Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

รักษากำลังใจ

alt

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ ผุดผ่องเสียอย่างเดียว ใครจะว่าดีหรือชั่วไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้แล้วมันก็จะดีเอง ไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา การที่เราจะต้องดีเพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ตอนที่ ๒๓ ไปวัดบางนมโค โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
ตอนที่ ๒๓ ไปวัดบางนมโค? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จาก หนังสือ มโนมยิทธิและประวัติของฉัน ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่? ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ ?เป็นวันบันทึกเสียง ความจริงวันนี้ก็ยังป่วยไข้ไม่สบายมาก นอกจากเป็นโรคทางท้องแล้ว ก็ยังมีโรคไข้หวัดเข้ามาเล่นซะงอมแงม แต่พอมีแรงบ้างเล็กน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
การภาวนา เป็นเรื่องของการบำเพ็ญ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? ? การภาวนา เป็นเรื่องของการบำเพ็ญ เพื่อความสุข ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ ?แม้จะมีความยากลำบากบ้างก็อย่าท้อถอย?? ให้เห็นเป็นธรรมดาของการจะทำสิ่งมีค่าให้เกิดขึ้น พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
อารมณ์พระโสดาบัน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ อริยบุคคล
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
อารมณ์พระโสดาบัน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ อริยบุคคล ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อแต่นี้ไปขอได้โปรดฟังคำ แนะนำ อารมณ์ของพระโสดาบันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นพระโสดาบัน ท่านทั้งหลายจะได้ ทราบไว้ว่า คนที่เป็นพระโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นยังไง... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
...ฉะนั้น พรหมวิหารสี่ถ้ามีอยู่กับท่านผู้ใด ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าศีลมันจะขาด หรือว่าไม่ต้องกลัวว่าสมาธิจะไม่ทรงตัว แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าวิปัสนาญานจะไม่เกิด เพราะว่าถ้ามีพรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์ ถ้าศีลบริสุทธิ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ ถ้าศีลบริสุทธิ์นี่อารมณ์เยือกเย็น ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นในอารมณ์ เมื่อสมาธิมีแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
อารมณ์ใจมันก็เร่าร้อนมันก็หาความสุขไม่ได้
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
? ความโกรธ ความพยาบาทที่มีอยู่ในจิต หรือว่า อารมณ์อิจฉาริษยาที่มันมีอยู่ในจิต มันเป็นไฟเผาผลาญ ทำจิตให้มีความเร่าร้อน คนที่มักโกรธ มันพยาบาท ชอบโกรธ ชอบพยาบาท เห็นบุคคลอื่นเป็นศัตรู หรือบุคคลที่มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่น เกรงว่าบุคคลอื่นจะดีกว่าตน คนประเภทนี้เป็นคนเลวเพราะจิตมันเลว ได้กล่าวแล้วทุกอย่างมันเลวหมด เพราะอะไร... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๒
อังคาร, 30 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๒ อารมณ์พระกรรมฐานกับอารมณ์ชาวโลกไม่เหมือน กัน มันกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือไอ้การงานของชาวโลกนี่ ถ้าขยันมาก มุมานะ มาก ผลงานมันสูงแล้วก็ดี แต่การเจริญพระกรรมฐานมุมานะมากถอย หลัง แทนที่จะก้าวหน้ามันกลับลงต่ำ ใช้ไม่ได้ เพราะว่าการ ปฏิบัติความดีเพื่อการบรรลุในพุทธศาสนา ต้องละส่วนสุดสองอย่างคือ หนึ่ง อัตตกิลมถานุโยค การ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - ๒. พิจารณาให้เห็นว่าปฏิกูล
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
๒. พิจารณาให้เห็นว่าปฏิกูล ก่อนบริโภค ท่านให้พิจารณาว่า อาหารนี้จะทำด้วยฝีมือของใครก็ตามที่นิยมว่ารสเลิศ หรือ เป็นอาหารมีราคาสูง อาหารนี้มีความสำคัญเสมอกันอย่างหนึ่ง คือมีพื้นเพเป็นของสกปรกมาในกาล ก่อน เพราะอาหารที่เป็นพืช ย่อมสกปรกมาตั้งแต่ก่อกำเนิดของพืช โสโครกเพราะอาหารของพืชที่ เจือด้วยของโสโครก เช่น ปุ๋ยจากอุจจาระของสัตว์และมนุษย์... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกเทศน์ กัณฑ์ที่ ๑
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
? ? บันทึกเทศน์ กัณฑ์ที่ ๑? สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ)? ?วัดเทพศิรินทราวาส แสดง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วิสาขะ พ.ศ. ๒๔๘๔ สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระศาสดาของเทวดาแลมนุษย์ทั้งหลาย พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ แลเสด็จดับขันธปรินิพพาน รวม ๓ สมัยกาลนี้เป็นพิเศษ ก็แล วันเช่นนี้ เวียน มาครบรอบปีในวันนี้ ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๒๒. เคยเกิดเป็นชาวนา
อังคาร, 08 มีนาคม 2011
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ?๒๒. เคยเกิดเป็นชาวนา อาตมายังระลึกชาติย้อนไปอีกชาติหนึ่งได้ว่า ก่อนจะมาเกิดเป็น หลวงปู่ ซึ่งมรณภาพแล้วร่างกายไม่เปื่อยเน่านั้น ในชาตินั้นอาตมาได้เกิด เป็นชาวนายากจน?ชีวิตตั้งแต่เด็กในอีกชาตินั้น ก็ช่วยบิดามารดาทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยการหาฟืนและจับปลาอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการจับปลานั้น ได้ทำมากที่สุด ทั้งตกเบ็ด ทอดแห... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๖. ตาเผือดล้างชาม
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
26. ตาเผือดล้างชาม ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2515 เมื่อวานนี้วันที่ 30 ไปโรงพยาบาลซ่อมเครื่องจักรกลมาหน่อยหนึ่ง รู้สึกว่าร่างกายค่อยดีขึ้น วันนี้มาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อปานใหม่ เอากันเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นะ เรื่องเกล็ดๆ เท่าที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกัน นั่นก็คือเรื่องล้างชาม เรื่องล้างชามนี่มีอยู่ว่า ในงานเทศกาลครั้งหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
เจโตขีลสูตร
อาทิตย์, 04 เมษายน 2010
เจโตขีลสูตร สมเด็จพระญาณสังวร ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวม กายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตาม... อ่านเพิ่มเติม...
ยึด ถูกเห็นทิศ ยึดผิดหลงทาง
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
ยึด ถูกเห็นทิศ ยึดผิดหลงทาง แม้ว่าผู้ภาวนาอาจสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรก็ตาม หรืออาจเห็นภาพนิมิตต่าง ๆ ก็ตาม หรือสามารถทำจิตให้ บันดาลให้เกิดภูมิความรู้อะไรได้มากมาย ก่ายกองสักเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงสภาวธรรม เครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติเท่านั้น ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็น ความเป็นเช่นนั้น เป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติ... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
หนี้ศักดิ์สิทธิ์- ต่อพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุสรุป แล้วเรามีอะไรที่ยังค้างอยู่กับท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีบ้างเหมือนกัน ลูกที่ถูกทอดทิ้ง หรือโดนทารุณกรรม โดยการทุบตีหรือล่วงละเมิดทางเพศก็มี และดูจะมีมากขึ้นทุกวัน แต่ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพ่อแม่กับลูก ยังมีอยู่ในทุกราย ชาตินี้เป็นแค่ฉากเดียว ฉากก่อนเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
การตำหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วย ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดแลบาปกรรม ไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปราถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๗ - เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียม (๒)
พุธ, 17 มิถุนายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๗ (ต่อ) เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียม (๒) วันนี้เป็น วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ ขอต่อเรื่องของหลวงพ่อเนียมต่อไปว่า การละสังโยชน์ ๓ เบื้องต้นมีอารมณ์ตามนี้ คือ จิตมีความสุข เพราะคิดว่า เราตายเมื่อไรก็ตาม เราจะไม่ไปอบายภูมิ ประการที่ ๒ จิตมีอารมณ์รักพระนิพพานมาก ตอนนี้ยังเป็นสังโยชน์ ๓ อย่างหยาบ ต่อมาเมื่อจิตมีความละเอียด... อ่านเพิ่มเติม...