Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

คุณพระรัตนตรัย

alt

?

พิจารณาให้เห็นคุณพระรัตนตรัย โดยเห็นด้วยใจอันเต็มไปด้วยศรัทธาแท้

?

และเห็นด้วยปัญญาว่าพระรัตนตรัยมีคุณประเสริฐจริง ๆ เราจะรู้บาปบุญคุณโทษได้

?

ก็เพราะพระรัตนตรัยเป็นเหตุจนจิตมีความเคารพมั่นคง

?

ดำรงความนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยจริง ๆ

?

ไม่ยอมกล่าววาจาล่วงเกิน แม้แต่จะพูดเล่น ๆ ว่า พระพุทธ ไม่ใช่พระพุทธ

?

พระธรรม ไม่ใช่พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่พระสงฆ์

?

แม้พูดเล่น ๆ โดยไม่คิดปรามาสก็ไม่ยอมพูด

ทั้งนี้เพราะเคารพด้วยความจริงใจจนจิตมั่นคงเป็นอารมณ์

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - ปฏิปทาของฉันเมื่อเด็ก
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? ปฏิปทาของฉันเมื่อเด็ก ? ท่านอาจจะสังสัยว่าเรื่องของฌานสมาบัติต้องมีศีลดี ก็เมื่อเป็นเด็กจะมีศีลวิเศษขนาดไหน เรื่องนี้ฉันยอมรับว่าที่ฉันไปนรกได้ฉันไม่เข้าใจว่าเป็นฌานหรือเปล่า ฉันตายไปแล้ว เมื่อฟื้นขึ้นมาฉันก็ไปตามที่ฉันตายไป มันจะเป็นฌานหรือเป็นระเบียงบ้าน เรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจ... อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร
อาทิตย์, 13 พฤศจิกายน 2011
? ? ? การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร ดังที่ทราบแล้วว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานนั้น มารได้มากราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ด้วยประการต่าง ๆ แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบแก่มารว่า หากภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นพุทธสาวกของเรายังไม่ เฉียบแหลม ไม่ได้รับการแนะนำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้สละโลก(๑)..พระสารีบุตร : หญ้าสดในทะเลทราย
พุธ, 02 กันยายน 2009
? ? ผู้สละโลก? ? ? โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ พระสารีบุตร ๑. หญ้าสดในทะเลทราย ภราดา ! เรื่องเป็นมาอย่างนี้ SMILEYS_CONFUSED สมณะรูปหนึ่ง ผิวพรรณผ่องใส มีอินทรีย์สงบ?ดำเนินอย่างเชื่องช้าออกจากโคจรคาม ท่านมีจักษุทอดลงต่ำ จะเหลียวซ้ายแล?ขวาก็เต็มไปด้วยความสำรวมระวังมั่นคงและแจ่มใส? ผ้าสีเหลืองหม่นที่คลุมกาย แม้จะเป็นผ้าราคาถูก แต่ได้กลายเป็นของสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
สัมปชัญญะ ๔ พระธรรมคำสอน สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ)
พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2010
สัมปชัญญะ ๔ พระธรรมคำสอน สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) สาตกสัมปชัญญะ รู้รอบในประโยชน์ เช่น เห็นประโยชน์แล้วจึงกินเพื่อแก้หิว จะไปไหน ถ้ามีประโยชน์จึงไป ไม่มีประโยชน์ไม่ไป ถึงการไปมีประโยชน์แต่ไปแล้วเกิดอันตรายก็ไม่ไป สัปปายสัมปชัญญะ รู้รอบในความสบาย คือ กินแล้วจะสบายหรือไม่สบาย โคจรสัมปชัญญะ รู้รอบในโคจร ให้อาหารที่กินเป็นอารมณ์แห่งปฏิกูล ... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าถือปริมานการปฏิบัติเป็นสำคัญ
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
...การเจริญ "สมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา" อย่าถือปริมานการปฏิบัติเป็นสำคัญ จะไปนั่งคุยกับชาวบ้านว่าฉันทำมา ๙ ปี ๑๐ ปี?อย่าไปคุย ขายขี้หน้าเปล่า ๆ ควรจะคุยกะเขาว่า เวลานี้ฉันตัดความรักความเยื่อไยในโลกเสียได้หมดแล้ว? ไม่ว่าสภาวะของคนหรือสัตว์หรือวัตถุ แม้แต่ร่างกายของฉัน ? ฉันก็ไม่ต้องการฉันอยู่ด้วยความอึดอัด ฉันอยู่ด้วยความรำคาญ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เราไปนิพพานกันดีกว่า
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ? "พ่อ" ขอแนะว่า ตัดสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวลูกรัก คืออย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี รูปวัตถุธาตุก็ดีตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เลิกกัน เราไม่ต้องการมันต่อไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า ? ? 
หลวงปู่ฝากไว้
อังคาร, 14 สิงหาคม 2012
หลวงปู่ฝากไว้ (๑) วันเวลาที่หมดสิ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณค่าเป็นประโยขน์แก่ตนเองบ้างในชีวิตที่เกิดมาในโลก และได้พบพุทธศาสนานี้ ช่างเป็นชีวิตที่น่าเสียดายยิ่งนัก เวลาแม้นเพียงหนึ่งนาทีที่ผ่านเลยไปนั้น แม้ว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสักสิบล้าน ร้อยล้าน ก็ไม่สามารถซื้อคืนกลับมาได้ ฉะนั้น สิ่งที่น่าเสียดายในโลกนี้... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
จันทร์, 31 สิงหาคม 2009
?บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ ๒. ตายแล้วไปไหน-๓. เรื่องแปลกๆ ในวัยเด็ก ต่อ ไปนี้?ผู้เขียนขอใช้คำแทนชื่อตัวเอกของเรื่องว่า "อาตมา"โดยสมมติว่าเป็นพระพุทธสาวกในชาติปัจจุบัน ส่วนจะเป็นพระมากน้อยแค่ไหน เป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านได้มากน้อยเพียงใด จะไม่ขอพูดถึง เพราะการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง เมื่อยังต้องปฏิบัติอยู่ ถ้าไม่ถึงวิมุตติหลุดพ้น... อ่านเพิ่มเติม...
ปกิณกะธรรม หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2009
?? ปกิณกะธรรม? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ? ? ๑. หนี้กรรมการฆ่าสัตว์ ให้จำไว้ด้วยว่า สัตว์ทุกประเภทเนื้อแท้จริง ๆ เขาเป็นคน อาศัยคนที่ทำความชั่วทำตัวให้ ตกในบาปอกุศล เมื่อตกอบายภูมิ คือ นรก มาแล้ว ผ่านนรก ผ่านเปรต ผ่านอสุรกายมา แล้วก็มาเกิดเป็น สัตว์เดรัจฉาน เป็น การชำระกรรมหนักขั้นสุดท้าย แต่ว่าไม่ใช่ชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
ขันธ์ห้า
อาทิตย์, 25 ธันวาคม 2011
? ? หลวงพ่อปานท่านก็สอนไว้เสมอว่า เรื่องของขันธ์ห้าน่ะลูกเอ๋ย จงอย่าสนใจมันมากนัก ? ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าขันธ์ห้ามันก็เป็นขันธ์ห้า ที่เรียกกันว่าขันธ์ห้าก็เพราะว่า ? เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันนำมาด้วยก็คือความแก่ ความทรุดโทรม ความป่วยไข้ไม่สบาย ความทุกข์ ? และการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ประสบกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ?... อ่านเพิ่มเติม...
พรสำคัญของชีวิต
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
? ? พรสำคัญของชีวิต ?สมเด็จพระญาณสังวร?? ? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึง พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำ... อ่านเพิ่มเติม...
ทำไมต้องสร้างวัดให้สวย...โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
พุธ, 29 กรกฏาคม 2009
?ทำไมต้องสร้างวัดให้สวยโดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน?เจดีย์พุดตาน ท่านสาธุชนพุทธบริษัทหลาย วันนี้ตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2534 เมื่อตอนเช้าเวลาประมาณ 9 นาฬิกาเศษๆ หลังจากทำงานจากหนังสือแล้วก็นอนพัก พอพักเริ่มภาวนา ก็มีพระท่านมาบอกว่า เรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดี สร้างองค์ปฐมก็ดี สร้างวิหารองค์ปฐมก็ดี ทั้งหมดนี้... อ่านเพิ่มเติม...
วาง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? บ่ ต้องดีใจ?บ่ ต้องเสียใจ ดีก็ช่าง?ร้ายก็ช่าง เทศน์ที่สั้นที่สุด วาง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย ? ? 
วิมุตติ คือ ความหลุดพ้น
อาทิตย์, 28 มีนาคม 2010
?วิมุตติ คือ ความหลุดพ้น ? การทำ ความดี มีการให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เป็นต้น? การทำความชั่ว มีกายทุจริต วจีทุจริต เป็นต้น? ? ครั้นเราทำความดีจะตามสนองให้เรามีความสุข มีสุคติเป็นที่ไป? ครั้นเราทำความชั่ว ความชั่วจะตาม ? สนองให้เรามีความทุกข์? มีทุคติเป็นที่ไป พวกเราได้อัตภาพร่างกายมาสมบูรณ์บริบูรณ์? ก็เป็นเพราะ ปุ ? พเพกตปุญญตาบุญของเราได้ทำมาแต่ปางก่อน? ... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดาวจามร
อังคาร, 22 กันยายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวจามร โดย ส.ธ. ลูกหลานรักทั้งหลาย? ตอนนี้เรื่อง?จุไร?ยังไม่จบ? เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระ?????? ขึ้น?๑๕ ค่ำ วันอาทิตย์ที่ ๙? สิงหาคม ๒๕๓๐? เป็นวันหยุดทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายพระ? นั่นหมายความว่า? วันพระวันนี้หยุดเที่ยวเพราะเป็นวันสังฆกรรมลงอุโบสถ? ฆราวาสก็หยุดทำบาปสร้างความดีคือบุญ ในเมื่อจุไรออกจากโลกพระศุกร์? ก็คิดในใจว่าจะไปโลกไหนดี?... อ่านเพิ่มเติม...