Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ

alt

อารมณ์ของความชั่ว คืออารมณ์ที่ชอบทำลายศีลด้วยตัวเอง

หรือว่ายุชาวบ้านให้เขาทำลายศีล เมื่อเห็นบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วดีใจว่าเขาไม่รักษาศีล

ทำลายศีลเสียได้ก็ดี อารมณ์ชั่วอย่างนี้อย่าให้มี เราจะต้องควบคุมว่า

เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตัวเองศีลของใครมีเท่าไรรู้ไว้ด้วย

เราจะไม่คิดยุยงให้คนอื่นคิดทำลายศีล

เราจะไม่ดีใจในเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว

ใครจะว่าดีหรือชั่ว ไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามว่าเลวมันก็เลวไม่ได้

มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน

นี่เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงให้รักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้

แล้วมันดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา

การที่เราดี เพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พ ญ า น า ค กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ตอนที่ ๑
อังคาร, 06 เมษายน 2010
? พ ญ า น า ค กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ตอนที่ ๑ ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปี นอกจากจะมีการปวารณาของพระภิกษุสามเณรแล้ว ยังมี การตักบาตรเทโวโร หนะ ส่วนริมฝั่งแม่น้ำโขงคลื่นมนุษย์หลายแสนคน แห่กันไปชมบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑   การผุดขึ้นของดวงไฟคาดคะเนไม่ได้ว่าจะมากหรือน้อย ... อ่านเพิ่มเติม...
บารมี ๑๐ - ทศบารมีวิภาค - อทิฏฐานบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อาทิตย์, 04 กรกฏาคม 2010
ทศบารมีวิภาค - อทิฏฐานบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส กทม. สำเนาเทศน์เช้ากลางเดือนอ้าย ๘ กันยายน ๒๔๗๐ อิทานิ ปณฺณรสี ทิวเส สนฺนิปติตาย พุทฺธปริสาย กาจิ ธมฺมิกถา กถิยเต, อิโต ปรํ อธิฏฺฐานปารมึ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส อตฺโถ สาธายสฺมนฺเตหิ สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ ณ วันนี้เป็นวันปัณณรสีดิถีที่ ๑๕ ค่ำ แห่งศุกลปักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
การให้ความสุขแก่พ่อแม่อย่างแท้จริง คำสอนสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
คำสอนสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ลูกเอ๋ย....ยามที่พ่อแม่ของเจ้ามีอายุมากขึ้น...ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน..ความแข็งแรงของร่างกายที่เคยมีก็ลดลง...ใจน้อย โกรธง่าย ความจำก็เสื่อม... อ่านเพิ่มเติม...
คิดก่อนพูด
จันทร์, 23 กันยายน 2013
การจะติ หรือการจะแนะนำ การจะเตือน ก็จงใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอย่างไร ให้เพื่อนร่วมสำนักกันมีความเข้าใจว่าจริยาอย่างนั้น หรือการกระทำอย่างนั้นมันไม่ดี และก็ควรใช้วาจาประเภท สัมโมทนียกถา เราติแต่ว่าแกมชม หรือว่าชมแต่ว่าแกมติ ให้คนนั้นรู้สึกว่าการกระทำของเขาเป็นการกระทำผิด แต่ทว่าอย่าให้ถึงกับสะเทือนใจเกินไป... อ่านเพิ่มเติม...
การพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกาย หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑๖ ( ตอน ๓ )
เสาร์, 30 มกราคม 2010
การพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกาย หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑๖ ( ตอน ๓ ) พระอาจารย์เจี๊ยะท่านพยายามสอนพระทั้งหลายเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายจงพยายามพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกาย คิดค้นให้ละเอียดถี่ถ้วนถี่ยิบ ไม่ให้หลุดรอดไปได้ทุกส่วน ทุกกระเบียดนิ้ว ท่านสอนแบบชำนานมาก แต่ก่อนท่านไม่พูดจึงไม่มีใครรู้ ท่านบอกให้พยายามพิจารณากาย... อ่านเพิ่มเติม...
มิตรแท้
อาทิตย์, 01 กรกฏาคม 2012
"..การที่เราจะยึดถือตัวตน ถือเรา ถือเขา ถือพวก ถือหมู่ ถือคณะ ว่าเราดีกว่าเขา เราเลวกว่าเขา เราเสมอเขา มันไม่มีประโยชน์ คน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน ไม่ควรจะเอาอะไรเข้าไปเปรียบเทียบให้เป็นการแข่งขันกัน หรือถ่อมเกินไป ไม่ควรคิด คิดว่า ทุกคนเกิดมาก็แก่เหมือนกัน ป่วยเหมือนกัน ตายเหมือนกัน รักสุขเหมือนกัน เกลียดทุกข์เหมือนกัน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๘. กายคตานุสสติกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
๘. กายคตานุสสติกรรมฐาน กายคตานุสสติ แปลว่า พิจารณากายให้เห็นว่า ไม่สวยไม่งาม มีความโสโครก ตามกฎแห่งความเป็นจริงเป็นอารมณ์ กายคตานุสสตินี้เป็นกรรมฐานสำคัญที่พระอริยเจ้าทุกองค์ ไม่เคยเว้น เพราะพระอริยเจ้าก่อนแต่จะได้สำเร็จมรรคผล ทุกท่านนิยมพิจารณาให้เห็นว่าไม่สวย ไม่น่ารัก น่ารังเกียจ เพราะมีสภาพน่าสะอิดสะเอียนตามปกติเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
จิตเป็นภวังค์ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์
พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2011
? ? จิตเป็นภวังค์ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ผู้ถาม ขอนมัสการครับ กระผมขอทราบว่า สภาวะจิต สงบจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นภวังค์ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์มีสภาวะแตกต่างกันอย่างไรครับ...? หลวงพ่อ ถามมา ๔ ข้อ แต่ตอบได้ ๒ ข้อ มันแตกต่างกันแค่จิตเป็นภวังค์อย่างเดียว นอกนั้นอย่างเดียวกัน จิตสงบ จิตเป็นสมาธิ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
พุธ, 20 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ? ๕? ของพระอริยสงฆ์ : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บุพเพสันนิวาสอันเหลือเชื่อของหลวงปู่แหวน หลวงปู่ว้าวุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง จิตที่เคยควบคุมบังคับให้สงบนิ่งได้ก็เกิดปรวนแปรไป ความคิดคำนึงคอยแต่จะโลดแล่นซัดส่ายไปหาหญิงงามอย่างเดียว ทำให้หลวงปู่แหวนเกิดความหวาดกลัวตัวเองเป็นอย่างยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ตอน คุตติลคนธรรพ์ คือเราตถาคตเอง
พุธ, 14 เมษายน 2010
? ? ? อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ? ? คราวที่พระศาสดาประทับอยู่ ณ เวฬุวันมหาวิหาร ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับพระเทวทัตว่า "ดูก่อนพระเทวทัต พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอาจารย์ของท่าน ท่านพึ่งพาอาศัย พระพุทธองค์ ศึกษาในธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้า ตรัสสอน จนทำฌาน ๔ (สภาวะอันประณีตยิ่ง ๔ ขั้น) ให้เกิดขึ้น ก็แล้วบัดนี้ ท่านจะมาทำตัว เป็นศัตรู... อ่านเพิ่มเติม...
บุญญาพาชีวิตรอด
อาทิตย์, 30 กันยายน 2012
บุญญาพาชีวิตรอด? ? ??????????????ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจ สำรวมจิตใจของตัวให้แน่วแน่ อยู่ภายใน อย่าให้ใจมันคิดส่งออกไป ข้างนอก เวลานี้เป็นเวลาที่เรา มาชุมนุมกันเพื่ออบรมจิตใจโดยเฉพาะ เพราะจิตใจนี้เป็นเรื่องที่ อบรมฝึก ฝนได้ยาก แต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้มีความหมั่นความขยัน มีความเพียร มันเป็นการยากสำหรับผู้ไม่ ขยันหมั่นเพียร ไม่เอาใจใส่ ต่อจิตใจของตัวเอง... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๐. ตอบปัญหาข้องใจ
ศุกร์, 19 ตุลาคม 2012
ตอบปัญหาข้องใจ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาศีลและสมาทานพระกรรมฐานเสร็จแล้ว ต่อแต่นี้ไปเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเจริญพระกรรมฐานและวิปัสสนาภาวนา และขอให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออก เวลาหายใจเข้านึกว่า พุท... อ่านเพิ่มเติม...
สติกับนิวรณ์ ๕ (หลวงปู่สี มหาวีโร)
เสาร์, 20 มีนาคม 2010
ในเรื่องของจิตคล้าย ๆ กับว่า นิวรณ์ มันเคลื่อนหรือไหลหนี ทำนอง นั้นแหละ เพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่ แต่ยังเข้าไม่ถึงจิต พออย่างนี้เคลื่อนไป ก็รู้เรื่องจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้ อันนี้พวกนิวรณ์ทั้ง ๕?มาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้น เราก็พยายามทดสอบลองดู คือมันถอย ๆ ออกพอถอยออกไปหน่อย ก็หุบ... พอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันที... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (ตอนที่ ๔) จบ
อาทิตย์, 12 กันยายน 2010
? พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (ตอนที่ ๔) จบ "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งสัตว์ คือคิดเอา ไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้" "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! จงดูกายอันนี้เถิด ฟันหัก ผมหงอก หนังเหี่ยวๆ ยานๆ มีอาการทรุดโทรมให้เห็นอย่างเด่น... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เข้าเขตกาสาวพัสตร์ - เมื่อถึงวันบวช
อังคาร, 02 ตุลาคม 2012
? ? เมื่อถึงวันบวช ? ? เมื่อบวชมีท่านพระครูรัตนภิรมย์ วัดบ้านแพน เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อปานและหลวงพ่อเล็กเป็น คู่สวด หลวงพ่อปานท่านบอกท่านอุปัชฌาย์ว่า เจ้านี่หัวแข็งมากต้องเสกด้วยตะพดหนักหน่อย ท่าน อุปัชฌาย์ท่านเป็นพระทรงธรรมเหมือนหลวงพ่อ หลวงพ่อเล็กก็เหมือนกัน ท่านอุปัชฌาย์ท่านยิ้ม แล้วท่านพูดว่า ๓ องค์นี้ไม่สึก อีกองค์ต้องสึกเพราะมีลูฏ... อ่านเพิ่มเติม...