Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทานบารมี

alt

?

บุคคลใดให้ทานด้วยตนเอง ไม่ชักชวนคนอื่น ตายแล้วจากชาตินี้

เกิดไปชาติใหม่จะเป็นคนมีความร่ำรวยมาก

แต่ไม่มีพวกพ้อง บุคคลใดไม่ทำบุญด้วยตนเอง แต่ชอบชวนคนอื่นอย่างพวกทายก

พวกทายกน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำบุญนักแต่ที่ท่านทำบุญมากก็มีนะ ไม่ใช่ทุกคน

ชอบบอกบุญกับชาวบ้าน ให้เขาทำบุญกัน แต่ตัวเองไม่ทำ

ถ้าอย่างนี้ตายจากชาตินี้ไปแล้วเกิดชาติใหม่จะเป็นคนจน แต่ว่ามีพรรคพวกมาก พออาศัยได้

บุคคลใดทำบุญด้วยตนเองด้วย ชักชวนบุคคลอื่นด้วย

ทำบุญร่วมกันตายแล้วจากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่

จะเป็นคนร่ำรวยด้วย จะมีพรรคพวกมากด้วย บุคคลใดไม่ทำบุญไม่ให้ทานเลย

แล้วก็ไม่ชวนใครให้ทานด้วย ตายจากชาตินี้ไปจะยากจนเข็ญใจ

และไร้พวกสนับสนุน ไร้คนสงเคราะห์

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

อคติ ๔ โดย พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) เทศน์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
อคติ ๔ โดย พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย จ. บุรีรัมย์ เทศน์ ณ วัดภูริทัตตวนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ?? ? ? ? ? ? เราทั้งหลายพากันตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนา เราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลาย ผู้ต้องการ ความสุขและต้องการความเจริญ การภาวนาเพื่อนำจิตใจของเราเข้าสู่ธรรมปฏิบัติธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๓
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๓ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานพระกรรมฐานและสมาทานศีลแล้ว ต่อนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิ คือว่าตั้งใจสดับคำแนะนำ ในขณะที่ฟังคำแนะนำอยู่ ถ้ารู้เสียงตลอดทุกถ้อยคำจำได้อย่างนี้ ชื่อว่าจิตทรงสมาธิ คำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจ ตั้งใจจำ หากว่าพิจารณาไปด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมย่อของอธาตุ (๒) พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
ธรรมย่อของอธาตุ (๒) พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) 41. การที่เราจะจับช้างใส่รูปูนั้นเป็นของยาก และก็เป็นไปไม่ได้ด้วย อันนี้ฉันใด การที่จะสอนคนที่มีกิเลสตัณหา ความปรุงแต่งอันมากมายให้เห็นนิพพานนั้นก็ยากยิ่งดุจเดียวกัน 42. ทุกคนย่อมมีเหตุผลของตนเอง แต่เหตุผลจะไปในรูปไหนทางใด นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 43.... อ่านเพิ่มเติม...
มีอุปาทานอยู่ ๔ อย่าง
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
? มีอุปาทานอยู่ ๔ อย่าง ที่คนมักจะติดอยู่ตลอดชั่วชีวิต อุปาทานประการแรก ก็คือ ความยึดมั่นในกาม หรือความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าพอใจ ซึ่งเรียกว่า กามุปาทาน เมื่อใดที่เกิดความ อยากในสิ่งเหล่านี้ขึ้นในใจ เวทนาหรือ ความรู้สึกทางกายก็จะเกิดขึ้นมาด้วยแม้ว่าจะเป็นความรู้สึก เดือดร้อนฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในส่วนลึก ... อ่านเพิ่มเติม...
สีวิราชชาดก
พฤหัสบดี, 12 สิงหาคม 2010
? ? ? สีวิราชชาดก ในอดีตกาลล่วงมาแล้ว ครั้งพระเจ้าสีวิมหาราชได้เสวยราชสมบัติอยู่ใน อริฏฐบุรี แว่นแคว้นสีวี หรือประเทศสีพีนั้น พระมหาสัตว์ เจ้าได้บังเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีวิมหาราช มีนามว่า " สีวิกุมาร " เมื่อสีวิกุมารนั้นเติบโตขึ้นแล้ว ก็ได้ไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตักสิลา เวลากลับบ้านเมืองแล้วก็ได้เป็นอุปราช... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์(ต่อ) ไปสายเมืองกาญจนบุรี
พุธ, 02 กันยายน 2009
ไปสายเมืองกาญจนบุรีจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ)ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้วันที่ 16? สิงหาคม 2534? ตอนที่แล้วมาหยุดที่ภูเขาภูกระดึงตอนที่อยู่ภูเขาภูกระดึงนั่น ก็ปรากฏว่า มีพระอรหันต์ที่มีเนื้อมีหนัง 16 องค์? เป็นปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด? ก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะจากท่าน? วิธีปฏิบัติจากท่านทั้ง 16 องค์ แต่ความจริง พระอรหันต์ท่านอยู่แบบสบาย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบัติเบื้องต้น พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
เสาร์, 31 ตุลาคม 2009
การปฏิบัติเบื้องต้น โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์? แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย? วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ คัดจากหนังสือ ธรรมเทศนา ๒๕๒๕ จิตคือผู้คิดผู้นึก สติก็ใจนั่นแหละ? มีจิตจึงค่อยมีสติ สติควบคุมจิตเราควบคุมได้อย่างนี้??? เรียกว่ามันอยู่ในอำนาจของเรา? เราไม่ได้ไปตามอำนาจของจิต?เราก็ใช้จิตได้ละซี... อ่านเพิ่มเติม...
บรรไดสู่อริยะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จันทร์, 26 เมษายน 2010
? บรรไดสู่อริยะ ?พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ถ้าคนจะถึงอรหันต์ ทีนี้อารมณ์ใจมันสบายทุกอย่าง คือว่าไม่หลงในฌาน ฌานทุกอย่าง ทั้งรูปฌานและอรูปฌานเราพอใจ แต่คิดแต่เพียงว่านี่เป็นบันไดก้าวขึ้นสู่อริยะเบื้องสูงเท่านั้น ไม่ใช่มานั่งหลงว่ากัน ทั้งวันทั้งคืน นั่งกรรมฐานตลอดวันตลอดคืน ? นั่นมันยังเป็นเด็กเล็ก ๆ อยู่ ทีนี้หลงในฌานไม่มี... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ ๏ พระธรรมคำสอน
อังคาร, 19 มกราคม 2010
หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๏ พระธรรมคำสอน อาตมาให้คำสอนที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดังนี้ (๑) ทำจิตใจให้สว่างก่อนที่จะสอนผู้อื่น การทำจิตใจให้สว่างนั้นบุคคลต้องปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ความมัวเมา ฯลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 13. มหัศจรรย์ในงานวันเกิดหลวงพ่อ ปี 34
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 13 ?มหัสจรรย์ในงานวันเกิดหลวงพ่อ ปี 34 ผมตื่นตั้งแต่ตี 4 ด้วยตั้งใจว่าจะรีบไปงานวันเกิดหลวงพ่อประจำปี 34 ผมไปถึงบ้านสายลมเวลาประมาณ 6 โมงเช้า แต่ที่ไหนได้ คนอื่นไปก่อนผมอีกมากมาย บ้านสายลมแน่นขนัดแทบจะไม่มีที่ยืนเลย ผมสงสัยว่าคนมาแยะแล้วท่านอื่นๆที่ไม่ใช่คนละมามากไหม ผมลองใช้มโมยิทธิดูว่ามีท่านผู้ใดบ้างมาในขณะนี้ เห็นในอากาศเต็มไปด้วยเทวดา... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เข้าเขตกาสาวพัสตร์ - แนะนำเรื่องการปฏิบัติ
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? แนะนำเรื่องการปฏิบัติ ? ? ท่านบอกในหนังสือวิสุทธิมรรค ท่านแนะแนวปฏิบัติไว้ตรงตามพระพุทธพจน์ (พระดำรัสของพระพุทธเจ้า) เรื่องอารมณ์กรรมฐานแต่ละกองต้องจำให้ขึ้นใจ นิมิตแต่ละกองต้องจำให้ได้ อารมณ์ญาณทั้งหมดต้องจำให้ได้ จริตทั้ง?๖ และกรรมฐานหักล้างแต่ละกองต้องจำให้ได้ เคล็ดลับในการดูวิสุทธิมรรคท่านสอนต่อไปว่า พวกเธอ ทั้ง ๔... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหาร ๔ - ตอนที่ ๓ วิธีการทรงฌานในพรหมวิหาร ๔
จันทร์, 04 เมษายน 2011
ตอนที่ ๓ วิธีการทรงฌานในพรหมวิหาร ๔ ท่านโยคาวจรทั้งหลาย วันนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว โปรดตั้งใจสดับเรื่องราวของพรหมวิหาร ๔ ต่อไป สำหรับการเจริญพระกรรมฐานเพื่อหวังมรรคผล หรือว่าเพื่อฌานสมาบัติ หรือว่าเพียงแค่จิตสงบ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อย่าลืมกฎสำคัญในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่า "... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑. พุทธานุสสติกรรมฐาน - แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เริ่มต้นให้พิจารณาขันธ์ ๕ ก่อน โดยพิจารณาว่า ขันธ์ ๕ นี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ท่านสอนให้รู้เรื่องของขันธ์ ๕ จนละเอียด แล้วสั่งให้พิจารณาไป ท่านบอกว่าการพิจารณาอย่างนี้ ถ้าพิจารณาได้ตลอดไป โดยที่จิตไม่ส่ายไปสู่อารมณ์อื่น ท่านให้พิจารณาเรื่อยไป ท่านบอกว่าพิจารณา ได้ตลอดวันตลอดคืนยิ่งดี... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตหลังความตาย... กับข้อพิสูจน์เรื่อง ?ผี? และ ?เทวดา?
พุธ, 06 มกราคม 2010
ชีวิตหลังความตาย... กับข้อพิสูจน์เรื่อง “ผี” และ “เทวดา” หลาย คนปรารถนาความตาย...ขณะที่อีกหลายคนก็ไม่อยากให้เวลานั้นมาถึง...ต่างคนก็ ต่างจิตต่างใจกันออกไป แต่ “ความตาย” ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกชีวิตในโลกไม่อาจหลีก เลี่ยงได้ เพียงแต่จะช้าหรือจะเร็วเท่าใดแค่นั้น เรื่องราวของความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความ สนใจกันค่อนข้างมาก... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. วันเพ็ญ แพรัวรุ่งเรือง
เสาร์, 12 ธันวาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. วันเพ็ญ แพรัวรุ่งเรือง ข้าพเจ้ามาถึงวัดท่าซุง ตอนบ่ายของวันที่ ๑๓ ธันวาคม รายงานตัวแล้วเข้าพักที่ตึกกรรมฐาน บริเวณ ๒๕ ไร่ ห้อง ๒๘ ตึกหลังแรก คืนแรกที่นอนวัด เช้ามืดของวันที่ ๑๔ ตื่นขึ้นมาทำกรรมฐานตอนตี ๓ กว่า จนเกือบตี ๔ รู้สึกปวดหลัง จึงนอนภาวนา นะมะพะธะ ต่อ ประมาณ ๑๕ นาทีต่อมาก ก็มีอาการตัวแข็งขยับไม่ได้... อ่านเพิ่มเติม...