Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พ่อสอนลูก

alt

พ่อสอนลูก

ขอลูกรักจงรักษากายไว้ด้วยดี อย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์

ประพฤติผิดในกามและจงรักษาวาจาไว้ให้ดี

อย่าพูดปดมดเท็จที่ไม่ตรงความจริง อย่าพูดคำหยาบหรือด่าคนอื่น

อย่าใช้วาจาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี คือยุให้คนแตกร้าวกัน

อย่าใช้วาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ ด้านใจจงรักษาใจไว้ด้วยดี

คือไม่อยากได้ของๆ ใครที่เขาไม่เต็มใจให้ ไม่โกรธแค้นอาฆาต พยาบาทใคร

ไม่เมาใจจนเห็นผิด คิดว่าตัวเป็นคนประเสริฐ

อารมณ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เข้าถึงพระนิพพาน

เมื่อรักษากายใจได้ดังนี้แล้ว ต่อไปใจจะสะอาดขึ้นทีละน้อย

จนไม่ต้องระวังทั้งกาย วาจา ใจ จะทรงไว้แต่ความดีอย่างเดียว

ในที่สุดก็ถึงนิพพาน

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)


?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระสูตร กุตุหลสาลาสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคยอดเยี่ยมกว่าครูทั้ง ๖
ศุกร์, 19 มีนาคม 2010
? พระสูตร กุตุหลสาลาสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคยอดเยี่ยมกว่าครูทั้ง ๖ [๗๙๙] ครั้งนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชก ได้เข้าไปเฝ้าท่านพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับท่านพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่อวันก่อน ๆ โน้น... อ่านเพิ่มเติม...
มหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมเว้นบาปเพราะฟังธรรมของกาฬหัตถี
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
มหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมเว้นบาปเพราะฟังธรรมของกาฬหัตถี พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภเรื่องพระอังคุลิมาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ตั้งแต่พระอังคุลิมาลเถระนั้น ได้กระทำความสวัสดีแก่หญิงผู้มีครรภ์หลงด้วยทำความสัตย์ แล้ว จำเดิมแต่นั้นมาก็ได้อาหารสะดวกขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ยกนิมิตอสุภเป็นวิปัสสนา
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ยกนิมิตอสุภเป็นวิปัสสนา ธรรมดาของนิมิตที่เกิดจากอารมณ์ของสมาธิ จะเป็นนิมิตของอุปจารฌานหรือที่เรียกว่า อุคคหนิมิต หรือขั้นอัปปนาสมาธิ ที่เป็นอารมณ์ปฐมฌานก็ตาม จะเกิดยืนสภาพตลอดกาลตลอดสมัย นั้นไม่ได้ เกิดขึ้นแล้วชั่วครู่ชั่วพักก็หายไป ทั้งนี้ก็เพราะจิตไม่สามารถจะทรงสมาธิไว้ได้นานมากนัก จิตก็จะเคลื่อนจากฌาน... อ่านเพิ่มเติม...
จูฬกัมมวิภังคสูตร : สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน
อังคาร, 08 มีนาคม 2011
๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) [๕๗๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล สุภมาณพ โตเทยยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ แล้วได้ทักทายปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านคำทักทายปราศรัยพอให้ ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ   [๕๘๐]... อ่านเพิ่มเติม...
ธาตุสี่ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
พุธ, 23 กันยายน 2009
? ธาตุสี่ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕คัดจากหนังสือ ธรรมเทศนา ๒๕๒๕ เมื่อเราจะทำสมาธิภาวนา ให้ทิ้งสมมติ บัญญัติ เสียก่อน จิตจะเข้าถึงสมาธิภาวนา แล้วสมมติ บัญญัติเหล่านั้นเลยไม่มีชื่อนั่นแหละเป็นของจริง ของไม่มีชื่อนั่นแหละ เป็นของจริง... อ่านเพิ่มเติม...
ว่าด้วยเรื่อง?ทาน ศีล ภาวนา
จันทร์, 03 พฤษภาคม 2010
ว่าด้วยเรื่อง…ทาน ศีล ภาวนา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน การจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยะในระดับต่าง ๆ นอกจากเครื่องมือหรือแนวทางสำคัญที่กล่าวมาในบทต้น ๆ ที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติแล้ว? หลักใหญ่ซึ่ง สำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษา และกระทำให้เกิดขึ้น เพราะสิ่งทีจะกล่าว ดังต่อไปนี้ เป็นบันไดสำคัญที่สุด ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอนที่๑
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๒ ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๑ วันนี้ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๑ ขอคุยเรื่องของวันที่ ๑๕ กันยายน ตอนดึกสักเล็กน้อย เวลาก่อน หลับนอนพิจารณาและภาวนาเห็นพระหลายท่าน ที่เห็นเป็นชุดแรก คือ พระ สารีบุตร กับพระโม คคัลลาน์ ต่อมาก็เห็น พระมหากัจจายนะ และพระอนุรุธ พระอานนท์ พระมหากัสสป และ คณะ พระบิณโฑภารัชชวาชะ... อ่านเพิ่มเติม...
ครอบครัวลิง....เรื่องจริงจากผลกรรมตามสนอง จาก มูลนิธิสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
? ครอบครัวลิง....เรื่องจริงจากผลกรรมตามสนอง มูลนิธิสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ลงบันทึกไว้ ว่ามีครอบครัวที่จะต้องอุปการะไว้ตลอดชีวิตคือ ครอบครัวลิง?ครอบครัวนี้อยู่ที่?ตำบล ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี?เพราะมีพระครูท่านหนึ่งเขียนหนังสือร้องเรียนขอ ความช่วยเหลือไปถึงมูลนิธิ ทางมูลนิธิจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ เพื่อจัดหาข้อมูล... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมคำสอนหลวงปู่เทสก์
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
? ธรรมคำสอนหลวงปู่เทสก์ ? หลวงปู่ให้ธรรมโอวาทแก่พุทธศาสนิกชนมากมาย เช่น ? 1. ธรรม คือ ของจริงของแท้ เป็นแก่นของโลก ธรรม แปลว่า ของเป็นอยู่ทรงอยู่สภาพ ตามเป็นจริง เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น เรียกว่า ธรรม ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เป็นธรรมทั้งนั้น เรียก ชาติธรรม ชราธรรม พยาธิธรรม มรณธรรม ทำไมจึงเรียกว่า ธรรม คือทุกๆคนจะต้องเป็นเหมือนกันหมด (ธรรมเทศนาเรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
ความดีจริง ๆ ต้องมุ่งเข้าไปหาความดีของตน
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
...นักตำราต่าง ๆ ลงอเวจีมหานรกนับไม่ถ้วน อ่านหนังสือมาก ๆ ก็เลยเป็นคนมีมานะทิฏฐิว่าฉันเรียนมากฉันมีความรู้ดีกว่าเธอ นั่นคือความเลว ความดีจริง ๆ ต้องมุ่งเข้าไปหาความดีของตน อันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน กำจัดความเลวเบื้องต้นนั้นคือ... ๑. เราจะไม่สนใจจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดีใครเขาจะเลว ใครเขาจะเลวก็ช่างเขา เราจะไม่นินทาว่าร้าย... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนาสอนที่ใจ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
? พุทธศาสนาสอนที่ใจ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) ? ? ? “เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันจะรวมมาเป็นหนึ่ง เข้าถึงอัปปนาสมาธิ นิ่งแน่วลงสู่อันหนึ่ง คือ ใจ” ทำบุญที่ต้องเตรียมการมากแต่กลับได้ผลน้อย ทำบุญที่ไม่ต้องเตรียมการมากแต่ได้ผลมาก อย่างที่ทำบุญฉลองมณฑปและฉลอง อายุของอาตมา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ งานบุญ... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงส์การซ่อมแซมพระพุทธรูป (นางวิสาขา) วิสาขาคนสวย
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2009
? อานิสงส์การซ่อมแซมพระพุทธรูป (นางวิสาขา)? วิสาขาคนสวย โดย??หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ????????????????????????ท่านสาธุชนทั้งหลาย??วันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านของอานิสงส์แห่งพุทธบูชา??คำว่าพุทธบูชา??มหาเตชวันโต??แปลเป็นใจความว่า??การบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชมีอำนาจมาก??คำว่าเดชอำนาจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า??คนที่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องเป็นนักเลงโต... อ่านเพิ่มเติม...
การชำระหนี้สงฆ์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี
พุธ, 03 มีนาคม 2010
การชำระหนี้สงฆ์?? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี หลวงพ่อสอนให้ลูกศิษย์ และญาติโยมรู้จักชำระหนี้สงฆ์ และแนะนำให้สร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อม ทั้งนำ เกร็ดความรู้ที่ได้ ประสบมาเล่าให้ฟัง เพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านทั้งหลายจะได้นำประพฤติ ปฏิบัติให้ถูกต้อง อีกทั้งจะได้เป็นเครื่องป้องกัน ตัวเอง และผู้อื่นไม่ให้กระทำความชั่วต่างๆ ที่เกี่ยว... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวง พ่อ ตอนที่ ๓
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
โอวาทหลวง พ่อ ๑. พ่อสอนลูก ?คนดี คือ คนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย สังค หวัตถุ ????????? ๑. ให้กันด้วยวัตถุ ????????? ๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก ????????? ๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน ????????? ๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก พ่อมีชีวิตอยู่?พ่อ ก็มี ความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - พรหมกุมารลงมาเกิด
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
พรหมกุมารลงมาเกิด พอไปเกิดเป็นพรหมได้ชั่วครู่เดียว ก็มีพรหมชั้นผู้ใหญ่ทรงความเป็นพระอนาคามีมีนามว่า “ผกาพรหม” เข้ามาหาแล้วเรียกชื่อว่า “สัพเกศีพรหม” เป็นพรหมมีนามว่าสัพเกศี ตอนนี้ใครจะหาว่า มหาวีระอวดฤทธิ์อวดเดชก็เชิญนะ เชิญตามสบาย ตอนนี้เปิดกรุละ ท่านท้าวผกาพรหมบอกว่า ก่อนที่ท่านจะมาเป็นพรหม ท่านตั้งใจว่าจะให้คนไทยมีความสุข... อ่านเพิ่มเติม...