Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ขันธ์ห้า

alt

?

?

หลวงพ่อปานท่านก็สอนไว้เสมอว่า เรื่องของขันธ์ห้าน่ะลูกเอ๋ย จงอย่าสนใจมันมากนัก

?

ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าขันธ์ห้ามันก็เป็นขันธ์ห้า ที่เรียกกันว่าขันธ์ห้าก็เพราะว่า

?

เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันนำมาด้วยก็คือความแก่ ความทรุดโทรม ความป่วยไข้ไม่สบาย ความทุกข์

?

และการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ประสบกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา

?

และมีความตายไปเป็นที่สุด ท่านสอนแบบนี้อาตมายังจำได้

?

ท่านบอกว่าก่อนที่จะภาวนากรรมฐานบทใดก็ตาม ควรพิจารณาขันธ์ห้าให้เห็นว่าเป็นอนิจจัง

?

คือความไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์ อนัตตามันสลายตน
ถ้าเราเกิดมาเป็นคนจงอย่าเมาในความเป็นคน

?

จงคิดว่าเราจะตายเป็นผีอยู่ตลอดเวลา เรื่องความตายนี้ไม่ต้องมีใครมาบันดาลให้เราตาย

เราก็ตายของเราเองได้ ไม่ต้องง้อใครเรื่องความตาย

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

วิญญาณที่วัดสะแกตอนที่๓
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
วิญญาณที่วัดสะแกตอนที่๓ เสร็จ แล้วก็ไปเจิมที่ เครื่องมือเตรียมขุดค้น เสร็จแล้วกรรมการก็นำผ้ายันต์มาแจกพวกอาสาสมัคร ? ทุกคนทั่วกัน แล้วก็ให้ไปรับน้ำมนต์ไปดื่มลูบหน้าและลูบตามตัว เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ไปเขียน ? เป็นตัวหนังสือบนกระด้งธรรม มีข้าวสารแผ่อยู่บางๆ มีคนคอยอ่านข้อความหนึ่งคน และพวกแต่ง ? ขาวพร้อมทั้งศิษย์ทั้งหลายที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
วาระบรรลุธรรม พระสารีบุตร
เสาร์, 04 ธันวาคม 2010
วาระบรรลุธรรม พระสารีบุตร กติกา [๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล สญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในพระนครราชคฤห์ พร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ จำนวน ๒๕๐ คน. ก็ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักสญชัยปริพาชก. ท่านทั้งสองได้ทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุอมตธรรม ก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกคนหนึ่ง. พระอัสสชิ ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าทะนงตน จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? อย่าทะนงตน คิดว่าเราเป็นคนดี ถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไร เมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกกันว่าความประมาท ขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ นั่นก็คือ ทรงอิทธิบาท ๔ให้ครบถ้วน มีจรณะ ๑๕ ครบถ้วน ผมว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้ มีบารมี ๑๐ ครบถ้วนเท่านี้ก็เหลือแล้ว ถ้าครบเท่านี้อาการของความโลภไม่มี... อ่านเพิ่มเติม...
"บุคคลคนเดียว" คำแนะนำก่อนฝึกมโนมยิทธิ 24 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
"บุคคลคนเดียว" คำแนะนำก่อนฝึกมโนมยิทธิ 24 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาที่นี่ถือว่าอยู่ที่นี่จิตก็ให้มันรู้บ้างว่าต้องตัดกังวลจริงๆ?เวลานี้ก็ถือว่าเราเป็นบุคคลคนเดียว?คำว่าคนเดียวนี่เรามีพ่อ มีแม่ มีพี่ มี สามี มีภรรยา มีบุตรธิดา นี่มันเป็นจริง แต่ว่าต้องคิดถึงความจริงจุดหนึ่งว่า เราจะมีอะไรอยู่ก็ตามเวลาเราหิว เราหิวคนเดียว ใช่ไหม... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าทำผิดทั้งชีวิต..สมเด็จพระญาณสังวร
ศุกร์, 18 กันยายน 2009
อย่าทำผิดทั้งชีวิต.. สมเด็จพระญาณสังวร สมัยนี้มีผู้ชอบกล่าวว่า เงินไม่มีเกียรติไม่มี นั่นไม่ใช่ความถูกต้อง เป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้น คน บางคนที่มีความเห็นผิดเป็นชอบ เท่านั้นที่จะมีความรู้สึกว่า คนไม่มีเงินเป็น คนไม่มีเกียรติ เงินกับเกียรติมิใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ คนไม่มีเงินแต่มีเกียรติก็มีอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม พบ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
พุธ, 27 มกราคม 2010
เมื่อหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม พบ หลวงปู่มั่น? ภูริทตฺโต เพียงย่างก้าวแรกที่เข้าเขตของวัดหนองผือ (อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร) เท่านั้น จิตใจของหลวงปู่ที่เคยเข้มแข็ง องอาจ ไม่กลัวใคร ก็อ่อนลง สงบราบคาบอย่างน่าประหลาด และเป็นไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัดหนองผือนั้น? เมื่อเข้าไปถึงกุฏิของหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่ทำธุระอยู่ข้างล่าง หลวงตาแย้มจึงขึ้นไปกราบก่อน ... อ่านเพิ่มเติม...
วาระบรรลุธรรม พระอภิรูปนันทาเถรี
อาทิตย์, 06 มีนาคม 2011
วาระบรรลุธรรม พระอภิรูปนันทาเถรี ถึงพร้อมด้วยรูปงามน่าชม ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในพระนคร กบิลพัสดุ์เป็นธิดาของศากยราชนามว่าเขมกะ มีนามปรากฏว่านันทา ประชุมชนกล่าวว่า ดิฉัน เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความถึงพร้อมด้วยรูปงาม น่าชม วิวาทกันมาก จึงบวชเสีย เมื่อดิฉันเติบโตเป็นสาว (รู้จัก) ตกแต่งรูปและผิวพรรณ พวกศากยราชมีความวิวาทกันมากเพราะตัวดิฉัน... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๗ ศีลข้อที่ ๕ (จบ)
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
??ตอนที่ ๑๗ ศีลข้อที่ ๕ (จบ)จากหนังสือหนีนรก ?????????????????????ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหนีนรก ตอนที่ ๑๗ สำหรับตอนที่ ๑๗ นี้ ก็มีศีลห้าโดยเฉพาะ และอาจจะมีกรรมบถ ๑๐ ต่อท้ายอีก คือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นศีลห้า ควบกรรมบถ ๑๐ แต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่กรรมบถ ๑๐ ไม่มีบทสุราอยู่ด้วย คือไม่มีข้อว่าสุรา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - แนะกสิณร่วมวิปัสสนาญาณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? แนะกสิณร่วมวิปัสสนาญาณ ท่านผู้ฝึกกสิณ ถ้าประสงค์จะให้ได้อภิญญาหก ก็เจริญไปจนกว่าจะชำนาญทั้ง ๑๐ กอง ถ้าท่านประสงค์ให้ได้รับผลพิเศษเพียงวิชชาสาม ก็เจริญเฉพาะอาโลกกสิณ หรือเตโชกสิณ หรือ โอทาตกสิณ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วฝึกทิพยจักษุญาณ แต่ท่านที่มีความประสงค์จะเร่งรัดให้เข้าสู่ พระนิพพานเร็วๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - สู่ร่มกาสาวพัสตร์
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
สู่ร่มกาสาวพัสตร์ พอวันรุ่งขึ้น ท่านพ่อก็พาถือพานดอกไม้ธูปเทียนไปวัดบางปลาหมอ เวลาเดินไปตามทาง ท่านไปพบปลาตัวหนึ่งมันอยู่ในหนองน้ำเกือบจะแห้ง เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ ท่านก็จับเอาไป พอถึงแม่น้ำท่านก็ปล่อย ท่านบอกว่าในชีวิตของท่านไม่เคยฆ่าสัตว์เลย ไอ้สัตว์นี่นะ ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตาม ถ้าฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไม่เคยทำ แม้แต่ยุงก็ไม่เคยตบ... อ่านเพิ่มเติม...
สอนใจของตัว พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
เราทุกคนเกิดมาพบพระพุทธศาสนา คือศาสนาของผู้รู้ เราต้องพิจารณาสอนจิต สอนใจของตัว ระวังรักษาอย่าให้ชั่วรั่วไหลเข้ามาทับถม ?ชั่วที่มีอยู่รีบทำลาย กำจัดปัดเป่าออกไป สิ่งใดที่จะนำความสุข ความเยือกเย็น ความสว่างไสว ความพ้นทุกข์ พ้นภัย เรารีบกระทำบำเพ็ญ ให้จิตเห็น จิตรู้ ?เมื่อเราทุกคนทำอยู่อย่างนี้ ?เราจะประสบความสุข พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา เรื่อง พระอินทร์ถวายทาน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
? พระธรรมเทศนา เรื่อง พระอินทร์ถวายทาน แสดงเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สุทินนัง วตะ เม ทานัง อโหทานัง อาสวักขยาวหัง นิพพานปัจจโย โหตุดีติ ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในคำว่า สุทินนัง วตะ เม ทานัง ถึงความเป็นมาให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งนี้ก็เพราะว่า อาจารย์สง่า... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระภัททากุณฑลเกสาเถรี (กุณฑลเกสี)
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
ประวัติ พระภัททากุณฑลเกสาเถรี (กุณฑลเกสี) เอตทัคคมหาสาวิกาผู้เลิศด้านตรัสรู้ได้เร็วพลัน (ท่านได้ตรัสรู้ก่อนบวชเป็นภิกษุณี) คัดลอกจากสารานุกรม พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน พระภัททากุณฑลเกสาเถรี ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐี กรุงราชคฤห์ บิดามารดาตั้งชื่อนางว่า ภัททา แปลว่า เจริญ หรือ น่ารัก ?วันนั้นเหมือนกัน บุตรปุโรหิตก็เกิดในพระนครนั้น เวลาที่บุตรปุโรหิตเกิด... อ่านเพิ่มเติม...
ก้อนธรรม อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๕
จันทร์, 17 กันยายน 2012
? ? ก้อนธรรม อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๕ ? ? หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี ? พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือศีลก่อน ศีลทำให้กาย วาจาสงบ แล้วจึงทำ สมถภาวนาให้จิตใจสงบ ครั้นภาวนาจนจิตสงบสงัดดีแล้ว ก็ใช้ปัญญาคิดค้น คว้าสกนธ์กายนี้ เรียกว่าทำกัมมัฏฐาน พระพุทธเจ้าว่า ธรรมะไม่อยู่ที่อื่น อยู่ที่ สกนธ์กายของทุกคน คนหมดทุกคนก็แม่นธรรมหมดทั้งก้อน... อ่านเพิ่มเติม...
บุรพกรรมของอหิเปรต
พุธ, 20 เมษายน 2011
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอหิเปรตตนใดตนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "น หิ ปาปํ กตํ กมฺมํ" เป็นต้น. พระมหาโมคคัลลานเถระทำการยิ้ม ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง ท่านพระลักขณเถระ ภายในชฎิลพันหนึ่ง และท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ด้วยคิด ว่า "เราจักเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์." บรรดาพระเถระ ๒ รูปนั้น... อ่านเพิ่มเติม...