Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

นัตถิ โลเก อนินทิโต

alt

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่า

นัตถิ โลเก อนินทิโต คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

เมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำด่า

ไม่สนใจกับคำสรรเสริญ พยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไป

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

วันที่ 50-52: ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา และอื่นๆ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? ?วันที่ 50 :26 ส.ค.52 : ฝึกต่อสู้ความอยากในอาหารวันที่สาม และหาคำตอบในอาการแปลกๆที่พบ ? ? ?กลับถึงบ้าน 07.30 น. นอนก่อน แล้วตื่น เวลา 10.05 น. มาเปิดหนังสือคู่มือพระกรรมฐานดูพยายามหาคำอธิบาย....แต่ก็ไม่ได้คำตอบ ่ในหนังสือไม่มีบอกเรื่อง อาการไฟฟ้าอ๊าค ?? .. คิดเรื่องอาหารไปด้วยเรื่องความตายไปด้วย เข้าห้องน้ำ... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ ตอนที่ ๑ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
เสาร์, 09 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ? ๕? ของพระอริยสงฆ์ ตอนที่ ๑ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต สิ่งที่นักปฏิบัติควรใส่ใจให้มาก คือต้องพยายามลดหรือพยายามเลิกละกามคุณทั้ง ๕ เพราะกามคุณเป็นศัตรูของจิตใจ ทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวาย เป็นทุกข์ ถ้าทำใจให้สงบจากกามคุณทั้ง ๕ ได้ จึงจะพบคำว่า วิเวก (ความสงบ) แนวทางสำหรับปฏิบัติก็คือ ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่า ล้วนตกอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ คือ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐ กอง
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐ กอง ปฐมฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก มีอารมณ์จับอยู่ที่ปฏิภาคนิมิต กำหนดจิตจับภาพปฏิภาคนิมิต นั้นเป็นอารมณ์ วิจาร พิจารณาปฏิภาคนิมิตนั้น คือพิจารณาว่า รูปปฏิภาคนิมิตสวยสดงดงาม คล้าย แว่นแก้วที่มีคนชำระสิ่งเปรอะเปื้อนหมดไป เหลือไว้แต่ดวงเก่าที่บริสุทธิ์สะอาด ปราศจากธุลีต่างๆ ปีติ มีประเภท ๕ คือ ? ๑. ขุททกาปีติ... อ่านเพิ่มเติม...
งูเหลือมฟังธรรม งูจากหนังสือ ธรรมาภิสมัย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 09 ธันวาคม 2009
งูเหลือมฟังธรรม? จากหนังสือ ธรรมาภิสมัย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย การฟังเรื่องราวของพระสูตรก็ถือว่า ฟังเรื่องราวของบุคคลผู้ปฏิบัติก่อน การที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาพระสูตรมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง ก็มีความประสงค์อยู่ว่า จะได้ถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติมีบรรดาพุทธบริษัทหลายท่านว่า ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๓๒. พรปีใหม่
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
พรปีใหม่ ปีใหม่ก็จะคืบคลานเข้ามาถึง ก็เป็นอันวาชีวิตของเราก็ล่วงเข้ามาอีก ๑ ปี ปีใหม่ที่เคลื่อนเข้ามาเราก็จะแก่เข้าไปอีก ชีวิตของเราก็จะเดินเข้าไปหาความดับ เพราะธรรมดาของชีวิตเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง และมีการตายแตกทำลายพันธุ์ไปในที่สุด นี่เป็นกฎธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้... อ่านเพิ่มเติม...
ทำจิตใจให้มันแน่วแน่ หลวงปู่สาม อกิญจโน
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
ทำจิตใจให้มันแน่วแน่ หลวงปู่สาม อกิญจโน ธรรมะของจริงก็อยู่กับบุคคลทุกคน เว้นไว้แต่ไม่ทำ ถ้าทำต้องมีทุกคน เพราะธรรมะเป็นของจริง ต้องทำจริงจึงจะเห็นธรรมของ จริง การกระทำก้ทำจิตใจให้สงบ ใจจะสงบได้ ก็ต้องอาศัยการพยายามทำจิตใจให้มันดี ทำจิตใจให้พอใจในใจ เพราะธรรมะเป็นของ ละเอียดลึกซึ้ง ของจริงมันมีทุกๆ คน เพราะ ธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้ง... อ่านเพิ่มเติม...
มรดกทางใจ ชยสาโรภิกขุ
อาทิตย์, 06 กันยายน 2009
มรดกทางใจ ชยสาโรภิกขุ? ตอนอาตมาบวชใหม่ ๆ เคยเดินตามหลวงพ่อชาไปสำรวจวัด ท่านพูดถึงศาสตร์ ท่านพูดว่า ศาสตร์ทั้งหลายนี้พุทธศาสตร์สำคัญที่สุด ถ้าได้พุทธศาสตร์แล้ว ศาสตร์ทั้งหลายอย่างอื่นจะเป็นไปในแนวทางที่ดี ถ้าขาดพุทธศาสตร์แล้ว จะเรียนศาสตร์อื่นถึงระดับไหนก็ตาม ไม่แน่นอนว่าจะเกิดผลดีกับมนุษย์อาตมาว่า เรื่องนี้เราคงเห็นได้ไม่ยาก อย่างเช่น... อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชา
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
วันวิสาขบูชา? ?ความ หมายของ วันวิสาขบูชาคำว่า?วิสาขบูชา?ย่อมาจากคำว่า "วิสาข ปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือน วิสาขะ" ดังนั้น?วิสาขบูชา?จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 การ กำหนด วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา ตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ... อ่านเพิ่มเติม...
สสปัณฑิตชาดก ผู้สละชีวิตเป็นทาน
จันทร์, 05 มีนาคม 2012
? สสปัณฑิตชาดก ผู้สละชีวิตเป็นทาน พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ การถวายบริขารทุกอย่าง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้ ได้ยินว่า ในนครสาวัตถี มีกฎุมพี (ผู้มีทรัพย์) คนหนึ่งตระเตรียมการถวายบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้สร้างมณฑปที่ประตูเรือน แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร วัจฉสูตร ว่าด้วย วัจฉโคตรปริพาชก ถามปัญหา พระโมคคัลลานะ
อาทิตย์, 07 พฤศจิกายน 2010
พระสูตร วัจฉสูตร ว่าด้วย วัจฉโคตรปริพาชก ถามปัญหา พระโมคคัลลานะ [๗๙๔] ครั้งนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชก ได้เข้าไปเฝ้าท่านพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับท่านพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการ ปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ โลกเที่ยงหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รักษาใจ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
? รักษาใจ ? หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ? บันทึกโดย :พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน) ? พอรถไฟถึงกรุงเทพฯ เข้าพักวัดบรมนิวาสตามคำสั่งทางโทรเลขของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ที่บอกไปว่าให้ท่าน?(ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ) ไปพักวัดบรมฯ ก่อนเดินทางไปอุดรฯ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๙. มรณัสสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
มรณัสสติ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่น ก็ตั้งใจไว้เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือระยะนี้ที่สอนกันมาเป็นพื้นฐานคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามกำหนดจิตให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออก... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - เที่ยวโลกพระศุกร์ (ตอน ๓)
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
เที่ยวโลกพระศุกร์ (ตอน ๓) ลูกหลานที่รัก วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๐?ตรงกับวันขึ้น?๑๕?ค่ำ เดือน?๙?เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง มองดูท้องฟ้าใสสว่างเป็นที่สบายใจ วันนี้ก็มาคุยกันหรือเล่านิทานเรื่องของจุไร?ก็เป็นการบังเอิญจริง ๆ ที่วันนี้เป็นวันพระ บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนา ต่างคนต่างก็ตั้งใจไปรักษาอุโบสถศีล... อ่านเพิ่มเติม...
อินทรียสังวร
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? อินทรียสังวร พระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฏก เล่ม ๑ ทีฆนิกายสีลขันธวรรค สามัญญผลสูตร (ความ จริงอินทรียสังวรนี้จัดเป็นขั้นที่สูงกว่าศีลอีก 1 ขั้น หรือจะกล่าวว่าเป็นศีลในระดับ ? จิตใจ หรือเป็นศีลขั้นสูงก็ว่าได้ อินทรียสังวรนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็น ? อย่างมาก - ธัมมโชติ)อินทรียสังวรดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครอง ?... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2009
?อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ต่อโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก?9. อสุภกรรมฐาน คือ การพิจารณาร่างกาย ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ไม่สวย ไม่งาม อสุภะ แปลว่า ไม่สวย ไม่งาม ท่านให้พิจารณาร่างกายของตัวเองว่าไม่สวยไม่งาม เป็นปฏิกูล เป็นของน่าเกลียด เพื่อคลายกำหนัด เป็นวิราคะ และถอนอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย ว่าเป็นเรา เป็นของเรา ออกเสียได้ สาธยาย... อ่านเพิ่มเติม...