Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)


alt?

สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้

จะขอนำปฏิปทาท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หรือการทรงกำลังใจ แต่ทว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

หรือว่าพระโยคาวจรทุกท่าน อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ

เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมาก

โดยเฉพาะอานาปานสติกรรมฐานนี่ให้ทรงตัว

แล้วก็จริต ๖ ประการ ใคร่ครวญอยู่เสมอ จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์

นี่อันดับต้น ถ้าอันดับต้นเรายอมแพ้นิวรณ์ เราก็ไม่อาจจะทรงฌานได้แล้ว

ก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลส ถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้ว

เราก็ไม่สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้?คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจ

ดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่าน

จงคิดว่าท่านเป็นฆราวาส ท่านเป็นกฎุดพี หรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก

ท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เรา ถ้าจะกล่าวกัน ท่านมีกี่นิ้ว

เรามีกี่นิ้ว หรือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไร มีอาการสามสิบสาม

หรือสามสิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการสามสิบสองเป็นร่างกายเท่ากับเราเรา

ก็มีกาอาการสามสิบสองท่านกินข้าว เราก็กินข้าว ท่านเป็นคนเราก็คน

ถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีได้?เราเป็นคนดีไม่ได้ เรามันก็เลวเกินไป

(ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า หน้า ๕๖)


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องที่ ๔. อยากได้บุญมาก..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
จันทร์, 29 ตุลาคม 2012
๔. อยากได้บุญมาก พระสงฆ์ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก ผู้ที่ถวายทานท่าน จึงได้ชื่อว่าปลูกบุญนิธิไว้ในศาสนา แต่จะได้ผลมากน้อยนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ พระ - ซึ่งเป็นตัวเนื้อนาบุญ หากเป็นพระดี ก็เปรียบดังที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ วัตถุ - หรือวัตถุทานนี้ หากได้มาโดยความบริสุทธิ์ ไม่ได้ไปลักชิงของใครเขามา... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรมของพระพุทธเจ้า
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2010
บุพกรรมของพระพุทธเจ้า ????????????พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้???นับแต่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรก???ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ในอีก ๔ อสงไขยแสนกัปเบื้องหน้า???พระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเรื่อยมา โดยผ่านการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า???ต่อจากพระทีปังกรพุทธเจ้าอีก ๒๓ พระองค์... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีแก้ไขนิวรณ์ 5
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
? วิธีแก้ไขนิวรณ์ 5 เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นมีวิธีแก้ดังนี้คือ 1.) กามฉันทะ แก้ได้หลายวิธีตามลักษณะของกามฉันทะที่เกิดขึ้น ดังนี้ พิจารณาถึงความจริงที่ว่ากามคุณทั้งหลายนั้นมีสุขน้อยมีทุกข์มาก คือให้ความสุขในช่วงที่ได้มาใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเสมือนเหยื่อล่อให้ติด ครั้นเมื่อติดในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็จะตามมา... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาทิฏฐิ ๑ เบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติ (สมเด็จพระญาณสังวร)
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
สัมมาทิฏฐิ ๑ เบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติ ›››››สมเด็จพระญาณสังวร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (2)
จันทร์, 12 เมษายน 2010
สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (2) ? ? ? ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย และก็บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้เราก็มาปรารภในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลกันต่อไป และการ ปฏิบัติจริงๆ เราต้องหวังพระนิพพาน ใครเขาจะว่าบ้าว่าหลังก็ช่างเขาเถอะ การฝึกมโนมยิทธิของบรรดาท่านพุทธบริษัททำได้แล้ว ทุกคน และก็ทุกคนจงอย่าคิดนะว่า ถ้าบวชเข้ามาแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ระลึกตามบทพระพุทธคุณ ๙ อย่าง
อาทิตย์, 06 กันยายน 2009
??ระลึกตามบทพระพุทธคุณ ๙ อย่าง?(หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)?การระลึกตามแบบพระพุทธคุณ ๙ อย่างนี้ เป็นการระลึกถึงผลที่พระองค์ทรงบรรลุ จะไม่นำมาเขียนไว้เห็นท่าจะไม่เหมาะ ขอนำมาเขียนไว้เพื่อทราบดังต่อไปนี้ ๑. อรหัง คำว่า อรหังนี้ แปลว่า ท่านผู้ไกลจากกิเลส หมายความว่า พระพุทธองค์ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอยู่ในพระหฤทัยเลย ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรม พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร
อาทิตย์, 04 กรกฏาคม 2010
? กรรม พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จาก“พระพุทธศาสนา และการนับถือพระพุทธศาสนา” - คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่ามีผู้ดลบันดาล เช่น ดลบันดาลให้เกิดภัย ดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ เป็นต้น แต่ทาง พระพุทธศาสนาได้แสดงว่า คนมีกรรมเป็นของตน จะมีสุขหรือทุกเพราะกรรม ก็เปลี่ยนให้คนมากลัวกรรมกันอีก เช่น เดียวกับที่เคยกลัวผู้ดลบันดาล... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต ? โพสท์ในลานธรรมเสวนา กระทู้ที่ 008367 – โดย คุณ : mayrin [ 28 มี.ค. 2546 ] เนื้อความ SMILEYS_CONFUSED เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจักร? ท่านทรงแสดงอริยมรรคก่อน แล้วจึงทรง แสดง อริยสัจธรรม ๔? นี่คือที่สำคัญที่สุด ถูกต้องตามธรรม (ดา) คือ? เมื่อรู้จักหนทางถูกเดินหน ทางถูกแล้ว จึงถึง ที่ ถูกต้อง การที่สรรพสัตว์ เทวดา พรหม มนุษย์ (นอกพุทธ?... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรชมดวงดาว
พุธ, 16 กันยายน 2009
จุไรชมดาว? โดยส.ธ.? บรรดาลูกหลานที่รักทุกคนหลวงพ่อหายหน้าไป๒๕วันหลังจากที่คุยกันมาเมื่อวันที่๒๗มิถุนายน๒๕๓๐แล้วก็มาโผล่ขึ้นวันที่๒๒กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๓๐เป็นเวลา๒๕วันวันนี้ตรงกับวันแรม๑๒ค่ำเดือน๘เป็นวันพุธ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 7. ไสยศาสตร์ที่รังสิต
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 7 ไสยศาสตร์ที่รังสิต เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้อยากฝึก?"มโนยิทธิ"?เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2533 หลังผมเข้ารับราชการทหารใหม่ๆ ตอนนั้นไปรับราชการอยู่แถวรามอินทรา ทำหน้าที่เป็นช่างซ่อมวิทยุสื่อสาร และวางเครือข่ายวิทยุให้กับในหลวงเวลาท่านแปรพระราชฐาน และพระเทพฯ เวลาท่านพานักเรียนนายร้อย จปร. ไปทัศนศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
ทรงตำหนิพวกอุบาสกเรื่อง อุโบสถศีล
อาทิตย์, 04 เมษายน 2010
? ? ทรง ตำหนิพวกอุบาสกเรื่องอุโบสถศีล สมัยนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ ในสักกชนบท ในครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวสักก ชนบทเป็นอันมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึง ทีประทับในวันอุโบสถพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่า ? “อุบาสกชาวสักกชนบททั้งหลาย ! พวกท่านยังรักอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ อยู่แลหรือ ? ”พวกอุบาสกเหล่านั้นกราบทูลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ครั้งที่ 5 ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ด้วยกุศลผลบุญที่พึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในกาลครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมครู สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พรหม เทวดา นางฟ้าทั้งหลาย ผู้มีพระคุณทั้งหลาย บิดามารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกๆชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมเหนือหมอดู โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ศุกร์, 15 มกราคม 2010
กรรมเหนือหมอดู? โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ผมเป็นศิษย์โหร แต่มิได้เป็นโหร หลวงพ่อเจ้าคุณพระภัทรมุนี หรือมหาอิ๋น เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ธนบุรี (สมัยนั้น) เป็นโหราจารย์ชั้นยอด สมัยนั้นมีโหราจารย์ที่ดังอยู่เพียงสองท่านเท่านั้น คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช อีกรูปหนึ่งคือพระภัทรมุนี แต่โหรสมัยก่อนเขามิได้ทายส่งเดช... อ่านเพิ่มเติม...
อารมณ์ฌาน หลักภาวนาพระกรรมฐาน ฉบับ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
จันทร์, 07 มิถุนายน 2010
อารมณ์ฌาน หลักภาวนาพระกรรมฐาน ฉบับ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมื่อเข้าบวชได้ ๓ วันนับตั้งแต่วันออกบวช หลวงพ่อปานท่านสั่งให้รักษาลมหายใจเข้าออก ท่านถือเป็นหลักใหญ่ ก่อนภาวนาท่านให้ปลงขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ต้องอธิบายนะ และสอนให้ใคร่ครวญอารมณ์ชั่วที่เกาะใจให้ ระงับเสียชั่วคราว คือ นิวรณ์ ๕ ได้แก่ การพอใจในรูปสวย... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - ปฐวีกสิณ - กิจก่อนการเพ่งกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? กิจก่อนการเพ่งกสิณ เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ท่านให้ชำระร่างกายให้สะอาด แล้วนั่งขัดสมาธิที่ตั่ง สำหรับนั่ง หลับตาพิจารณาโทษของกามคุณ ๕ ประการ ตามนัยที่กล่าวในอสุภกรรมฐาน ต้องการ ทราบละเอียดโปรดเปิดไปที่ บทว่าด้วยอสุภกรรมฐาน จะทราบละเอียด เมื่อพิจารณาโทษของ... อ่านเพิ่มเติม...