Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อุปสมานุสสติกรรมฐาน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

ตัวนิพพานคือ อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถ้าจิตเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าจริง

ในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงและก็มั่นคงในศีล 5 จริง

จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จริง?คำว่า รักพระนิพพานที่คิดไว้เสมอว่า

มนุษย์ เทวดา พรหม ไม่เอาจะตายเมื่อไร ฉันไปนิพพานเมื่อนั้น
ศีล 5 ต้องมั่นคงจริงๆอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน

พระสกิทาคามีนะ ขณะที่เจริญกรรมฐานจะให้ได้ดีตัดสินใจว่าเวลานี้

ภารกิจอะไรที่เรามีอยู่ในฐานะพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านหลายบ้านเหลนบ้านอะไรก็ตาม

หน้าที่นี้มันมีอยู่เพียงไร เราจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่ชีวิตมัน

ทรงอยู่เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข?แต่ว่าตายแล้วเมื่อไรเลิกกันเท่านั้นไม่ยาก

?

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

?


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระสูตร อนุราธสูตร ว่าด้วยพระอนุราธะพยากรณ์ปัญหา
พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2010
พระสูตร อนุราธสูตร ว่าด้วยพระอนุราธะพยากรณ์ปัญหา [๗๖๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประท้บอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ในป่ามหาวัน ใกล้นครเวสาลี ก็สมัยนั้นแล ท่านพระอนุราธะก็อยู่ในกุฎีในป่าที่ ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นแล พวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเป็นอันมาก เข้าไปหาท่านพระอนุราธะถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระ อนุราธะ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต - นิมิตที่จำต้องละ
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
นิมิตที่จำต้องละ นิมิตที่จำต้องละก็คือ นิมิตเลื่อนลอย เมื่อจิตมีสมาธิเล็กน้อย เช่น ขณิกสมาธิ ตอนปลายใกล้ จะถึงอุปจารสมาธิก็ดี หรือจิตเข้าสู่สมาธิก็ดี ตอนนี้จิตเริ่มจะเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ เพราะอารมณ์นิวรณ์เริ่ม สงัดจากจิต จิตก็จะเริ่มเห็นภาพบ้าง แสงสีต่างๆ บ้าง ความสว่างไสวบ้าง ซึ่งเป็นของใหม่ของจิต เพราะ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นเอง... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๑๒. อริยสัจโดยย่อ
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
อริยสัจโดยย่อ ต่อไปนี้เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณ สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดอริยสัจย่อเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ความจริงเรื่องใจนี่เราบอกให้เตือนกันมาทุกวัน แต่ทว่ายังมีบางท่านลืมเตือนตลอดจนกระทั่งลืมกาลลืมสมัยไม่รู้กาลอันใดควรอันใดไม่ควร อันนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
คติธรรม คำสอน.. ลูกรัก
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2009
คติธรรม คำสอน.. ลูกรัก ลูกรัก... เริ่มต้นพ่อแม่ขอสอนลูกว่า...คบคนพาล พาลพา ไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพา ไปหาผลคบคนชั่ว จะพาตัว ให้อับจน จะคบคน ควรเลือกไว้ ให้ดีดี ลูกรัก...ลูกจงจำไว้เสมอว่าการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการชนะใจตนเองเพราะฉะนั้น ลูก ต้องหัดบังคับตัวเองให้ได้เมื่อลูกบังคับตัวเองได้ ลูกจะทำอะไรก็สำเร็จ ลูกรัก... การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๘. กายคตาสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
กายคตาสติ ต่อไปนี้ ตั้งใจศึกษาพระกรรมฐานตามลำดับ วันนี้จะได้พูดเรื่องกายคตาสติกรรมฐาน การเจริญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ย่อมมีผลทำจิตให้เป็นสมาธิ แต่ว่าผลพิเศษย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมฐานกองนั้น ๆ การที่เราจะเจริญพระกรรมฐานให้ได้ดีจริง ๆ เราก็ต้องเป็นผู้มีอารมณ์ชนะใจของตัวเองไม่ใช่ผู้แพ้ คำว่าชนะก็หมายถึงว่าการเจริญสมถภาวนา... อ่านเพิ่มเติม...
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2009
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ตั้ง "นะโม" ๓ จบ พระคาถาบทนำว่าครั้งเดียวพุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ?พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ว่าดังนี้"วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" (อ่านว่า สะหวา - โหม) พระคาถาของพระปัจเจกโพธิ์นี้ ท่านพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน)... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๓๑. ทำเหล็กอ่อน
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
31. ทำเหล็กอ่อน เอาเรื่องของหลวงพ่อปานอีกนิดหนึ่ง เหล็กนี่ท่านทำให้อ่อนได้ของแข็งทำให้แข็งได้เคยทำให้ดูบ่อยๆ บางคราวพวกเราตัดเหล็กจะทำการก่อสร้าง ใช้กุญแจดัด มีวันหนึ่งเป็นวันสำคัญมาก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมาก วันนั้นใช้เหล็ก 8 หุน จะทำเสาของโบสถ์ แล้วจะทำคานของโบสถ์ 2 อย่างทั้งเสาทั้งคาน ท่านไม่ยอมให้ใช้เหล็กหกหุนเจ็ดหุนอะไร ใช้เหล็ก 8 หุน... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - คำชี้แจงสำหรับผู้อ่าน
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
? ? คำชี้แจงสำหรับผู้อ่าน ? จาก หนังสือ?ประวัติหลวงพ่อปาน หลวงพ่อของเรามักเล่าเรื่องของตัวท่านกับเรื่องของหลวงพ่อปานให้ลูกศิษย์ฟังอยู่เสมอ ๆ จนทำให้พวกเราอยากเขียนหรือทำเป็นหนังสือเอาไว้แจกในโอกาสหลัง ๆ แต่เมื่อนึกถึงประวัติอาจารย์ต่าง ๆ ที่ขลัง ที่มีผู้เขียนขึ้นในภายหลังจากที่อาจารย์นั้น ๆ มรณภาพไปแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
จิตตานุภาพ โดยท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2010
จิตตานุภาพ โดยท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส จิตตานุภาพ คืออานุภาพของจิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ • จิตตานุภาพบังคับตนเอง • จิตตานุภาพบังคับผู้อื่น • จิตตานุภาพบังคับเคราะห์กรรม จิตตานุภาพบังคับตนเอง “ ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ” เหตุนี้จึงต้องหัดบังคับตนเอง ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรูก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรูต่อตนของตนเอง... อ่านเพิ่มเติม...
อริยสัจ : ทุกข์สัจ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
อริยสัจ : ทุกข์สัจ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จาก หนังสือ?มหาสติปัฏฐาน สี่ ? ? ? ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพ วันนี้มาพูดกันถึงอริยสัจ นะขอรับ อริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบจัดว่าเป็นยอด ของธรรม อริยสัจตัวนี้เป็นตัวบรรลุมรรคผล?นะขอรับ อริยะแปลว่าประเสริฐ หรือสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ สัจจะแปลว่าความจริง แปลว่าความจริงที่เข้าถึง... อ่านเพิ่มเติม...
พ่อสอนลูก
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
พ่อสอนลูก *** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย สังคหวัตถุ ๑. ให้กันด้วยวัตถุ ๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก ๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน ๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ... อ่านเพิ่มเติม...
จักกสูตร
อาทิตย์, 30 กันยายน 2012
? จักกสูตร [๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ ประการนี้ เป็นเครื่องเป็นไปแก่มนุษย์และเทวดา ผู้ประกอบ เป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดาประกอบแล้ว ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่ (และ)? ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลาย ต่อกาลไม่นานนัก จักร ๔ ประการเป็นไฉน คือ? ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะ ๑ สัปปุริสูปัสสยะ การคบสัตบุรุษ ๑? อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ ๑? และปุพเพกตปุญญตา... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - ท้าวโกสีสักกะเทวราชเสด็จมาโปรดคนไทย
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ท้าวโกสีสักกะเทวราชเสด็จมาโปรดคนไทย ฉะนั้นท้าวโกสีสักกะเทวราชคือพระอินทร์ เห็นพระเจ้าพังคราชกับบรรดาประชาชนชาวไทยอดอยากมานาน เพราะกรรมเก่ามันลงโทษ และเห็นว่าบุคคลคณะนี้แม้ว่าจะเป็นทาสเขา เขาจะไล่เขาจะดี แต่การไหว้พระ การภาวนา การเจริญพระกรรมฐานยังคงเป็นไปตามปกติ และทุกคนยังมีจิตเผื่อแผ่สงเคราะห์กันในด้านสังคหวัตถุ... อ่านเพิ่มเติม...
สงบจิตด้วยการนั่งสมาธิ
อังคาร, 27 กรกฏาคม 2010
สงบจิตด้วยการนั่งสมาธิ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติทำไมมันถึงยากถึงลำบาก เพราะว่ามันอยาก พอไปนั่งสมาธิปุ๊บก็ ตั้งใจว่าอยากจะให้มันสงบ ถ้าไม่มีความอยากให้สงบก็ไม่นั่งไม่ทำอะไร พอเราไปนั่งก็อยากให้มันสงบ เมื่ออยากให้มันสงบ ตัววุ่นวาย ก็เกิดขึ้นมาอีก ก็เห็นสิ่งที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นมาอีก... อ่านเพิ่มเติม...
นิวรณ์ไม่เข้ามายุ่งเมื่อไร มันก็เป็นฌานเมื่อนั้น
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
จิตของเราถ้าหากนิวรณ์ไม่เข้ามายุ่งเมื่อไร มันก็เป็นฌานเมื่อนั้น นี่มันก็ไม่มีอะไรยาก ถ้าเรามีกำลังใจเข้มแข็ง จะไม่ยอมเชื่อไอ้ตัวร้ายนิวรณ์นี่ ทีนี้ในเมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องอื่น ขณะที่พิจารณาก็มองดู แต่ขันธ์ 5 อย่างเดียว และเวลาภาวนาก็จับเฉพาะลมหายใจเข้าออก กับคำภาวนาว่าพุทโธ อันนี้นิวรณ์มันไม่กวน จิตเข้าถึงปฐมฌานทันที ?