Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พ่อสอนลูก

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ไม่เห็นทุกข์มันก็ทุกข์เรื่อยไป หลวงพ่อชา สุภัทโท
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
ไม่เห็นทุกข์มันก็ทุกข์เรื่อยไป ใครเคยโกรธไหม เมื่อโกรธขึ้นมามันเป็นสุขหรือทุกข์ไหม ถ้าเป็นทุกข์ ทำไมไม่ทิ้งมัน เอาไว้ทำไม นี่จะเข้าใจว่าเรารู้อย่างไรเล่า จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่า ตั้งแต่เราเกิดมานี้ มันโกรธเรากี่หนมาแล้ว บางวันมันทำให้ครอบครัวเราทะเลาะกันก็ได้ร้องไห้ทั้งคืน ก็ได้ ขนาดนั้นก็ยังเกิดความโกรธอีก ยังเก็บมันเอาไว้ในใจอีก... อ่านเพิ่มเติม...
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2009
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ตั้ง "นะโม" ๓ จบ พระคาถาบทนำว่าครั้งเดียวพุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ?พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ว่าดังนี้"วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" (อ่านว่า สะหวา - โหม) พระคาถาของพระปัจเจกโพธิ์นี้ ท่านพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน)... อ่านเพิ่มเติม...
คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หลักของพระพุทธศาสนา ต้องเข้าถึงใจของผู้ที่ทำ การฟังเทศน์ต้องเข้าใจหลัก ถ้าฟังไม่ถูกฟังไม่เป็นก็จะไม่ค่อยได้ความเข้าใจ ธรรมะเป็นของ สงบ เป็นเรื่องสงบ ถ้าหากเป็นเรื่องยุ่งแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
วัณณุปถชาดก ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน
อังคาร, 27 เมษายน 2010
วัณณุปถชาดก ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อประทับอยู่ในพระนครสาวัตถี ตรัสพระธรรม เทศนานี้ ดังนี้ ถามว่า ทรงปรารภใคร???ตอบ ว่า ทรงปรารภภิกษุผู้สละความเพียรรูปหนึ่ง. ดังได้สดับมา เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในนครสาวัตถี มีกุลบุตร ชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ไปเชตวันวิหาร สดับพระธรรมเทศนาในสำนักของพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต - นิมิตที่จำต้องละ
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
นิมิตที่จำต้องละ นิมิตที่จำต้องละก็คือ นิมิตเลื่อนลอย เมื่อจิตมีสมาธิเล็กน้อย เช่น ขณิกสมาธิ ตอนปลายใกล้ จะถึงอุปจารสมาธิก็ดี หรือจิตเข้าสู่สมาธิก็ดี ตอนนี้จิตเริ่มจะเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ เพราะอารมณ์นิวรณ์เริ่ม สงัดจากจิต จิตก็จะเริ่มเห็นภาพบ้าง แสงสีต่างๆ บ้าง ความสว่างไสวบ้าง ซึ่งเป็นของใหม่ของจิต เพราะ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นเอง... อ่านเพิ่มเติม...
พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010
พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ พระมหากัสสปะ เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ ตระกูลกัสสปะในบ้านมหาติฏฐะ แคว้นมคธ ชื่อเดิมของท่านคือ “ปิปผลิ” แต่คนทั่วไป มักเรียกท่านตามวงศ์ตระกูลว่า “กัสสปะ” เมื่อท่านอายุได้ ๒๐ ปี ได้ทำการอาวาหมงคลกับนางภัททกาปิลานี ซึ่งเป็นสาวงาม วัย ๑๖ ปี ธิดาของพราหมณ์ตระกูลโกลิยะ ณ เมืองสาคลนคร... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาท ชี้ทางไม่ตาย หลวงพ่อวัดปากน้ำ
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
? โอวาท ชี้ทางไม่ตาย ถอดความมาจากเทปบันทึกเสียง ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ บัดนี้ท่านทั้งหลาย ที่พร้อมใจกันมา น้อมถึงพระอาจารย์ซึ่งกระทำกาลกิริยา ควรตัวตาย แต่ว่าไม่ตาย โดยไม่ตายรอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ เมื่อรอดมากระทั่งถึงบัดนี้แล้ว ท่านทั้งหลายก็มีความดีใจว่า อาจารย์เรารอดมาจากความตายมาแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
จิตรู้แจ้งทวนกระแส พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) จิตรู้แจ้งทวนกระแส “ผู้ภาวนา ให้น้อม ให้รวม เอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่มารู้อยู่ที่ลมเข้า ลมออก สังเกตไปสู่ดวงจิต จุดสำคัญท่านต้องการเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี้ ธาตุลมนี้ ก็เป็นแต่ให้เป็นทาง เป็นที่สังเกต จะได้รวม ได้สงบลงสู่ดวงจิตดวงใจดวงที่รู้อยู่นั่นเอง แต่ว่าถ้ายังจับจุดนี้ไม่ได้ ท่านก็ให้กำหนดลม... อ่านเพิ่มเติม...
บารมี ๑๐ - ทศบารมีวิภาค - เนกขัมมบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
จันทร์, 06 กันยายน 2010
ทศบารมีวิภาค -?เนกขัมมบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส กทม. สำเนาเทศน์เช้า เดือน ๑๒ ขึ้น ๙ ค่ำ (๒๕/๗/๗๐) อิทานิ อฏฺฐมี ทิวเส สนฺนิปติตาย พุทฺธปริสาย กาจิ ธมฺมิกถา กถิยเต, อิโต ปรํ เนกฺขมฺมปารมี อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส อตฺโถ สาธายสฺมนฺเตหิ สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ ณ วันนี้เป็นวันอัฏฐมีดิถีที่ ๘ ค่ำ แห่งสุกลปักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่๑๓ อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑
เสาร์, 08 สิงหาคม 2009
? อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑ จากหนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๓ ????????????????? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ ๑๓ ในรายการหนีบาป ขอย้ำกับบรรดาท่าน พุทธบริษัทไว้ก่อน ว่าถ้าฟังเรื่องราวกว่าจะจบมันนานนัก การหนีบาปจริงๆ ให้ยึดสังโยชน์ ๓ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ก็คือ การทำลายสังโยชน์ข้อที่ ๑ ได้แก่การมีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ต้องตาย... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - สมาทานต่อครูอาจารย์
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
? สมาทานต่อครูอาจารย์ อิมาหัง ภันเต อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ แปลว่า ข้าแต่ท่านอาจารย์ ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่ท่าน 
ทางพ้นทุกข์ (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
พฤหัสบดี, 12 กันยายน 2013
ทางพ้นทุกข์ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี วันนี้ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ให้แสดงธรรม แก่พุทธบริษัททั้งหลาย ที่มานั่งประชุม ณ ที่นี้ ดังนั้น ขอพุทธบริษัททั้งหลาย จงตั้งใจ ให้อยู่ในความสงบ เพราะว่าการแสดงธรรมวันนี้ มีความจำเป็นเกี่ยวกับภาษา จะต้องตั้งใจฟังล่ามที่จะแปลไป มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจ... อ่านเพิ่มเติม...
กโปตกชาดก ว่าด้วยโภคะของมนุษย์
อังคาร, 24 สิงหาคม 2010
กโปตกชาดก ว่าด้วยโภคะของมนุษย์ พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภถึงภิกษุโลภรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้?ดังนี้. ? เรื่องภิกษุโลภ ได้ให้พิสดารแล้วโดยเรื่องราวมิใช่น้อยเลย ส่วนในชาดกนี้ พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุ ได้ ยินว่าเธอเป็นผู้โลภจริงหรือ?? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่า พระเจ้าข้า... อ่านเพิ่มเติม...
สติรักษาจิต หลวงปู่สุวัจน์
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
สติรักษาจิต หลวงปู่สุวัจน์ จากหนังสือ "ธรรมลังการ" ซึ่งพิมพ์เนื่องในโอกาสที่หลวงปู่เจริญอายุครบ ๘๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ เมื่อสมัยพุทธกาลนั้นท่านฟังเทศน์ตั้งใจฟังจริงๆ ฟังด้วยศรัทธาความเชื่อ ฟังด้วยความเลื่อมใสฟังด้วยความตั้งใจ นำไปปฏิบัติจริงๆ อยู่ในหลักว่าตั้งใจฟังด้วยความเคารพจดจำ คำที่ท่านแสดงเอาไว้... อ่านเพิ่มเติม...
กฏของกรรม เล่ม ๓ - ตอนที่ ๓. ปัจฉิมโอวาท
เสาร์, 13 ตุลาคม 2012
ปัจฉิมโอวาท ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลา ๒ นาฬิกา ของวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็เป็นเวลาพอดีที่อาตมาได้รับโอวาทจากหลวงพ่อปาน ก่อนที่ท่านจะไปกรุงเทพฯ ความจริงการรับโอวาทคราวนั้น ไม่ใช่รับแต่อาตมาแต่ผู้เดียว มีเพื่อนพระด้วยกันอีก ๔ องค์ด้วยกัน รวมเป็น ๕ องค์ แต่เพื่อนที่จะบอกได้ก็คือเพื่อนในป่า ๒ องค์ อีก ๒ องค์นั่นมรณภาพไปแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...