Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

แก้ที่ใจ

?

alt

"สิ่งใดที่แก้ไม่ได้อย่าไปแก้มัน อย่าไปแก้ที่วัตถุ อย่าไปแก้ที่บุคคล มาแก้ที่ใจเรา"

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ภรรยาตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเปรต
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
ภรรยาตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเปรตมาขอบุญขณะสามีเจริญพระกรรมฐาน จาก หนังสือ ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน "..เวลาทำบุญให้คนตาย เคยพบเห็นบ่อยเวลาพระจะสวดมนต์ ลูกหลานหรือเจ้าภาพก็จะไปเคาะโลง บอก "ฟังสวดมนต์นะ" เวลาพระจะให้ศีลก็ไปเคาะโลงบอก "รับศีลนะ" พอเอาอาหารไปวางก็เคาะ โลงบอก "กินข้าวนะ"   ความจริงคนตายแล้วไม่มี สิทธิ์ที่จะกินของที่เอาไปวางให้กิน... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายแยบคายจากความตาย
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
อุบายแยบคายจากความตาย สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) พึงพิจารณาความตายให้เกิดธรรมสังเวช โยคาพจรกุลบุตรผู้เจริญมรณานุสตินั้น พึงไป ยังที่สงัด แล้วกระทำบริกรรมนึกไปว่า ความตายจะมีแก่เรา เราจักต้องตายดังนี้ หรือนึกว่า ชีวิตของเราขาดไปดังนี้ หรือนึกว่ามีความตายเป็นธรรมดาล่วงความตายไปไม่ได้ ดังนี้ก็ได้เมื่อทำ บริกรรมนั้น พึงทำในใจนึกด้วยอุบาย... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยเตวิชโช - ๑. จุตูปปาตญาณ
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
๑. จุตูปปาตญาณ จาก หนังสือ คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน ? ญาณนี้ เมื่อเล่นบ่อยๆ ดูว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มาจากไหน สัตว์ที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหน รู้แล้วอาศัยยถากัมมุตา ญาณสนับสนุนให้รู้ผลของกรรม ญาณนั้นใช้ในคราวเดียวกันได้คราวละหลาย ๆ ญาณ เพราะก็เป็นผลของทิพยจักษุญาณเหมือนกัน เมื่อรู้ว่าบางรายมาจากเทวดาบ้าง มาจากพรหมบ้าง มาจากอบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย... อ่านเพิ่มเติม...
ฤา มีที่ให้หนีกรรม...
พุธ, 10 มีนาคม 2010
ฤา มีที่ให้หนีกรรม ท่านนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ พ่อพระของชาวสิงห์บุรี เป็นท่านหนึ่งที่สร้างบุญกุศล ร่วมกับรวงทอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา คือ ช่วงเวลาที่รวงทองสร้างวัด ท่านเชื่อ เรื่อง กรรมเรื่องบาปว่ามีอยู่จริง เหมือนเงาของเราเอง ท่านจึงเขียน เรื่องราวให้ลงในหนังสือเล่มนี้เพื่อ เผยแพร่ให้ทุกท่านแลเห็นผลของกรรม เวรอย่างชัดเจนในบท... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๔
พุธ, 31 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๔ ด้านสมาธิก็ฝึกซ้อมไว้เป็นปกติ เวลาฝึกซ้อมไม่ต้องไปนั่งหลับตา หลับตามันไม่เก่ง?ลืมตาอยู่อย่าง นี้แหละให้จิตมันทรง สมาธิ ลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงตัว ยอม รับนับถือกฎของธรรมดาและความเป็นจริง เห็นอะไรเข้าตายหมด เห็นคน คนตายเห็น สัตว์ สัตว์ตาย?เห็นวัตถุธาตุ วัตถุธาตุพัง?แล้วก็นึกถึงว่า ... อ่านเพิ่มเติม...
พิจารณาทุกข์ 2
อาทิตย์, 25 เมษายน 2010
? พิจารณาทุกข์ 2 ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท วันนี้ก็เป็นวันที่ 23 กันยายน 2526 เวลาบันทึกนี่เป็นเวลาหัวค่ำเวลา 19 นาฬิกาเศษๆ บอกกันไว้ว่าพูดกันเวลาไหน สำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องทุกข์ต่อไป ความสำคัญเรื่องทุกข์นี้มีมาก ก็ขอได้โปรดทราบ ว่าการพูดเรื่องทุกข์นี่ มันยังไม่ได้หมดทุกอย่าง พูดแต่ตัวอย่างเท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนอบรมกรรมฐาน 62 การปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
คำสอนอบรมกรรมฐาน 62 การปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สำหรับ เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปัตโต ชื่อว่าเป็นกีฬาสมาธิเหมือนกับนักเรียนที่ศึกษาในห้องเรียนแล้วก็มาเร่ง มาฝึกกีฬา ซึ่งความจริงไม่ใช่วิชาหลัก แต่ว่าถ้าสามารถทำได้ก่อนก็มีประโยชน์ที่ว่ามีประโยชน์ก็เพราะว่า เอาไว้เป็นคู่ปรับ คือ ปรับกำลังใจเวลา เจริญวิปัสสนาญาณ... อ่านเพิ่มเติม...
จิตเป็นภวังค์ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์
พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2011
? ? จิตเป็นภวังค์ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ผู้ถาม ขอนมัสการครับ กระผมขอทราบว่า สภาวะจิต สงบจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นภวังค์ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์มีสภาวะแตกต่างกันอย่างไรครับ...? หลวงพ่อ ถามมา ๔ ข้อ แต่ตอบได้ ๒ ข้อ มันแตกต่างกันแค่จิตเป็นภวังค์อย่างเดียว นอกนั้นอย่างเดียวกัน จิตสงบ จิตเป็นสมาธิ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
อำ น า จ ข อ ง ส ติ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2010
อำ น า จ ข อ ง ส ติ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ปุจฉา เวลาหัดสติ ผมพยายามพิจารณาสติ ?เห็นคล้ายกับวัตถุที่เกิดขึ้น มีชีวิตอยู่ แล้วดับไป รูป เวทนา สัญญา สังขาร ก็เหมือนกัน ?เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่ใช่ตัวตน วิสัชนา นั่นแหละ ถ้าหากเราหัดสติสมบูรณ์เต็มที่แล้ว ?พระไตรลักษณญาณก็จะเกิดเอง เป็นเอง?รวมเรียกว่า ขันธ์ ๕ จะลงสู่พระไตรลักษณญาณโดยอัตโนมัติ... อ่านเพิ่มเติม...
ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2009
ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล 1. กรรมที่ไม่มีลูก กรรมจาก การทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่นลดกรรม ด้วย การงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ 7 วัน ในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาค ทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน   2. เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย กรรมจาก เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์ลดกรรม... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๓
พุธ, 31 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๓ อันดับแรกขอให้ทุกท่าน ทำ อานาปานุสสติกรรมฐาน ให้เข้าถึงฌาน ๔ เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทำ ความกลุ้มมันจะ เกิดขึ้นนิดหน่อย เพราะว่าใหม่ ๆ เราจะควบคุมกำลังใจให้มัน ทรงอยู่ ใจมันก็คงจะแยกไปโน่น แยกไปนี่ คิดโน่นคิดนี่ คิดป้วนเปี้ยน เรียกว่า นอกรีตนอกรอย อย่างนี้อย่าเพิ่งตั้งใจว่า เราจะไม่ดี ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - ผลของสมาบัติ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
ผลของสมาบัติ สมาบัตินี้ นอกจากจะให้ผลแก่ท่านที่ได้แล้ว ยังให้ผลแก่ท่านที่บำเพ็ญกุศลต่อท่านที่ได้ สมาบัติด้วย ท่านสอนว่าพระก่อนบิณฑาตตอนเช้ามืดที่ท่านสอนให้เคาะระฆังก็เพื่อให้พระวิจัย วิปัสสนาญาณ และเข้าฌานสมาบัติ เพื่อเป็นการสนองความดีของทายกทายิกาผู้สงเคราะห์ในตอนเช้า พระที่บวชใหม่ก็ทบทวนวิชาความรู้และซักซ้อมสมาธิเท่าที่จะได้... อ่านเพิ่มเติม...
กามาวจรกุศล (ตอนที่ ๑) พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ
พุธ, 13 มกราคม 2010
กามาวจรกุศล? (ตอนที่ ๑) โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี โทร (๐๘๒) ๒๔๕–๔๘๘ เราเป็นฆราวาส หากไม่สามารถจะปฏิบัติให้ถึงโยคาวจรกุศลได้ใจชาตินี้ เราก็ควรปฏิบัติอยู่ในขั้นกามาวจรกุศล ฝึกตนเองให้อยู่ในสังคมส่วนรวมให้มีความสุขใจได้ ถึงจะเป็นโลกียสุข ก็ยังดีกว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้น ความทุกข์ใจนี้... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๗ - พุทธพยากรณ์
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2009
? พุทธพยากรณ์ ท่านผู้ฟัง และท่านผู้อ่านทั้งหลาย สำหรับวันนี้ ตรงกับ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๓ รู้สึกว่าเสียงจะเบาไปมาก ทั้งนี้เพราะว่า เวลานี้กำลังปวดเท้ามาก ร่างกายก็รู้สึกว่าไม่ดี ก็ไม่เป็นไร ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มาคุยกัน วันนี้จะขอคุยเรื่อง พุทธพยากรณ์ คำว่า พุทธพยากรณ์ ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ก่อนนิพพาน... อ่านเพิ่มเติม...