Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อารมณ์ใจมันก็เร่าร้อนมันก็หาความสุขไม่ได้

alt

?

ความโกรธ ความพยาบาทที่มีอยู่ในจิต หรือว่า อารมณ์อิจฉาริษยาที่มันมีอยู่ในจิต

มันเป็นไฟเผาผลาญ ทำจิตให้มีความเร่าร้อน คนที่มักโกรธ มันพยาบาท ชอบโกรธ

ชอบพยาบาท เห็นบุคคลอื่นเป็นศัตรู หรือบุคคลที่มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่น

เกรงว่าบุคคลอื่นจะดีกว่าตน คนประเภทนี้เป็นคนเลวเพราะจิตมันเลว

ได้กล่าวแล้วทุกอย่างมันเลวหมด เพราะอะไร อารมณ์ใจมันก็เร่าร้อนมันก็หาความสุขไม่ได้

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๑๘. ทรัพย์ของวัดเสากระโดงทอง
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
18. ทรัพย์ของวัดเสากระโดงทอง เรื่องทรัพย์ใต้ดินนี่ ถ้าเขาไม่ให้จริงๆ ละ บรรดาท่านผู้ฟัง เอาของเขาไม่ได้จริงๆ ทรัพย์รายนี้มีความอัศจรรย์มาก คือว่าเมื่อเวลาประมาณเข้าพรรษาคราวหนึ่งนะ ตอนนั้น อาตมาเป็นพระผู้ใหญ่อยู่สักนิดหนึ่ง เพราะเป็นพระคณาธิการ ปรากฏว่ามีตุ่มเงิน เงินกลมบ้าง เงินยาวบ้าง โผล่ขึ้นที่ใกล้ๆ กับโคกโบสถ์ของวัดเสากระโดงทอง อำเภอเสนา... อ่านเพิ่มเติม...
รอยกรรมอันเนื่องมาจากบุพเพสันนิวาส อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เสาร์, 23 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ หลวงปู่หลุย? จันทสาโร? วัดถ้ำผาบิ้ง? จ.เลย รอยกรรมอันเนื่องมาจากบุพเพสันนิวาส "ภิกษุ" หมายถึง ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว เป็นผู้มองเห็นภัยในสังขารหรือผู้ทำลายกิเลส มีพระธรรมวินัยควบคุม กาย วาจา ใจ ให้อยู่ในกรอบสมณะธรรม เพื่อปฏิบัติจิตให้เกิดสมาธิ ปัญญา กระทั่งหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายได้สำเร็จเด็ดขาด... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๒๕ "การรู้คุณ"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๒๕ "การรู้คุณ" ตามพระบาลีว่า?กตญฺญุตา จ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?คำว่ากตัญญูแปลว่ารู้คุณ เป็นอันว่าคนที่รู้คุณคน หรือคนที่รู้คุณสัตว์ หรือว่าสัตว์รู้คุณคน อันนี้องค์สมเด็จพระทศพลตรัสว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างสูงสุด?นี่ เรามานั่งคิดกันดู ว่าคนที่รู้คุณคน กตัญญู รู้แล้วก็ตอบแทน ไอ้ กต นี่แปลว่าทำ รู้คุณคน แล้วก็ตอบแทนคุณด้วย สนองคุณเขาด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้ายังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้
เสาร์, 31 ตุลาคม 2009
? เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้ายังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้ "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้ว่าภิกษุจับชายสังฆาฏิตามหลัง ย่างเท้าตามทุกก้าว แต่เธอมีความละโม ภ มีความติดใจแรงกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจอันเป็นโทษ ลืมสติ ไม่มี สัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไม่สำรวม ๑ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภิกษุนั้น ก็ยังอยู่ ไกลเราโดยแท้... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - จิตเข้าสู่ฌาน - ท่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? ท่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อกาลเวลาในการฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อปานผ่านมาเดือนเศษ การรักษาอารมณ์ทำได้เป็น ปกติ ตั้งอารมณ์นานเท่าใดก็ได้ การเห็นนรกตามความสามารถเดิม เห็นได้ชัดแจ่มใสมาก ไปหาตา ลุงง่าย แต่ทว่าการลงนรกเองไปสวรรค์เองไปไม่ได้ และสวรรค์ที่ต้องการเห็นก็ยังไม่เห็น เพื่อน ๆ อีก ๒ คนเขาไล่เบี้ยกสิณ ๑๐ กันจนจบเกม เขาฝึกอภิญญากัน... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ขาว อนาลโย คำถามคำตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2009
? หลวงปู่ขาว อนาลโย ตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่ การ เทศนาสั่งสอนประชาชนพระเณรท่านก็สอนมามากต่อมาก การโต้ตอบปัญหาข้อข้องใจที่มีผู้มาถาม ท่านก็ตอบเพื่อความเข้าใจแก่ประชาชนพระเณรมามากต่อมากเช่นเดียวกัน อันดับต่อไปนี้จึงขอนำปัญหาคำถามคำตอบของท่านมาลงในที่นี่พอประมาณ โปรดอ่านด้วยความพิจารณาหาสาระซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควร ถาม หลวงปู่ครับ... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๗. กับโกกิลาภิกษุณี
เสาร์, 10 ธันวาคม 2011
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๗. กับโกกิลาภิกษุณี ในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่ นางจึงตัดสินใจลาพระศาสดา และอานนท์ และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆ จากวัด เชตวันเมืองสาวัตถี มุ่งหน้าสู่โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ด้วยคิดว่า "การอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมัง!" นางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
น้ำตาแม่ตก โดย ท.เลียงพิบูลย์ จากหนังสือกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เล่ม ๑
อาทิตย์, 03 ตุลาคม 2010
น้ำตาแม่ตก? โดย ท.เลียงพิบูลย์? จากหนังสือกฎแห่งกรรม? ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เล่ม ๑? เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ผู้ใหญ่เคยพูดว่าใครไม่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณ คนผู้นั้นคบไม่ได้ ท่านห้ามไม่ ให้คบ เพียงพ่อแม่เลี้ยงดูมาเป็นพระคุณสูงสุดของเรา ให้ความรัก ให้ความเป็นห่วง ให้ความเมตตาปรานี ไม่มีใครจะรัก... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะที่เป็นพหุลานุสาสนี ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
ธรรมะที่เป็นพหุลานุสาสนี ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ?สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ... อ่านเพิ่มเติม...
พระอรหันต์ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๔)
ศุกร์, 08 เมษายน 2011
พระอรหันต์ ? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๔) ? ครั้นแล้ววันคืนอันสำคัญก็มาถึง ในคืนวันหนึ่งดึกสงัด พระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีหินพลาญกว้างขวางเตียนโล่ง อากาศหลอดโปร่งเยือกเย็นสบาย มีต้นไม้ใหญ่ร่มครื้มตั้งอยู่โดดเดี่ยวต่างกลดกันน้ำค้างและฝน พระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิอยู่ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
เทศน์ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง กัณฑ์ที่ ๑ (ต่อ) ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๕
ศุกร์, 11 ธันวาคม 2009
เทศน์ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ? ณ วัดดอยแม่ปั๋ง? กัณฑ์ที่ ๑ (ต่อ) ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถาม? หลวงปู่ให้ละวางให้หมด อย่างบางคนเรารักเขา แล้วก็ละวาง อย่างนี้เรียกว่าใจร้ายไหม ตอบ? จะนำมาหลายสิ่ง มันเลยรก มันก็อยู่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละ ศีลห้าก็ประจำอยู่ที่นี่ ขาสอง แขนสอง หัวหนึ่ง รูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์ทั้งห้านี่ ก็ปล่อยให้เขาผ่านมาแล้วผ่านไป ผ่านไป... อ่านเพิ่มเติม...
ปลาไม่เห็นน้ำ (หลวงปู่ชา)
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
?ปลาไม่เห็นน้ำ (หลวงปู่ชา) อาตมาเคยถามญาติโยม ถามไปถามมา เลยไม่ได้อะไร ไม่รู้จะเอาอะไร ได้แต่ว่า “จั๊กแหลว” จักแหลว นี้มันภาษาไม่รู้เรื่องนะ ถามไปถามมาเลยไม่รู้ จะเอาอะไรไม่มีอะไรจะได้ ทำมาตั้งแต่เล็กจนแก่จนเฒ่า เวลาจะเอาจริงๆไม่รู้จักเอาอะไร ถามมาที่เอาไม่มีใครตอบได้ ว่าจะเอาอะไรเวลาทำทำเต็มมือเต็มเท้า เวลาจะไปกลับไม่ได้อะไร... อ่านเพิ่มเติม...
คำแก้ปริศนา ของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)่
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
คำแก้ปริศนา ของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์?สิริจนฺโท)่? จะ แก้ปัญหา ๑๒ ข้อของนักปราชญ์เก่าท่านผูกไว้ ท่านคงหวังประโยชน์แก่พวกเราผู้อยู่ภายหลัง แต่ธรรมดาตอบปัญหาคงไม่ตรงกัน เพราะปัญหาเป็นของกลาง ใครตอบอย่างไรก็คงถูกของผู้ตอบ ผู้อ่านผู้ฟังควรจะถือเอาแต่ประโยชน์เท่านั้น ๑. กินเท่าไรไม่หายอยาก ได้ แก่โลภะ - ความละโมภ คือ ความอยากได้ อยากมี อยากดี... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถว (ต่อ) ตอนที่ 3
อาทิตย์, 28 มิถุนายน 2009
เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถว (ต่อ) ตอนที่ 3?ท่านก็ไปแล้วก็บอกไปหลายอย่าง...แล้วถามว่าคิดอย่างไรกับการป่วยครั้งนี้? ท่านบอกว่า? "คิดว่าไม่รอด"? ก็บอกว่า? "ดีแล้วในเมื่อไม่รอดจะไปนับทำไมกันกับไอ้สังกะสีต่อไปให้ภาวนาพุทโธนะ"? ท่านก็พยักหน้าและหลับตาว่า "พุทโธ"? แต่เมื่อผมหันหลังก็ชอบลืมแปลกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าของท่านเอง?... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิตในอสุภกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? นิมิตในอสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐานก็มีนิมิตเป็นเครื่องกำหนดในการเข้าถึงเหมือนกสิณ แต่ต่างจากกสิณตรง ที่เอารูปซากศพเป็นนิมิต ไม่ยกเอาธาตุหรือสีภายนอกเป็นนิมิต นิมิตในอสุภนี้ก็มีเป็นสองระดับ เหมือนกัน คือ ๑. อุคคหนิมิต ได้แก่ นิมิตติดตา คือ รูปเดิมที่กำหนดจดจำไว้ และ ๒. ปฏิภาคนิมิตได้แก่ นิมิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ คือ รูปต่างจากภาพเดิมดังจะได้ยกมา... อ่านเพิ่มเติม...