Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

เหตุที่เจริญวิปัสสนาญาณไม่มีผล

alt

ถ้าหากว่า ท่านไม่สามารถจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานได้ถึงปฐมฌาน

ผลแห่งการเจริญ วิปัสสนาญาณของท่านทั้งหลาย ?จะไม่มีผลตามต้องการ

เพราะจิตมีกำลังไม่พอที่จะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานได้

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องที่ ๔. อยากได้บุญมาก..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
จันทร์, 29 ตุลาคม 2012
๔. อยากได้บุญมาก พระสงฆ์ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก ผู้ที่ถวายทานท่าน จึงได้ชื่อว่าปลูกบุญนิธิไว้ในศาสนา แต่จะได้ผลมากน้อยนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ พระ - ซึ่งเป็นตัวเนื้อนาบุญ หากเป็นพระดี ก็เปรียบดังที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ วัตถุ - หรือวัตถุทานนี้ หากได้มาโดยความบริสุทธิ์ ไม่ได้ไปลักชิงของใครเขามา... อ่านเพิ่มเติม...
ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงจำไว้ให้ถึงที่สุด เมื่อจำไว้ทุกวัน ลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้า อาจจะตายก่อนก็ได้ ความตายไม่มีนิมิต ความตายไม่มีเครื่องหมาย ถ้าเราตายเลว ก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเป็นต้นก่อนจะตายถ้าเราทำความดี... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร เขมาเถรีสูตร ว่าด้วยพระเขมาเถรีพยากรณ์ปัญหา
อาทิตย์, 21 มีนาคม 2010
? พระสูตร เขมาเถรีสูตร ว่าด้วยพระเขมาเถรีพยากรณ์ปัญหา [๗๕๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระเขมาภิกษุณีเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศล เข้าอยู่ ณ ที่โตรณวัตถุ ในระหว่างพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกต ... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๖. ความรัก ? ความร้าย
พุธ, 07 ธันวาคม 2011
? ?พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ)? ๖. ความรัก – ความร้าย ? ? ? ? ?นอกจากมีเมตตากรุณา หวั่นไหวในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้ว พระอานนท์ยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วย ความสุภาพอ่อนโยน และลักษณะอันน่ารัก มีรูปงาม ผิวพรรณดีนี่เอง ได้เคยคล้องเอาดวงใจน้อยๆ ของสตรีผู้หนึ่งให้หลงใหลใฝ่ฝัน โดยที่ท่านมิได้มีเจตนาเลย เรื่องนี้เป็นดังนี้? ?????????? ความหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ จะขอนำปฏิปทาท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หรือการทรงกำลังใจ แต่ทว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หรือว่าพระโยคาวจรทุกท่าน อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอานาปานสติกรรมฐานนี่ให้ทรงตัว แล้วก็จริต ๖ ประการ... อ่านเพิ่มเติม...
มรณานุสสติ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 14 มีนาคม 2010
มรณานุสสติ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน? แสดงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2527 อิทานิ ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ปรินิพพานโต ปัฏฐายะ สัตตวีสุตตรปัญจสตาธิกานิเทวสังวัจฉรสหัสสานิ อติกกันตานิ ปัจจุปปันนกาลวเสนะ มีนาคมมาสัสสะ นวมัง ทินนัง วารวเสนะ ปนะ ครุวาดรโหติ เอวังตัสสะ ภควโต ปรินิพพานา สาสนายุกาลคณนา สัลลักเขตัพพาติฯศุภมัสดุ ... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตกับกรรมที่กระทำ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสาร์, 02 มกราคม 2010
ชีวิตกับกรรมที่กระทำ ทุกชีวิต.....ก่อนแต่จะได้มาเป็นคน เป็นสัตว์ อยู่ในปัจจุบันชาติ ต่างเป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมาย แยกออกไม่ได้ว่า ..... มีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง ทำกรรมใดก่อน ทำกรรมใดหลัง และทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ ในชีวิตนี้อย่างประมาณมิได้ กรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยเตวิชโช - ๑. จุตูปปาตญาณ
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
๑. จุตูปปาตญาณ จาก หนังสือ คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน ? ญาณนี้ เมื่อเล่นบ่อยๆ ดูว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มาจากไหน สัตว์ที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหน รู้แล้วอาศัยยถากัมมุตา ญาณสนับสนุนให้รู้ผลของกรรม ญาณนั้นใช้ในคราวเดียวกันได้คราวละหลาย ๆ ญาณ เพราะก็เป็นผลของทิพยจักษุญาณเหมือนกัน เมื่อรู้ว่าบางรายมาจากเทวดาบ้าง มาจากพรหมบ้าง มาจากอบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๒๔
ศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2012
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๒๔ จุดที่เว้นไว้นั้นตอนนั้น มันเข้ามานิดเดียวเท่านั้นในคาสเซ็ทก่อน แต่ความจริงในการศึกษาปฏิปทาปฏิบัติ กระผมอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายว่า ขอได้โปรดให้ทำเต็มความสามารถ คือความสามารถมีเท่าไรทำเท่านั้น เวลาที่ท่านปฏิบัติการงานอยู่ สำหรับท่านทั้งหลายนี่ผมขอชม พระของเราปีนี้ดีมาก ผมขอชมเป็นกรณีพิเศษ แต่ความจริงทุกปีก็ดี... อ่านเพิ่มเติม...
ขอส่วนบุญ
อาทิตย์, 18 เมษายน 2010
ขอส่วนบุญ เมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ก่อนจะขึ้นปีใหม่ คุณนายกฐิน กุยยกานนท์ เจ้าของยาสีฟันวิเศษนิยม ได้มาหา ข้าพเจ้าที่บ้านได้สนทนากันถึงเรื่องต่างๆ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ตอนหนึ่งได้เล่าถึงเรื่องคุณพ่อ หลวงแจ่มวิชา สอน (แจ่ม นิยมเหตุ) ครั้งยังรับหน้าที่เป็นครูสอน โรงเรียนยมัธยมวัดนวลนรดิศ ครั้งนั้นคุณนายกฐิน กุยยกานนท์เล่าว่า "คุณป้าแพ แต้... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 20. เทวดานายจ๋อ
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 20 เทวดานายจ๋อ(บันทึกวันที่ 1 มิ.ย.52) ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะเป็นเรื่องน่าสนใจครับ.. ตั้งนาฬิกาเอาไว้ตอน ตี5 เพราะจะต้องไปทำงานตอนเช้า แต่รู้สึกตัวตื่นนอนก่อนประมาณ 5 วินาที...เมื่อตื่นแล้วก็จับมรณานุสติและอุปสมานุสติแล้วอาบน้ำแต่งตัว. เมื่อแต่งตัวเสร็จก็กราบพระ ขอขมาพระรัตนตรัย ใส่บาตรวิระทะโยและอุทิศกุศลให้ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ครู... อ่านเพิ่มเติม...
พระสังฆคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อาทิตย์, 23 พฤษภาคม 2010
พระสังฆคุณ พระธรรมเทศนาโดย? พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) พระ สังฆคุณ (กัณฑ์ที่ 17)? สุ ปฏิปันโน ฯลฯ สามีจิปฏิปันโน 22 ธันวาคม 2466 ณ วันนี้เป็นวันจาตุททสีดิถีที่ 14 ค่ำ แห่งปักขคณนา พุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกัน เพื่อสมาทานซึ่งอุโบสถ ศีลและฟังพระธรรมเทศนา เมื่อได้กระทำบุรพกิจเบื้องต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง..อวิชชาและวิชชา
ศุกร์, 18 กันยายน 2009
เรื่อง..อวิชชาและวิชชา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเรื่อง ?สรุปในการเจริญพระกรรมฐาน? ถ้าจะว่ากันก็เป็นการสอนกันในชั้นจบ เพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐาน ของบรรดาท่านทั้งหลาย ถ้าจะสร้างแบบสร้างแผนกันเรื่อยไป ความจบในการสร้างแบบมันก็ไม่มีแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมาก... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - ทบทวนความรู้เดิม
พุธ, 26 สิงหาคม 2009
ทบทวนความรู้เดิม โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว วันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกและก็จะต่อไปถึงอรหันตมรรคเบื้องต้น สำหรับการศึกษาเดิม ในอันดับแรกเราศึกษาเพื่อให้อารมณ์เป็นสมาธิ คือ พื้นฐานเดิมมีการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เพราะว่า?อานาปานุสสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียด... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง ฌาน ๔ เมื่อนักปฏิบัติ ปฏิบัติถึงมีอาการดังนี้ ๑. จะไม่ปรากฏลมหายใจเหมือนสภาพฌานอื่นๆ เพราะลมละเอียดจนไม่ปรากฏว่ามี ลมหายใจ ในวิสุทธิมรรคท่านว่าลมหายใจไม่มีเลย แต่บางอาจารย์ท่านว่า ลมหายใจนั้นมี แต่ลมหายใจละเอียดจนไม่มีความรู้สึกว่าหายใจ ตามนัยวิสุทธิมรรคท่านกล่าวถึงคนที่ไม่มี ลมหายใจไว้ ๔ จำพวกด้วยกัน คือ ๑. คนตาย ๒.... อ่านเพิ่มเติม...