Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ปลายเท้าถึงปลายผม (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

?

alt

หลักสูตรในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไร เบื้องสูงลงมา

ท่านสอนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้า เบื้องต่ำขึ้นไป
ท่านสอนตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผม มีแค่นี้

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ผู้สละโลก(๒)..พระโมคคัลลานะ : บัวเหนือน้ำ
ศุกร์, 21 มกราคม 2011
? ผู้สละโลก โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ๒. บัวเหนือน้ำ ธรรมบรรยายโดย มูลนิธิธรรมสันติ "อันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืด ใครมีแสงสว่างในมือเท่าใด ก็เห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าได้เท่านั้น คนที่มีแสงสว่างน้อย ก็เห็นได้น้อย และเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบ ผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกล และแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใด ในโลกสันนิวาส... อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชา
จันทร์, 04 มิถุนายน 2012
? ? ? ? วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า" วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง ฌาน ๔ เมื่อนักปฏิบัติ ปฏิบัติถึงมีอาการดังนี้ ๑. จะไม่ปรากฏลมหายใจเหมือนสภาพฌานอื่นๆ เพราะลมละเอียดจนไม่ปรากฏว่ามี ลมหายใจ ในวิสุทธิมรรคท่านว่าลมหายใจไม่มีเลย แต่บางอาจารย์ท่านว่า ลมหายใจนั้นมี แต่ลมหายใจละเอียดจนไม่มีความรู้สึกว่าหายใจ ตามนัยวิสุทธิมรรคท่านกล่าวถึงคนที่ไม่มี ลมหายใจไว้ ๔ จำพวกด้วยกัน คือ ๑. คนตาย ๒.... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศต่อ
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศต่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ (เวลาค่ำ)สนทนาธรรมผู้ถาม การพิจารณาทางฌาน กับการพิจารณาทางสมาธิต่างกันอย่างไรท่าน อาจารย์ อาจารย์ ผู้เพ่งพิจารณาแต่เรื่องฌาณบางทีไปเห็นแต่อสุภะหรือโครงกระดูกเข้าเลยไปติด อยู่แค่นั้น ไม่อยากพิจารณาเรื่องอื่นต่อไป ผู้มีปัญญาเห็นโทษทุกข์ความเกิด... อ่านเพิ่มเติม...
ความสันโดษพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
? ความสันโดษ พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) พุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และนักบวช ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ธรรมสวนมณฑลนี้ เพื่อ ประโยชน์จะฟังพระธรรมเทศนา และสมาทานอุโบสถศีลและเบญจเวรวิรัติ ได้ทำวัตรสวด มนต์ และสมาทานศีลซึ่งเป็นบุพพกิจในเบื้องต้นสำเร็จแล้ว ต่อไปนี้เป็นโอกาสที่จะฟังพระ ธรรมเทศนา... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมที่นำไปสู่นรก จากหนังสือไตรภูมิ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) ตอนที่ ๑
พฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2009
กรรมที่นำไปสู่นรก โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จากหนังสือไตรภูมิ ท่านสาธชนทั้งหลาย วันนี้อาตมามีโอกาสพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามปกติ สำหรับต่อไปนี้จะเห็นว่าเป็นการสิ้นปีสำหรับ พุทธศักราช คือว่าพุทธศักราชนี้เขาเริ่มเลิกกันกลางเดือนหก เปลี่ยนเป็นระบบใหม่ เรียกว่าขึ้นปีใหม่สำหรับพุทธศาสนา แต่ทว่า พ.ศ.... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร เขมาเถรีสูตร ว่าด้วยพระเขมาเถรีพยากรณ์ปัญหา
อาทิตย์, 21 มีนาคม 2010
? พระสูตร เขมาเถรีสูตร ว่าด้วยพระเขมาเถรีพยากรณ์ปัญหา [๗๕๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระเขมาภิกษุณีเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศล เข้าอยู่ ณ ที่โตรณวัตถุ ในระหว่างพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกต ... อ่านเพิ่มเติม...
ต้นชาติ, ศพเป็นดวงแก้ว ประสบการณ์โลกทิพย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙)
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙) ต้นชาติ แรกเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ ๆ ในสำนักพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล วัดเลียบ อุบลราชธานี พระอาจารย์มั่นได้สุบินนิมิตในคืนวันหนึ่งว่า ท่านได้เดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ อันรกชัฏเต็มไปด้วยขวากหนาม จนจะหาที่ดั้นด้นไปแทบไม่ได้ แต่ท่านก็พยายามซอกแซกฝ่าไปจนได้... อ่านเพิ่มเติม...
นางเยิก ยนต์อยู่ กับการตายแล้วฟื้น
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
? ? นางเยิก ยนต์อยู่ กับการตายแล้วฟื้น ? ตายเพราะลูก นางเยิก ยนต์อยู่ เชื้อสายมอญ ตั้งบ้านเรือนอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี ขณะที่อายุ 30 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2459 นางเยิก ยนต์อยู่ ได้คลอดบุตรคนที่ 3 ทารกที่ออก มาอยู่ไม่นานก็ตาย นางเยิกเองมีการตกเลือดมาก ร่างกายอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ไม่มีกำลัง ชีพจรเต้น อ่อนลงแล้วสิ้นลมปราณไปอย่างสงบ... อ่านเพิ่มเติม...
คิลาโนวาท (โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรินทราวาส
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
คิลาโนวาท (โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรินทราวาส คนเจ็บ ควรพิจารณาภายนอกก่อนว่า ความเจ็บ เป็นทุกขเวทนา จะไม่ให้เจ็บตามใจไม่ได้ ลางคน เมื่อเจ็บปวดขึ้น ก็อยากให้เจ็บปวดนั้นไปเป็นในที่ต่าง ๆ เช่นเท้าเจ็บ ก็บ่นว่าเจ้ากรรมเฉพาะมาเป็นที่เท้า จะเดินไปไหนก็ไม่ได้ เจ็บมือดีกว่า ถ้าเจ็บมือก็บ่นว่า เจ็บมือช่างลำบากจริง ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต ทุติยเปยยาล ว่าด้วย ทิฏฐิ
ศุกร์, 09 เมษายน 2010
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต ทุติยเปยยาล? ว่าด้วย ทิฏฐิ พระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ดังนี้? ????? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ? ????? พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
นึกถึงบุญไม่ออก
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
? นึกถึงบุญไม่ออก ผู้ถาม บางทีมันเพี้ยนไป นึกถึงบุญไม่ออกครับ หลวงพ่อ เป็นธรรมดา บางครั้งอารมณ์มันดี อย่างนี้จริงๆ เหมือนกันทุกคนนะ...เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะ บุคคลบางครั้งมันจะนึกถึงบุญไม่ออกก็มี ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเจริญพระกรรมฐาน ฝึกจิตให้ชินไง ใช่ไหม... ฝึกจิตให้ชิน คือจับอันดับแรก พระพุทธเจ้าต้องเอาก่อน อารมณ์มันชิน คำว่าฌาน ก็คือจะได้ไม่ลืม... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกประหลาด ตอนที่ ๖
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2009
บันทึกประหลาด ตอนที่ ๖ เมื่อ ฉันได้อ่านจบแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจ สงสารที่ได้ทราบถึงจิตใจอันแท้จริงของหล่อน ฉันเฝ้าแต่คิด เฝ้าแต่นึกถึงความรู้สึกในทางกระแสจิตไปสู่หล่อน เหมือนต่างคนต่างฝันถึงกันนับแต่ฉันกลับมาอยู่ ในกรุงเทพฯ ฉันก็ไม่เคยลืมที่จะไปคลุกคลีอยู่ที่บ้านนายฝรั่งสองสามีภรรยาเหมือนเดิม และฉันยังไป นอนห้องเก่าที่เคยอาศัยอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
แนวทางการปฏิบัติธรรม พระโพธิญาณเถร ( หลวงปู่ชา สุภัทโท )
อาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2009
แนวทางการปฏิบัติธรรม พระโพธิญาณเถร? ( หลวงปู่ชา สุภัทโท ) พระสุญฺโญฺภิกขุ พระภิกษุชาวอเมริกัน จดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้ว ท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพล เตชปญฺโญ แห่งวัดหนองป่าพงสอบทาน แล้วจึงได้พิมพ์ภาษาไทยพากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน ๑.... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - จิตเข้าสู่ระดับฌาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? จิตเข้าสู่ระดับฌาน เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้ว จิตก็เข้าระดับฌาน อารมณ์ของฌานในกสิณทั้ง ๑๐ อย่างนั้น มีอารมณ์ดังนี้ ฌานในกสิณนี้ท่านเรียกว่าฌาน ๔ บ้าง ฌาน ๕ บ้าง เพื่อเป็นการป้องกันการ เข้าใจผิด ขออธิบายฌาน ๔ และ ฌาน ๕ ให้เข้าใจเสียก่อน