Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

สะเก็ดความดี (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

...นักตำราต่าง ๆ ลงอเวจีมหานรกนับไม่ถ้วน อ่านหนังสือมาก ๆ ก็เลยเป็น

คนมีมานะทิฏฐิว่าฉันเรียนมาก ฉันมีความรู้ดีกว่าเธอ นั่นคือความเลว ความดี

จริง ๆ ต้องมุ่งเข้าไปหาความดีของตน อันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัท

ทุกคน กำจัดความเลวเบื้องต้นนั้นคือ...

๑. เราจะไม่สนใจจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดีใครเขาจะเลว ใครเขาจะ

เลวก็ช่างเขา เราจะไม่นินทาว่าร้าย จะไม่ติเตียนใคร ไม่สนใจเขาเลย

๒. ไม่ยกตนข่มท่านว่าฉันน่ะดีกว่าแกนะ

๓. ไม่ถือตัวเกินไป

นี่ว่าโดยย่อ ความจริงพิศดารมากกว่านี้ ถ้าจิตใจทำได้อย่างนี้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า

บุคคลนั้นเข้าถึงสะเก็ดความดีที่พระองค์สอน...

?

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ศีลเป็นปัจจัยกันอบายภูมิด่านแรก
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
? ...คนที่มีศีลบริสุทธิ์ย่อมเป็นที่รักสำหรับคนเหมือนกัน โดยเฉพาะคนเหมือนกัน เขาก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิื แม้แต่สัตว์เดรฉานที่ไม่รู้จักภาษามนุษย์ ก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิ์เหมือนกัน?ยิ่งไปกว่านั้นเทวดาก็ยังรักคนที่มีศีลบริสุทธิ์ ฉะนั้นคนที่มีศีลบริสุทธิ์จึงกล่าวว่าเป็นคนที่มีความสำคัญ ศีลเป็นปัจจัยกันอบายภูมิด่านแรก ถ้าศีลของเราบกพร่อง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระอุปวาณเถระ
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
ประวัติพระอุปวาณเถระ พระเถระนี้ ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อน สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้น ๆ ตามประวัติที่จะกล่าวต่อไปนี้ กำเนิดในสมัยพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เพราะอกุศลกรรมบางอย่างมาส่งผลจึงบังเกิดในตระกูลแห่งคนขัดสน เป็นคนรับจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
ความตาย ( สมมุติมรณะ )ตอยจบ
เสาร์, 22 สิงหาคม 2009
?ความตาย ( สมมุติมรณะ )ตอนสุดท้ายพุทธภาษิต เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ๑. ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ สั้นนิดเดียว ลำบากยากเข็ญ มีทุกข์มาก แต่ก็ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจะตายเมื่อใด ๒. สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วพยายามหาวิธีที่จะไม่ต้องตาย ก็ไม่สำเร็จ ถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไป จนชราภาพก็ต้องตายอยู่ดี เพราะธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ ๓.... อ่านเพิ่มเติม...
ราชพรหมยานมหาเถรานุสรณ์ ผู้เจริญเมตตาธรรม ของ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
ราชพรหมยานมหาเถรานุสรณ์ ผู้เจริญเมตตาธรรม? ของ? สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาน เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเป็นอันมาก แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะอาศัยคุณธรรมเป็นประการสำคัญ ในพระคุณธรรมเหล่านั้นประการสำคัญยิ่งก็คือ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๔. อาจารย์สร้อยบิณฑบาต
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
44. อาจารย์สร้อยบิณฑบาต อาจารย์สร้อยนี่อยู่จังหวัดสระบุรี เป็นพระพิเศษ บวชอยู่ในถ้ำตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เพราะพระในถ้ำชอบกับพ่อและแม่ เคยไปเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆ ต่อมาไปเยี่ยมที่บ้านท่านรักพระองค์นั้น คล้ายๆ กับปดิษฐสามเณรรักพระสารีบุตร ก็ตามพระมาอยู่ในถ้ำ หนังสือสักตัวก็ไม่ได้เรียน ในถ้ำไม่มีการสอนหนังสือกัน พระก็สอนแต่ภาวนา... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานออกธุดงค์ - ไหว้พระพุทธบาท
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ไหว้พระพุทธบาท วันนี้วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ วันนี้ฉันไม่ได้นอนฝัน คงไม่เสียเวลาเล่าเรื่องของหลวงพ่อปานตามที่ลูกหลานอยากรู้เรื่อง มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า อย่ามัวเล่นสำนวนกันเลย ฉันเป็นคนแก่ใจร้อน ด้วยทราบว่าเวลาตายใกล้เข้ามาเต็มที มีอะไรพอระบายได้ก็จะรีบระบาย ที่เกินวิสัยพูดเพราะถ้าพูดไปลูกหลานจะลงนรกก็จะงดไม่พูด เพื่อความสุขของลูกหลาน... อ่านเพิ่มเติม...
การรวมสงบของจิต พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
อาทิตย์, 09 มกราคม 2011
การรวมสงบของจิต พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน คนมีธรรม หรือมีจิตตภาวนากำกับใจ ทำอะไรไม่ค่อยโอนอ่อนไปตามอารมณ์โดยถ่ายเดียว ยังมีการยับยั้งชั่งตวง มีการคัดค้าน ต้านทานอารมณ์ไว้บ้าง ไม่เปิดทางให้เป็นไปตามใจที่ชอบ เป็นไปตามอารมณ์ จนเป็นนิสัย ไม่เป็นคนฉุนเฉียวหรือโกรธง่าย ก่อนที่ จิตจะแสดงอาการไม่ดีออกมา จิตที่ได้รับการอบรมย่อมมีทางยับยั้งไว้ได้... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. วันเพ็ญ แพร้วรุ่งเรือง
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. วันเพ็ญ แพร้วรุ่งเรือง ข้าพเจ้ามาถึงวัดท่าซุง ตอนบ่ายของวันที่ ๑๓ ธันวาคม รายงานตัวแล้วเข้าพักที่ตึก กรรมฐาน บริเวณ ๒๕ ไร่ ห้อง ๒๘ ตึกหลังแรกคืน แรกที่นอนวัด เช้ามืดของวันที่ ๑๔ ตื่นขึ้น มาทำกรรมฐานตอนตี ๓ กว่า จนเกือบตี ๔ รู้สึกปวดหลัง จึงนอนภาวนา นะมะพะธะ ต่อ ประมาณ ๑๕ นาทีต่อมาก ก็มีอาการตัวแข็งขยับไม่ได้... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อปฏิบัติเบื้องต้นของพระภิกษุ
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
ข้อปฏิบัติเบื้องต้นของพระภิกษุ เป็นผู้สันโดษ? เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสติ สัมปชัญญะแก่พระเจ้าอชาตศัตรูจบลงแล้ว จึงทรงแสดงสันโดษต่อไปว่า “มหาบพิตรอย่างไรภิกษุ จึงชื่อว่าเป็นผู้สันโดษตรัสดังนี้แล้ว จึงได้ทรงวิสัชนาด้วยพระองค์เองว่า “มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ... อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบัติเบื้องต้น พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
เสาร์, 31 ตุลาคม 2009
การปฏิบัติเบื้องต้น โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์? แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย? วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ คัดจากหนังสือ ธรรมเทศนา ๒๕๒๕ จิตคือผู้คิดผู้นึก สติก็ใจนั่นแหละ? มีจิตจึงค่อยมีสติ สติควบคุมจิตเราควบคุมได้อย่างนี้??? เรียกว่ามันอยู่ในอำนาจของเรา? เราไม่ได้ไปตามอำนาจของจิต?เราก็ใช้จิตได้ละซี... อ่านเพิ่มเติม...
ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ จังหวัดเชียงราย (๑)
เสาร์, 05 มิถุนายน 2010
ปกิณกเทศนาทางวิทยุสื่อสารทหารอากาศ?จังหวัดเชียงราย (๑) โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 อาตมาได้มีโอกาสเดินทางขึ้นมา จังหวัดเชียงราย แต่ความจริงมาถึง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2524 แต่ว่าวันที่ 21 ไม่มีโอกาสได้พบกับญาติโยมพุทธบริษัทเป็นพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...
วิสาลักขิวิมาน ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวิสาลักขิวิมาน
จันทร์, 04 เมษายน 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา ๙. วิสาลักขิวิมาน ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวิสาลักขิวิมาน สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสถามนางสุนันทาเทพธิดาว่า [๓๗] ดูกรแม่เทพธิดาผู้มีนัยย์ตางาม เธอชื่อไร ได้ทำกรรมอะไรไว้ จึงได้มีหมู่นางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารเดินวนเวียนอยู่รอบๆ ใน สวนจิตรลดาอันน่ารื่นรมย์... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อิริยาบถ - การยืน
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
การยืน แบบยืนนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบาย ก็การยืนไม่มีหลายท่า เอากันแค่ยืนได้ ใครขืนเล่นพิเรนทร์ ยืนนอกแบบฉบับก็เห็นจะลำบาก 
ค้าง คาวฟังธรรม
พฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2010
ค้างคาวฟังธรรม โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? ตอน นี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องการปฏิบัติธรรมง่าย ๆ? เป็นกฎของกรรมเดิม? แล้วก็เข้าถึง ซึ่งพระนิพพานอีก? ทั้งนี้ก็เพราะว่า? ความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ โสภาคมีอยู่? สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่ทว่า? สำหรับ... อ่านเพิ่มเติม...
การภาวนา (พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร)
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
การภาวนา? พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช การเจริญภาวนานั้น เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีล มากนัก การเจริญภาวนานั้น มี ๒ อย่าง คือ (๑) สมถภาวนา (การทำสมาธิ) และ (๒) วิปัสสนาภาวนา (การเจริญปัญญา) แยก อธิบายดังนี้ คือ (๑) สมถภาวนา (การทำสมาธิ) สมถภาวนา ได้แก่... อ่านเพิ่มเติม...