Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ใจมันแย่งกัน

alt

?

" ใจมันแย่งกัน " ก็หมายความว่าการเจริญกรรมฐาน เดี๋ยวจะภาวนาบทนั้น เดี๋ยวจะภาวนาบทนี้

?

เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้ว การบรรลุมรรคผลมันจะช้า

?

ทำให้มันทรงตัวเรียงลำดับ การเรียงลำดับก็นับกันมาตั้งแต่..

?

๑. การจับอานาปานสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสสติกรรมฐาน

?

๒. จับกายคตาสติ

?

๓. จับมรณัสสติ

?

๔. จับอุปสมานุสติ

?

๕. จับอริยสัจ

?

ว่ากันตามลำดับให้จิตมันทรงตัว....

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 4. จุดเริ่มต้นของความทุกข์
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 4 จุดเริ่มต้นของความทุกข์ ผมถามท่านคนบ้าว่าหลังจากท่านให้นิมิตแก่แม่ของท่านแล้วเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรต่อ ? ท่านว่า จากนั้นท่านก็คิดตั้งใจว่าจะลงมาเกิดในครรภ์แม่ของท่านในเวลานี้ ท่านว่า เพียงแค่ท่านคิดเท่านั้นแหละ ตัวอทิสมานกายของท่าน ก็เคลื่อนเข้าสู่ครรภ์โดยทันที่ รวดเร็วมาก? ความรู้สึกแรกที่ท่านรู้สึกได้ทันทีในขณะนั้นคือ... อ่านเพิ่มเติม...
สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (5)
อาทิตย์, 18 เมษายน 2010
สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (5) พระโยคาวจรทั้งหลาย ตอนนี้ก็มาพบกันเรื่องระเบียบปฏิบัติ สำหรับระเบียบปฏิบัตินี่ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ที่จะเป็นภิกษุ สามเณรก็ดี อุบาสก อุบาสิกาก็ดี ขอให้ถือเป็นหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญมาก เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะถือว่าเราไม่ใช่สาวกขององค์ สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทั้งนี้เพราะอะไร... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือ พระเมตตา เล่มที่ 1ตอนที่2
พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2009
หนังสือ พระเมตตา เล่มที่ 1บทที่ ๒ ??????????? ตอนนี้เป็นตอน ที่ ๒ เป็นตอนที่จะกล่าวถึงพระราชปรารถตอนแรก ??????????? เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากพระอุโบสถเก่าของวัดท่าซุง โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้นำเสด็จสู่ศาลาที่ประทับ ประทับเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเบิกข้าราชการเข้าเฝ้า ตามหมายกำหนดการ แต่สำหรับอาตมาเองน่ะ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง ฌาน ๔ เมื่อนักปฏิบัติ ปฏิบัติถึงมีอาการดังนี้ ๑. จะไม่ปรากฏลมหายใจเหมือนสภาพฌานอื่นๆ เพราะลมละเอียดจนไม่ปรากฏว่ามี ลมหายใจ ในวิสุทธิมรรคท่านว่าลมหายใจไม่มีเลย แต่บางอาจารย์ท่านว่า ลมหายใจนั้นมี แต่ลมหายใจละเอียดจนไม่มีความรู้สึกว่าหายใจ ตามนัยวิสุทธิมรรคท่านกล่าวถึงคนที่ไม่มี ลมหายใจไว้ ๔ จำพวกด้วยกัน คือ ๑. คนตาย ๒.... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อแม่บ้านได้พบอาจารย์เสริมศิลป์ครั้งแรก
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
? เรื่องมีอยู่ว่าแม่บ้าน? อยู่ดีๆก็เจ็บมุมหัวเข่าข้างซ้าย ก่อนหน้านั้นปกติทุกอย่าง เจ็บมากไปหาหมอแผนปัจจุบันกินยาแล้วตอนแรกเหมือนๆจะหายสนิทแล้วก็กลับมาเจ็บเป็นเหมือนเดิมทีนี้กินยาไปก็งั้นๆไม่ดีขึ้น เอ้า เปลี่ยนหมอ เปลี่ยนหลายหมอตอนแรกก็ทำท่าว่าดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ยอมหายเป็นอยู่ปีกว่าๆเกือบๆจะสองปี ระหว่างนี้... อ่านเพิ่มเติม...
สัจจวิภังคสูตร
เสาร์, 28 สิงหาคม 2010
พระไตรปิฎกเล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ วิภังควรรค สัจจวิภังคสูตร ??????๑๑.?สัจจวิภังคสูตร?(๑๔๑) ?? ? ?๖๙๘ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง?พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมิคทายวัน?เขตเมือง?พาราณสี?สมัย นั้นแล?พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า?ดูกรภิกษุทั้งหลาย?ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้ว?ฯ ?? ? ?๖๙๙... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระวักกลิเถระ
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
ประวัติพระวักกลิเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา ฯ ควร จะได้ทราบว่าการที่พระวักกลิเถระได้รับการสถาปนาในตำแหน่งที่เป็นเลิศเช่น นั้น ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ มีเรื่องอันเป็นอัตถุปปัตติเหตุ คือเหตุเกิดเรื่อง ศรัทธาของคนอื่น ๆ มีแต่ต้องทำให้เพิ่ม ขึ้น ส่วนของพระเถระกลับต้องทำให้ลดลง และ ไม่เพียงเท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์
พุธ, 06 มกราคม 2010
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ? ตั้ง "นะโม" ๓ จบ พระคาถาบทนำว่าครั้งเดียว พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ว่าดังนี้ ? ? "วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" (อ่านว่า สะหวา - โหม)พระคาถาของพระปัจเจกโพธิ์นี้ ท่านพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน) สำนักวัด บางนมโค... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์การออกธุดงควัตรในป่าลึก ของ ?หลวงปู่จันทา ถาวโร?
อาทิตย์, 27 มิถุนายน 2010
ประสบการณ์การออกธุดงควัตรในป่าลึก ของ “หลวงปู่จันทา ถาวโร”? ปลายปี 2543 ผู้เขียนได้มีโอกาสขึ้นไปกราบพระเกจิอาจารย์ทางภาคเหนือหลายรูป ซึ่งแต่ละรูปล้วนเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งต่อการ ปฏิบัติในแนวทางสาย?“พระป่า”?ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งสิ้น การปฏิบัติธรรมในสายนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด อย่างน่าเลื่อมใสเพียงใด... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะหลวงปู่ชา "อยู่เพื่ออะไร"
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
ธรรมะหลวงปู่ชา? "อยู่เพื่ออะไร" ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ รับโอวาทพอสมควร วันนี้มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตมาถวายดอกไม้ตามกาลเวลา เรื่องสักการะ เรื่องคารวะ การเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นมงคลอันเลิศ พรรษานี้อาตมาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ไม่สบาย สุขภาพไม่แข็งแรง จึงหลบมาอยู่บนภูเขานี้ ก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์สักพรรษาหนึ่ง ญาติโยมสานุศิษย์ทั้งหลายไปเยี่ยม... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต
เสาร์, 09 เมษายน 2011
? ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต พระนางสุปปวาสาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู้ถวายของมีรสประณีต??ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน ไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (4)
เสาร์, 17 เมษายน 2010
? สังโยชน์ 10 บารมี 10 และอุทุมพริกสูตร (4) ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย ตอนนี้ก็มาพบกับระเบียบปฏิบัติด้านทางจิตใจของสำนักต่อไป เป็นอันว่าระเยียบนี้มีความสำคัญ ถ้าว่า ท่านผู้ใดจะเข้ามาบวชในที่นี่ก็ดี หรือว่าบวชอยู่แล้วก็ดี ถ้าเขาปรารภว่าระเบียบนี้หนักเกินไปละก็ เขาไม่สามารถจะปฏิบัติได้ ขอคณะ กรรมการสงฆ์และพระสงฆ์ทุกองค์ ช่วยกันเชิญเขาออกไปจากวัดทันที... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกประหลาด ตอนที่ ๖
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2009
บันทึกประหลาด ตอนที่ ๖ เมื่อ ฉันได้อ่านจบแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจ สงสารที่ได้ทราบถึงจิตใจอันแท้จริงของหล่อน ฉันเฝ้าแต่คิด เฝ้าแต่นึกถึงความรู้สึกในทางกระแสจิตไปสู่หล่อน เหมือนต่างคนต่างฝันถึงกันนับแต่ฉันกลับมาอยู่ ในกรุงเทพฯ ฉันก็ไม่เคยลืมที่จะไปคลุกคลีอยู่ที่บ้านนายฝรั่งสองสามีภรรยาเหมือนเดิม และฉันยังไป นอนห้องเก่าที่เคยอาศัยอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
ทำกรรมร่วมกันมา
ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2010
ทำกรรมร่วมกันมา คำว่า กรรมร่วมกันมาแต่อดีตชาติ หมายความว่าอย่างไร เพราะบางคนพ่อแม่ดี แต่ลูกไม่ดี บางคนครอบครัวดี แต่มีบริวารนำความ เดือดร้อนมาให้ บางคนลูกดีแต่บุพพการีไม่ดี ถ้าจะถือว่าชาติก่อนมีความสัมพันธ์กับชาตินี้ ก็จะต้องหมายความว่า พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนฝูง ที่เคยพัวพันกันมา จะต้องไปพบกันทุกชาติเช่นนั้นหรือ จึงมีการกล่าวถึงคำว่า "ทำ... อ่านเพิ่มเติม...
ตื่นปีใหม่ พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2527
พฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2009
ตื่นปีใหม่? พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี? วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2527 วันนี้ขึ้นปีใหม่แล้วก็เลยอยากจะเทศน์ให้ฟังเสียหน่อย ทุกคนที่เกิดมามันมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปตลอดอายุของเรา ความแก่ของเรานั่นน่ะมันหมดไป ๆ แต่ว่าวัน เดือน ปีนั้นมันของเก่าอยู่ คนยังพากันไปตื่นเงาตนเองเห็นว่าปีเก่าหมดไป ปีใหม่มาเลยตื่นเต้นกัน อยู่กรุงเทพฯ... อ่านเพิ่มเติม...