Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม เตือนตนแล้วทำตนหลุดพ้นเทอญฯ

alt

เตือนตนแล้วทำตนหลุดพ้นเทอญฯ.......

จงเตือนตนแล้วทำตนให้พ้นทุกข์ โดยวางสุขวางรักหักสงสาร

สุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันนิรันดร์กาล วางสุขผ่านทุกข์ก็ค่อยปล่อยวางลง

จงทำใจให้เป็นเช่นแผ่นดิน ไม่ถวิลถือตัวตนเป็นคนหลง

ยอมรับได้ทุกสิ่งที่ทิ้งลง ขยะผงดีชั่วใช่ตัวตน

พระนิพพานอยู่ที่ไหนใช่ไกลเลย สงบเฉยในอุราอย่าฉงน

คู่ชีวิตจิตใจในทุกคน อกุศลแม้นดับได้ไปนิพพาน

โลภ-โกรธ-หลงตัดมานะละทิฏฐิ มีสติตัดให้ขาดด้วยอาจหาญ

ดับกิเลสสู่โลกทิพย์พระนิพพาน สุขสำราญแท้จริงทุกสิ่งเอยฯ

?

คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม

หมายเหตุ-เทศน์ที่"เทวสภา" วันที่ 8 สิงหาคม 2535 เวลา 08.00 น.

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมตตาเล่าให้ลูกหลานฟัง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 เวลา 21.00 น

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ลักษณะสมาธิ ๒ ประเภท พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
ลักษณะสมาธิ ๒ ประเภท โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ? วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี โทร (๐๘๒) ๒๔๕๔๘๘ การทำสมาธิมีลักษณะ ๒ อย่าง ๑. สมาธิความตั้งใจมั่น ๒. สมาธิความสงบ สมาธิสองอย่างนี้มีลักษณะแตกต่างกัน ดังจะได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจดังนี้ คำว่า สมาธิความตั้งใจมั่น การนึกคำบริกรรมอะไรก็ได้ ขอให้มีความถนัดใจ จะนึกว่า เวลาสูดลมหายใจเข้านึกว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ความสันโดษพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
? ความสันโดษ พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) พุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และนักบวช ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ธรรมสวนมณฑลนี้ เพื่อ ประโยชน์จะฟังพระธรรมเทศนา และสมาทานอุโบสถศีลและเบญจเวรวิรัติ ได้ทำวัตรสวด มนต์ และสมาทานศีลซึ่งเป็นบุพพกิจในเบื้องต้นสำเร็จแล้ว ต่อไปนี้เป็นโอกาสที่จะฟังพระ ธรรมเทศนา... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เข้าเขตกาสาวพัสตร์ - แนะนำเรื่องการปฏิบัติ
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? แนะนำเรื่องการปฏิบัติ ? ? ท่านบอกในหนังสือวิสุทธิมรรค ท่านแนะแนวปฏิบัติไว้ตรงตามพระพุทธพจน์ (พระดำรัสของพระพุทธเจ้า) เรื่องอารมณ์กรรมฐานแต่ละกองต้องจำให้ขึ้นใจ นิมิตแต่ละกองต้องจำให้ได้ อารมณ์ญาณทั้งหมดต้องจำให้ได้ จริตทั้ง?๖ และกรรมฐานหักล้างแต่ละกองต้องจำให้ได้ เคล็ดลับในการดูวิสุทธิมรรคท่านสอนต่อไปว่า พวกเธอ ทั้ง ๔... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๓ การปฎิบัติตนเพื่อการหนีบาป
เสาร์, 11 กรกฏาคม 2009
?การปฎิบัติตนเพื่อการหนีบาปหนังสือหนีนรก ตอนที่ ๓ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ ๓ ของเรื่อง การหนีบาป การปฎิบัติตนเพื่อการหนีบาปนี่ ว่าจะรอพูดให้จบ รอคำอธิบายให้จบ บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะใช้เวลามากเกินไป จะรำคาญในการปฎิบัติ หรือการรับฟัง ขอนำเอาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาพูดให้เข้าใจเสียก่อน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - อากาสกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? อากาสกสิณ อากาสกสิน แปลว่า เพ่งอากาศ อากาสกสิณนี้ ภาวนาว่า อากาสกสิณัง ๆๆ ท่าน ให้ทำเหมือนในอาโลกกสิณ คือ เจาะช่องเสื่อหรือหนัง หรือมองอากาศ คือความว่างเปล่าที่ลอดมา ตามช่องฝา หรือหลังคา หรือตามช่องเสื่อและผืนหนัง โดยกำหนดว่า อากาศ ๆๆ จนเกิดอุคคหนิมิต ซึ่งปรากฏเป็นช่องตามรูปที่กำหนด ปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏคล้ายอุคคหนิมิต แต่มีพิเศษที่บังคับให้... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือ พระเมตตา เล่มที่ 1ตอนที่2
พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2009
หนังสือ พระเมตตา เล่มที่ 1บทที่ ๒ ??????????? ตอนนี้เป็นตอน ที่ ๒ เป็นตอนที่จะกล่าวถึงพระราชปรารถตอนแรก ??????????? เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากพระอุโบสถเก่าของวัดท่าซุง โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้นำเสด็จสู่ศาลาที่ประทับ ประทับเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเบิกข้าราชการเข้าเฝ้า ตามหมายกำหนดการ แต่สำหรับอาตมาเองน่ะ... อ่านเพิ่มเติม...
วาระบรรลุธรรม พระอภิรูปนันทาเถรี
อาทิตย์, 06 มีนาคม 2011
วาระบรรลุธรรม พระอภิรูปนันทาเถรี ถึงพร้อมด้วยรูปงามน่าชม ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในพระนคร กบิลพัสดุ์เป็นธิดาของศากยราชนามว่าเขมกะ มีนามปรากฏว่านันทา ประชุมชนกล่าวว่า ดิฉัน เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความถึงพร้อมด้วยรูปงาม น่าชม วิวาทกันมาก จึงบวชเสีย เมื่อดิฉันเติบโตเป็นสาว (รู้จัก) ตกแต่งรูปและผิวพรรณ พวกศากยราชมีความวิวาทกันมากเพราะตัวดิฉัน... อ่านเพิ่มเติม...
คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ
เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2010
คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) วัดพุทธบาทตากผ้า คนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจจะปากหนัก (ไม่ ค่อยจะพูดมาก)คนโง่เอาใจไว้ที่ปากใจมันไม่อยู่ที่ตัวใจมันไปอยู่ที่ปาก มันจึงพูดไปวัน ยังค่ำ คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจความสำคัญของตัวเองที่จะเข้าใจกันไว้ตัวของคนเราแต่ละ... อ่านเพิ่มเติม...
ศีล สมาธิ ปัญญา
เสาร์, 22 พฤษภาคม 2010
ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เหมือนแกงส้ม ศีล เปรียบได้กับรสเปรี้ยว ความเปรี้ยวทำหน้าที่กัดกร่อนความสกปรกออก ทำนอง เดียวกัน ศีลจะช่วยขัดเกลาความหยาบ ออกจากทางกาย วาจา ใจ สมาธิ เปรียบได้กับรสเค็ม เพราะความเค็มช่วยรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสีย สมาธิ ก็เหมือนกัน สามารถรักษาจิตของเรา ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ ปัญญา เปรียบได้กับรสเผ็ด... อ่านเพิ่มเติม...
คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ
จันทร์, 07 ธันวาคม 2009
? คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ โดย หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร ต่อไปนี้จะขอแนะนำเนื่องในการเจริญมโนมยิทธิ คำว่า มโนมยิทธิ นี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ เพราะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มี ๔๐ แบบ แล้วก็ ๔๐ แบบ ถ้าแบ่งเป็นหมวดก็ ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ สุกขวิปัสสโก หมวดที่ ๒ เตวิชโช หมวดที่ ๓ ฉฬภิญโญ หมวดที่ ๔ ปฏิสัมภิทัปปัตโตหมวดที่ ๑ ที่เรียกว่า... อ่านเพิ่มเติม...
การเห็นสิ่งต่างๆในสมาธิ : สมเด็จพระพุฒาจารย์
อังคาร, 29 กันยายน 2009
การเห็นสิ่งต่างๆในสมาธิ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ยอดพระนักปฎิบัติธรรมชั้นสูงของประเทศไทย ได้ให้ แนวทางอันเป็นหัวใจ แห่งการทำสมาธิ ไว้ในหนังสือ ?ประชุมโอวาสฯ? ตอนหนึ่งว่า ? ข้อสำคัญมีอยู่อย่างหนึ่ง อันเป็นหัวใจแก่การทำสมาธิ สิ่งนั้นประเภทแรกคือศีลที่จะ- ต้องปฏิบัติ"? เมื่อรักษาศีลให้ครบไม่ด่างพร้อยแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ทูตชาดก : ว่าด้วยการบอกความทุกข์แก่ผู้ที่ควรบอก
พุธ, 18 สิงหาคม 2010
? ? ทูตชาดก ว่าด้วยการบอกความทุกข์แก่ผู้ที่ควรบอก พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภการสรรเสริญปัญญาของพระองค์ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้ ? ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันถึงถ้อยคำปรารภพระคุณของพระศาสดาในโรงธรรมสภาว่า อาวุโสทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงดูความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระทศพลเถิด พระองค์แสดงนางอัปสรทั้งหลาย แก่นันทกุลบุตร... อ่านเพิ่มเติม...
นั่งสมาธิ แสดงธรรม โดย พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี)
จันทร์, 27 กันยายน 2010
นั่งสมาธิ แสดงธรรม โดย พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การทำสมาธิทำให้จิตแก่กล้า แล้วมันทำให้ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีได้เหมือนกัน ถึงแม้เราไม่ต้องการว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่ว่ามันเป็นของมันเอง กาย เป็นของรองรับซึ่งทุกข์ทั้งหลาย อยากอยู่นาน ๆ อยากได้อายุยืนนาน ก็อยากทุกข์น่ะซี อายุ 80 ปี 90 ปี... อ่านเพิ่มเติม...
อายุ วัฒนกุมาร
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
อายุ วัฒนกุมาร หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ?สำหรับบุคคลตัวอย่างในวันนี้? ก็ จะนำเอาเรื่อง “อายุวัฒนกุมาร” มาเล่าให้ท่านได้อ่านกันอีก? เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะ รู้สึกว่าไม่เข้ากับการเจริญพระกรรมฐานนัก? แต่ทว่า บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้ทราบชัดถึงกฎแห่งปาณาติบาต? หรือ ว่าการต่ออายุเนื่องในบุคคลที่ถึงอุปฆาตกรรม? ที่... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๑) บรรลุอนาคามี
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2011
บรรลุอนาคามี ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๑) ขณะที่พระอาจารย์มั่นบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีธรรมอยู่ที่ถ้ำสาลิกานี้ ปรากฏว่า ในบางคืนมีพระอรหันตสาวก เสด็จมาแสดง ธรรมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณี โดยมาปรากฏในทางสมาธินิมิต เมื่อพระอรหันตสาวกแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้ว ... อ่านเพิ่มเติม...