Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ

alt

อารมณ์ของความชั่ว คืออารมณ์ที่ชอบทำลายศีลด้วยตัวเอง

หรือว่ายุชาวบ้านให้เขาทำลายศีล เมื่อเห็นบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วดีใจว่าเขาไม่รักษาศีล

ทำลายศีลเสียได้ก็ดี อารมณ์ชั่วอย่างนี้อย่าให้มี เราจะต้องควบคุมว่า

เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตัวเองศีลของใครมีเท่าไรรู้ไว้ด้วย

เราจะไม่คิดยุยงให้คนอื่นคิดทำลายศีล

เราจะไม่ดีใจในเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว

ใครจะว่าดีหรือชั่ว ไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามว่าเลวมันก็เลวไม่ได้

มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน

นี่เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงให้รักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้

แล้วมันดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา

การที่เราดี เพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑. พุทธานุสสติกรรมฐาน - ระลึกตามบทพระพุทธคุณ ๙ อย่าง
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ระลึกตามบทพระพุทธคุณ ๙ อย่าง การระลึกตามแบบพระพุทธคุณ ๙ อย่างนี้ เป็นการระลึกถึงผลที่พระองค์ทรงบรรลุ จะไม่นำมาเขียนไว้เห็นท่าจะไม่เหมาะ ขอนำมาเขียนไว้เพื่อทราบดังต่อไปนี้ ๑. อรหัง คำว่า อรหังนี้ แปลว่า ท่านผู้ไกลจากกิเลส หมายความว่า พระพุทธองค์ ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอยู่ในพระหฤทัยเลย เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องจริง ๆ อารมณ์กิเลส... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๒
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ธรรมะวิภาค(คิหิปฎิบัติ) ตอนที่๒ ข้อปฎิบัต ิที่ฆราวาสจะพึงปฎิบัติเพื่อความสุขในปัจจุบัน เป็นข้อปฎิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงธรรม์ บรมศาสดาตรัสไว้พอดี ๆ กับชาวบ้านที่หวังความสุข แต่ความจริงถ้าชาวบ้านเขาปฎิบัติได้ ถ้าชาว วัด ปฎิบัติไม่ได้ก็เห็นจะเลวเกินไป เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสไว้อันดับต่ำที่สุด วันนี้ก็จะ... อ่านเพิ่มเติม...
ท่าน โกมารภัจจ์
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
? ท่านโกมารภัจจ์ ?โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า? ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว? ใน ตอนนั้นก็มีท่านผู้หนึ่งที่เราได้ยินชื่อกันอยู่เสมอ คือ ท่านหมอโกมาร ภัจจ์? ซึ่งเป็นหมอสำคัญขององค์สมเด็จพระทรงสวัส ดิโสภาคย์? คอยรักษาโรคและก็เป็นหมอที่มีความรู้เป็น พิเศษจริง? การไปศึกษาของท่านนั้นปรากฎว่า? ไศึกษาวิชาเวชศาสตร์?... อ่านเพิ่มเติม...
น้ำมนต์พระพุทธเจ้า (ตอนจบ) พระสูตรก่อนนิทรา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 26 มกราคม 2010
น้ำมนต์พระพุทธเจ้า (ตอนจบ) พระสูตรก่อนนิทรา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย สำหรับวันนี้ผมก็ขอพูดเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าต่อไป เรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่า หลังจากที่พระอานนท์ประพรมน้ำมนต์ ภูมิผีปีศาจหนีไปแล้ว แล้วก็ประตูต่าง ๆ มันเต็มไปหมด แต่ก็ไม่มีทางจะออก... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ) ขึ้นเขาพระสุเมรุ
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
ขึ้นเขาพระสุเมรุจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ)ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้? วันที่? 16 สิงหาคม? 2534? ก็ขอต่อ? ตอนที่แล้วมาพักปักกลดเสร็จ? เจริญกรรมฐานตอนต้น? แต่ว่าสงสัยว่า? ทำไมมีแสงเขียวจากภูเขาลูกนี้? ก็ไม่มีใครใช้กำลังใจดู? ถ้าดูเสียก็หมดเรื่อง? แต่ความจริง? เราเป็นคนต้องการหาเรื่องไม่ต้องการให้หมดเรื่อง? ต้องการรู้ของจริง สิ่งที่รู้จากจิต... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๑. วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๑ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จันทร์, 15 ตุลาคม 2012
วันที่ 20 ธ.ค. 51 SMILEYS_CONFUSEDจุดมุ่งหมายคือ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์? ? ? ข้าพเจ้าตื่นนอนตอนตี 4 เพื่อให้ทันตามที่นัดกันไว้ 04.30 น. โดยเพื่อนรุ่นน้องจะมารับข้าพเจ้าตามจุดที่นัดกันไว้ ก่อนออกจากบ้าน ข้าพเจ้ากราบพระและขอพรท่านให้การเดินทางราบรื่นและออกจากบ้านไปตามจุดนัด? ? ในที่สุดรถก็มารับข้าพเจ้าและ ผู้ฝึกหัดใหม่( ต่อไปจะใช้ชื่อย่อว่า ป. ) และไปสมทบอีกกลุ่ม รวมเป็น 9 คน..... อ่านเพิ่มเติม...
แก่นสารพระพุทธศาสนา
อาทิตย์, 23 พฤษภาคม 2010
แก่นสารพระพุทธศาสนา - หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี “แท้ที่จริงนั้น แก่นสารของพระพุทธศาสนาต้องการปฏิบัติกาย วาจา ใจ ของตนให้บริสุทธิ์”“พระพุทธศาสนามิได้สอนให้ถือ แต่สอนให้ ปฏิบัติ”วัด ที่ตัวเราผู้นับถือพุทธศาสนา ไม่มีโอกาสไปวัดไปวา เราอยู่ที่บ้านจงให้พากันมีวัดภายใน คือ ที่ตัวของเรา ที่บ้านของเรา ทุกๆ คน วัด คือ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๕. สังฆานุสสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
สังฆานุสสติ สำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องสังฆานุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐานนี่มีการปฏิบัติเป็น ๓ ประการเหมือนกัน ตามแบบท่านให้พิจารณาคุณของพระสงฆ์ อันนี้จะเข้าถึงอุปจารสมาธิเป็นที่สุด ถ้ายึดรูปของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ อันนี้จะเข้าได้ถึงฌาน ๔ หรือฌาน ๘ แล้วก็ในตอนท้ายพิจารณาธรรมที่ทำให้เป็นพระสงฆ์ ได้แก่วิปัสสนาญาณ อันนี้ได้ถึงพระนิพพานเหมือนกัน... อ่านเพิ่มเติม...
กระดูก ๓๐๐ ท่อน พระธรรมเทศนาของ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010
กระดูก ๓๐๐ ท่อน พระธรรมเทศนาของ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ เอ้า ตั้งใจภาวนา วันนี้ให้กำหนดอัฐิกับกระดูก ๓๐๐ ท่อนของตัวเอง ทำไมจิตมันหลง แค่เขาถ่ายเงาเท่านั้นก็หลง เพราะไม่ดูอัฐิ กับกระดูก ๓๐๐... อ่านเพิ่มเติม...
พระสุภาเถรี พระเถรีผู้แกร่งกล้า ตอนที่ ๒
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2010
พระสูตรเรื่องพระสุภาเถรี พระเถรีผู้แกร่งกล้า ตอนที่ ๒ ? สุภา ภิกษุณีอยู่วัดเชตวันได้ 10 พรรษา เป็นพระเถรีแล้ว แต่ความงามและเรือนร่างยังเป็น ที่ติดตาตรึงใจสำหรับบุรุษผู้ไม่เบื่อในกาม ทั้งหลาย พระสุภาเถรีเป็นผู้มีรูปโฉมงดงาม ถึง เป็นภิกษุณีก็เป็นที่ปองหมายของบุรุษวัยแรกหนุ่มและวัยแก่ในเมืองราชคฤห์ ... อ่านเพิ่มเติม...
จับหลักปฏิบัติภาวนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พุธ, 30 กันยายน 2009
จับหลักปฏิบัติภาวนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) ? ?ความคิด ความนึก ความปรุง ความแต่ง สารพัดทุกอย่างเป็นจิต ผู้ที่นึกคำบริกรรมอยู่ก็ เป็นจิต ครั้นผู้นั้นไม่คิดไม่นึกเสียแล้ว มีแต่ความรู้สึกเฉย ๆ อยู่ เรียกว่า ใจ จิตกับใจมัน ต่างกันอย่างนี้? ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา สงบกาย สงบใจให้มันพร้อมกัน เอากายฟัง เอาใจ เป็นผู้รู้ กายคือ... อ่านเพิ่มเติม...
ปธานสูตร
พุธ, 11 มกราคม 2012
? ปธานสูตร ความเพียรเพื่อระวังกิเลส คือเพื่อปิดทางเข้าของกิเลสชื่อสังวรปธาน (เพียรระวัง) เพียรเพื่อละชื่อปหานปธาน (เพียรละ) เพียรเพื่อเจริญกุศลกรรม ชื่อภาวนาปธาน (เพียรบำเพ็ญ) เพียรเพื่อตามรักษากุศลธรรมเหล่านั้น ชื่ออนุรักขนาปธาน (เพียรตามรักษาไว้). ปธานสูตร [๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 31 ธันวาคม 2513
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
จดหมายจากหลวงพ่อ 31 ธันวาคม 2513 เรื่องพัดยศเป็นคุณและโทษ?ตามที่ท่านเจ้ากรมเขียนมาจริง ส่วนที่เป็นคุณมีมานาน พอดูสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสมัยถวายพัดยศ โดยพระมหากษัตริย์ถวายด้วยพระราชศรัทธาแท้ ๆ และคุณก็มากเพราะสมัยนั้นมีนักบวชชั้นดีมาก แต่นักบวชชั้นสวะก็คงไม่น้อย แต่ถึงกระนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อดาบส สุมโนนิโรธสัญญา
เสาร์, 15 สิงหาคม 2009
นิโรธสัญญา โดยหลวงพ่อดาบส สุมโน อาศรมไผ่มรกต เชียงราย นิโรธ แปลว่า ดับความทุกข์ ความชั่ว บาป ดับรูปกาย นามซึ่งมีในกายดับจากวัตถุธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า นิพพาน ดับหรือว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก นรก สวรรค์ พรหม ไม่เหลือการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ยากลำบากอีกต่อไป สัญญา แปลว่า ความจดจำ หมายจำเอาไว้หรือจำได้... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. สุนันทา วิทยาสุนทรวงศ์
ศุกร์, 11 ธันวาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. สุนันทา วิทยาสุนทรวงศ์ เมื่อข้าพเจ้าฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติและเห็นผลได้ทุกเมื่อไม่จำกัดเวลา เป็นธรรมที่สามารถเรียกร้องให้ผู้อื่นมาดูได้ว่า "ท่านจงมาดูธรรมนี้เถิด"?... อ่านเพิ่มเติม...