Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทานบารมี

alt

?

บุคคลใดให้ทานด้วยตนเอง ไม่ชักชวนคนอื่น ตายแล้วจากชาตินี้

เกิดไปชาติใหม่จะเป็นคนมีความร่ำรวยมาก

แต่ไม่มีพวกพ้อง บุคคลใดไม่ทำบุญด้วยตนเอง แต่ชอบชวนคนอื่นอย่างพวกทายก

พวกทายกน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำบุญนักแต่ที่ท่านทำบุญมากก็มีนะ ไม่ใช่ทุกคน

ชอบบอกบุญกับชาวบ้าน ให้เขาทำบุญกัน แต่ตัวเองไม่ทำ

ถ้าอย่างนี้ตายจากชาตินี้ไปแล้วเกิดชาติใหม่จะเป็นคนจน แต่ว่ามีพรรคพวกมาก พออาศัยได้

บุคคลใดทำบุญด้วยตนเองด้วย ชักชวนบุคคลอื่นด้วย

ทำบุญร่วมกันตายแล้วจากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่

จะเป็นคนร่ำรวยด้วย จะมีพรรคพวกมากด้วย บุคคลใดไม่ทำบุญไม่ให้ทานเลย

แล้วก็ไม่ชวนใครให้ทานด้วย ตายจากชาตินี้ไปจะยากจนเข็ญใจ

และไร้พวกสนับสนุน ไร้คนสงเคราะห์

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

รักบริสุทธิ์: อารมณ์ที่ปราศจากทุกข์โทมนัส โดย พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
พุธ, 10 พฤศจิกายน 2010
รักบริสุทธิ์: อารมณ์ที่ปราศจากทุกข์โทมนัส พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเข้าใจว่า “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์” มิได้หมายความว่าพระองค์ทรงปฏิเสธความรัก มองโลกในแง่ร้าย แต่เพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่า โลกเป็นอนิจจัง มีการพลัดพรากหล่นหายไปจากกันได้ เมื่อเรารักสิ่งใด หากสิ่งนั้นหลุดมือเราไป เราก็เป็นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร ถามปัญหา หลวงปู่เจี๊ยะ
เสาร์, 02 มกราคม 2010
หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร? ถามปัญหา? หลวงปู่เจี๊ยะ พระอาจารย์จันทาถามว่า “หลวงปู่...กิริยาภายนอกของหลวงปู่เป็นอย่างนี้ จะไม่กลัวคนตาหน้าเอาบ้างหรือ” พระอาจารย์เจี๊ยะจึงตอบว่า “อันว่ากิริยาภายนอกนั้นจะเป็นอย่างใดก็ตามเถอะ แต่ถ้าหากเรามุ่งมั่นปั้นใจจนเที่ยงดี ก็ยังดีกว่าคนที่กิริยางามแต่ใจไมเที่ยง... อ่านเพิ่มเติม...
เหตุแห่งความรัก
จันทร์, 03 มกราคม 2011
เหตุแห่งความรัก ปุถุชนผู้ยังละกิเลสไม่ได้ เกิดมาก็ย่อมต้องมีความรักทั้งหญิงและชาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ใน สาเกตชาดก พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ดังนี้ “ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกันเข้าก็เฉย ๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส ” “ ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระวักกลิเถระ
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
ประวัติพระวักกลิเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา ฯ ควร จะได้ทราบว่าการที่พระวักกลิเถระได้รับการสถาปนาในตำแหน่งที่เป็นเลิศเช่น นั้น ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ มีเรื่องอันเป็นอัตถุปปัตติเหตุ คือเหตุเกิดเรื่อง ศรัทธาของคนอื่น ๆ มีแต่ต้องทำให้เพิ่ม ขึ้น ส่วนของพระเถระกลับต้องทำให้ลดลง และ ไม่เพียงเท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
วิมานคอยอยู่แล้ว จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม๖
เสาร์, 19 กันยายน 2009
วิมานคอยอยู่แล้ว จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๖ โดย พระราชพรหมยาน ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันที่บันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ วันนี้ให้นามว่า วิมานรอ อยู่แล้ว แต่ก่อนจะพูดถึงวิมานรออยู่แล้วนี่เรื่องไม่มาก ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอง ก็จะขอพูดเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก่อน พระอรหันต์จะเป็นได้ต้องตัดสังโยชน์ ๑๐ ประการ คอยฟังให้ดีนะ ๑.... อ่านเพิ่มเติม...
กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก : เปรตไร่อ้อย
เสาร์, 17 เมษายน 2010
กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก : เปรตไร่อ้อย? ความดีที่ได้กระทำไว้แล้วย่อมไม่สูญเปล่า ย่อมตามส่งผลให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ในทางตรงกันข้าม หากกระทำความชั่ว ผลของกรรมชั่วก็จะทำให้เราต้องไปเกิดในสถานที่ที่ได้รับแต่ความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจ?คนที่มีปัญญาจึงเลือกทำแต่สิ่งที่ดี รักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ และเจริญปัญญา... อ่านเพิ่มเติม...
ไฟที่คอยเผาตัวเอง...หลวงปู่คำดี ปภาโส
เสาร์, 02 มกราคม 2010
ไม่ใช่ว่า รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ หรือสิ่งอื่นๆ ที่จะได้มาเผาเราให้ร้อนเป็นทุกข์ ตัวของเราเอง ที่เป็นไฟ มาคอยเผาตัวเอง หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่นิมิตร อ.เมือง จ.เลย 
กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 07 มีนาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ แสดงเมื่อ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) กัมมัง สัตเต วิภชตีติ ณ? โอกาสบัดนี้? อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี? ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์? คือวันพระ 8? ค่ำ? เดือน 3? ตรงกับวันที่ 16?... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
เสาร์, 10 ตุลาคม 2009
คลิกดูความเคลื่อนไหวของวัดได้ที่ -> หน้าเว็บบอร์ด ? ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ หลวงปู่เจี๊ยะเย็บผ้าผิด หลัง จากนั้นต่อมาอีก ทีนี้เย็บผ้า เย็บผ้าผิด เราเดินจงกรมในป่านี่ ศาลากับป่ามันก็ไม่ห่างกัน ฟัง เสียงบ๊งเบ๊ง ๆ มันอะไรนา ไอ้เรามันตัวสั่นอยู่ในป่านั่น เราไปใหม่ๆ นี่ เพราะเสียงไม่ใช่เสียง ธรรมดานะ เสียงลั่น พอเงียบเสียง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ต่อโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก10. มรณัสสติ ท่านให้เจริญมรณัสสติ เพื่อความไม่ประมาท เป็นการเร่งเร้า ให้ทำความดี ให้มีความขยันหมั่นเพียร ละความชั่ว เร่งทำความดี เราต้องเตือนสติไว้ว่า การพิจารณาความตาย ถ้าปราศจากปัญญาอาจจะเกิดโทษ ทำให้กลัวตายมากขึ้น หรืออาจเกิดวิภวตัณหาในชีวิตปัจจุบัน เกิดความเกียจคร้านในชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จ
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2011
ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จ ค่อย ๆ ทำไป สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระงับสิ่งนั้น และตั้งใจว่าเราจะไม่ยอมทำสิ่งนั้นต่อไป วันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอ ๆ คิดมาได้ ก็คิดว่า ต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้น ให้ถือเป็นอธิษฐานบารมีให้ทรงตัว และมีสัจจบารมี และก็จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ... อ่านเพิ่มเติม...
การให้ทานในเขต และนอกเขตพระพุทธศาสนา
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
การให้ทานในเขต และนอกเขตพระพุทธศาสนา สมัยเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมาร เสด็จไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก (เพื่อโปรดพระพุทธมารดา) องค์สมเด็จพระชินสีห์ประทับที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ เวลานั้นมีเทวดา ๒ ท่าน มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก่อนคนอื่นทั้งหมด เว้นไว้แต่พระอินทร์ พระอินทร์ท่านเป็นเจ้าภาพ ท่านรับอยู่ก่อน มีเทวดาองค์หนึ่งมา คือ ท่านอินทกเทพบุตร... อ่านเพิ่มเติม...
ครั้งที่ 6 ภาคอิสานสระแก้วบุรีรัมย์ศรีสะเกษ
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?ด้วยกุศลผลบุญที่พึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในกาลครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมครู สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พรหม เทวดา นางฟ้าทั้งหลาย ผู้มีพระคุณทั้งหลาย บิดามารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกๆชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดาวจามร
อังคาร, 22 กันยายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวจามร โดย ส.ธ. ลูกหลานรักทั้งหลาย? ตอนนี้เรื่อง?จุไร?ยังไม่จบ? เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระ?????? ขึ้น?๑๕ ค่ำ วันอาทิตย์ที่ ๙? สิงหาคม ๒๕๓๐? เป็นวันหยุดทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายพระ? นั่นหมายความว่า? วันพระวันนี้หยุดเที่ยวเพราะเป็นวันสังฆกรรมลงอุโบสถ? ฆราวาสก็หยุดทำบาปสร้างความดีคือบุญ ในเมื่อจุไรออกจากโลกพระศุกร์? ก็คิดในใจว่าจะไปโลกไหนดี?... อ่านเพิ่มเติม...