Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค่าของความดี

alt

?

พวกเราจะต้องรู้จักค่าของเวลา ค่าของความดี ค่าของสัจธรรม

อย่าถืออารมณ์ใจฟุ้งเฟ้อเป็นเรื่องสำคัญ

วันเวลาล่วงไปวินาทีหนึ่งต้องคิดว่าเราได้อะไรขึ้นมาบ้าง

เราดีหรือเลว ถ้าเราเลว เราก็เสียท่าอบายภูมิ ในวินาทีหนึ่งถ้าเราดีหรือเราเลว

ถ้าเราเลว เราก็เสียท่าอบายภูมิ ในวินาทีหนึ่ง

ถ้าเราก็สามารถพ้นอบายภูมิได้เป็นอันดับต่ำ พ้นอบายภูมิได้ถือว่าเป็นอันดับต่ำและก็ต้องสร้าง

ความดีคือ หิริ และ โอตตัปปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่จะมาเกิดเป็นคนได้นี่ ต้องมี กรรมบถ 10

เรามาเกิดเป็นคนได้ นี่ต้องถือว่าเรามีสภาวะดีแล้ว สูงดีแล้ว

ถ้าเราเกิดเป็นคน แล้วต้องกลับไปตั้งต้นนรกเมื่อไหร่จะได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์อีก

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (5)
อาทิตย์, 18 เมษายน 2010
สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (5) พระโยคาวจรทั้งหลาย ตอนนี้ก็มาพบกันเรื่องระเบียบปฏิบัติ สำหรับระเบียบปฏิบัตินี่ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ที่จะเป็นภิกษุ สามเณรก็ดี อุบาสก อุบาสิกาก็ดี ขอให้ถือเป็นหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญมาก เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะถือว่าเราไม่ใช่สาวกขององค์ สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทั้งนี้เพราะอะไร... อ่านเพิ่มเติม...
จูฬกัมมวิภังคสูตร : สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน
อังคาร, 08 มีนาคม 2011
๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) [๕๗๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล สุภมาณพ โตเทยยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ แล้วได้ทักทายปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านคำทักทายปราศรัยพอให้ ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ   [๕๘๐]... อ่านเพิ่มเติม...
ตั้งใจทำสมาธิมากเกินไป ก็กลายเป็นความอยาก สัมมาปฏิปทา (๓) พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท)
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
สัมมาปฏิปทา (๓) พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ?การทำสมาธิจักสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเรา ตั้งใจทำสมาธิมากเกินไป ก็กลายเป็นความอยาก แต่ว่าพวกเราทุกๆคนมันร้อนเหมือนกันนะ มันร้อน พอทำปุ๊บก็อยากให้มันไปไวๆ ไม่อยากจะอยู่ช้า อยากจะไปหน้า การกำหนดตั้งใจหาสมาธินี้ บางคนตั้งใจเกินไป บางคนถึงกับอธิษฐานเลย จุดธูปปักลงไป... อ่านเพิ่มเติม...
ของดีมีอยู่กับตัว (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
ของดีมีอยู่กับตัว (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) ของดีมีอยู่กับตัวเรา ทุกคนก็พากันปฏิบัติเอา ทำเอา เมื่อเวลาตายแล้วจึงวุ่นวายหานิมนต์พระมากุสลามาติกา ไม่ใช่ เกาถูกที่คัน ต้องรีบแก้เสียบัดนี้ คือ เร่งทำความดีแต่บัดนี้ จะได้หายห่วงอะไร ๆ ที่เป็นสมบัติของโลก มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล สมบัติในโลกเราแสวงหามา... อ่านเพิ่มเติม...
คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ -
เสาร์, 19 กันยายน 2009
? ? คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ - โดย หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร ต่อ ไปนี้ จะขอแนะนำเนื่องในการเจริญมโนมยิทธิ คำว่า มโนมยิทธิ นี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ เพราะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มี ๔๐ แบบ แล้วก็ ๔๐ แบบ ถ้าแบ่งเป็นหมวดก็ ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ สุกขวิปัสสโก? หมวดที่ ๒ เตวิชโช? หมวดที่ ๓ ฉฬภิญโญ? หมวดที่ ๔ ปฏิสัมภิทัปปัตโต? หมวด ที่ ๑ ที่เรียกว่า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต - ก. ภาวนาและพิจารณา
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
ก. ภาวนาและพิจารณา ภาวนา หมายถึง ภาวนาตามแบบที่ครูบาอาจารย์สอน ภาวนาเพื่อให้อารมณ์หยุดจาก อารมณ์ภายนอก ให้จิตจดจ่ออยู่ที่คำภาวนา เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ คำว่าจิตเป็นสมาธินั้น หมายถึงจิต ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่จิตหยุดโดยไม่รับอารมณ์ใดเลยทั้งสิ้น นักปฏิบัติใหม่ หรือท่านที่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิเลยมักเข้าใจอย่างนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมบรรยาย หลวงปู่ดู่
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
? ธรรมบรรยาย หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ? 01.ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวกับพระไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญานั้น หลวงพ่อท่านเคยอธิบายไว้ให้ฟังว่า ผู้มี ศีล ดี ย่อมเป็นพื้นฐานของสมาธิ และ สามารถยังปัญญาให้เกิดได้ ผู้ที่มี สมาธิ ดี ย่อมสามารถสร้างปัญญาให้เกิดและเล็งเห็นความสำคัญของการมีศีล สำหรับผู้ที่มี ปัญญา ดีแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา
จันทร์, 09 กันยายน 2013
ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่า เราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ไปก้าวก่ายกับจริยาของใคร ไม่เข้าไปอิจฉาริษยาบุคคลอื่น ว่าบุคคลนี้กินมากเกินไป นอนมากเกินไป หลงในลาภสักการะเกินไป บำเพ็ญเพียรดีเกินไป อย่างนี้เป็นต้น ถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งกับเขาแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิ... อ่านเพิ่มเติม...
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 5(ต่อ)
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 5(ต่อ) สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แสง แห่งปัญญา มีอานุภาพใหญ่ยิ่ง ?ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญา ปัญญาควบคุมความคิดได้ ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญาดัง นั้น ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมความคิดมิให้ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ นั่นคือผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถพา... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาการรักษาศีล : ฆ่าผัวตาย
พุธ, 11 กรกฏาคม 2012
? ฆ่าผัวตาย? ? ผู้ถาม กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่ง กระผมข้องใจเรื่องศีลข้อ ปาณาติบาตกับข้อคุณธรรม เรื่องจริงเป็นอย่างนี้ขอรับ สามีป่วยหนักด้วยโรคร้ายทรมานเป็นอย่างมาก บอกเมียฆ่าให้ตาย เพราะทรมานเหลือเกิน เมียด้วยความเตตาผัวก็เลยดึงสายอ๊อกซิเจนออก ปรากฏว่าผัวเรียบร้อยทันที? ทีนี้ผลจะพึงได้ คือเมียถูกข้อหาว่า เจตนาฆ่าผัวให้ตาย... อ่านเพิ่มเติม...
กำจัดตัวมานะ
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2011
? ? อย่ามองคนด้วยฐานะ อย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรี อย่ามองคนด้วยความรู้ความสามารถ มองคนแต่เพียงว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเรา จิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปรานี ไม่ถือตน เขาจะมาในฐานะเข่นใดก็ช่าง ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เหมือนกันหมด การกำหนดอารมณ์อย่างนี้ เราก็สามารถจะกำจัดตัวมานะการถือตัวถือตนเสียได้ จงวางอารมณ์เสีย... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมา สังกัปโป ดำริชอบ พระโพธิธร รมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
สัมมาสังกัปโป? ดำริชอบ พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) จากหนังสือประทีปในต่างแดน หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ แสดง ณ เมืองซีแอตเติล? สหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ? โปรดตั้งใจฟัง การอบรมจิตภาวนาที่ว่าด้วยการดำริชอบ เพราะสิ่งที่มาก่อกวนทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตที่เราดำริไม่ถูกต้อง สร้างอารมณ์ สร้างกิเลสขึ้นมา เป็นเหตุให้เกิดความอยาก ความดิ้นรน... อ่านเพิ่มเติม...
คันธารชาดก พูดคำมีประโยชน์เขาโกรธไม่ควรกล่าว
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
คันธารชาดก พูดคำมีประโยชน์เขาโกรธไม่ควรกล่าว พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ เภสัชชสันนิธิการสิกขาบท สิกขาบทว่าด้วยการทำการสะสมเภสัช แล้ว จึงตรัสเรื่องนี้ ดังนี้ ก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วที่กรุงราชคฤห์ ความพิสดารว่า เมื่อท่านปิลินทวัจฉะไปพระราชวังเพื่อปล่อยคน ตระกูลผู้รักษาอาราม แล้วสร้างปราสาททองถวายพระราชาด้วยกำลังฤทธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 42-43: ฝึกตั้งให้จิตอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา และอื่นๆ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? วันที่ 42 :18 ส.ค.52 : ฝึกตั้งให้จิตอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลาอีก ? รู้สึกตัวไม่ทราบเวลาจับเรื่องความตาย ตื่นนอนเวลา 08.30 น. เอากาย15 ท่อนมาคิด หยิบชิ้นที่เท้าซ้ายมาพิจารณา มอง ที่เท้าเห็นเป็นเนื้อ ลอกเอาหนังออกเหลือเนื้อแดงๆหุ้ม ค่อยๆเอาเนื้อทีแดงๆนี้ออก ระหว่างเอาออกนี้ก็จะเห็นเส้นเลือดเล็กๆ... อ่านเพิ่มเติม...
สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นตาย หลวงปู่ขาวและหลวงปู่ดูลย์
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นตาย สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ผู้ใดเห็นอนัตตา ผู้นั้นเห็นพระนิพพานแล หลวงปู่ขาวและหลวงปู่ดูลย์