Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กฎของธรรมดา

alt

ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเสียแล้ว ความอาลัยในชีวิตมันก็ไม่มี

เราศึกษาพระธรรมวินัยกัน ปฏิบัติสมถวิปัสสนาธุระกันก็เพื่อความดับไม่มีเชื้อ

คือการตัดอาลัยในชีวิตเท่านั้น อารมณ์ที่จะตัดอาลัยในชีวิตได้ ก็มีอารมณ์รักธรรมดา

คือ ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา อย่าไปสนใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้มากนัก

ไอ้เรื่องที่จะทำให้ถูกใจเราทุกอย่างมันไม่มีถ้าใจเราเลว แต่ว่าถ้าใจเราดีเสียอย่างเดียว

ทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรผิดใจเรา เพราะว่าเราทราบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา

คำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๒. ธัมมานุสสติกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๒. ธัมมานุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติกรรมฐาน แปลว่า ตั้งอารมณ์เป็นการงาน เป็นงานในการระลึกนึกถึงคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าเป็นอารมณ์ หมายถึงให้เอาจิตใจจดจ่อ อยู่ในคุณของพระธรรมเป็นปกติ ไม่เอาจิตไปนึกคิดอารมณ์อื่นนอกเหนือไปจากพระธรรม อาการที่คิดถึงคุณของพระธรรมนี้มีอารมณ์การคิดไว้มากมาย... อ่านเพิ่มเติม...
บุญอย่างสูง พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปุ่สุวัจน์ สุวโจ)
พุธ, 21 เมษายน 2010
?บุญอย่างสูง พระธรรมเทศนาโดย พระโพธิธรรมาจารย์เถระ?(หลวงปุ่สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย อ.?เมือง จ.?บุรีรัมย์ ต่อไปให้เตรียมกายนั่งให้เรียบร้อย มีสติสำรวมใจ ในการที่เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนา?การภาวนาเราควรให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญอย่างสูง บรรดาบุญทั้งหมด เพราะเหตุใด เพราะบุญทั้งหลายเกิดจากเจตนาในทางจิตใจ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรเรื่องนางสิริมา
เสาร์, 30 มกราคม 2010
พระสูตรเรื่อง:นางสิริมา กำเนิดนางสิริมา ในสมัยพุทธกาล มีเมืองๆ หนึ่งชื่อว่าเวสาฬี เป็นเมืองที่มั่งคั่งกว้างใหญ่ไพศาล มี ประชาชนมากมาย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหาร การค้าขาย เจริญรุ่งเรือง มีพ่อค้าต่างเมืองเดินทางมาติดต่อค้าขายอย่างคับคั่ง และหนึ่งใน ความเสื่อม แต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองคือ มีหญิงงามเมืองที่มีความงด งาม... อ่านเพิ่มเติม...
ทางพ้นทุกข์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
ทางพ้นทุกข์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การสำเร็จมรรคสำเร็จผล ไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกล สำเร็จที่ดวงใจของเราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านวางไว้ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่น วางที่กาย ที่ ใจ ของเรานี้เอง นี่เรียกว่า เป็น ที่ตั้งแห่ง ธรรมวินัย?ความที่พ้นทุกข์ ก็จะพ้นจากที่ไหนเล่า คือ ใจเราไม่ทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
บารมี 30 ทัศ อุบาสิกาน้อย (พิมพา วงศาอุดม)
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
? บารมี 30 ทัศ อุบาสิกาน้อย (พิมพา วงศาอุดม) ให้มีสติรักษาจิตของตนเอง ให้เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ในการกระทำของตน เพื่อไม่ให้จิตของตนเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ให้เรามีสติคุมจิตของเราไว้ให้มั่นคง อยู่ในการให้ทานของเรา ให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ใครจะติจะชมก็ให้มีสติระลึกนึกอยู่เป็นกลาง ๆ อยู่อย่างนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
เสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2010
? ? โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน แล้วก็จงจำไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันธ์ 5 ของฉัน แม้แต่ขันธ์ 5ของเธอ ก็เหมือนกัน ขันธ์ 5ของคนอื่นใด ๆ ในโลกก็เหมือนกัน แม้วัตถุต่าง ๆ ที่เป็นธาตุ 4?คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุเหล็ก ตึก บ้านช่อง วัตถุแข็ง อ่อน อากาศคือ ธาตุลม ก็เหมือนกัน มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุข... อ่านเพิ่มเติม...
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 5(ต่อ)
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 5(ต่อ) สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แสง แห่งปัญญา มีอานุภาพใหญ่ยิ่ง ?ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญา ปัญญาควบคุมความคิดได้ ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญาดัง นั้น ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมความคิดมิให้ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ นั่นคือผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถพา... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - ปฏิปทาของหลวงพ่อปาน - วิธีฝึก
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? วิธีฝึก จาก หนังสือ?ประวัติหลวงพ่อปาน ? ? อิทธิฤทธิ์ฝึกด้วยการทรงกสิณ ๑๐ อย่างครบถ้วน นอกนั้นทรงกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบาท แล้วก็สามารถทำให้เกิดได้ไม่ยากเลย ที่ทราบว่าหลวงพ่อปานท่านเป็นพระทรงอภิญญา ในอันแรกทราบจากท่านรู้อารมณ์คิด คิดว่าจะทำอะไร ผิดหรือถูก ท่านทราบก่อนเสมอ ตามที่ลูกหลานฟังมาแล้วในตอนต้น จะเห็นว่าท่านรู้ก่อนบอกเสมอ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๔
อังคาร, 19 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ ๔) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้จะขอ พูดกับท่านในเรื่องของ คิหิปฎิบัติ คือข้อปฎิบัติของฆราวาส แต่ความจริงข้อปฎิบัติของ ฆราวาสนี่ ผมว่าบางที พระบางองค์ก็ปฎิบัติไม่ได้ก็มี ฆราวาสจะไปถือว่าเขาเลวกว่าพระ เสมอไปนี่ไม่ได้ บางทีเราเห็นว่าพระนี่เลวกว่าฆราวาสก็เยอะ... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรมของพระพุทธเจ้า
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2010
บุพกรรมของพระพุทธเจ้า ????????????พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้???นับแต่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรก???ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ในอีก ๔ อสงไขยแสนกัปเบื้องหน้า???พระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเรื่อยมา โดยผ่านการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า???ต่อจากพระทีปังกรพุทธเจ้าอีก ๒๓ พระองค์... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อานาปานานุสสติระงับกายสังขาร
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? อานาปานานุสสติระงับกายสังขาร เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกาย ท่านที่ได้ฌานในอานาปานุสสติ เข้าฌานในอานาปาน์จนถึงจตุตถฌานแล้ว ทุกขเวทนานั้นจะระงับไปทันที ทั้งนี้มิใช่หมายความว่าเวทนาหายไปแต่เป็น เพราะเมื่อเข้าถึงฌาน ๔ ในอานาปาน์นี้แล้ว จิตจะแยกออกจากขันธ์ ๕ ไม่รับรู้ทุกขเวทนาของขันธ์ ทันที ท่านที่ได้ฌานในอานาปานุสสตินี้... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๖)
อาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๖) ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่อง?เมืองชินโลก?หรือ?โลกถุงดำ?หรือ?ดวงดาวถุงดำกันต่อไปก็ขอท่านผู้อ่านก็ดี ท่านผู้ฟังก็ดี อย่าลืมว่า?เป็นนิทาน?แต่ว่านิทานพระพูดก็ธัมมธัมโมที่น่ารำคาญผสมอยู่ด้วย เป็นของธรรมดาเพราะว่าสถานีวิทยุเขาถือว่า วันนี้เป็นรายการธรรมะ ก็ว่ากันเรื่อยๆ ไป... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกธรรมภาษิต (ตอนที่ ๓) พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี)
พุธ, 27 ตุลาคม 2010
บันทึกธรรมภาษิต (ตอนที่ ๓) ? พระราชนิโรธรังสี ?(เทสก์ ?เทสรังสี) (๔๔)??ผู้มีนิสัยสองนี้เป็นคู่กันปัญญาย่อมเจริญ??คือ ราคะจริตบวกกับโทสะจริต??ราคะจริต???เปรียบเหมือน??นาย พลพาเที่ยวตระเวนไปในภพของตน???จนจบหมดทุกซอกทุกมุม????โทสะจริตเปรียบเหมือน??มิตรที่ดี?ช่วยป้องกัน... อ่านเพิ่มเติม...
อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ตอน ลูกศิษย์ผู้ถามมงคลปัญหานั้น ได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ ส่วนรักขิตดาบสนั้น ก็คือเราตถาคตนั่นเอง
จันทร์, 26 เมษายน 2010
อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ตอน ลูกศิษย์ผู้ถามมงคลปัญหานั้น ได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ ส่วนรักขิตดาบสนั้น ก็คือเราตถาคตนั่นเอง ?"วัตถุมงคล"ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีวัตถุใดเลยแม้สักอย่างเดียว ที่จะทำความเจริญอันดีงามให้แก่ตัวของตัวเองได้ จะมีก็ แต่"มนุษย์มงคล" เท่านั้นเพียงอย่างเดียว ที่จะสร้างมงคลให้ตนเองดีงามขึ้นได้... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๔
จันทร์, 07 ธันวาคม 2009
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๔ จะขอบอกปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าในสมัยเมื่อผมยังเด็กๆ คำว่าเด็กก็หมายถึงสมัยเมื่อบวชใหม่ ได้ทราบถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าผู้นั้น แต่ทว่าเวลานั้นก็ทราบไม่ละเอียดนัก ต่อมาได้รับหนังสือบันทึกของท่านที่ท่านได้ทำเข้าไว้ แต่ความจริงไม่ได้อนุญาตให้ผม ท่านบันทึกไว้เมื่อสมัยท่านทำกิจจบแล้ว คำว่าจบในที่นี้... อ่านเพิ่มเติม...