Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พ่อรักลูก

alt

"ทีนี้ คนไหนต้องการจะไปพระนิพพาน ก็เป็นของไม่ยาก

สัพพเกสี ให้เขาคิดเห็นว่าโลกนี้ทั้งโลก ไม่มีอะไรที่เราชอบ ไม่มีอะไรที่เรารัก เราไม่รักอะไร

เราไม่ชอบอะไรในโลกนี้ แม้แต่ร่างกายของเราเอง เราก็ไม่ชอบไม่รัก

เพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ เต็มไปด้วยความทรมาน

แล้วให้ใคร่ครวญหาความจริงในโลก จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตาม

มันมีสภาพคงตัวได้ตลอดกาลหรือเปล่า ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลง มีการสลายตัว

ก็ถือว่านี่โลกทั้งโลกหาความดีไม่ได้

แล้วก็หันเข้ามาคิดถึงกายของตัวว่า กายของเราเองนี่มันยัง จะตาย ยังจะพัง

เราจะยังปรารถนาอะไรภายนอกอีก เราไม่ต้องการ เราจะไปพระนิพพาน

เขาคิดเท่านั้นเพียงคืนละ ๑ นาทีนะ สัพพเกสีนะ ลูกหลานของเธอพ้นนรกหมด พ้นอบายภูมิ

อย่างน้อยก็กามาวจรสวรรค์ อย่างกลางก็ไปพรหมโลก อย่างดีก็ไปพระนิพพาน

นี่ท่านว่าไว้อย่างนี้นะ ลูกหลานทุกคนได้ยินหรือยัง ถ้าได้ยินล่ะก็จำไว้นะ ท่านสั่งสอนแบบนี้"

ที่มา: พ่อรักลูก หน้า ๑๑๔-๑๑๕

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องอ่านปกิณกะ
เสาร์, 25 กรกฏาคม 2009
??เรื่องอ่านปกิณกะพระพุทธเจ้า คือผู้ที่เป็นศาสดาเอกในพุทธศาสนา แบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็น 3 ประเภท 1.ปัญญาพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้ปัญญาเป็นตัวนำระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 20 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 7 อสงไขยหลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา 9 อสงไขย รวมเป็น 16 อสงไขย... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๐. ตอบปัญหาข้องใจ
ศุกร์, 19 ตุลาคม 2012
ตอบปัญหาข้องใจ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาศีลและสมาทานพระกรรมฐานเสร็จแล้ว ต่อแต่นี้ไปเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเจริญพระกรรมฐานและวิปัสสนาภาวนา และขอให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออก เวลาหายใจเข้านึกว่า พุท... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
พุธ, 28 เมษายน 2010
? พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต ? ? เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจักร? ท่านทรงแสดงอริยมรรคก่อน แล้วจึงทรงแสดง อริยสัจ ธรรม ๔? นี่คือที่สำคัญที่สุด ถูกต้องตามธรรม (ดา) คือ? เมื่อรู้จักหนทางถูกเดินหนทางถูกแล้ว จึงถึง ที่ ถูกต้อง การที่สรรพสัตว์ เทวดา พรหม มนุษย์ (นอกพุทธ? ไม่สามารถได้รู้หนทางถูกต้องได้... ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้นั้น? ยกไว้เสีย)... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ถ้ำศรีฐาน
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
?ถ้ำศรีฐานจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? สำหรับวันนี้ตรงกับ? วันที่ 16? กรกฏาคม? 2534? วันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องธุดงค์ในตอนก่อนได้อำลาบรรดาเทวดาทั้งหลาย? เทวดาก็ดี? นางฟ้าก็ดี? ล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยเจ้า? นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท? บางท่านเห็นว่าเทวดาไม่มีความหมาย? นางฟ้าไม่มีความหมาย? นั่นไม่จริง? หรือบางรายก็ไม่รับรองเทวดา?... อ่านเพิ่มเติม...
เกินพอดี เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสระแก
อาทิตย์, 14 มีนาคม 2010
เกินพอดี เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสระแก ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา คือความพอดีถ้ามากเกินหรือน้อยเกินไปจะมีผลต่อจิตใจผู้เขียนเคยเรียนถามหลวงปู่เกี่ยวกับคนที่เสียจริตกรรมอะไรที่ทำให้ต้องเป็นเช่นนั้นหลวงปู่ท่านตอบแบบปัจจุบันกรรมคือกรรมในชาตินี้ว่า "ผู้ที่เสียใจสุดขีด หรือดีใจสุดขีด จะทำให้เป็นบ้าได้" นอกจากนี้... อ่านเพิ่มเติม...
คาถามหาเสน่ห์
จันทร์, 14 กันยายน 2009
? ? คาถามหาเสน่ห์ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง ? ?คำว่า "เสน่ห์" แปลว่า "ความรัก" ความรักซึ่งกันและกัน เป็นเยื่อใยแห่งความรัก ที่ดึงกำลังใจ ของบุคคลอื่นให้มารักเรา และก็เราเอง ถ้าคนอื่นเขาทำเราก็รักเขาเหมือนกัน ถ้า ?ต่างคนต่างมีมหาเสนห์ บรรดาท่านพุทธบริษัท โลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของ ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ คือ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ
อังคาร, 24 สิงหาคม 2010
ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ พระเถระที่ชื่อ?“โสณะ”?นี้ ในพระบาลีปรากฏอยู่ ๕ ท่านด้วยกันคือ ๑ พระขุชชโสภิตเถระ เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในนครปาฏลีบุตร ได้ มีนามว่าโสภิตะ แต่เพราะเป็นผู้ค่อมเล็กน้อย จึงปรากฏ ชื่อว่าขุชชโสภิตะ นั่นเทียว ท่านเจริญวัยแล้ว เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ได้บวช ในสำนักของท่านพระอานนทเถระ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ สันตติมหาอำมาตย์
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
ประวัติ สันตติมหาอำมาตย์ สันตติมหาอำมาตย์ เป็นอำมาตย์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ครั้งหนึ่งได้ไปปราบปรามโจรที่ ปัจจันตชนบท เมื่อสงบแล้วจึงกลับมา พระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให้ และหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับนางหนึ่งแก่ท่าน ท่านจึงมัวเมาด้วยกามและสุรา อยู่ ๗ วัน ในวันที่ ๗ ท่านประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
แสวงหาตน พระนิพนธ์.สมเด็จพระญาณสังวร
ศุกร์, 10 กันยายน 2010
แสวงหาตน พระนิพนธ์.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในครั้งพุทธกาล? เมื่อพระเจ้ามหากัปปินะทรงสละราชสมบัติ เสด็จออกจากรัฐของพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า? ทรง ขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา? พระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุแล้วฝ่ายพระเทวีของ พระองค์มีพระนามว่าอโนชา? ได้เสด็จติดตามไปเฝ้าพระพุทธเจ้า?... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2011
อาสาฬหบูชา ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ... อ่านเพิ่มเติม...
ถ้ำสาริกา ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๔)
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๔) ? ถ้ำสาริกา ท่านพระอาจารย์มั่นได้ธุดงค์ไปยังเขาใหญ่นครนายก เมื่อไปถึงบ้านกล้วย ใกล้ทิวเขาใหญ่กว่าหมู่บ้านอื่น ท่านได้ขอร้องให้ชาวบ้าน พาไปส่งยังถ้ำสาริกาเพราะไม่เคยไปไม่รู้หนทาง ชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็พากันตกใจหน้าซีดไปตามๆ กัน ได้ขอร้องห้ามปรามท่านไว้ไม่ให้... อ่านเพิ่มเติม...
แหวนทองเนื้อเก้า "ที่กลางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
เสาร์, 28 กรกฏาคม 2012
แหวนทองเนื้อเก้า "ที่กลางใจ" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๗ ? อำนาจความรักอย่างใหญ่ยิ่งจริงใจใสสะอาดเคยปรากฏงดงามแล้วแก่จิตใจ ที่เคยได้ฟังเล่าจาก ผู้ประสบผลงดงามอย่างชื่นใจที่สุดคือ ญาติโยมผู้หนึ่งเคยได้ยินกิตติศัพท์มหัศจรรย์ของ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ที่เล่าขานกันว่า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ๑. อุทธุมาตกอสุภ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
๑. อุทธุมาตกอสุภ อสุภที่มีร่างกายขึ้นอืดพอง อสุภนี้เมื่อเริ่มปฏิบัติ เมื่อเห็นภาพอสุภที่เป็นนิมิต ท่านให้ กำหนดรูปแล้วภาวนา "?อุทธุมาตะกัง ปะฏิกุลัง?" ภาวนาอย่างนี้ตลอดไป เมื่อเพ่งพิจารณา จนจำรูปได้ชัดเจนแล้ว ให้หลับตาภาวนาพร้อมด้วยกำหนดจดจำรูปไปด้วยตามที่กล่าวไว้แล้วใน กสิณ จนรูปอสุภนั้นติดตาติดใจ จะนึกเมื่อไรก็เห็นภาพนั้นได้ทันที... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - อาโปกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อาโปกสิณ อาโปกสิณ อาโป แปลว่า น้ำ กสิณ แปลว่า เพ่ง อาโปกสิณ แปลว่า เพ่งน้ำ กสิณน้ำ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ ท่านให้เอาน้ำที่สะอาด ถ้าได้น้ำฝนยิ่งดี ถ้าหาน้ำฝนไม่ได้ท่านให้เอา น้ำที่ใสแกว่งสารส้มก็ได้ อย่าเอาน้ำขุ่น หรือมีสีต่างๆ มา ท่านให้ใส่น้ำในภาชนะเท่าที่จะหาได้ ใส่ให้เต็มพอดี อย่าให้พร่อง การนั่ง หรือเพ่ง มีอาการอย่างเดียวกับปฐวีกสิณ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทโธ แสงสว่างและไส้ตะเกียง พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล)
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010
? ? ? ? ? ? พุทโธ แสงสว่างและไส้ตะเกียง? พระพิศาลศาสนกิจ?(พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ?อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เทศนาที่วัดบรมนิวาส อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2548 วันนี้มีแต่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆ ท่านนั่งด้วย หลวงพ่อแปลง นี่ก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ มีแต่เกจิ ท่านเจ้าคุณ ท่านอาจารย์สุรเสียง จอม ขมังเวทย์ แต่ไปอยู่มหาสารคาม ไปอยู่สุรินทร์ไปแจกของที่สุรินทร์... อ่านเพิ่มเติม...