Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กามฉันทะ-พยาบาท

alt

?

...นิวรณ์ ๒ ข้อแรกคือ "กามฉันทะ" ความพอใจในเพศตรงข้าม หรือว่า

?

"พยาบาท" คิดจองล้างจองผลาญ ความโกรธ ความคับแค้น ทั้ง ๒ ข้อนี้

?

จะชนะได้จริง ๆ ต่อเมื่อเราเป็นพระอนาคามี..

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - จิตเข้าสู่ระดับฌาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? จิตเข้าสู่ระดับฌาน เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้ว จิตก็เข้าระดับฌาน อารมณ์ของฌานในกสิณทั้ง ๑๐ อย่างนั้น มีอารมณ์ดังนี้ ฌานในกสิณนี้ท่านเรียกว่าฌาน ๔ บ้าง ฌาน ๕ บ้าง เพื่อเป็นการป้องกันการ เข้าใจผิด ขออธิบายฌาน ๔ และ ฌาน ๕ ให้เข้าใจเสียก่อน 
ตัดหลง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
ความมั่นใจเป็นสมาธิ ความรู้ในกองสังขารเป็นปัญญา ตัดหลงตัวเดียว ตัดได้ทุกอย่างหมดทุกข์ กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด ถูกวิปัสสนาเผาไปหมดเป็นขี้เถ้าไปหมด ดับหมดมันหยุดโรงงานหมดไม่มีใครปรุง แต่มันปกติหมด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจมันปกติหมด คนละหน้าที่กันหมดไม่มีใครทำ ไขว้เขวกัน ก็กิเลสนิพพานแล้วใครจะนิพพานล่ะ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ? 
วันที่ 38-39: สมเด็จและหลวงพ่อมาโปรด...? พ่อไม่ทิ้งลูก ? และอื่นๆ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2009
ดูความเคลื่อนไหวของวัดได้ที่ -> หน้าเว็บบอร์ด ? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร(ต่อ) ? ? วันที่ 38 : 14 ส.ค.52 : สมเด็จท่านและหลวงพ่อมาโปรด...” พ่อไม่ทิ้งลูก ” ? ตื่นนอนเวลา 08.30 น. ไล่ข้อวัตร 3 ข้อ คือ กายคตานุสสติและอสุภะควบกัน คือ วิธีกาย 15 ท่อน มองพิจารณาในแต่ละท่อนๆ เริ่มจากที่มีเนื้อติดอยู่ว่ามีสภาพอย่างไร... อ่านเพิ่มเติม...
ใบไม้ในกำมือ โดย วสิน อินทสระ (อัพเดท) - ๑๗.กรรมที่ควรเว้น,๑๘.ชีวิต,๑๙.ความรัก ความหวัง
เสาร์, 07 เมษายน 2012
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ใบไม้ในกำมือ เรียบเรียงจาก "พระอานนท์พุทธอนุชา" วศิน อินทสระ ? เป็นหลักธรรมที่นำมาจากบาลีพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฏก ผู้อ่านจะได้ทั้งความเพลิดเพลินในทั้งเนื้อหาสาระ และได้หลักธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ตรงประเด็น ตลอดถึงสามารถเป็นคำตอบที่จะแก้ความสงสัย ที่เป็นปัญหาตรงกับใจของคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สมัยหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าเอาขยะไปให้กัน พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เทศน์ที่วัดเวฬุวัน
พฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2010
? อย่าเอาขยะไปให้กัน? ? ? พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เทศน์ที่วัดเวฬุวัน? ถ้าหากต่างคนก็ต่างออกไป ปฏิบัติ ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องคุยกัน เพราะต่างคนก็ต่างแบกทุกข์มาด้วยกันทั้งนั้น ต่างคนก็ต่างแบกธาตุแบกขันธ์มาด้วยกัน อยู่ด้วยความวิเวก กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก เมื่อมันเกิดวามวิเวกขึ้นมา มันก็เกิดความสงบได้ ... อ่านเพิ่มเติม...
อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๖ หลวงปู่ขาว อนาลโย อุปาทาน
เสาร์, 05 มิถุนายน 2010
อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๖ หลวงปู่ขาว อนาลโย อุปาทาน ? ให้พวกเราหมั่นอบรมจิตใจ พระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตใจให้ดี ให้สงบเสียก่อน เพราะจิตใจที่สงบตั้งมั่นแล้ว เป็นบาทของวิปัสสนา จิตตั้งมั่นแล้ว ปัญญามันเกิดขึ้น มันจึงรู้เท่าสิ่งทั้งปวง บรรดาสิ่งทั้งปวงในโลก มันตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น รู้เท่าอันนี้ รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้ว เราจะปล่อยวางอัตตภาพ... อ่านเพิ่มเติม...
เทศนาภาษาใจ ๑ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
เทศนาภาษาใจ ๑ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๒๔ ณ วัดอาวุธวิกสิตารา ศาลาธรรมสาร ลำดับนี้ น้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนาม วจีพระนาม มโนพระนาม โดยสัจจะเคารพแล้ว น้อมพระธรรมเทศนาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดง เพิ่มพูนปัญญาบารมี ชาวพุทธทั้งหลายด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาได้มาเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดให้มีขึ้นที่กาย... อ่านเพิ่มเติม...
คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หลักของพระพุทธศาสนา ต้องเข้าถึงใจของผู้ที่ทำ การฟังเทศน์ต้องเข้าใจหลัก ถ้าฟังไม่ถูกฟังไม่เป็นก็จะไม่ค่อยได้ความเข้าใจ ธรรมะเป็นของ สงบ เป็นเรื่องสงบ ถ้าหากเป็นเรื่องยุ่งแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
สังขารุเปกขาญาณ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ? กำลังใจของเราจะทรงได้ดีจริง ๆ ต้องน้อมใจของเรานี้ฝึกไปด้วยปัญญา พิจารณาหาความจริงจิตใจตั้งอยู่ในสังขารุเปกขาญาณ นั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขาร?คือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีความรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจัง คนเป็นอนิจจัง วัตถุในโลกก็เป็นอนิจจัง คำว่า "อนิจจัง" แปลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ ทุกเวลาแต่เวลาสอน?? ท่านสอนได้ค่อนรุ่ง? นอนนิดเดียว?? พระองค์นั้นก็ทราบแล้วว่า? ท่าน อาจารย์มีสภาพเหมือนกระดานที่เขาเดินเหยียบแล้วข้าม? คนทุกคนย่อมเห็นคุณของสะพาน?? ทุก คนจะข้ามลำรางได้เพราะมีสะพานรองรับ?? แต่ไอ้ไม้กระดานอันนี้?? มันไม่สามารถช่วยตัวมันเอง ได้?? มันลุกไม่ขึ้น? แกด่าเจ็บ? ท่านทราบว่าควรมาแบบไหน?... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อรูปฌาน ๔ - อานิสงส์อรูปฌาน
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
? อานิสงส์อรูปฌาน ท่านที่ได้อรูปฌานทั้ง ๔ นี้ นอกจากจะมีผลทำให้จิตว่าง มีอารมณ์เป็นสุข ประณีตในฌาน ที่ได้แล้ว ยังมีผลให้สำเร็จมรรคผลง่ายดายอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย นอกจากนั้นท่านที่ได้อรูปฌานนี้แล้ว เมื่อสำเร็จมรรคผลจะได้เป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณ คือมีคุณสมบัติพิเศษ เหนือจากที่ทรง อภิญญา ๖ อีก ๔ อย่าง สำหรับท่านที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ป่าช้าข้อ ๑ - ๕ เวทนานุปัสสนาชั้นที่ ๓ และ ๔
พุธ, 05 พฤษภาคม 2010
ป่าช้าข้อ ๑ - ๕ เวทนานุปัสสนาชั้นที่ ๓ และ ๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ?บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ... อ่านเพิ่มเติม...
สอนศิษย์แบบเข้มข้น ,ให้ไปขี้เยี่ยวใส่ต้นมะม่วง
อังคาร, 26 มกราคม 2010
สอนศิษย์แบบเข้มข้น ,ให้ไปขี้เยี่ยวใส่ต้นมะม่วง หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑๖ ( ตอน ๒ ) จาก หนังสือ ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๑๙ พระอาจารย์เจี๊ยะและพวกพระที่อาสาเป็นศิษย์ (ได้กลายเป็นศิษย์ แบบเต็มตัว)... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน - บาลีปรารภพระนิพพาน ๘
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
บาลีปรารภพระนิพพาน ๘ ๑. มทนิมฺมทโน แปลว่า พระนิพพานย่ำยีเสียซึ่งความเมา มีความเมาในความเป็น คนหนุ่ม และเมาในชีวิต โดยคิดว่าตนจะไม่ตายเป็นต้น ให้สิ้นไปจากอารมณ์ คือคิดเป็นปกติเสมอว่า ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน โลกนี้ทั้งสิ้น มีความฉิบหายเป็นที่สุด ๒. ปิปาสวินโย แปลว่า พระนิพพาน บรรเทาซึ่งความกระหาย คือความใคร่กำหนัด ยินดีในกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง... อ่านเพิ่มเติม...
ใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ยืม ใส่ปากงูเห่า นำไปฝากธนาคาร
พฤหัสบดี, 01 กรกฏาคม 2010
ใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ยืม ใส่ปากงูเห่า นำไปฝากธนาคาร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสกล่าวใน อดีตกาลถึงในชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีใน ๕๐๐ ชาติในอดีตชาตินั้น พระพุทธเจ้าทรงเคยเกิด เป็นพญานกแขกเต้า เกิดมาก็มีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาเหนือกว่านกทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นหัวหน้าพญานกแขก เต้าก็ได้ปฏิบัติตนหาอาหารนำ มาเลี้ยงบิดามารดา บุตร ภริยา... อ่านเพิ่มเติม...