Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

นิมิต

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย คือรูปเป็นเครื่องกำหนดจิต จับเป็นอารมณ์ นิมิตนี้ส่วนใหญ่เป็น เครื่องหมายของกสิณ แต่ทว่ากรรมฐานหมวดอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน เช่น อสุภกรรมฐานก็มีรูปอสุภเป็น นิมิต อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็มีรูปอาหารเป็นนิมิต อย่างนี้เป็นต้น รวมความว่านิมิตนั้นแยกออกเป็น สองอย่าง คือ นิมิตที่เป็นเครื่องหมายกำหนดจิต เป็นนิมิตจำเป็นที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดอย่างหนึ่ง นิมิตเลื่อนลอย เป็นนิมิตตัดรอนความดีที่นักปฏิบัติควรละประการหนึ่ง จะขออธิบายในนิมิตทั้งสอง พอเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ไม่มีอะไรเกินธรรมดา

?

alt?

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา

ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา

วางทุกข์เสียให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ

ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้น

ในเมื่อร่างกายเรามีอยู่ในโลกเท่านี้เอง

คำสอนพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

โอวาทธรรมหลวงพ่อเลี่ยม วัดหนองป่าพง
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
โอวาทธรรมหลวงพ่อเลี่ยม วัดหนองป่าพง เรื่องที่พูดกัน ก็พูดแต่เรื่องการปรุงแต่งของกริยามารยาท ของความรู้สึกที่เป็นเพลิดเพลินเท่านั้น อย่าไปมองว่าคนนั้นดี คนนั้นเลว คนนั้นเกลียดเรา คนนั้นรักเรา ถ้าเรามองในแง่อย่างนี้ เราจะหลงไปในทิศทางมืด ถ้าเราวางความรู้สึกของเราในสภาพว่าเป็นสภาวะธาตุ สภาวะขันธ์ มันเป็นกฎธรรมชาติแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กฎการปฏิบัติกรรมฐาน - ความบกพร่องในศีลเป็นคนเลว
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
ความบกพร่องในศีลเป็นคนเลว ตอนนี้ให้ถือว่าคุยกันฐานญาติเถอะนะ อย่าคิดเป็นอย่างอื่นเลย อยากจะขอถามท่านสักนิดว่า ? ๑. ปกติท่านชอบให้ใครมาทำร้ายร่างกายท่านไหม ? ถ้าท่านอยู่ดีๆ โดยไม่มีความผิดใดๆ ถ้ามีคนจะมาฆ่าท่านหรือมาทำร้ายร่างกายท่าน ท่านจะยินยอมให้เขาทำด้วยความเต็มใจ หรือท่าน จะไม่พอใจในการกระทำอย่างนั้นของเขา ? ๒.... อ่านเพิ่มเติม...
เอกทีบียเถราปทานที่ ๖ ว่าด้วยผลแห่งการตามประทีปเป็นพุทธบูชา
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011
?พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก เอกทีบียเถราปทานที่ ๖ ว่าด้วยผลแห่งการตามประทีปเป็นพุทธบูชา [๖] เมื่อพระสุคตเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าสิทธัตถะ ปรินิพพานแล้วชนทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ ต่างก็บูชาพระองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ และเมื่อเขาช่วยกันยกพระผู้นำโลกพระนามว่าสิทธัตถะ ขึ้นบนเชิงตะกอน ... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อคุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นเปรต !
อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2009
เรื่องราวกฎของกรรมมีจริงดั่งเรื่องต่อไปนี้ ? เมื่อคุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นเปรต ! ดิฉันอ่านกรรมกำหนดมาหลายเล่มติดต่อกันและได้ส่งเรื่องจริงที่เกิดกับตัวดิฉันมาให้คุณพิจารณานำ ? ลงตีพิมพ์แม้ผู้ที่ได้รับกรรมจะเป็นคุณพ่อของดิฉันเองแต่ดิฉันก็ยินดี ให้เรื่องเป็นอุทาหรณ์แก่คนทั้ง ? หลาย เพื่อให้หยุดทำกรรมกุศลนั้นจะได้ผ่อนกรรมของคุณพ่อดิฉัน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๓๒. สูบบุหรี่..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๓๒. สูบบุหรี่ ในเรื่องของการกินหมาก สูบบุหรี่ มีพระสงฆ์อีกหลายๆ องค์ ถูกโจมตีจากผู้ปฏิบัติที่ยังติดรูปแบบ เพราะอ้างว่า แม้แต่กิเลสที่หยาบๆ ยังละไม่ได้ กิเลสส่วนละเอียดจะละได้อย่างไร ผู้เขียนเคยสัมผัสกับพระที่ทรงคุณธรรมหลายองค์ อาทิ พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านยังคงฉันหมาก เมื่อมีผู้เรียนถาม ท่านตอบมีใจความโดยย่อว่า “บุหรี่หรือหมาก... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - เสี้ยนหนามของปฐมฌาน
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
เสี้ยนหนามของปฐมฌาน เสี้ยนหนามหรือศัตรูตัวสำคัญของปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัตินี้ ก็ได้แก่เสียง เสียงเป็นศัตรู ที่คอยทำลายอารมณ์ปฐมฌาน ถ้านักปฏิบัติทรงสมาธิอยู่ได้ โดยไม่ต้องระแวงหวั่นไหวในเสียง คือ ไม่รำคาญเสียงที่รบกวนได้ก็แสดงว่าท่านเข้าถึงปฐมฌานแล้ว ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือ ฌานโลกีย์นี้ เป็นฌานระดับต่ำ... อ่านเพิ่มเติม...
ความหมายของ บัญญัติธรรม
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
? ความหมายของ บัญญัติธรรม ? เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html บัญญัติธรรม คือสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นหรือบัญญัติชื่อขึ้นเพื่อให้เข้าใจ ความหมายซึ่งกันและกัน เช่น ชื่อ นามสกุล สีเขียว สีแดง ทิศเหนือ ทิศใต้ เวลาเช้า เวลาเย็น เวลา ๒๔.๐๐ น พันโท พลเอก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านเจ้าคุณ เหรียญ ๑ บาท เหรียญ ๕ บาท เหรียญ ๑๐ บาท ธนบัตร ๒๐ บาท ๕๐... อ่านเพิ่มเติม...
ทำใจของเราให้ถึงความสุข
จันทร์, 23 กันยายน 2013
" ถ้าเราจะรักใครนะ เราต้องรักตัวเราก่อน ถ้าเราสงสารเขา เราก็สงสารเราก่อน เราจะช่วยเขาเราต้องช่วยตัวเราก่อน " อย่างภาษิตโบราณที่ท่านกล่าวว่า " ถ้าจะเอาเตี้ยไปอุ้มค่อม มันก็ไม่มีความหมายอะไร " ? ต่างคนต่างเตี้ยด้วยกัน คนที่จะอุ้มคนขึ้นมาได้ให้มันพ้นพื้นดิน คนที่อุ้มต้องมีกายสูงกว่าใหญ่กว่าบุคคลที่ถูกการอุ้มฉันใด... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์ และท่องเชียงแสน - หลวงพ่อทืม (หลวงพ่อบุญทืม พรหมเสโน) วัดจามเทวี ลำพูน
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009
หลวงพ่อทืม (หลวงพ่อบุญทืม พรหมเสโน) วัดจามเทวี ลำพูน เมื่อรถของคณะเราไปถึงวัดตามเทวีนั้น ปรากฏว่าหลวงพ่อทืมพึ่งลงจากรถพอดี ท่านไปข้างนอกมา ป่องว่าแล้วว่า หลวงพ่อฤาษีของเรายังงี้บ่อย ๆ ตะกี้นี้ใจร้อน อยากรีบมา แต่หลวงพ่อยังเดินเตร่ชมวิวเสียนี่ แล้วก็ดูซี พอเราถึงหลวงปู่ทืมก็ถึง ชอบกล ฟลุ้คหรือเปล่า?... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๕. ท่านวัดพระบาทตากผ้า
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
45. ท่านวัดพระบาทตากผ้า ท่านวัดพระบาทตากผ้านี่อาตมาไปเมื่อปี พ.ศ. 2504 ไปคราวนั้นก็มีเจ้าคุณภาวนาภิรามเถระ พระครูวิชาญชัยคุณ พระอาจารย์ใส แล้วก็อาตมา สององค์คือ เจ้าคุณภาวนาภิรามเถระกับพระอาจารย์ใส เป็นอาจารย์ยุบๆ พองๆ ก็เรียกว่า พองๆ ยุบๆ บางทีก็ยุบ ไม่พอง บางคราวก็พองไม่ยุบ ท่านว่ายังงั้น แต่สำหรับพระครูวิชาญชัยคุณกับอาตมานั้นไม่ได้พองไม่ได้ยุบ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน โต้หลักพระศาสนากับพระสมุห์
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน (ต่อ)โต้หลักพระศาสนากับพระสมุห์เมื่อเทศน์จบลงยังมีนายอาจารย์เรื่อง และครูโรงเรียนชื่อนายแก้ว ซึ่งอาศัยกิน อยู่กับเจ้าคณะจังหวัด ท่านพระครูสังฆปาโมกขทวาจารย์ นำเอาเนื้อความซึ่ง อาตมาภาพกล่าวว่าโยมทั้งหลายเป็นเดียรถีย์ พระทั้งหลายก็เป็นอลัชชีไปเรียน ท่านพระครูสังฆปาโมกขทวาจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๒๐ "การระวังจากการดื่มน้ำเมา"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๒๐ "การระวังจากการดื่มน้ำเมา" พระบาลีท่านว่า?มชฺชปานา จ สญฺญโม เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?(ต่อ ๆ ไปสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าบกพร่อง) อันนี้ท่านแปลว่าบังคับตนจากการดื่มน้ำเมาเอาเข้านั่น ตนมันอยู่ตรงไหนล่ะ เอางี้ดีกว่าพี่ทิด บังคับปากจากการดื่มน้ำเมา ดีไหม สัญญโมเขาแปลว่าสำรวม ระวัง ว่าจงระวังไว้ว่าอย่าไปดื่มน้ำเมานะหนู... อ่านเพิ่มเติม...
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
: สังขาร คือ สภาพที่ปรุงแต่งให้มีขึ้น : สังขารโลก คือ สิ่งที่มีวิญญาณครอง คือ มนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน เป็นต้น : สังขารธรรม คือ สภาพจิตปรุงแต่งให้เป็นบุญเป็นกุศล หรือเป็นบาปเป็นอกุศล พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ) วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ? ? 
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๖
อาทิตย์, 27 ธันวาคม 2009
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๖ อย่าลืมว่าตอนนี้ผมขอเล่าตะลุย ย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่าในฐานะตามที่ท่านได้ฝึกตามลำดับกล่าวมาแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนคาถาว่าปราโมทย์ เพื่อแสดงความสว่างไสวของอารมณ์จิตที่เห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นทิพย์โดยสะดวก แล้วหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญในอริยสัจสี่ จับทุกข์ให้เห็นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลทำความดีแล้วยังไม่ได้รับผลดี
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
? ? ? ? บุคคลทำความดีแล้วยังไม่ได้รับผลดี พิจารณาธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๒๓.๒๗ น. ?? ? ? ? ? ? ? ?เป็นเพราะเหตุไร?? เป็นเพราะต้องทำความดีใช้หนี้ความดี! หรือทำความดีใช้หนี้ความดีเก่า หรือกรรม เก่าที่เคยฆ่าความดีเขามา!? เคยขโมยความดีเขามา!? เคยประพฤติผิดความดีเขามา!? เคยหลอกลวงความดีเขามา? เคยหลงมัวเมาเอาความดีของเขามาเป็นของตน! ??????????????? หรือเคยตัด ฆ่า... อ่านเพิ่มเติม...