Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม

alt

ไอ้เรื่องอาการทางกายนี่เลิกถามกันเสียทีนะ

มันจะเป็น มันจะตายยังไง ก็เชิญมันเถอะ ให้มันตายไป

ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม

ความดีมันไม่ได้หรอกคนกลัวตาย

ห่วงกายห่วงมันมากกว่าความดี

มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่คบ

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

การฟังและการปฏิบัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2010
การฟังและการปฏิบัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 3 กันยายน 2511 ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์ ถอดจากแถบบันทึกเสียง พวกเราทั้งหลายที่อยากฟังพระธรรมเทศนา อย่าสักแต่ฟัง จงระลึกไว้ว่า เมื่อพระท่านเทศนาไป ว่าด้วยกุศลก็ดี อกุศลก็ดี ให้พากันน้อมเข้ามาถึงตัวเราทุก ๆ คน บุญกุศลทั้งหลายมันไม่ได้อยู่ในที่ อื่นที่ไกลนั้นอยู่กับตัวของเราทั้งนั้น ในวันนี้พระองค์อื่น ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๒๐. ใช้ให้เป็น..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๒๐. ใช้ให้เป็น พระสุทิน อายุวัฒโก (หลวงพี่จ่า) เมื่อครั้งท่านยังเป็นฆราวาสได้มากราบนมัสการหลวงปู่ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ โดยมี ส.ท.อุดม เผ่าทหาร เป็นผู้ชักชวน ซึ่งสมัยก่อนมาวัดสะแกโดยทางเรือ หลังจากกราบนมัสการหลวงปู่แล้ว ส.ท.อุดม พูดนำว่า “วันนี้ ผมพาลูกพี่มาหาหลวงปู่ เขาจะมาขอพระหลวงปู่ ลูกพี่เขาอยากได้” ความจริงแล้ว ส.ท.อุดม อุปโลกน์ขึ้นเอง... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร
เสาร์, 10 เมษายน 2010
? พระธรรมเทศนา เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร แสดงเมื่อ?วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2530 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อิติปิโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควาตีติ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา หรือว่าเป็นวันสำคัญที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทจะลือไม่ได้ ตรงกับวัน 3 วันคือ 1. วันประสูติ พระพุทธเจ้าออกจากครรภ์พระมารดา ก็เป็นวันกลางเดือน 6 2.... อ่านเพิ่มเติม...
ภรรยา 7 จำพวก
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2009
? ภรรยา 7 จำพวก พระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕ อังคุตตรนิกาย ครั้ง นั้น เมื่อเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยัง ? นิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว ก็สมัยนั้นมนุษย์ทั้ง ? หลายในนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่งเสียงอื้ออึง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไป ? เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ... อ่านเพิ่มเติม...
วิญญาณที่วัดสะแกตอนที่๑
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
? วิญญาณที่วัดสะแก ตอนที่ ๑ ? (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่) ? ข้าพเจ้า ได้เคยเขียน เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมาหลายเรื่อง ทุกครั้งที่เขียนก็ไม่ค่อยสบายใจนัก กลัว ? บางท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าข้าพเจ้างมงาย แต่ความจริงข้าพเจ้ามีใจรักและเขียนและสนใจในสิ่งลี้ลับ ? ดำมืดแต่แฝงไว้ด้วย ความมหัศจรรย์ ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ของโลกยังไม่สามารถจะพิสูจน์ ? ได้... อ่านเพิ่มเติม...
บางคำถาม บางคำตอบ
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
? บางคำถาม บางคำตอบ ?พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เนื้อความ : ถาม? เรายังกังวลอยู่ด้วยธุรกิจการงานเป็นส่วนตัวและของผู้อื่นบ้าง การที่จะประพฤติ ปฏิบัติในจรณะ ๑๕ กลัวจะไม่สมบูรณ์ หรือจะต้องหลีกไปในที่สงัด แต่ในเวลานี้ก็ยังไม่มี โอกาสที่หลีกไปได้ ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติจริง ๆ ท่านจงช่วงบอกอุบายให้ข้าพเจ้าด้วย ตอบ ที่หลีกไปในที่สงัดนั้นเป็นการสะดวกมาก... อ่านเพิ่มเติม...
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๒
อาทิตย์, 09 พฤษภาคม 2010
? ? พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๒ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานาย บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้ มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจ สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๑) ๑. ทุกอย่างสำเร็จด้วยจิต
พฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๑) ?๑. ทุกอย่างสำเร็จด้วยจิต ท้องฟ้าสีคราม ประดับด้วยปุยเมฆสีขาวลอยฟ่องอยู่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ ภายใต้แผ่นนภาอันกว้างไกล แสดงถึงความแจ่มใสของโลกที่พ้นฤดูฝนมาแล้วท้องฟ้าสีคราม ปุยเมฆสีขาว เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วตั้งแต่โลกเกิดและจะมีอยู่ต่อไปเป็นนิรันดร เช่นเดียวกับ... อ่านเพิ่มเติม...
เทศนาภาษาใจ ๑ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
เทศนาภาษาใจ ๑ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๒๔ ณ วัดอาวุธวิกสิตารา ศาลาธรรมสาร ลำดับนี้ น้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนาม วจีพระนาม มโนพระนาม โดยสัจจะเคารพแล้ว น้อมพระธรรมเทศนาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดง เพิ่มพูนปัญญาบารมี ชาวพุทธทั้งหลายด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาได้มาเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดให้มีขึ้นที่กาย... อ่านเพิ่มเติม...
พระอิสิทาสีเถรีตอนที่ ๑
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2010
พระอิสิทาสีเถรี ชาตินี้ขอสะสางกรรม ตอนที่ ๑ แสง โสมสาดส่องอาบทั่วชินทัตตาราม เสียงไก่โห่เริ่มแว่วมาเป็นระยะๆ ลมปลาย ปัจฉิมยามพัดแผ่ว รำเพยเอากลิ่นไม้ป่าบางชนิดติดมาด้วย หอมเย็นระรื่น แสงโคมไฟ ตามทิวไม้ที่จุดไว้เพื่อจงกรม เป็นเหมือนแสงแห่งดวงดาว ภิกขุนูปัสสะยะในยามนี้ ช่าง น่าทัสสนายิ่งนัก!... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนสุภาษิต - กิเลสวรรค - หมวดกิเลส
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี????อุนฺนฬา จาสมาหิตา? น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ????สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต? ผู้คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น? ย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว 
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 2. สาเหตุแห่งพุทธภูมิ
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 2?สาเหตุแห่งพุทธภูมิ เรียนถามท่านว่า ท่านปรารถนาพุทธภูมิเมื่อใด ตอนไหน แล้วท่านก็กรุณาเล่าให้ผมฟังดังเรื่องราวต่อไปนี้ ? ท่านว่า?ย้อนหลังไปนานมากๆ?ในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์?ชั้นดาวดึงส์หลังจากไปโปรดพุทธพระมารดาเป็นเวลา ๓... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๔. มหามิตร
ศุกร์, 02 ธันวาคม 2011
? ๔. มหามิตร พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) พูดถึงความจงรักภักดี และความเคารพรักในพระผู้มีพระภาค พระอานนท์มีอยู่อย่างสุดพรรณนา ยอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อ พระพุทธเจ้าได้ อย่างเช่นครั้งหนึ่ง พระเทวทัตร่วมกับพระเจ้าอชาตศัตรู วางแผนสังหารพระจอมมุนี โดยการปล่อยนาฬาคิรีซึ่งกำลัง ตกมันและมอมเหล้าเสีย ๑๖ หม้อ ช้างนาฬาคิรียิ่งคะนองมากขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีการเนิ่นช้า
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
อภิธรรมที่พระสารีบุตรท่านเทศน์ทั้ง 7 ประการ มีนิดเดียว ที่เขาสอนกันนี่ มีหลายร้อยหน้าแล้วก็ 8 หน้ายก ผมว่ามันเลอะเทอะเกินไป แต่ก็ไม่ได้ตำหนิคนศึกษา เพราะสนใจในธรรมก็เป็น เรื่องน่าโมทนา แต่ว่าทำกันมากเกินไป มันก็สร้างความยาก การบรรลุเข้าก็ถึงช้า เพราะในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตุริตะ ตุริตัง สีฆะ สีฆัง เร็ว ๆ ไว ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๖. พระองค์ที่ 10
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
46. พระองค์ที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2487 สงครามโลกเห็นจะยังไม่เลิก อาตมาก็เป็นพระนักเทศน์ กำลังเป็นพระนักเทศน์อยู่ วันหนึ่งชาวบ้านราชบุรีเขานิมนต์ไปเทศน์ วันรุ่งขึ้นเขาก็นิมนต์ไปฉลองบ้าน เขาปลูกบ้านใหม่ ก็ไปสวดมนต์เย็น ตอนนั้นยังเก่งอยู่ ตอนนี้ใครนิมนต์สวดมนต์เย็นไม่เอาแล้ว เขานิมนต์พระ 9 องค์ เจ้าคุณธรรม เข้าใจว่าเสนานี... อ่านเพิ่มเติม...