Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

จิตไม่ว่างจากอารมณ์

alt

"จิตที่ว่างจากอารมณ์ เป็นอาการของ สัญญาเวทยิตนิโรธ"

พระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณหรือพระอนาคามีระดับปฏิสัมภิทาญาณเท่านั้น

ที่จะเข้าได้พระอริยะนอกนั้นแม้จะเป็นพระอรหันต์ระดับเตวิชโช

หรือฉฬภิญโญก็ไม่สามารถทำได้ ..

"ปกติของจิตเป็นอย่างนี้"

เมื่อทราบแล้วว่า ... "จิตไม่ว่างจากอารมณ์"

เพื่อฝึกฝนจิตให้มีกำลังที่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาญาณในขั้นต่อไป

ท่านจึงสอนให้ภาวนาเพื่อโยงจิตให้อยู่ในอารมณ์ภาวนา

คือหาทางให้จิตนึกคิด แต่นึกคิดในขอบเขตที่มอบหมายให้

ไม่ใช่จะนึกคิดเพ่นพ่านไป การภาวนาคาถาบทใดบทหนึ่งนี้

เป็นการระงับการฟุ้งซ่านของจิต ...

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก
อังคาร, 22 มีนาคม 2011
ประวัติพระควัมปติเถระ ???????????? พระควัมปติเถระ?เป็นหนึ่งในพระมหาเถระลำดับแรก ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการบรรพชาโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยได้รับการบวช จากพระบรมศาสดา ต่อจากพระยสเถระ ถ้าถือตามลำดับชื่อที่ปรากฏในพระบาลีท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก พระเถระรูปนี้ ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้ว ในพระพุทธเจ้าพระองค์ ก่อนๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - คำสั่งของพ่อ
อาทิตย์, 04 พฤศจิกายน 2012
คำสั่งของพ่อ นี่พ่อฟังมาแล้วก็พูดไป ขอลูกใช้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และอตีตังสญาณ เข้าไปดูว่าพระราชาแต่ละองค์ ๆ น่ะ เวลานั้น ท่านทำกันยังไงลูก เวลาที่จะออกขุนนางเวลาที่จะนั่งบังลังก์ท่านก็แต่งตัวโก้ พระราชฐานก็ทำด้วยไม้ เวลายามปกติท่านก็เดินไปเดินมา แต่งตัวสีสดบ้าง สีมัวบ้าง ดีไม่ดีก็เดินเอาผ้าขาวม้าพาดไหล่ไม่มีเสื้อไปเยี่ยมชาวไร่ ชาวนา... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญญูกตเวที โดยหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
พระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญญูกตเวที แสดงเมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2532 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ ) นิมิตตัง สาธุรูปนัง กตัญญูกตเวทิตา ตีติ ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน กตัญญูกถา เพื่อเป็นเครื่องโสรจองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๒๕ "การรู้คุณ"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๒๕ "การรู้คุณ" ตามพระบาลีว่า?กตญฺญุตา จ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?คำว่ากตัญญูแปลว่ารู้คุณ เป็นอันว่าคนที่รู้คุณคน หรือคนที่รู้คุณสัตว์ หรือว่าสัตว์รู้คุณคน อันนี้องค์สมเด็จพระทศพลตรัสว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างสูงสุด?นี่ เรามานั่งคิดกันดู ว่าคนที่รู้คุณคน กตัญญู รู้แล้วก็ตอบแทน ไอ้ กต นี่แปลว่าทำ รู้คุณคน แล้วก็ตอบแทนคุณด้วย สนองคุณเขาด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
พระนาลกะ ผู้ยิ่งด้วยโมเนยปฏิปทา จาก หนังสือ กรรมทีปนี รจนาโดย พระพรหมโมลี วัดยานนาวา กทม.
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
พระนาลกะ ผู้ยิ่งด้วยโมเนยปฏิปทา จาก หนังสือ กรรมทีปนี รจนาโดย พระพรหมโมลี วัดยานนาวา กทม. สมัยที่องค์สมเด็จพระมิ่งมงกุฎศรีศากยมุนีโคดมบรมครูเจ้าแห่งเราท่านทั้งหลาย ยังไม่ได้เสด็จมา อุบัติตรัสในโลกนี้นั้น ปรากฏว่ามีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นคนมีปัญญาเห็นอาทีนพโทษแห่งฆราวาส วิสัย จึงเข้าไปบวชเป็นฤๅษีอยู่ในป่า... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ บ้านหน้าถ้ำที่อีสาน
เสาร์, 29 สิงหาคม 2009
บ้านหน้าถ้ำที่อีสานจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ)ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? ก็มาคุยกันเรื่องธุดงค์ ตอนก่อนมาค้างธุดงค์ในภาคอีสาน? ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นจังหวัดอะไรในตอนนั้น? ปรากฏว่าท่านอินทกะ? ท่านพาเดินมาพบภูเขาลูกหนึ่ง? ใหญ่ยาวมากและก็มีถ้ำ มีหน้าผาสูง มีถ้ำลึก? ด้านหน้าถ้ำก็เป็นเชิงออกมายาวกว้างขวาง? เป็นที่นอนสบาย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๙) พบฉลาด..ยิ่งเห็นโง่
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
? พบฉลาด..ยิ่งเห็นโง่? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๙) คืนวันหนึ่ง พระอาจารย์มั่นเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน้ำตาร่วง คือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่ เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุ ปรากฏว่าจิตว่างเปล่า และปล่อยวางอะไร ๆ หมดโลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ในความรู้สึกขณะนั้น?หลังจากสมาธิแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 56-60: สรุปผลการปฏิบัติใน 60 วัน
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร?(ตอนสุดท้าย) ? ? วันที่ 56 :1 ก.ย.52 : ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา ? ตื่น นอน 04.40 น. เพื่อไปทำงาน ตอนขับรถไปทำงานก็ฟังเทศน์หลวงพ่อจนถึงที่ทำงาน นอนในรถ 1 ชั่วโมงโดยจับลมหายใจหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็ หยิบพรหมวิหารขึ้นมาใช้ ? ระหว่างเดินเข้าออฟฟิสก็มองทุกสิ่งรอบๆตัวเป็นป่าช้า คนที่เห็นเป็นศพของสกปรก ... อ่านเพิ่มเติม...
เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน เข้า รักษาอารมณ์ให้เป็นฌาน...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
? ...อำนาจของพระพุทธานุภาพ เคยเห็นกันบ้างไหม ถ้าไม่เคยเห็น ก็ เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน เข้า รักษาอารมณ์ให้เป็นฌาน... (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ) ? 
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ไปเที่ยวสุวรรณวิหาร
จันทร์, 24 สิงหาคม 2009
ไปเที่ยวสุวรรณวิหารจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์อันดับแรก ให้วางหนังสือไว้ที่บูชา ต่อหน้าพระพุทธรูป จุดดอกไม้ธูปเทียนเสร็จ ตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานด้วยความเคารพ นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากรรมฐานทั้ง 40 กองนี้ มีกองใดบ้าง ที่เคยได้มาในชาติก่อน เมื่ออ่านไปแล้วขอให้ชอบกองนั้น ถ้าชอบกองไหน คั่นไว้ หรือขีดไว้ ทำสัญลักษณ์ไว้... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
?บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อธรรมะจากป่าจากนั้นก็เดินทางจากเขตป่าของอำเภอภูเขียว ขึ้นไปยังอำเภอ เกษตรสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโขดเขินเนินเขาสูงขึ้นไปอีกด้านหนึ่งที่ อำเภอนี้แต่โบราณมา ถือเป็นแผ่นดินทองแห่งหนึ่ง เพราะมีการ ร่อนเร่ส่งส่วยเข้าไปสู่เมืองหลวงตั้งแต่สมัย เจ้าพ่อพระยาแล ของชาว จังหวัดชัยภูมิอันที่จริง จากตัวจังหวัดชัยภูมิ... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - อารมณ์พระโสดาบันและพระสกิทาคามีมรรค (ต่อ)
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2009
? ? อารมณ์พระโสดาบันและพระสกิทาคามีมรรค (ต่อ) การอภัยทาน โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะพูดต่อเมื่อวันวาน แต่การเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกฝนอารมณ์ไว้ วิธีการกำหนดรู้ลมหายใจเข้า หายใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๑ ลักษณะของพรหมวิหาร (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2009
? พรหมวิหาร ๔ ตอนที่ ๑ ลักษณะของพรหมวิหาร โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านพระโยคาจรทั้งหลาย และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ท่านได้พากันสมาทาน ศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปจงสำรวมใจตั้งใจสดับคำแนะนำใจการเจริญพระกรรมฐาน ขณะที่ท่านนั่งฟังอยู่ หูได้ยินเสียงทุกถ้อยคำ จิตมีความรู้สึกไปตามกระแสเสียง โดยไม่เอาจิต ไปส่งในอารมณ์อย่างอื่น... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์ยมโลก(ต่อ) ตอนที่ ๔ เรื่องราวในอดีตชาติ
อาทิตย์, 13 กันยายน 2009
? ประสบการณ์ยมโลก (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องราวในอดีตชาติ ? ?????ข้าพเจ้า? : ?พระองค์เป็นถึงพระยมราช หรือที่เรียกกันอีกด้านหนึ่งว่าท้าวธัมมิกราชา (พระผู้ทรงธรรมะหรือให้ความเป็นธรรมแก่ปวงสัตว์ทั้งหลาย) ใช่หรือไม่ ถ้าใช้พระองค์กับข้าพเจ้ามีความ เกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่ในอดีตชาติ ?? พระยม? : ?เจ้าถามถูกแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
อุปสรรค...บารมี
เสาร์, 22 พฤษภาคม 2010
คนเราโดยมากมักถืออุปสรรคเป็นเครื่องบั่นทอน กำลัง ใจเลยท้อแท้ที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือดำเนินกิจการให้รุดหน้าต่อไป ส่วน ผู้ที่มีความเข้มแข็ง หรือจะทำจิตใจของตน ให้เข้มแข็งต่อไป จะต้องถืออุปสรรคอันตรายต่างๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมบารมีของตนให้ เพิ่มขึ้น ธรรมะโดยหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร