุลาคม 2010
น?หิ ปาปํ กตํ กมฺมํ สชฺชุ ขีรํ ว มุจฺจติ ฑหนฺตํ พาลมเนฺวติ ภสฺมาจฺฉนฺโน ว ปาวโก . . . ฯ ๗๑ ฯ กรรมชั่วที่ทำแล้ว ยังไม่ให้ผลทันทีทันใด เหมือนนมที่รีดใหม่ ๆ ไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันที แต่มันจะค่อย ๆ เผาผลาญผู้กระทำในภายหลัง เหมือนไฟไหม้แกลบฉะนั้น ? 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยเตวิชโช - อธิษฐานไว้ก่อน
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
อธิษฐานไว้ก่อน การอธิษฐานเพื่อรู้นี้ ส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติที่ชำนาญในฌานและญาณ การต้องการทราบเรื่องราวต่างๆ เช่น รู้การตายการเกิดของคนและสัตว์ รู้ผลกรรมของคนและสัตว์ รู้ชาติก่อนๆ ของตนเอง รู้เรื่องอดีตและอนาคต ปัจจุบัน ทั้งของตนและสิ่งภายนอก ท่านนิยมอธิษฐานไว้ก่อน คือพอตื่นนอนจากการหลับเวลาเช้ามืด ท่านอธิษฐานจิตไว้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
คิหิปฏิบัติ ๒ การปฏิบัติของคนผู้ครองเรือน (ตอนที่ ๒) โดย พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
คิหิปฏิบัติ ๒ การปฏิบัติของคนผู้ครองเรือน (ตอนที่ ๒) โดย พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ข้อปฏิบัติที่ฆราวาสจะพึงปฏิบัติเพื่อความสุขในปัจจุบัน เป็นข้อปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาตรัสไว้พอดีๆ กับชาว บ้านที่หวังความสุข แต่ความจริงถ้าชาวบ้านเขาปฏิบัติได้ ถ้าชาววัดปฏิบัติไม่ได้ก็เห็นจะเลวเกินไปเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตร... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 54-55: การเข้าอรูปฯ จากอานาปานุสสติ และอื่นๆ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร (ต่อ) ? ? วันที่ 54 :30 ส.ค.52 : ทำบุญเนื่องในวันครบรอบการตาย 3 ปีของแม่ ตื่นเช้าไปรับพี่สาวก่อนแล้วขับรถกลับบ้านที่ราชบุรี ถึงประมาณ 09.45 น. ชี่ชายคนโตมาถึงก่อนพร้อมภรรยและลูกสาวอีก 3 คน แล้วช่วยกันขนของที่จะต้องใช้เลี้ยงถวายเพลพระไปวัด และเตรียมเครื่องสังฆทาน 1 ชุด ส่วนพ่อขับรถไปรับอาหารที่สั่งให้เขาทำ... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. สุกัญญา ทิมา
อังคาร, 15 ธันวาคม 2009
? สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง? โดย .. สุกัญญา ทิมา ? เหตุการณ์ที่ได้เข้าฝึกเต็มกำลัง ๑๙ ธ.ค. ๓๖ ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ดิฉันกับเพื่อนรุ่นพี่ได้มีโอกาสมากราบนมัสการหลวงพ่อครั้งหนึ่งโดยจัดรถตู้ไปกันเอง และได้มีโอกาส เข้าฝึกที่ศาลา ๑๒ ไร่ด้วย ตอนแรกก็ทำอารมณ์แบบธรรมดา ทำอารมณ์แบบที่เคยไปมาแล้ว แต่ไปสว่างมากก็ตอนเห็นยอดปราสาทขององค์หลวงพ่อท่าน ... อ่านเพิ่มเติม...
จิตคือพุทธะ โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
จันทร์, 21 กันยายน 2009
? ? จิตคือพุทธะ ? โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพียง จิต? หนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งแล้ว มิได้มีอะไรตั้งอยู่เลย จิตหนึ่ง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้น และไม่อาจถูกทำลายได้เลย มันไม่ใช่เป็นของมีสีเขียว หรือสีเหลือง และ ไม่มีทั้งรูป ไม่มีทั้งการปรากฏ ไม่ถูกนับ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อกลั่น พระผู้สามารถสื่อภาษาจิตกับสัตว์
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
? หลวงพ่อกลั่น พระผู้สามารถสื่อภาษาจิตกับสัตว์ วัดพระญาติการาม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มา : นิตยสารหญิงไทย ฉบับที่ 698 ปีที่ 30 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โดย : คุณสายทิพย์ ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศักราช 2390 ปีมะแม ณ ต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนได้ให้กำเนิดเด็กชายผู้มีบุญมาเกิด ... อ่านเพิ่มเติม...
ทางลัด ทางรอดสังโยชน์ ๑๐ และบารมี ๑๐ (พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน)
เสาร์, 28 สิงหาคม 2010
ชีวิตของ พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) เริ่มต้นจากพระเครื่องแล้วหันเหชีวิตมาสู่ร่มกาสาวพัศตร์ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง ท่านเล่าว่า เมื่อก่อนทำสตูดิโออยู่แถวเอกมัย เช่าตึกแถวทำ ปรากฎว่า เจ้าของเขาเป็นลูกศิษย์แม่ชีเพียงเดือน ท่านอยู่เชียงใหม่ วัน หนึ่งเขาก็พาแม่ชีมาทำแผ่นพับ เราก็ท่านบริการทำให้ วันนั้นท่านแม่ชีเห็นอาตมาแขวนพระปากน้ำรุ่นหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
...ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลใดมีใจผ่องแผ้ว จะพูดก็ดี จะทำก็ดี ความสุขย่อมตามผู้นั้นไปเหมือนกับเงาประจำตัว ที่ติดตามตัวไป... (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี) ? 
ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้... อ่านเพิ่มเติม...
อสุภะ และ กระสอบ ๒ ปาก โดยหลวงปู่จันทา
จันทร์, 14 กันยายน 2009
? หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร ********************* อสุภะ จากเทปเรื่อง?? การฝึกจิต??? (๒๐ ก.ค.๓๕) การเจริญวิปัสสนา?? ค้นคว้าในกาย?? ขั้นเหตุนั้น?? จงกำหนดคาดหมายเสียก่อนว่า?? เป็นอย่างโน้น?? อย่างนี้?? ก็เราเคยเห็นมาแล้ว???? มนุษย์เพื่อนร่วมโลก??? ร่วมสงสาร??? หญิงชายตาย แล้ว??? เห็นแต่เป็นอย่างนี้ เอาไว้วัน? ๒ วัน?ไม่ฉีดยา ก็เหม็นเหม็นเบื่อหน่าย เหม็นน่าเกลียด? เหม็นมนุษย์?... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - รู้ภาษาต่างประเทศ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
รู้ภาษาต่างประเทศ วันหนึ่งผู้เขียนได้ไปที่กรมแพทย์ทหารเรือ พอไปถึงพวกนายทหารก็เล่าให้ฟังแล้วคิดในใจว่า ท่านผู้นี้อาจจะไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดา ประเภทไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างผู้เขียน คิดว่าอย่างน้อยท่าน อาจจะได้ฌานโลกีย์ อย่างสูงอาจเป็นพระอริยะก็ได้ ที่คิดอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าผู้เขียนมีฌานพิเศษ เป็นเครื่องรู้... อ่านเพิ่มเติม...
พระอิสิทาสีเถรี ชาตินี้ขอสะสางกรรม ตอนที่ ๓
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010
?พระอิสิทาสีเถรี ชาตินี้ขอสะสางกรรม ตอนที่ ๓ ท่าน เอย...อันความมีผิวพรรณดี ความมีเสียงไพเราะ ความมีสันฐานรูปร่างสมส่วน ความเป็นคนมี รูปงามมองดูไม่จืดไม่น่าเบื่อหน่าย เหล่านี้ได้มาด้วยบุญทั้งนั้น อันรูปร่างนี้ข้าพเจ้าอาจได้มาด้วย บุญ แต่บุญนี้ก็เหมือนมีกรรมบัง กรรมมันคงบังไว้ อิสิทาสีภิกษุณีย้ำ "แนะแม่โพธิ" ข้าพเจ้าก่อนจะ ออกบวชก็เหมือนผู้หญิงทั่วๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ป่าหลวงพระบาง, ผจญเสือโคร่ง, เสือแม่ลูกอ่อน ประสบการณ์โลกทิพย์ ฯ ของพระอาจารย์มั่น (ตอนที่ ๑๒)
อาทิตย์, 10 มกราคม 2010
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๒) ป่าหลวงพระบาง พระอาจารย์มั่นจาริกธุดงค์ไปยังหลวงพระบาง รอนแรมบุกป่าฝ่าดงอันหนาแน่นไปด้วยต้นไม้และขวากหนามเส้นทางทุรกันดารยาก ลำบาก วกไปเวียนมา มองไปทางไหนมีแต่ป่าแต่เขาสูงใหญ่จนอ่อนล้าเพราะหลงทิศทาง เดินไปทั้งวันก็วกกลับมาที่เดิมไม่น่าเชื่อ ... อ่านเพิ่มเติม...