Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม เตือนตนแล้วทำตนหลุดพ้นเทอญฯ

alt

เตือนตนแล้วทำตนหลุดพ้นเทอญฯ.......

จงเตือนตนแล้วทำตนให้พ้นทุกข์ โดยวางสุขวางรักหักสงสาร

สุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันนิรันดร์กาล วางสุขผ่านทุกข์ก็ค่อยปล่อยวางลง

จงทำใจให้เป็นเช่นแผ่นดิน ไม่ถวิลถือตัวตนเป็นคนหลง

ยอมรับได้ทุกสิ่งที่ทิ้งลง ขยะผงดีชั่วใช่ตัวตน

พระนิพพานอยู่ที่ไหนใช่ไกลเลย สงบเฉยในอุราอย่าฉงน

คู่ชีวิตจิตใจในทุกคน อกุศลแม้นดับได้ไปนิพพาน

โลภ-โกรธ-หลงตัดมานะละทิฏฐิ มีสติตัดให้ขาดด้วยอาจหาญ

ดับกิเลสสู่โลกทิพย์พระนิพพาน สุขสำราญแท้จริงทุกสิ่งเอยฯ

?

คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม

หมายเหตุ-เทศน์ที่"เทวสภา" วันที่ 8 สิงหาคม 2535 เวลา 08.00 น.

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมตตาเล่าให้ลูกหลานฟัง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 เวลา 21.00 น

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวเสาร์และดาวสูตู
พุธ, 23 กันยายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวเสาร์และดาวสูตู โดยส.ธ. ลูกหลานที่รักทุกคน วันนี้ตรงกับวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๐?เป็นวันจันทร์ตอนที่แล้วมาเสียงพูดแหบแห้งเต็มที เพราะเวลาพูดเกิดอาการเสียดท้องมีความร้อนภายใน เสมหะขึ้นบังหลอดลมเกือบจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทำ? ถ้าลูกรักและหลานรักทุกคนถามว่า “ทำทำไมๆ จึงไม่หยุด” ก็ต้องขอตอบว่าขอบรรดาลูกรัก... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๖. เทวตานุสสติกรรมฐาน - เทวดาประเภทที่ ๑
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
เทวดาประเภทที่ ๑ เทวดาแบบที่ ๑ เป็นเทวดาชั้นกามาวจร คือ ชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี รวม ๖ ชั้นด้วยกัน ทั้ง ๖ ชั้นนี้ บวกภูมิเทวดาที่เรียกว่าพระภูมิเจ้าที่ และรุกขเทวดา พวกเทวดาที่มีวิมานอยู่ตามสาขาของต้นไม้ ที่เรียกว่านางไม้ เข้ากับเทวดาชั้นจาตุมหาราช เทวดา ๖ ชั้นนี้ ท่านว่าใครจะไปเกิดในที่นั้น ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ละอันหนึ่ง อันหนึ่งงอกงาม
พุธ, 05 พฤษภาคม 2010
ละอันหนึ่ง อันหนึ่งงอกงาม ? พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)วัดป่า เขาน้อย จ. บุรีรัมย์ ? แต่งใจของเราให้ดี ให้ตั้งอยู่ในธรรมที่ดี ในส่วนที่เป็นกุศล เพื่อจะห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี เราเชื่อในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า เรื่อง ? บาปเรื่องบุญ เรื่องสุขเรื่องทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอด ในสัจธรรมเหล่านี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง... อ่านเพิ่มเติม...
วันมาฆบูชา
อาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2010
วันมาฆบูชา วันแห่งความรักที่สูงส่งบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา ได้กล่าวไว้นานปีมาแล้วเมื่อคนไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มสนใจวันวาเลนไทน์กันอย่างท่วมท้นเปิดเผย ว่าเป็นวันแห่งความรัก และคำวาเลนไทน์ก็เป็นชื่อนักบุญต่างศาสนาถ้าคนไทยผู้มีพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติจะสนใจวันแห่งความรักมากมายเพียงใด ก็จะไม่กังวลห่วงใยถ้าจะเป็นวัน... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อตอนที่ ๖
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน โอวาทของหลวงพ่อตอนที่ ๖ การปฏิบัติจะให้ได้ดีในเขตของพระพุทธศาสนา เรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องปฏิบัติตาม กระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งใดที่พระ พุทธเจ้า ทรงห้ามหรือแนะนำว่าไม่สมควร สิ่งนั้นเราต้องเว้นเด็ดขาด สิ่งใดที่องค์สมเด็จ พระพุทธเจ้า ทรงสนับสนุน สิ่งนั้นต้องทำด้วยชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
อังคุลิมาลปริตรบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร
จันทร์, 07 มิถุนายน 2010
อังคุลิมาลปริตรบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช นิตยสารธรรมจักษุ ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ จะเล่าตำนานที่ ๗ ประกอบด้วยอังคลิมาลปริตร และโพชฌังคปริตร ๒ พระปริตร และอันที่จริงก็ ๒ ตำนาน แต่ว่าเพราะบท สวดเป็นบทสวดสั้นไม่ยาว จึงใช้สวดรวมกันคือต่อกันไป และก็นับเป็นตำนานเดียว เพื่อให้ตัวเลขเป็นเลข ๗ หรือ ๗ ตำนาน สำหรับอังคุลิมาลปริตร... อ่านเพิ่มเติม...
พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีบุพเพนิวาสญาณ
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010
พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในทางผู้มีบุพเพนิวาสญาณ พระภัททกาปิลานีเถรีผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของภิกษุณีทั้งหลายผู้มีบุพเพนิวาสญาณ ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน และไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้ เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
หัวใจมนุษย์ พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
หัวใจมนุษย์ พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้? ผู้ชายเป็นพระอรหันต์ได้? ฉายานามว่า มนุษย์ วาโต? แปลว่า ลม? ลมเป็นที่เกิด? อิตถี? แม่ของเราก็มีลม? พ่อของเรา ก็มีลม พระพุทธเจ้า? อาศัยลมเป็นที่เกิด? เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์? เวสสันตะระ ได้เกิดจากลม? พระเจ้าสัญชัย? พระนางเจ้าผุสดี? เป็นพระเจ้าแม่ขันธ์ ๕ ของพระองค์?... อ่านเพิ่มเติม...
นึกถึงบุญไม่ออก
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
? นึกถึงบุญไม่ออก ผู้ถาม บางทีมันเพี้ยนไป นึกถึงบุญไม่ออกครับ หลวงพ่อ เป็นธรรมดา บางครั้งอารมณ์มันดี อย่างนี้จริงๆ เหมือนกันทุกคนนะ...เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะ บุคคลบางครั้งมันจะนึกถึงบุญไม่ออกก็มี ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเจริญพระกรรมฐาน ฝึกจิตให้ชินไง ใช่ไหม... ฝึกจิตให้ชิน คือจับอันดับแรก พระพุทธเจ้าต้องเอาก่อน อารมณ์มันชิน คำว่าฌาน ก็คือจะได้ไม่ลืม... อ่านเพิ่มเติม...
อสุภกรรมฐาน
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
อสุภกรรมฐาน ????? อสุภ แปลว่า ไม่สวย ไม่งาม กรรมฐาน แปลว่า ตั้งอารมณ์ไว้ให้เป็นการเป็นงาน รวมได้ความว่า ตั้งอารมณ์เป็นการเป็นงานใน อารมณ์ที่เห็นว่า ไม่มีอะไรสวยสดงดงาม มีแต่ความสกปรก โสโครก น่าเกลียด ติกวรรคที่ ๑ ?ราคสูตร [๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเป็นไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมดีก็ตาม กรรมชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
? เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใด กรรมดีก็ตาม?กรรมชั่วก็ตาม ?เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๓๕. ให้หวยคนลูกมาก
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
35. ให้หวยคนลูกมาก ความจริงผู้หญิงคนนี้แกมีลูกมากจริงๆ มีลูกตั้ง 7 คนหรือ 8 คนไม่ทราบ ผัวไม่มี ความจริงผัวแกมีแต่แกตายเสีย แล้วแกก็ต้องรับภาระเลี้ยงลูก แกเป็นคนจน ไร่นาสาโท ก็ไม่มี น่าเห็นใจมาก ต้องรับจ้างเขา แต่ว่าการอยู่บ้านนอกก็รู้สึกว่าเบาหน่อย เพราะว่าน้ำไม่ต้องซื้อ ผักหญ้าไม่ต้องซื้อ ปลาไม่ต้องซื้อ หาได้เอง เหลือแต่ข้าว ข้าวแกก็เกี่ยวข้าวจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีล หลวงปู่สาม อกิญจโน
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? ? ผู้หวังความสุขสำราญแก่ตน ควรตั้งอยู่ในศีล 5 ประการนี้ ? ผู้ใดรักษาศีล ศีลก็รักษาผู้นั้นไม่ให้เดือดร้อน? ไม่ต้องรับโทษทุกข์เพราะทุศีล ?บุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีล หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
พุธ, 20 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ? ๕? ของพระอริยสงฆ์ : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บุพเพสันนิวาสอันเหลือเชื่อของหลวงปู่แหวน หลวงปู่ว้าวุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง จิตที่เคยควบคุมบังคับให้สงบนิ่งได้ก็เกิดปรวนแปรไป ความคิดคำนึงคอยแต่จะโลดแล่นซัดส่ายไปหาหญิงงามอย่างเดียว ทำให้หลวงปู่แหวนเกิดความหวาดกลัวตัวเองเป็นอย่างยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
ทำไมทำดีแล้วจึงไม่ได้ดี ...โอวาทจากดวงพระวิญญาณบริสุทธิ์สมเด็จโต
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2010
ทำไมทำดีแล้วจึงไม่ได้ดี? ...โอวาทจากดวงพระวิญญาณบริสุทธิ์สมเด็จโต พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยเดลี่ ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ คุณขีด : กระผมอยากทราบเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะเป็นกุญแจของบุญและบาป คนที่ไม่รู้จักบุญและบาปก็เพราะไม่รู้จักกฎแห่ง กรรม บางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริง แล้วบางทีทำบุญกลายเป็นได้ผลบาป ทำบาปกลายเป็นผลดี... อ่านเพิ่มเติม...