Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ไม่มีอะไรเกินธรรมดา

?

alt?

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา

ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา

วางทุกข์เสียให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ

ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้น

ในเมื่อร่างกายเรามีอยู่ในโลกเท่านี้เอง

คำสอนพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ปัญหาว่าด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ
เสาร์, 15 พฤษภาคม 2010
? ? ? เปตานังอุททิสสผล ปัญหาที่ ๘ ปัญหาว่าด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ สมเด็จพระเจ้ามิลินท์ภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามว่า? พระยามิลินท์?“ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าทายกทั้งหลายนี้ ย่อมให้ทานแล้วอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลว่า” “ด้วยเดชะที่ข้าพเจ้ากระทำการกุศลครั้งนี้ อันว่าผลกุศลนี้... อ่านเพิ่มเติม...
อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๑๐ อยู่ที่ใจ หลวงปู่ขาว อนาลโย
อาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2010
? ? อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๑๐ หลวงปู่ขาว อนาลโย อยู่ที่ใจ ผู้เห็นเวทนา ผู้เห็นสัญญา ผู้เห็นสังขาร วิญญาณ เป็นผู้เห็นนามรูป นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย อายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ เห็นรูปมากระทบตา เกิดวิญญาณขึ้นที่นี่ เสียงมากระทบหู เกิดวิญญาณที่นี่ขึ้นอีก รูปดีก็เกิดความยินดี ชอบใจ ? เป็นเวทนา อยากได้ รูปไม่ดี เกลียดชัง เกิดทุกขเวทนา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๙. อานาปานานุสสติกรรมฐาน - ช่วยกรรมฐานกองอื่น
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ช่วยกรรมฐานกองอื่น ท่านที่ได้ฌาน ๔ ในอานาปาน์นี้แล้ว จะปฏิบัติในกรรมฐานกองอื่น ๆ อีก ๓๙ กองนั้น ท่านเข้าฌานในอานาปานน์ก่อน แล้วถอยหลังจิตมาดำรงอยู่แค่อุปจารสมาธิ แล้วกำหนดกรรมฐาน กองนั้นๆ ท่านจะเข้าถึงจุดสูงสุดในกรรมฐานกองนั้น ๆ ได้ภายใน ๓ วัน เป็นอย่างช้า ส่วนมาก ได้ถึงจุดสูงสุดของกรรมฐานกองนั้น ๆ ภายในที่นั่งเดียว คือคราวเดียวเท่านั้นเอง 
สมบัติของโลก ก็ต้องอยู่ในโลก พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
อาทิตย์, 03 มกราคม 2010
พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส) วัดถ้ำผาปู่นิมิตร อ.เมือง จ.เลย (๒๔๔๕ - ๒๕๒๗) ความจริงจิตใจของเราเองเป็นตัวก่อทุกข์ สังเกตได้จากพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เมื่อท่านมีความรู้ มีปัญญาคุ้มครอง รักษาใจท่านดีแล้ว ท่านก็ไม่มีทุกข์ เพราะท่านไม่ปรารถนาในสิ่งต่างๆ เมื่อเราประสบกับรูป กลิ่น เสียง หรืออื่นๆ ก็เพราะใจเรามีตัณหา ปรารถนาทะเยอทะยาน... อ่านเพิ่มเติม...
ธัมมวโรวาท ทุกข์ใจ (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)
เสาร์, 27 พฤศจิกายน 2010
ธรรมโอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร? ทุกข์ใจ สุขได้สบายได้ แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจ ถ้าเกิดโรคภัยเจ็บป่วยขึ้น เขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้มัน ดูก็ไม่เพลิน จะเอาเงินจะเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหน มันก็ไม่มีความสุข เพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิต คนที่ไม่มีความสุขของใจ โดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใด ใครเข้ามาหาก็บ่นทุกข์อย่างนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29-30: สมเด็จทรงบอกเรื่องภาพของท่าน,สรุปผลการปฏิบัติ 30วัน และอื่นๆ
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
? ? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร( ต่อ) ? วันที่ 29: 5 ส.ค.52.: สมเด็จองค์ปฐมทรงบอกเรื่องภาพของท่าน และ สรุปผลการปฏิบัติใน 30 ? วันนอนตื่น เวลา 10.10 น. แล้วมาพิมพ์บันทึก ตั้งใจไว้ว่า วันนี้จะเริ่มต้น ประกาศทำสงครามกับ กามราคะ ด้วยการฟังเทศน์ของหลวงพ่อท่านซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้ว และวันนี้เป็นวันครบ 30 วัน ของการปฏิบัติตน ? มาเผลออีท่าไหนละนี่... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดคำสอน จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๓) ลาออกจากวัดท่าซุงเพื่อสนองคุณบิดามาดา และหาความสงบ
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
? ? ? รวมเกร็ดคำสอน จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๓) ลาออกจากวัดท่าซุงเพื่อสนองคุณบิดามาดา และหาความสงบ หลังจากที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือที่ทั่วไปรู้จักในนาม "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ " ได้ มรณะภาพเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ (อาตมาจะเรียกสรรพนามว่าหลวงพ่อ) คณะสงฆ์ในวัดท่าซุงรวมทั้งอาตมาก็ได้ร่วมกันจัดงานมรณะภาพตั้งแต่จนครบ ๑๐๐ วันรวมทั้งจัดงานครบรอบ ๑... อ่านเพิ่มเติม...
อานันทภัทเทกรัตตสูตร : บุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ
พุธ, 16 มีนาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๒) [๕๓๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ท่านพระอานนท์สนทนากะภิกษุทั้งหลายในอุปัฏฐานศาลา ชักชวนให้อาจหาญ ร่าเริงด้วยกถาประกอบด้วยธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
พระโอวาทวันวิสาขบูชา สมเด็จพระ สังฆราช
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
พระโอวาทวันวิสาขบูชา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชาทรงแนะยึดพระรัตนไตรเป็นแนวทางดำเนินชีวิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2553 ความว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรม ขององคุลีมาล
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
บุพกรรม ขององคุลีมาล หลวงพ่อพระราชพรหมยาน “หลวงพ่อคะ? หนูเคย อ่านเรื่องกฎของกรรมเรื่องหนึ่ง? คือ? นายแดงเป็นคนเนรคุณพ่อแม่และเคยทุบตีพ่อแม่? พอ แกมีลูกออกมาลูกก็มีอาการเหมือนกับพ่อค่ะ? คงจะเป็น กฎของกรรมของนายแดง? แต่หนูคิดว่าลูกของนายแดงจะต้อง มีบาปเหมือนกันใช่ไหมคะ....” ??????????????????????? ก็ไม่ใช่บาป ??????????????????????? “แล้วกฎของ กรรมจะบันดาลให้เป็นอย่างไรคะ...”... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - แนะกสิณร่วมวิปัสสนาญาณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? แนะกสิณร่วมวิปัสสนาญาณ ท่านผู้ฝึกกสิณ ถ้าประสงค์จะให้ได้อภิญญาหก ก็เจริญไปจนกว่าจะชำนาญทั้ง ๑๐ กอง ถ้าท่านประสงค์ให้ได้รับผลพิเศษเพียงวิชชาสาม ก็เจริญเฉพาะอาโลกกสิณ หรือเตโชกสิณ หรือ โอทาตกสิณ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วฝึกทิพยจักษุญาณ แต่ท่านที่มีความประสงค์จะเร่งรัดให้เข้าสู่ พระนิพพานเร็วๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนหลวงปู่ดาบส สุมโน ตอบคำถามบางข้อ
อังคาร, 26 มกราคม 2010
? คำสอนหลวงปู่ดาบส สุมโน ? ตอบคำถามบางข้อ ? ถาม ก็บางคนเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนยังหนาด้วย รัก ชัง หลง ควรจะเจริญภาวนนาด้วยหรือ ? ตอบ จะเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนฯก็ตาม ก็ควรเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ? ถาม คฤหัสถ์ผู้ไม่หน่ายในกามทั้งหลาย ถ้าจะเจริญภาวนาเดินตามททางเส้นนี้ เห็นจะไม่เป็นผลกระมังเพราะใจยังไม่หน่าย ? ตอบ อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลย... อ่านเพิ่มเติม...
สรุปมหาสติปัฏฐาน
ศุกร์, 28 มกราคม 2011
สรุปมหาสติปัฏฐาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สำหรับวันนี้ เรามาสรุปเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร คำว่าสรุปนี่แสดงว่าที่สอนมาแล้วจบแล้ว แต่ความจริงมหาสติปัฏฐานสูตร ถ้าเรา ศึกษาจบท่านบอกว่ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าต้องปฏิบัติเป็นอนุโลมและ ปฏิโลมไปอีก จึงจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ตามพระบาลี ท่านบอกว่า ถ้าใครศึกษามหาสติปัฏฐานจบ ... อ่านเพิ่มเติม...
มณิกุณฑลชาดก ผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2010
มณิกุณฑลชาดก ? ผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ อำมาตย์ชั่วผู้จัดประโยชน์ทั้งปวงภายในพระราชวังของพระเจ้าโกศล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ? เรื่องปัจจุบันได้ให้พิสดารไว้แล้วในเสยยชาดก ติกนิบาต ส่วนเรื่องในอดีต รายละเอียดได้กล่าวไว้ในมหาสีลวชาดกดังนี้ ความในมหาสีลวชาดก ในอดีตกาล... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมลิขิต
จันทร์, 01 มีนาคม 2010
กรรมลิขิต เมื่อเราได้ศึกษาถึงขบวนการแห่งกรรมในเบื้องต้นแล้วก็คงพอจะเข้าใจว่า อะไร ๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตเราก็เป็นมาจาก วิบากแห่งกรรมนั่นเอง ดังนั้นชะตาชีวิตของคนเราจึงขึ้นอยู่กับ"กรรม ลิขิต"แต่ชะตาชีวิตของคนเรานั้นสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ หาใช่สิ่งตายตัวแต่อย่างใดไม่มัน... อ่านเพิ่มเติม...