Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อารมณ์ที่เราละทิ้งไม่ได้

alt

?

อารมณ์ที่เราละทิ้งไม่ได้นั่นก็คือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก

ถ้าท่านทั้งหลายทิ้งลมหายใจเข้าทิ้งลมหายใจออก ไม่มีทางได้ดี

เพราะกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานใหญ่มาก

เราจะทำกรรมฐานอีก 39 กอง ความจริงมีด้วยกัน 40 กอง

ถ้าเราทิ้ง อานาปานุสสติกรรมฐาน กรรมฐานกองนั้น ๆ จะไม่มีผลเลย

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระสูตรเรื่อง..อุมาฑันตี
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
? พระสูตร เรื่อง .. อุมาฑันตี โดยพระราชพรหมยาน วันนี้จะนำจุดหนึ่งใน "ทานมัย" ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสไว้ใน พระธรรมบทขุททุกนิกาย ความมีอยู่ว่า? เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเมืองพาราณสี เวลานั้นสมเด็จพระมหามุนีทรงปรารภ "อุมาฑันตี" เป็นเหตุ องค์สมเด็จพระบรมโลกเชณฐ์จึงนำเรื่องนี้มา... อ่านเพิ่มเติม...
เสียสละเพื่อธรรม
เสาร์, 08 พฤษภาคม 2010
เสียสละเพื่อธรรม หลวงพ่อ ชา สุภัทโท ? การปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลาย ที่มารวมกันอยู่นี้ ทั้งพระอาคันตุกะและทั้งพระเจ้าของถิ่น ผมเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้ ? พบกับพระอาคันตุกะบางท่าน ส่วนที่อยู่ในถิ่นนั้นได้เคยอบรมบ่มนิสัยมาพอสมควร ฉะนั้น จึงไม่ควรปล่อยโอกาสและ ? เวลาให้เนิ่นนานไป อย่างไรก็ตาม จะเป็นพระอาคันตุกะหรือเป็นพระเจ้าของถิ่นก็ตาม ทุก ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
นำธรรมะมาฝาก (ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร) หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง
เสาร์, 26 มีนาคม 2011
นำธรรมะมาฝาก (ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร) หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง อาตมาดีใจที่โยมได้มาเยี่ยมพระลูกชาย และพักอยู่ที่วัดหนองป่าพง อีกไม่กี่วันก็จะกลับไปแล้ว เลยถือโอกาสมาแสดงความดีใจ แต่ก็ ไม่มีอะไรจะฝาก วัตถุสิ่งของอะไรที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นก็มีมากมายอยู่แล้ว แต่ธรรมะที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงับ ดูเหมือนจะ ไม่ค่อยมีเท่าไร... อ่านเพิ่มเติม...
สุขทุกข์
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
สุขทุกข์ คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้น ก็จะเห็นว่า สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ มันคนละราคากัน ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว ท่าน จะเห็นว่า สุขเวทนา กับทุกขเวทนา มันมีราคาเท่าๆ กัน หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
ปัญหาการปฏิบัติธรรม วิธีกราบพระได้อานิสงส์มาก ๆ
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
? ปัญหาการปฏิบัติธรรม วิธีกราบพระได้อานิสงส์มาก ๆ ผู้ ถาม - กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง คือว่าลูกจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์สักเรื่อง หนึ่งว่า วิธีที่จะกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อจะมีผลานิสงส์มาก ๆ นั้น จะต้องกราบแบบ ไหน ขอแบบฉบับวัดท่าซุงเป็นตัวอย่างด้วยเจ้าค่ะ? หลวงพ่อ ให้กราบด้วยความเคารพอย่างเดียวพอ ให้จิตเคารพนะ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - รู้ภาษาต่างประเทศ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
รู้ภาษาต่างประเทศ วันหนึ่งผู้เขียนได้ไปที่กรมแพทย์ทหารเรือ พอไปถึงพวกนายทหารก็เล่าให้ฟังแล้วคิดในใจว่า ท่านผู้นี้อาจจะไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดา ประเภทไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างผู้เขียน คิดว่าอย่างน้อยท่าน อาจจะได้ฌานโลกีย์ อย่างสูงอาจเป็นพระอริยะก็ได้ ที่คิดอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าผู้เขียนมีฌานพิเศษ เป็นเครื่องรู้... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๔. หลวงพ่อปานสร้างโบสถ์
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
24. หลวงพ่อปานสร้างโบสถ์ นี่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดนะ เอากันเล็กๆ น้อยๆ มันจะได้จบเร็ว สมัยหลวงพ่อปานสร้างโบสถ์ การสร้างโบสถ์ก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ โบสถ์หลังนั้นสมัยนั้นสร้างสามหมื่นบาท แต่สร้างสมัยนั้นห้าล้านก็เห็นจะไม่เสร็จ เพราะสร้างหลายชั้น แข็งแรงมากๆ แล้วสมัยก่อนมีบันไดขึ้นเพดานได้ด้วย เขาเที่ยวกันเวลาหลังจากหลวงพ่อปานมรณภาพแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - ความตายปรากฎ
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? ความตายปรากฎ ? เมื่อวันรุ่งขึ้น ตอนเช้าเวลาประมาณ ๙ น. ก็เริ่มปวดท้อง แล้วท้องก็ถ่าย มันถ่ายแบบไม่มีเสียงสะบัดเป็น สัญลักษณ์ของอหิวาตกโรค เมื่อถ่ายครั้งแรกก็เรียนให้ท่านแม่ทราบ ท่านจัดหายามาให้ และใช้ให้คนรีบ ไปตามลุงที่เป็นหมอ ด้วยลุงเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมาก มีความรู้ทั้งแผนโบราณและปัจจุบัน กว่าท่านลุงจะ มาท้องก็ถ่ายเป็นวาระที่ ๓ เวลาประมาณ... อ่านเพิ่มเติม...
มุมมองขาวกับดำ
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
มุมมองขาวกับดำ เศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่งเขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนใน ? คฤหาสน์ของเขาเป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีดำกับสีขาว เศรษฐีบอกชาวนาว่า ? "ท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่ง แต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดให้" ?   ชาวนาไม่ตกลง เศรษฐีบอกว่า "ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข ้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้น ?... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
อังคาร, 01 กันยายน 2009
?บันทึกลับ ภิกษุนิรนามต่อเจอร่างตนเองในอดีตชาติ? ครั้ง อาตมาอายุ ๑๕ ปี จึงขอโยมทั้งสอบบวชเณร โยมเห็นแล้วว่า อาตมามีบุญวาสนามาทางนี้ ขืนห้ามปรามก็คงไม่สำเร็จจึงอนุญาตให้บวช เตรียมสบงจีวรนำมาหาอาจารย์เจ้าอาวาส และได้บรรพชาตามความประสงค์ แต่ก็ได้สั่งโยมพ่อโยมแม่ว่า ถ้าใครจะให้ทำนายทายทัก ก็อย่าบอกว่าลูกมาบวชเณรอยู่ที่วัดไหน... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๑๘ เมื่อผมตาย ตายครั้งที่ ๒ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2009
ตอนที่ ๑๘ เมื่อผมตาย? ตายครั้งที่ ๒? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จาก หนังสือ มโนมยิทธิและประวัติของฉัน เพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สำหรับตอนนี้ก็มาพูดถึงการตายวาระที่ ๒ แต่ว่ายังเป็นการบันทึกในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่บอกไว้เพื่อจะได้ทราบว่า พูดกันไว้ ตั้งแต่เมื่อไร่? สำหรับการตายครั้งที่ ๒ นี้จะยังไม่พูดถึงก่อน... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนอบรมพระกรรมฐาน 79
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2010
? คำสอนอบรมพระกรรมฐาน 79 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2528? ตัดได้อย่างกลางก็เป็นอนาคามี จะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก ตัดได้อย่างสูงสุดเป็นอารมณ์พระอรหันต์ จะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา อันนี้ยาก เห็นว่าร่างกายมันเลวที่สุด เราไม่ต้องการมันอีก อันนี้ง่ายดี ถ้าจิตคิดอย่างนี้สักวันหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนาสอนที่ใจ พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
อาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2009
พุทธศาสนาสอนที่ใจ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ คัดจากหนังสือ ธรรมเทศนา ๒๕๒๕ เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันจะรวมมาเป็นหนึ่ง เข้าถึงอัปปนาสมาธิ นิ่งแน่วลงสู่อันหนึ่ง คือ ใจ ทำบุญที่ต้องเตรียมการมากแต่กลับได้ผลน้อย ทำบุญที่ไม่ต้องเตรียมการมากแต่ได้ผลมาก ... อ่านเพิ่มเติม...
พิจารณาขันธ์ 5
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
อริยสัจก็ดี วิปัสสนาญาณ 9 ก็ดี ก็คือพิจารณาขันธ์ 5 ได้แก่ร่างกาย ให้พิจารณาร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา เราจะไปมัวเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร นี่เพราะว่าอะไร เพราะว่าร่างกายเกิดแต่ละชาติมันไม่เที่ยง ไม่มีการทรงตัว แล้วก็มีความทุกข์ เพราะการงานทุกอย่างทุกข์ เพราะอารมณ์กระทบกระทั่งแล้วในที่สุดก็พังสลายลง ... อ่านเพิ่มเติม...
พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีบุพเพนิวาสญาณ
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010
พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีบุพเพนิวาสญาณ พระภัททกาปิลานีเถรีผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของภิกษุณีทั้งหลายผู้มีบุพเพนิวาสญาณ ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน และไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้ เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...