Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อารมณ์พระกรรมฐานกับอารมณ์ชาวโลกไม่เหมือนกัน

alt?

?

อารมณ์พระกรรมฐานกับอารมณ์ชาวโลกไม่เหมือนกัน

?

มันกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือ ไอ้การงานของชาวโลกนี่

?

ถ้าขยันมาก มุมานะมาก ผลงานมันสูงแล้วก็ดี

แต่การเจริญพระกรรมฐาน มุมานะมากถอยหลัง

?

แทนที่จะก้าวหน้ามันกลับลงต่ำ ใช้ไม่ได้

?

เพราะว่าการปฏิบัติความดี เพื่อการบรรลุในพุทธศาสนาต้องละส่วนสุดสองอย่างคือ

?

หนึ่ง อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตนที่เรียกว่า ขยันเกินไป

?

สอง กามสุขัลลิกานุโยค เวลาทรง สมาธิ หรือพิจารณาวิปัสสนาญาณ

?

มีตัวอยากประกอบไปด้วย อยากจะได้อย่างนั้น อยากจะถึงอย่างนี้

?

อยากจะได้ตอนโน้นอีตอนนี้มันเจ๊งทั้งสองทาง

ที่ถูกคือจะต้องวางใจเฉย ๆ ปล่อยอารมณ์ให้มันไปตามสบาย ๆ

?(หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๓. พร้อมสัจจะ
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
พร้อมสัจจะ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้พากันสมาทานอุโบสถศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้ว คำสมาทานทั้งหมดขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติ เราสมาทานศีลจงตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ อย่าเพียงสักแต่ว่าสมาทาน แล้วการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเวลานี้ ถือว่าการสมาทานศีลครั้งแรกในชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
บารมี ๑๐ - ทศบารมีวิภาค - อุเบกขาบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อาทิตย์, 06 มิถุนายน 2010
ทศบารมีวิภาค - อุเบกขาบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส กทม.สำเนาเทศน์เช้า วันสิ้นเดือนอ้าย ๒๓ กันยายน ๒๔๗๐ อิทานิ จาตุทฺทสี ทิวเส สนฺนิปติตาย พุทฺธปริสาย กาจิ ธมฺมิกถา กถิยเต, อิโต ปรํ อุเปกฺขาปารมึ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส อตฺโถ สาธายสฺมนฺเตหิ สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ ณ วันนี้เป็นวันจาตุททสีดิถีที่ ๑๔ ค่ำ... อ่านเพิ่มเติม...
ปลาไม่เห็นน้ำ (หลวงปู่ชา)
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
?ปลาไม่เห็นน้ำ (หลวงปู่ชา) อาตมาเคยถามญาติโยม ถามไปถามมา เลยไม่ได้อะไร ไม่รู้จะเอาอะไร ได้แต่ว่า “จั๊กแหลว” จักแหลว นี้มันภาษาไม่รู้เรื่องนะ ถามไปถามมาเลยไม่รู้ จะเอาอะไรไม่มีอะไรจะได้ ทำมาตั้งแต่เล็กจนแก่จนเฒ่า เวลาจะเอาจริงๆไม่รู้จักเอาอะไร ถามมาที่เอาไม่มีใครตอบได้ ว่าจะเอาอะไรเวลาทำทำเต็มมือเต็มเท้า เวลาจะไปกลับไม่ได้อะไร... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อังคาร, 29 กันยายน 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ ชีวิตนี้เหมือนลิเก ? สังเกตดูอย่างลิเกที่เล่นอยู่อย่างนี้ เอาเสียงหาเงินมาเลี้ยงชีพของตัว ตะเบ็งอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน หลายๆ คืน หลายๆ วัน อย่างนี้เป็นต้น เขามีอุตสาหะ พยายาม พากเพียร พวกเรา เป็นผู้ที่ สละกิจการบ้านเมืองอย่างนั้น มุ่งมาดปรารถนา ที่จะหาความสงบจริงๆ จังๆ นี่เป็นจุดสำคัญของเรา เขาเล่นลิเกตั้งหลายๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
?? องค์สมเด็จพระทรงธรรม์ทรงบอกว่า จงอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย ให้สร้างความรู้สึกไว้เสมอว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก มันไม่สามารถจะช่วยเราให้มีความสุขได้อย่างจริงจังคนจนในทรัพย์ก็มีความทุกข์ เพราะเกรงภัยอันตราย จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ท่านให้พิจารณาว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวาทะ พระพากุลเถระ
เสาร์, 26 กุมภาพันธ์ 2011
?? ธรรมวาทะ ? ?พระพากุลเถระ ผู้ผลัดวันประกันพรุ่ง ย่อมทำลายเหตุแห่งความสุข และย่อมเดือดร้อนในภายหลัง บุคคลพูดอย่างไรพึงทำอย่างนั้น อย่าเป็นคนพูดอย่างทำอย่าง เพราะบุคคลผู้พูดอย่างทำอย่าง ผู้รู้ย่อมดูหมิ่นได้ ? พระนิพพานอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ไม่มีความโศก ไม่มีธุลี คือ กิเลส เกษม (ไม่ถูกกิเลสรบกวน) ดับความทุกข์ทั้งสิ้น เป็นสุขที่แท้จริง ? ? 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - พรหมวิหาร ๔
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
พรหมวิหาร ๔ พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเป็นที่อยู่ของพรหม คำว่า พรหม แปลว่า ประเสริฐ เป็น อันได้ความว่า คุณธรรม ๔ อย่างนี้ เป็นคุณธรรมที่ทำผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ประเสริฐ คือเป็นมนุษย์ ประพฤติธรรม ๔ ประการนี้ ก็เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐโดยคุณธรรม ถ้าตายจากมนุษย์ก็เป็นเทวดาผู้ ประเสริฐโดยบุญญาธิการ คือ ไปเกิดบนชั้นพรหม... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง ตอนที่๒
พุธ, 12 สิงหาคม 2009
?เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง ตอนที่ ๒จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้? วันที่ 23 มิถุนายน 2533? ก็ขอคุยเรื่องวัดคลองมะดัน? กันต่อไป? ไปวัดคลองมะดันครั้งที่ 2? คือวัดหลวงพ่อโหน่งไปศึกษาวิชาการที่นั่นเมื่อไปถึงท่าน? ท่านให้นั่งหลับตา? เราหลับตา? ท่านก็หลับ? ท่านสั่งให้เข้าสมาธิตั้งแต่ต้นยันปลาย? พวกเราก็หลับตากัน? เมือเราลืมตาขึ้น?... อ่านเพิ่มเติม...
การภาวนา (พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร)
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
การภาวนา? พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช การเจริญภาวนานั้น เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีล มากนัก การเจริญภาวนานั้น มี ๒ อย่าง คือ (๑) สมถภาวนา (การทำสมาธิ) และ (๒) วิปัสสนาภาวนา (การเจริญปัญญา) แยก อธิบายดังนี้ คือ (๑) สมถภาวนา (การทำสมาธิ) สมถภาวนา ได้แก่... อ่านเพิ่มเติม...
พระเจ้าพิมพิสาร
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2009
พระเจ้าพิมพิสาร เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธ ซึ่งเป็นแคว้นที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดแคว้นหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีเมืองหลวงชื่อ กรุงราชคฤห์ พระองค์ได้ปกครองแคว้นมคธต่อจากพระบิดา เมื่อพระชนมายุ ๑๕ ปี และครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลา ๕๒ ปี พระเจ้าพิมพิสารมีอัครมเหสีพระนามว่า เวเทหิ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศล แห่งแคว้นโกศล... อ่านเพิ่มเติม...
การ ปฏิบัติสมาธิตาม หลักธรรมชาติ
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
การปฏิบัติสมาธิตาม หลักธรรมชาติ โดย พระราชสังวรณาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) เทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกา ณ เกาะมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ นั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือซ้ายวางลงบนตัก มือขวาวางทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่น กำหนดจิตรู้ลม หายใจเข้า หายใจออก วิธีทำของพระพุทธเจ้า ทำอย่างไร มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่ ลมหายใจเป็น... อ่านเพิ่มเติม...
อุปนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร บันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จันทสาโร
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
? ? อุปนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร บันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จันทสาโร ? " ท่านภาวนาสถานที่เป็นมงคล มีเทวดามานมัสการ ตั้งหมื่น ท่านรู้ได้ด้วยภาวนา ขั้นละเอียดฯ อมนุษย์ท่าน ก็รู้ได้ " " ท่านอาจารย์มั่น ท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยวสละชีวิตถึงตาย สลบไป 3 คราว และท่านต้องการคนใจเด็ดเป็น สานุศิษย์ ฯ " "ท่านทำตัวของท่านใหม่อยู่ในตระกูลทั้งหลาย... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - การเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรค
จันทร์, 17 สิงหาคม 2009
? การเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรค สำหรับวันนี้จะพูดถึงพระสกิทาคามีมรรคต่อ คำว่า?พระสกิทาคามีมรรค?ก็หมายความถึงว่า ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีผล อันนี้อารมณ์จะต้องเลยพระโสดาบันมาแล้ว เพราะว่าพระโสดาบันทรงคุณธรรม 4 ประการ คือ นึกถึงพระพุทธเจ้า เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และมีศีลบริสุทธิ์ ส่วนแถมที่เกินก็คือ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
มุมมองขาวกับดำ
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
มุมมองขาวกับดำ เศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่งเขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนใน ? คฤหาสน์ของเขาเป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีดำกับสีขาว เศรษฐีบอกชาวนาว่า ? "ท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่ง แต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดให้" ?   ชาวนาไม่ตกลง เศรษฐีบอกว่า "ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข ้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้น ?... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่สาย เขมธมฺโม ๏ พระธรรมเทศนา
พฤหัสบดี, 08 กรกฏาคม 2010
?พระธรรมเทศนา ?โดย ?หลวงปู่สาย เขมธมฺโม • ผู้หนีชาติ ขาดภพ จบเกิด ประเสริฐแท้ ไม่เหมือน ผู้ลอยแพอยู่ในวัฏฏะ เวียนไป วนมา ไม่มีเวลาจบสิ้น • คำเขาด่า เขาว่าเสียดสีใดๆ มันไหลเข้าหูใด ให้ไหลออกหูนั้น ท่านจะไม่ทุกข์ใจ เมื่อไม่เก็บมันไว้ ถ่านไม่มีไฟ ความร้อนมันก็หาย • แก้ความไม่ดีใดๆ ให้แก้ที่ใจ อย่าไปแก้ข้างนอก เพราะความไม่ดีไม่ชอบมันอยู่ที่ใจ... อ่านเพิ่มเติม...