Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

คิดก่อนพูด

alt

การจะติ หรือการจะแนะนำ การจะเตือน ก็จงใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอย่างไร ให้เพื่อนร่วมสำนักกันมีความเข้าใจว่าจริยาอย่างนั้น หรือการกระทำอย่างนั้นมันไม่ดี และก็ควรใช้วาจาประเภท สัมโมทนียกถา เราติแต่ว่าแกมชม หรือว่าชมแต่ว่าแกมติ ให้คนนั้นรู้สึกว่าการกระทำของเขาเป็นการกระทำผิด แต่ทว่าอย่าให้ถึงกับสะเทือนใจเกินไป เว้นไว้แต่ว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้ นิสัยคนหยาบย่อมไม่รับฟังไม่รับการปฏิบัติ นั่นจึงควรใช้วาจาที่หนัก เพราะว่านิสัยคนหยาบ ถ้าปลอบก็รู้สึกว่าจะไม่รู้สึกตัวก็ต้องใช้ขู่ตะคอก นี่เป็นเรื่องธรรมดา อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า " จริยาของเรา มี ๒ อย่าง คือ นิคคหะ ปัคคหะ ถ้าใครดีเราก็ชมเชย ถ้าไม่ดีเราก็ข่มขู่ "

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

โอวาทหลวงพ่อตอนที่๑๗
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๑๗ สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนา มีการผลัดเวรเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธัง ชีวิตัง จริงธัม มัง ชีวิตัง สังฆัง ชีวิตัง จริง เหมือนกัน เพราะว่ายอมพลีความสุขส่วนตัว เอามา รักษาทรัพย์สินของพระศาสนา เวลาท่านเดินไปเดินมาละก็ ใช้การเดินเป็นเขต ของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลา เวลานั่งก็จับ อานาปานุสสติกรรมฐาน ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ทิฏฐิสูตร ว่าด้วย ทิฏฐิต่าง ๆ
เสาร์, 10 เมษายน 2010
พระสูตร ทิฏฐิสูตร ว่าด้วย ทิฏฐิต่าง ๆ? [๙๓] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี ออกจากพระมหานครสาวัตถีแต่ยังวัน เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค ลำดับนั้น ท่านได้มีความคิดเช่นนี้ว่า มิใช่เวลาเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อน เพราะพระผู้มีพระภาคยังทรงหลีกเร้นอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้สละโลก(๒)..พระโมคคัลลานะ : บัวเหนือน้ำ
ศุกร์, 21 มกราคม 2011
? ผู้สละโลก โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ๒. บัวเหนือน้ำ ธรรมบรรยายโดย มูลนิธิธรรมสันติ "อันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืด ใครมีแสงสว่างในมือเท่าใด ก็เห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าได้เท่านั้น คนที่มีแสงสว่างน้อย ก็เห็นได้น้อย และเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบ ผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกล และแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใด ในโลกสันนิวาส... อ่านเพิ่มเติม...
ภรรยา 7 จำพวก
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2009
? ภรรยา 7 จำพวก พระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕ อังคุตตรนิกาย ครั้ง นั้น เมื่อเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยัง ? นิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว ก็สมัยนั้นมนุษย์ทั้ง ? หลายในนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่งเสียงอื้ออึง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไป ? เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ... อ่านเพิ่มเติม...
สติรักษาจิต หลวงปู่สุวัจน์
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
สติรักษาจิต หลวงปู่สุวัจน์ จากหนังสือ "ธรรมลังการ" ซึ่งพิมพ์เนื่องในโอกาสที่หลวงปู่เจริญอายุครบ ๘๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ เมื่อสมัยพุทธกาลนั้นท่านฟังเทศน์ตั้งใจฟังจริงๆ ฟังด้วยศรัทธาความเชื่อ ฟังด้วยความเลื่อมใสฟังด้วยความตั้งใจ นำไปปฏิบัติจริงๆ อยู่ในหลักว่าตั้งใจฟังด้วยความเคารพจดจำ คำที่ท่านแสดงเอาไว้... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ) สมเด็จพระสังฆราช
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ) พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ ถูกผู้ทำร้ายประหัตประมาร ใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกับตนเองถูกประหัตประหารด้วย? พระพุทธศาสนาคือสิ่งเกี่ยวเนื่องแนบแน่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาปฏิปทา (๔) พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท)
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
สัมมาปฏิปทา (๔) พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การทำสมาธิจักสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเรา มีสติกำหนดอยู่ในทุกอิริยาบถ นี่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็เหมือนอิริยาบถยืนให้เท่ากับเดิน เดินก็เท่ากับยืน ยืนก็เท่ากับนั่ง นั่งก็เท่ากับนอนนะ อันนี้ผมทำแล้ว ทำไม่ได้ ถ้าว่านักปฏิบัตินี้ ต้องทำการยืน การเดิน การนั่ง การนอนให้ได้เสมอกัน... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมปกิณกะ ๒ - จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน - พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม
ศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2012
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ต่อจากนี้ไปก็ว่ากันถึงจิตตานุปัสสนา?? มหาสติปัฏฐาน???? ข้อนี้มีความสำคัญมากนะ?? เวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่?? ท่านให้เอาจิตไปพิจารณาเวทนานี่??? เพื่ออาศัยความคล่องของจิต??? พวกท่านที่หวังดีในการเจริญสมณธรรม? จะเป็นพระก็ดี? ฆราวาสก็ดี?? ทุกคนต้องการความสุข?? ต้องพยายามควบคุมเวทนา??... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระอุปวาณเถระ
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
ประวัติพระอุปวาณเถระ พระเถระนี้ ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อน สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้น ๆ ตามประวัติที่จะกล่าวต่อไปนี้ กำเนิดในสมัยพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เพราะอกุศลกรรมบางอย่างมาส่งผลจึงบังเกิดในตระกูลแห่งคนขัดสน เป็นคนรับจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
บวชเณรที่วัดถ้ำผาปู่ ตอนที่ 6 เณรเปี๊ยก
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
? ตอน เณรเปี๊ยก ขบวนของเราวันนี้ดูหนาตา มีเณรลูกไล่มาด้วยหนึ่งคน แหม ดูขลังขึ้นเป็นกอง เพราะอย่างน้อยชาวบ้านเหลือกับมาถึงเราเราก็จะได้ก่อนเจ้าเปี๊ยก คิดในใจแล้วมีความสุข ยิ้มไปทั้งทาง? ตอนผมบวชนี้ผมตั้งใจไว้นะว่าจะเอาอย่างหลวงพ่อตอนที่ท่านบวช อย่างน้อยก็ทำเท่าที่ทำได้ ล่อจะวัดรอยเท้าหลวงพ่อซะแล้ว? แต่ตอนนั้นไฟมันแรง... อ่านเพิ่มเติม...
เคล็ดปฏิบัติสมาธิ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2010
? เคล็ดปฏิบัติสมาธิ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นั่งสมาธิพึงพากันตั้งสติให้แน่วแน่อยู่ภายใน พยายามควบคุมจิตอย่าให้มันหลงคิดนึกไปในอารมณ์ที่มันเคยคิด เคย นึก เคยเกาะ เคยข้องมาแต่ก่อนให้กำหนดลงเอาปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งเลยทีเดียว ชีวิตนี้จะมีอยู่เฉพาะลมหายใจ เข้าหายใจออก อยู่ที่ปัจจุบันๆนี้เท่านั้น?  ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธทำนาย 16 ข้อตอนที่ 1
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
???????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????? พุทธทำนาย 16 ข้อ ? ตอนที่ 1 พุทธ ทำนายในที่นี้ จะกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระสุบิน (ความฝัน) ของพระเจ้า ปเสนทิโกศล จำนวน 16 ข้อ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้น ในยุค สมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลง ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เนื้อความดังกล่าวปรากฏใน อรรถกถาพระไตรปิฎก... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญญาบารมีช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากบ่วงมาร อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ (ตอนที่ ๒)
พุธ, 13 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ? ๕? ของพระอริยสงฆ์ (ตอนที่ ๒) ปัญญาบารมีช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากบ่วงมาร และ สาระทางธรรมประดับแง่คิด หลวงปู่หลอด ปโมทิโต ทรมานตนให้ลำบากครบ ๑๕ วันแล้ว กามคุณก็ยิ่งกำเริบ เลยนึกได้ว่า? ทุกขกิริยานั้นมิใช่ทางประเสริฐ? ฉะนั้น กิเลสจึงมิได้ลดละ ต่อไปนี้เราควรใช้ หลักสติปัฏฐานเข้าแก้ปัญหาดู นั่นคือ จะคอยติดตามดูจิตอยู่ทุก ๆ ขณะ จิตคิดไปไหน... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง คุณปู ศรีนวล ผู้ตอบ ( เล่าผลการฝึก )
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ผู้ถาม คุณปู ศรีนวล ผู้ตอบ ( เล่าผลการฝึก ) พระครูปลัดฯ : ไม่ต้องกลัว พี่น้องกันทุกคนนี่ ลูกพ่อเดียวกันทุกคนนะ บ้านอยู่ที่ไหน สุพรรณหรือ วันที่ได้มโนมยิทธิเต็มกำลังนี่วันไหน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ? คุณปู SMILEYS_CONFUSED วันที่ วันอะไรล่ะ วันแรก ? พระครูปลัดฯ : วันที่ภาวนา นะมะ พะธะ หรือเปล่า ? คุณปู SMILEYS_CONFUSED ที่ภาวนา... อ่านเพิ่มเติม...
สอนศิษย์แบบเข้มข้น ,ให้ไปขี้เยี่ยวใส่ต้นมะม่วง
อังคาร, 26 มกราคม 2010
สอนศิษย์แบบเข้มข้น ,ให้ไปขี้เยี่ยวใส่ต้นมะม่วง หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑๖ ( ตอน ๒ ) จาก หนังสือ ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๑๙ พระอาจารย์เจี๊ยะและพวกพระที่อาสาเป็นศิษย์ (ได้กลายเป็นศิษย์ แบบเต็มตัว)... อ่านเพิ่มเติม...