Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

จิตไม่ว่างจากอารมณ์

alt

"จิตที่ว่างจากอารมณ์ เป็นอาการของ สัญญาเวทยิตนิโรธ"

พระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณหรือพระอนาคามีระดับปฏิสัมภิทาญาณเท่านั้น

ที่จะเข้าได้พระอริยะนอกนั้นแม้จะเป็นพระอรหันต์ระดับเตวิชโช

หรือฉฬภิญโญก็ไม่สามารถทำได้ ..

"ปกติของจิตเป็นอย่างนี้"

เมื่อทราบแล้วว่า ... "จิตไม่ว่างจากอารมณ์"

เพื่อฝึกฝนจิตให้มีกำลังที่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาญาณในขั้นต่อไป

ท่านจึงสอนให้ภาวนาเพื่อโยงจิตให้อยู่ในอารมณ์ภาวนา

คือหาทางให้จิตนึกคิด แต่นึกคิดในขอบเขตที่มอบหมายให้

ไม่ใช่จะนึกคิดเพ่นพ่านไป การภาวนาคาถาบทใดบทหนึ่งนี้

เป็นการระงับการฟุ้งซ่านของจิต ...

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๑๐. ผีเมืองกรุง
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
10. ผีเมืองกรุง จาก หนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1 ? เมืองกรุงเทพฯ นี่ก็มีผีเหมือนกัน แต่ว่าผีที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะ ก็ไม่คุยแล้ว ยังไม่คุย คุยกันเฉพาะผีที่อาตมาพบมาเองดีกว่า ? สมัยนั้น อยู่วัดประยุรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี ระหว่างที่ลูกระเบิดลงครึมๆๆ เป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่เข้ามาอยู่วัดประยุรวงศ์นั้นก็ใกล้ๆ กับที่ญี่ปุ่นจะขึ้นแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
โง่ไหมคนเรา หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
“สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าคนตรงที่มันไม่มี มายา ไม่หลอกลวงใคร มีครูอาจารย์ ก็คือคนเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสาร คนเราซิโง่เป็นพุทธะ ได้แต่หลอกลวงตนเองว่าเป็นไปไม่ได้ ?ร่างกายก็มีให้พิจารณาว่าเป็นของเน่าเป็นของเหม็น แต่เราพิจารณาว่าเป็นของหอมน่ารัก โง่ไหมคนเรา” หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ? 
ดับขันธ์ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๖)
พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2012
ดับขันธ์ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๖) ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 หน้าแล้งตกประมาณเดือนมีนาคม ปี 2492 พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัฏฏสังสาร อาการเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันเล็กน้อย ต่อมาอาการไข้ก็กำเริบไปทั้งวันทั้งคืน บรรดาศิษย์ทั้งหลายก็ถวายหยูกยาให้ฉัน แต่พระอาจารย์มั่นไม่ยอมฉัน... อ่านเพิ่มเติม...
แม่กลิ่นผู้ใจบุญ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จากหนังสือ กรรม กับผลของกรรมดี-กรรมชั่ว
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
? แม่กลิ่นผู้ใจบุญ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จากหนังสือ กรรม กับผลของกรรมดี-กรรมชั่ว ต่อไปนี้เป็นธรรมเทศนาของหลวงปู่เทสก์ ที่ท่านเทศน์ในงานทำบุญครบรอบ ร้อยวันของแม่กลิ่น ในฐานะที่เป็นคนดีคนหนึ่ง ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ทำกรรมดีเรื่อยมา ณ บัดนี้ อาตมาจะได้แสดงธรรมมิกถา พรรณนาศาสโนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนบุญราศีและสติปัญญาแด่... อ่านเพิ่มเติม...
กามาวจรกุศล (ตอนที่ ๑) พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ
พุธ, 13 มกราคม 2010
กามาวจรกุศล? (ตอนที่ ๑) โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี โทร (๐๘๒) ๒๔๕–๔๘๘ เราเป็นฆราวาส หากไม่สามารถจะปฏิบัติให้ถึงโยคาวจรกุศลได้ใจชาตินี้ เราก็ควรปฏิบัติอยู่ในขั้นกามาวจรกุศล ฝึกตนเองให้อยู่ในสังคมส่วนรวมให้มีความสุขใจได้ ถึงจะเป็นโลกียสุข ก็ยังดีกว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้น ความทุกข์ใจนี้... อ่านเพิ่มเติม...
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๑
เสาร์, 08 พฤษภาคม 2010
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๑ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาค ? อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจ ? ให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง ... อ่านเพิ่มเติม...
อรหันต์ในเรือน หลวงปู่บุดดา ถาวโร
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
? อรหันต์ในเรือน หลวงปู่บุดดา ถาวโร ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ ลำดับนี้ นมัสการคุณพระรัตนตรัย มีพระธรรมเทศนาคำสอนพระพุทธเจ้า มาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมีชาวพุทะทั้งหลาย ? ?เนื่องในวันนี้เป็นวันทอดกฐิน วัดนี้เคยเจริญมา เคยซ่อมแซมมา ๑๐ ปีแล้ว มาปีนี้พระเณรมากกว่าเพื่อน ญาติโยมมากันมากกว่าทุกปี ปีนี้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม วันธรรมสวนะก็ได้ฟังเทศน์อยู่แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - จริต ๖ - แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ให้เหมาะแก่จริต
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ให้เหมาะแก่จริต เพราะอาศัยที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมี มีมาเพื่อเป็นศาสดาทรงสั่งสอนบรรดา สรรพสัตว์เพื่อให้บรรลุมรรคผล ด้วยหวังจะให้พ้นจากทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ ความเป็นสัพพัญญูของสมเด็จผู้ทรงสวัสดิ์ พระองค์ทรงทราบถึงความเหมาะสมในกรรมฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับอารมณ์จิตที่มีความข้องอยู่ในขณะนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต
เสาร์, 09 เมษายน 2011
? ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต พระนางสุปปวาสาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู้ถวายของมีรสประณีต??ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน ไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๑)
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ คำปรารภพิเศษ ??????????????? คุณสุทธิชาติ? รัตนสุวรรณ???มาบอกเจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์ว่า? น่าจะเอาเรื่องของจุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ? จาหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๑.๑๒ มาลงเป็นเล่มเดียวกัน? ในหนังสือจุไรท่องเที่ยวดวงดาวต่าง ๆ? ท่านบอกไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙????? ก็เห็นว่าความคิดของท่านดี? เพิ่งมีโอกาสได้จัดทำในปีนี้??? จึงได้จัดพิมพ์ต้นฉบับใหม่?????... อ่านเพิ่มเติม...
ทุกขสัจจะ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๔)
พุธ, 30 พฤศจิกายน 2011
? ทุกขสัจจะ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๔) สุขภาพของพระอาจารย์มั่น นับวันยิ่งทรุดโทรมลง ถิ่นที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่ชุกชุมไปด้วยไข้ป่ามาลาเรีย พระเณรและ ประชาชนที่หลั่งไหลไปกราบเยี่ยม ?ท่านตั้งสั่งให้รีบกลับถ้าจวนเข้าหน้าฝน แต่ถ้าเป็นหน้าแล้งก็อยู่ได้นานหน่อย พระเณรเป็นไข้ป่ากันมาก... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อสุภกรรมฐาน ๑๐ อย่าง อสุภกรรมฐาน ท่านจำแนกไว้เป็น ๑๐ อย่างด้วยกัน คือ ๑. อุทธุมาตกอสุภ คือ ร่างกายของคนและสัตว์ที่ตายไปแล้ว นับแต่วันตายเป็นต้นไป มีร่างกายขึ้นบวม พองไปด้วยลม ที่เรียกกันว่า ผีตายขึ้นอืดนั่นเอง ๒. วินิลกอสุภ เป็นร่างกายที่มีสีเขียว สีแดง สีขาว คละปนระคนกัน คือ มีสีแดงในที่มีเนื้อ มาก มีสีขาวในที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองมาก... อ่านเพิ่มเติม...
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๒
อาทิตย์, 09 พฤษภาคม 2010
? ? พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๒ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานาย บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้ มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจ สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง ... อ่านเพิ่มเติม...
สองหน้าของสัจจธรรม...พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
พุธ, 07 เมษายน 2010
? สองหน้าของสัจจธรรม...พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ในชีวิตของเรามีทางเลือกอยู่สองทาง คือ?คล้อยตามไปกับโลก หรือพยายามปฏิบัติให้อยู่เหนือโลก พระพุทธเจ้านั้นท่านทรงปฏิบัติจนพระองค์เองทรงพ้นโลก? ด้วยการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ ในทำนองเดียวกัน ปัญญาก็มีสอง คือ ปัญญาโลกีย์ กับปัญญาโลกุตตระ?หากเราไม่ภาวนาฝึกปฏิบัติอบรมตนเอง?ถึงจะมีปัญญาปานใด... อ่านเพิ่มเติม...
สัทธรรมปฏิรูปกสูตร
พุธ, 19 กันยายน 2012
? ? ? ? ๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ? ? ? ? ? ?????????????[๕๓๑]?สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน ? อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นพระมหากัสสปนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไร หนอแล เป็นเหตุ... อ่านเพิ่มเติม...