Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ไม่มีใครในโลก ที่ไม่ถูกนินทา

?

alt

?

โปราณเมตํ อตุล

เนตํ อชฺชตนามิว

นินฺทนฺติ ตุณฺหิมาสีนํ

นินฺทนฺติ พหุภาณินํ

มิตภาณิมฺปิ นินฺทนฺติ

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต ฯ ๒๒๗ ฯ

?

อตุลเอย เรื่องอย่างนี้มีมานานแล้ว

มิใช่เพิ่งจะมีในปัจจุบันนี้

อยู่เฉย ๆ เขาก็นินทา

พูดมาก เขาก็นินทา

พูดน้อย เขาก็นินทา

ไม่มีใครในโลก ที่ไม่ถูกนินทา

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

หลวงปู่จันทร์ เขมิโย กับ ปลาพระโพธิสัตว์
อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010
หลวงปู่จันทร์ เขมิโย กับ ปลาพระโพธิสัตว์ โพสท์ในเวปพันทิป หมวดศาสนา กระทู้ที่ Y3298099 โดยคุณ : บัวอธิษฐาน? - [ 16 ก.พ. 48 ] หลายคนคงจะสงสัยว่าการเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าใน พระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ นั้นมีจริงหรือไม่ลองอ่านเรื่องนี้แล้วพิจารณา ดู เหตุเกิดที่ จ.นครพนม ณ วัดศรีเทพประดิษฐารามโดยท่านเจ้าคุณพระเทพ สิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย)... อ่านเพิ่มเติม...
อานันทภัทเทกรัตตสูตร : บุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ
พุธ, 16 มีนาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๒) [๕๓๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ท่านพระอานนท์สนทนากะภิกษุทั้งหลายในอุปัฏฐานศาลา ชักชวนให้อาจหาญ ร่าเริงด้วยกถาประกอบด้วยธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน แล้วก็จงจำไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันธ์ 5 ของฉัน แม้แต่ขันธ์ 5ของเธอ ก็เหมือนกัน ขันธ์ 5ของคนอื่นใด ๆ ในโลกก็เหมือนกัน แม้วัตถุต่าง ๆ ที่เป็นธาตุ 4 คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุเหล็ก ตึก บ้านช่อง วัตถุแข็ง อ่อน อากาศคือ ธาตุลม ก็เหมือนกัน มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุข... อ่านเพิ่มเติม...
สัญญาณแห่งมรณะ
อังคาร, 11 พฤษภาคม 2010
สัญญาณแห่งมรณะ มันจะบอกล่วงหน้า แต่เราก็แก้ไม่ได้ เราก็ต้องตายตามนั้น บางคนก็แก้ได้ถ้าเชื่อฟัง เรื่องกรรมแห่งนิมิตของมรณะ นิมิตแห่งความตาย ถ้าเราเชื่อเราก็แก้ได้ ถ้าเราไม่เชื่อเราก็แก้ไม่ได้ มันอยู่ที่คนเชื่อคนไม่เชื่อเรื่องกรรมอย่างนี้ต้องไป ตายตามสัญญา เรียกว่า "สัญญาณแห่งมรณะ" ต้องตายตามสัญญาณนั้น จะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้แน่ ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง..อวิชชาและวิชชา
ศุกร์, 18 กันยายน 2009
เรื่อง..อวิชชาและวิชชา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเรื่อง ?สรุปในการเจริญพระกรรมฐาน? ถ้าจะว่ากันก็เป็นการสอนกันในชั้นจบ เพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐาน ของบรรดาท่านทั้งหลาย ถ้าจะสร้างแบบสร้างแผนกันเรื่อยไป ความจบในการสร้างแบบมันก็ไม่มีแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมาก... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรเรื่องนางสิริมา
เสาร์, 30 มกราคม 2010
พระสูตรเรื่อง:นางสิริมา กำเนิดนางสิริมา ในสมัยพุทธกาล มีเมืองๆ หนึ่งชื่อว่าเวสาฬี เป็นเมืองที่มั่งคั่งกว้างใหญ่ไพศาล มี ประชาชนมากมาย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหาร การค้าขาย เจริญรุ่งเรือง มีพ่อค้าต่างเมืองเดินทางมาติดต่อค้าขายอย่างคับคั่ง และหนึ่งใน ความเสื่อม แต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองคือ มีหญิงงามเมืองที่มีความงด งาม... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมที่ปรากฏเมื่อจวนเจียนจะตาย โดย พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ) วัดโสมนัสวิหาร
พุธ, 13 มกราคม 2010
กรรมที่ปรากฏเมื่อจวนเจียนจะตาย โดย พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ) วัดโสมนัสวิหาร คนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย จะตายช้าตายเร็วก็ต้องตายแน่ แต่เมื่อใกล้จะตายนั้นจะมีกรรมมาปรากฏในช่วงนั้น ถ้าเราทำกรรมดี และกรรมชั่วไว้ กรรมดี และกรรมนั้น ๆ ก็จะมาปรากฏให้เห็นในช่วงสุดท้ายในชาตินี้ และจะสิ้นสุดเมื่อเข้าไปสู่ชาติใหม่ หรือภพใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้มุ่งหวังโมกขธรรมเพื่อพ้นทุกข์ หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
เบื้องต้นพระองค์ได้ยกส่วนผิด 2 อย่าง ซึ่งให้พวกเราละเลิก ผู้มุ่งหวังโมกขธรรมเพื่อพ้นทุกข์ คือ กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค ทั้ง กามอัตต์ทั้ง 2 สั้นที่สุด กามคือความรัก อัตต์คือความชัง ถ้าจิตใจของเรายังเอียงมาข้างรักบ้าง เอียงข้างชังบ้างก็ไม่ถูก มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ความไม่รู้โทษแห่งความรัก และความชังนี้ท่านเรียกว่า โมหะ หรือ อวิชชา ... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาปฏิปทา (๔) พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท)
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
สัมมาปฏิปทา (๔) พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การทำสมาธิจักสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเรา มีสติกำหนดอยู่ในทุกอิริยาบถ นี่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็เหมือนอิริยาบถยืนให้เท่ากับเดิน เดินก็เท่ากับยืน ยืนก็เท่ากับนั่ง นั่งก็เท่ากับนอนนะ อันนี้ผมทำแล้ว ทำไม่ได้ ถ้าว่านักปฏิบัตินี้ ต้องทำการยืน การเดิน การนั่ง การนอนให้ได้เสมอกัน... อ่านเพิ่มเติม...
มณิกุณฑลชาดก ผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2010
มณิกุณฑลชาดก ? ผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ อำมาตย์ชั่วผู้จัดประโยชน์ทั้งปวงภายในพระราชวังของพระเจ้าโกศล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ? เรื่องปัจจุบันได้ให้พิสดารไว้แล้วในเสยยชาดก ติกนิบาต ส่วนเรื่องในอดีต รายละเอียดได้กล่าวไว้ในมหาสีลวชาดกดังนี้ ความในมหาสีลวชาดก ในอดีตกาล... อ่านเพิ่มเติม...
กัณฑ์ที่ ๑๐ ขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนัก
เสาร์, 29 พฤษภาคม 2010
? ? กัณฑ์ที่ ๑๐ ขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนัก พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แสดงณวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๖ นโมตสฺสภควโตอรหโตสมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ (๓ครั้ง) ภาราหเวปญฺจกฺขนฺธาภารหาโรจปุคฺคโล ภาราทานํทุกฺขํโลเกภารนิกฺเขปนํสุขํ นิกฺขิปิตฺวาครุํภารํอญฺญํภารํอนาทิย สมูลํตณฺหํอพฺพุยฺหนิ จฺฉาโตปรินิพฺพุโตติฯ ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถา?... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๑๕. อานาปานสติ
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
อานาปานสติ วันนี้จะขอพูดเรื่องอานาปานสติกรรมฐานต่อ อานาปานสติกรรมฐานเป็นสมถภาวนา ได้แก่การพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก อานาปานสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นกรรมฐานที่มีกำลังใหญ่อย่างยิ่ง เพราะกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง ยกอานาปานฯ เสียกองหนึ่งเหลือ ๓๙ กองย่อมขึ้นอยู่กับอานาปานสติกรรมฐาน... อ่านเพิ่มเติม...
รัตนสูตร ในขุททกปาฐะ
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2012
? ? พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕? พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต รัตนสูตร ในขุททกปาฐะ [๗] ?? ภูตเหล่าใด ประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี ขอหมู่ภูตทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพ ดูกรภูตทั้งปวง เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟัง... อ่านเพิ่มเติม...
อุโบสถศีลมี ๓ ประเภท - รักษาอุโบสถเพื่อข่มกิเลส
พุธ, 30 มีนาคม 2011
อุโบสถศีลมี ๓ ประเภท ??๑. ปกติอุโบสถ?ได้แก่ อุโบสถที่รับรักษากันตามปกติ เฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง อย่างที่อุบาสกอุบาสิการักษากัน อยู่ทุกวันนี้ มีเดือนละ ๔ วัน คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันแรม ๘ ค่ำ วันแรม ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ (ปฏิชาคร อุโบสถ รักษาเดือนละ ๑๑ วัน คือ ข้างขึ้น ๕ วัน ได้แก่ วันขึ้น ๔ ค่ำ ๖ ค่ำ ๗ ค่ำ ๙ ค่ำ และข้างแรม ๖ วัน ได้แก่ ? วันแรม ๑ ค่ำ ๔ ค่ำ ๖ ค่ำ ๗... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องความทุกข์ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คำสอนของพระอาจารย์ ทูล ขิปฺปปญฺโณ
พุธ, 03 มีนาคม 2010
คำสอนของพระอาจารย์ ทูล ขิปฺปปญฺโณ?? ? เรื่องความทุกข์ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าตัดเหตุที่ให้เกิดทุกข์ ขาดไปจากใจได้ ก็เท่ากับตัดกระแสของวัฎฎะ หรือความ หมุนเวียนให้หมดไป การพิจารณาวัตถุแต่ละอย่าง ให้ลงสู่หลักสัจธรรม คือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา การพิจารณาทุกข์ เกี่ยวกับวัตถุ ก็ให้ดูจิตที่ มีความยึดถือในวัตถุนั้น ในหลักความจริง ให้พิจารณาว่า... อ่านเพิ่มเติม...